Page images
PDF
EPUB

Communicable, vii. 124.

Conceits, iv. 809.
Communicated, v. 72. ix. 755. Conceivé, vii. 281.
Communicating, viii. 150. Conceiv'd, ii. 627, 766, 796. ix.
Communication, viii. 429.

945.
Communion, v. 637. viii. 431. Conceives, iv. 449.
Compact, ix. 635.

Conceiving, i. 234. v. 666. vi.787.
Companion, v. 673. vi. 907. Concent'ring, ix. 106.
Companions, i. 76. vi. 419. Conception, x. 194, 987.
Company, viii. 446.

Conceptions, vi. 512.
Compare, i. 588. iii. 138. v. 467. Concern, vii. 62. viii. 196. xi. 144.
vi. 705. ix. 228.

xii. 272, 599
Compare, (verb) ii. 921. v. 432. Concern'd, vii. 82. x. 170.
Compar'd, iii. 592. vi. 170. viii. Concerning, x. 199.
18. x. 306.

Concerns, v. 721. viji. 174.
Comparison, viii. 92.

Conclave, i. 795.
Compass, iv. 559. viii. 33. Conclude, ix. 1142. xii. 293.
Compass, (verb) iii. 342. Concludes, x. 839.
Compass'd, ii. 862. vii. 27. Concoct, v. 412.
Compasses, vij. 225.

Concocted, vi. 514.
Compassing, ix. 59. xi. 352. Concoctive, v. 437.
Compassion, iii. 141. xi. 496.

Concord, ii. 497. ii. 371. vi. 311.
Compeer, i. 127.

xii. 29.
Compeers, iv. 974.

Concourse, xi. 641.
Compel, vi. 619.

Concupiscence, ix. 1078.
Compellid, ix. 609. xii. 175. Concurr'd, x. 747.
Compels, iv. 391.

Concurring, ii. 831. X. 44.
Complacence, iii. 276. viii. 433. Condemn, v. 813.
Complain, ii. 550.

Condemn'd, i. 607. ii. 86, 694.
Complaint, x. 131, 719.

x. 82, 823. xii. 412.
Complete, v. 352. viii. 548. x. 10. Condemns, ii. 29.
Completed, xi. 618.

Condense, vi. 353. ·
Completing, ix. 1003.

Condens'd, i. 429.
Compliance, viii. 603. ix. 994. Condenses, ix. 636.
Compliant, iv. 332.

Condescension, viii. 9, 649.
Complicated, x. 523.

Condition, iii. 181. viii. 176. ix.
Compose, ii. 281.

322.
Compos'd, i. 483. ji. 111. iv. 469. Conditions, x. 759.
xii. 596.

Conduct, i. 130. vi. 777. ix. 630.
Composition, vi. 613.

Conducted, xii. 259.
Composure, vi. 560. ix. 272.

Cone, iv. 776.
Comprehend, iij. 705 v. 505. vii. Confer, i. 774.
114.

Conferr'd, iv. 430.
Compulsion, ii. 80. ix. 474. Conference, v. 454.
Compute, iii. 550. vi. 685. viii. 16. Confess, v. 329, 608, 818. vii.
Concave, i. 542. ii. 635.

523. X. 1088.
Conceal, iv. 123. viii. 73. X. 130, Confess'd, i. 509. X. 1100.
136.

Confessing, x. 160.
Conceal'd, i. 641. ii. 187. iv. S12. Confide, xi. 235.
v. 207.

Confidence, vi. 343, 651. ix. 1056,
Conceals, ix. 751.

1175.

Confine, ii. 977.

Consequence, viii. 329. X. 364.
Confin'd, ii. 859. iii. 711. v. 78. Consider, viii. 90.
X. 368. xi. 341.

Consider'd, ix. 84, 604.
Confines, ii. 395. vi. 273. X. 321. Considerate, i. 603.
Confirm, i. 663.

Consist, v. 793.
Confirm'd, ii. 353. ix. 830. xi. 71, Consistence, ii. 941.
355.

Consisting, viii. 16.
Conflagrant, xii. 548.

Consists, viii. 589. xi. 616.
Conflict, iv. 995. vi. 212. Consolation, xi. 304. xii. 620.
Conflicting, vi. 245.

