Page images
PDF
EPUB

Lib. 3. Tit. 10. De bonorum possessionibus.

Cur introductæ bonorum possessiones; et quis sit earum ef-

fectus.
1. De speciebus ordinariis. Jus vetus.
2. Jus novum.
3. Species extraordinaria.
4. De successorio edicto.
5. De jure accrescendi et iterum de successorio edicto.
6. Explicatio dicti temporis.

7. Quomodo peti debet.
Lib. 3, Tit. 11. De acquisitione per arrogationem.

Continuatio.

1. Quæ hoc modo acquiruntur. Jus vetus.
2. Jus novum.

3. Effectus hujus acquisitionis.
Lib. 3. Tit. 12. De eo, cui libertatis causâ bona addicuntur.

Continuatio.

1. Rescriptum D. Marci.
2. Utilitas rescripti.
3. Ubi locum habeat.
4. * * * *
5. * * * *
6. Si libertates datæ non sunt.

7. De speciebus additis à Justiniano.
Lib. 3. Tit. 13. De successionibus sublatis, quæ fiebant per bonorum

venditiones, et ex senatus consulto Claudiano.
Lib. 3. Tit. 14. De obligationibus.

Continuatio ct definitio.

1. Divisio prior.

2. Divisio posterior.
Lib. 3. Tit. 15. Quibus modis re contrahitur obligatio.

De mutuo.

1. De indebito soluto.
2. De commodato.
3. De deposito.

4. De pignore.
Lib. 3. Tit. 16. De verborum obligationibus.

Summa.

1. De verbis stipulationum.
2. Quibus modis stipulatio fit. De stipulatione pura vel in

diem.
3. De die adjecto perimendæ obligationis causa.

4. De conditione.
5. De loco.
6. De conditione ad tempus presens vel præteritum relata.

7. Quæ in stipulatum deducuntur.
Lib. 3. Tit. 17. De duob:ls reis stipulandi et promittendi.

Quibus modis duo rei fieri possunt.

1. De effectu hujusmodi stipulationum.

2. De stipulatione purâ ; et de die et conditione.
Lib. 3. Tit. 18. De stipulationibus servorum.

An servus stipulari possit.
1. Cui acquirat. De persona cui stipulatur. De stipula-

tione impersonali.
2. De stipulatione facti.

3. De servo communi.
Lib. 3. Tit. 19. De divisione stipulationum.

Divisio.

1. De judicialibus stipulationibus.
2. De prætoriis.
3. De conventionalibus.
4. De communibus.

Lib. 3. Tit. 20. De inutilibus stipulationibus.

De his quæ sunt in commercio.

1. De his quæ non existunt.
2. De his.quæ non sunt in commercio.
3. De facto vel datione alterins.
4. De eo, in quem confertur obligatio vel solutio.
6. De interrogatione et responsione.
6. De liis qui sunt vel habent, in potestate.
7. De muto et surdo.
8. De surioso.
I. De impubere.
19. De conditione impossibili.
11. De absentia.
12. De stipulatione post mortem, vel pridie quam alter con-

trahentium moriatur.
13. De stipulatione præposterå.
14. De stipulatione collatâ in tempus mortis.
15. * * * * * * *
16. Dc promissione scriptâ in instrumento.
17. De pluribus rebus in stipulatione deductis.
18. De pæná adjectå stipulationi, alii dari.
19. Si intersit ejus, qui alii stipulatur.

20. De pænå adjectâ promissioni facti alieni.
21. De re stipulantis futura.
22. De dissensi.
23. De turpi causa.
24 De morte contrahentium.

25. Quando agi potest ex stipulatione.
Lib. 3. Tit. 21. De fidejussoribus.

Cur accipiuntur fidejussores.

1. In quibus obligationibus.
2. De hærede.
3. Si fidejussor præcedat vel sequatur obligationem.
4. De pluribus fidejussoribus.
5. In quam summam obligatur fidejussor.
6. De actione fidejussoris.
7. Si fidejussor græcè accipiatur.

8. Si scriptum sit, aliquem fidejussisse.
Lib. 3. Tit. 22. De literarum obligationibus.
Lib. 3. Tit. 23. De obligationibus ex consensu.
Lib. 3. Tit. 24. De emptione et venditione.