Consolations, xii. 495.
Conform’d, ii. 217.

Consort, ji. 963. iv. 448, 610. vii.
Conformity, xi. 606.

529. viii. 392. xii. 526.
Confound, ii. 136, 382. vi. 315. Consort, (verb,) ix. 954.
X. 665, 908.

Consorted, vii. 50.
Confounded, i. 53. ii.996. vi. 871. Conspicuous, ii. 258. iii. 385. iv.
ix. 1064. xii. 455.

545. vi. 299. vii. 63. xi. 866.
Confus'd, ii. 615, 952. vi. 249. Less Conspicuous, X. 107.
Confus'dly, ii. 914.

Conspiracy, ii. 751.
Confusion, i. 220. ii. 372, 897, Conspir’d, xi. 426.

966, 996. iii. 710. vi. 668, 669, Constancy, ix. 367.

872. vii. 56. x. 472. xii. 62, 343. Constant, iii. 104. iv. 764. v.552,
Conglob'd, vii. 239.

902. x 882.
Conglobing, vii. 292.

Constellations, iii. 577. vi. 312.
Congo, xi. 401.

vii. 562. viii. 512. X. 411.
Congratulant, x. 458.

Constrain'd, ix. 164, 1066.
Congregated, vii. 308.

Constraining, x. 568.
Congregation, v. 766.

Constraint, ii. 972. x. 132.
Conjecture, ii. 123. viii, 76. Consult, i. 798.
Conjecture, (verb) vi. 545. X. Consult, (verb) i. 187. v. 768,
1033.

779.
Conjugal, iv. 493. viii. 56. ix. 263. Consultation, vi. 445.
Conjunction, x. 898.

Consultations, ij. 486.
Conjur'd, ii. 693.

Consulting, ii. 164. vi. 673. X.
Connatural, x. 246. xi. 529.

456.
Connexion, x. 359.

Consume, ii. 96. xi. 545, 778.
Conniving, x. 624.

Consum'd, xi. 442.
Connubial, iv. 743.

Consumes, v. 325.
Conquer'd, xi. 797.

Consummate, v. 481. vii. 502.
Conqueror, i. 143, 323, 472. ii. Consummate, (verb,) viii. 556.
208, 338.

Contagion, v. 880, x. 544.
Conquerors, xi. 695.

Contagious, ix. 1036.
Conquest, ii. 339, 543. vi. 37. Contain, v. 314, 362, 409. vii.
Conqu’ring, iv. 391.

128. viii. 93. xii. 559.
Conscience, iii. 195.

Contain'd, viii. 473.
Conscience, iv. 23. viii. 502. X. Contemn, ix. 306.

842, 849. xii. 297, 522, 529. Contemn'd, vi. 432.
Conscious, ii. 429, 801. vi. 521. Contemns, x. 1015.
ix. 1051.

Contemplation, iv. 297. v. 511.
Consent, i. 640. ii. 24.

Contempt, iv. 180. x. 763, 1013,
Consent, (verb) v. 121, 555. 1018.

Contemptibly, viii. 374.

Convolv'd, vi. 328.
Contemptuous, iv. 885. v. 671. Convoy'd, vi. 752.
Contend, i. 99. ii. 529, 687. iv. Convulsions, xi. 483.
851. vi. 169. x. 958.

Cool, iv. 258, 329. v. 39, 300,
Contended, ix. 163.

396, 655. ix. 1109. X. 95, 847.
Contending, ii. 203. xi. 359, 727. More Cool, v. 370. x. 95.
Content, i. 399. v. 727. vi. 461. Cool'd, xi. 801.
xi. 180. xii. 25.

Copartner, ix. 821.
Contented, iii. 701, vi.375.viii.177. Copartners, i. 265.
Contention, i. 100.

Cope, i. 345. iv. 992. vi. 215.
Contentment, viii. 366. x. 973. Copious, iii. 413. v. 641. vii. 325.
Contents, vi. 622.

Coral, vii. 405.
Contest, iv. 872. vi. 124. ix. 1189. Cordial, v. 12. viii. 466.
x. 756. xi. 800.

Cormorant, iy. 196.
Contiguous, vi. 828. vii. 273. Corn, xii. 19.
Continent, ii. 587. iii. 423. v. 422. Corner, iv. 529.
vi. 474. A. 899.

Corners, x. 665.
Continual, ix. 814.

Cornice, i. 716.
Continue, ii. 314. iv. 371. Corney, vii. 321.
Continued, ii. 1029. iv. 175. ix. Coronet, iii. 640.
63, 138. xi. 744.

Corporal, v. 496, 573.
Continuest, v. 521.

Corporeal, iv. 585. V. 413. viii.
Contracted, viii. 560.

109. x. 786.
Contraction, vi. 597.

Corps, x. 601.
Contradiction, vi. 155. x. 799. Corpulence, vii. 483.
Contrary, i. 161. viii. 132. x. 506. Correspond, vii. 511. ix. 875.
Contraries, ix. 122.

Corrosive, ii. 401.
Contribute, viii. 155.

Corrupt, x. 695, 925. xi. 784.
Contrite, x. 1091, 1103. xi. 90. Corrupted, i. 368. ii. 162. xi. 57.
Contrition, xi. 27.

Corrupting, xi. 889.
Contrive, ii. 53. viii. 81.

Corruption, iii. 249. x. 833, xi.
Contriv'd, v.334. x. 1034. xi. 732.

428.
Contriving, ii. 54. ix. 139.

Cost, i. 414. iv. 271.
Control, v. 803.

Costliest, iv. 703.
Contumacy, x. 1027.

Cotes, iv. 186.
Conversation, viii. 418.

Couch, i. 377. iv. 601. ix. 1039.
Converse, viii. 408. ix. 247, 909.
Converse, (verb,) ii. 184. v. 230. Couch, (verb) ii. 536.
vii. 9. viii. 252, 396.

Couchant, iv. 406.
Conversing, iv. 639. viii. 432. X.

Couch'd, iv. 123, 351, 876.
993.

Couches, iv. 405.
Conversion, xi. 724.

Covenant, xi. 116, 867,892,898.
Convert, v. 492.

xii. 252, 302, 346.
Convex, ii. 434. iii. 419. vii. 266. Cover, i. 659. ix. 1088, 1096, xl.
Convey, xii. 75.

257.
conveyance,i.707. viii.628.x. 249. Cover'd, i. 763. v. 430. vi. 16.
convey'd, vi. 515. viii. 156.

vii. 234. ix. 1058, 1120... 923.
convict, x. 83.

xi. 217, 749.
conviction, x. 84, 831.

Covering, i. 312. ix. J113.
convince, vi. 789.

Covers, ii. 267.

xi. 490.

Covert, ii. 41. iii. 39. iv. 693. vi. 28, 559. ix. 146, 911. x. 403,
409. ix. 435.

890.
Covertures, x. 337.

Created, i. 202, 573. ii. 349, 623,
Covet, ii. 35. X. 1020.

679, 832. iii. 89, 100, 112, 278,
Coveting, ix. 923.

391,679, 705. iv. 43, 107,999.
Council, i. 755. ii. 506. vi. 416, v. 100, 373, 414, 471,511,549,
507. X. 428. xi. 661.

838, 894. vii. 64, 227, 232, 391,
Counsel, i. 660. ii. 20, 304, 379. 527, 529, 535, 607, 627. viii.

vi. 494. A. 920, 944, 1010. 623. ix. 147,446, 557,799,942.
Counsel, (verb,) ii. 160.

x. 618. xi. 58, 508, 605.
Counsell’d, ii. 227. ix. 1099. Creating, ix. 344.
Counsels, i. 88, 168, 636. ii. 115, Creation, ii. 365. iii. 163, 383,
279. v. 681, 785. vii. 610.

661. V. 857. vi. 690. vii. 223,
Counsels, (verb,) ii. 125.

449, 601. viii. 236. ix. 896,
Count, v. 833. viii. 319.

946. x. 168, 852. xii. 472.
Counterfeit, iv. 117. ix. 1069. Creation-day, ix. 556.
Counterfeited, v. 771.

Creator, i. 31, 369. ii. 385. iij.
Counterpoise, iv. 1001.

167, 673. iv. 684. vii. 91, 259,
Counterview, x. 231.