De emptione purâ. De pretii conventione, arrhis, et scrip-

turâ.
1. De pretio certo, vel incerto vel in arbitrium alienum col.

late.
2. In quibus pretium consistat. Differentia emptionis et

permutationis.
3. De periculo et commodo rei venditæ.
4. De emptione conditionali.

5. De emptione rei, quæ non est in commercio.
Lib. 3. Tit. 25. De locatione et conductione.

Collatio cmptionis, et locationis. De mercedis conventione.

1. De mercede collata in arbitrium alienum.
2. In quibus rebus merces consistat.
3. De Emphyteusi.
4. De forma alicui faciendâ ab artifico
5. Quid præstare debet conductor.

6. De morte conductoris.
Lib. 3 Tit. 26. De societaie.

Divisio à materia.

1. De partibus lucri et damni.
2. De partibus inæqualibus.
3. De partibus expressis in una causa.
4. Quibus modis societas solvitur. Do renunciatione

5. De morte.
6. De fine negotii.
7. De publicatione.
8. De cessione bonorum.

9. De dolo et culpâ à socio præstandis.
Lib. 3. Tit. 27. De mandato.

Divisio à fine.

1. Si mandantis gratiâ mandetur.
2. Si mandantis et mandatarii.
3. Si aliená gratiâ.
4. Si mandantis et alienâ.
5. Si mandatarii et aliena.
6. Si mandatarii.
7. De mandato contra bonos mores.
8. De executione mandati.
9. De revocatione mandati.
10. De morte.
11. De renunciatione.
12. De die et conditione.

13. De mercede.
Lib. 3. Tit. 28. De obligationibus quæ quasi ex contractu nascuntur.

Continuatio.

1. De negotiorum gestione.
2. De tutela.
3. De rei communione.
4. De hæreditatis communione.
5. De aditione hæreditatis.
6. De solutione indebiti.

7. Quibus ex causis indebitum solutum non repetitur.
Lib. 3. Tit. 29. Per quas personas obligatio acquiritur.

De his qui sunt in potestate.

1. De bona fide possessis.
2. De servo fructuario, vel usuario.

3. De servo communi.
Lib. 3. Tit. 30. Qilibus modis tollitur obligatio.

De solutione.

1. De acceptilatione.
2. De Aquilianâ stipulatione et acceptilatione.
3. De novatione.

4. De contrario consensu.
Lib. 4. Tit. 1. De Obligationibus, quæ ex delicto nascuntur.

Continuatio et divisio obligationum ex delicto.

1. Definitio furti.

2. Etymologia.
3. Divisio.
4. De furto concepto, oblato, prohibito, non exhibito.
5. Pena.
6. Quomodo furtum fit; de contrectatione.
7. De affectu furandi.
8. De voluntate domini.
9. Quarum rerum furtum fit. De liberis hominibus.
10. De re propriâ.
11. Qui tenentur furti. De eo, cujus ope, consilio furtum

factum est.
12. De his, qui sunt in potestate. Et de ope ac consilio ex-

tranei.
13. Quibus datur actio furti.
14. De pignore surrepto creditori.
15. De re fulloni, vel sarcinatori vel bonæ fidei emptori sur-

reptà
16. De re commodata.
17. De re deposità.
18. An impubes furti teneatur.
19. Quid veniat in hanc actionem ; et de affinibus actioni-

bus.
Lib. 4. Tit. 2. De vi bonorum raptorum.

Origo hujus actionis, et quid in eam veniat.

1. Adversus quos datur.

2. Quibus datur.
Lib 4. Tit. 3. De lege Aquilia.

Summa. Caput primum.

1. De quadrupede, quæ pecudum nunero est.
2. De injuriâ.
3. De casii, dolo, et culpa.
4. De jaculatione.
5. De putatione.
6. De curatione relicta.
7. De imperitiâ medici.
8. De imperitiâ et infirmitate mulionis aut equo vecti.
9. Quanti damnum æstimetur et de hæredibus.
10. Quid æstimatur.
11. De concursui hujus actionis et capitalis.
12. Caput secundum.
13. Caput tertian. Quod damnum vindicatur.
14. De dolo et culpa.
15. Quanti damnum æstimatur.
De actione directà, utili, et in factum.

« PreviousContinue »