551, 567. viii. 13, 492. ix. 196,
Countenance, i. 526. ii. 422, 756. 938. x. 486, 648, 889.

iii. 385, 730. v. 708. vi. 825. Creat'st, vii. 616.
viii. 39. ix. 886. x. 713. xi. Creature, iii. 151, 387, 442. iv.
317.

468, 582, 703. v. 74. vii. 506.
Country, iv. 235.

viii, 430, 470. ix. 84, 149, 897.
Counts, x. 91.

X. 943.
Couple, iv. 339.

Creatures, ii. 355, 498, 834. iii.
Courage, i. 108, 279, 530, 603. 230. iv. 287, 360, 431, 616,
ii. 126. vi. 839. ix. 484.

677, 790. v. 164. vij. 413, 455,
Courageous, iv. 920.

507. viii. 169, 175, 264, 276,
Course, i. 349, 786. ii. 944, 980. 370, 409, 411, 546. ix. 112,

jii. 573, 720. iv. 164, 224, 561, 199, 228, 612, 940. X. 871. xi.
661. v. 173, 655, 861. vi. 406. 873.
vii. 501. viii. 126, 163. x. 211, Credit, ix. 649.

689. xi. 794, 900. xii. 264. Credulous, ix. 644.
Court, i. 792.

Creek, vii. 399.
Court-amours, iv. 767.

Creep, ii. 656. v. 201.
Courts, i. 497. v. 650. vi. 889. Creeping, vii. 452, 523. ix. 180.
Cowls, iii. 490.

Creeps, ii. 950. iv. 259. vii. 475,
Cow'ring, viii. 350.

523.
Coy, iv. 310.

Crept, vii. 392, 484.
Crab, x. 675.

Crescent, i. 439. X. 434.
Craggy, ii. 289. iv. 547.

Cressets, i. 728.
Cramm'd, x. 632.

Crest, iv. 988. vi. 188, 191. ix.
Crane, vii. 430.

525, 634.
Cranes, i. 576.

Crested, vii. 443. ix. 500.
Craze, xii. 210.

Crete, i. 514.
Creams, v. 347.

Crew, i. 51, 477, 688, 751. iv.
Create, i. 652. ii. 19, 260, 916. 573, 952. v. 879. vi. 49, 277,

vii. 154, 188, 209, 606. viii. 806. xi. 474. xii. 38.

Cries, i. 395. x. 859, 933. xi. 310. Crystalline, iii. 482. vi. 772. vü.
Crime, i. 79, 606. ii. 215, 290. v, 271.

881. vi. 268. ix. 1181. x. 127, Cube, vi. 552.

545, 841. xi. 424. xii. 619. Cubic, vi. 399.
One Crime, ix. 971.

Cubit, ix. 730.
Crimes, i. 214.

Culminate, iii. 617.
Cringe, iv. 945.

Cumbrous, i. 428. ij. 715. xi. 549.
Cring'd, iv. 959.

xii. 131.
Crisped, iv. 237.

Cups, v. 444. xi. 718.
Crocodile, vii. 474.

Curb, ii. 322. iv. 859.
Crocus, iv. 701.

Curb, (verb,) ii. 531. xi. 643.
Cronian, x. 290.

Cure, ii. 145, 146, 160. ix. 776.
Crooked, x. 885.

X. 1079.
Crop, xji. 18.

Curious, iv. 242.
Cropt, v. 68.

Curl'd, ix. 517. X. 560.
Cross, x. 413, 415.

Curls, iii. 641. iv. 307.
Cross, (verb,) ii. 920.

Current, iv. 227. v. 808. vii. 67.
Cross'd, ix. 65. X. 39.

Currents, xi. 853.
Cross-barr’d, iv. 190.

Curse, ii. 622. x. 174, 640, 799,
Cross-wind, iii. 487.

822, 1053. xii. 99, 103
Crowd, i. 380, 775. V. 357. X. Curse, (verb,) ii. 374. x. 734.
538.

Cursed, i. 389. ii. 1055. vi. 650,
Crowded, x. 287.

806. ix. 904. X. 201, 818, 852,
Crown, ii. 673. iv. 728.

984. xii. 406.
Crown, (verb,) ix. 841.

Curses, x. 732.
Crown'd, ii. 542. iii. 365. iv. 32, Curst, iv. 71.

262. v. 260, 445, 636, 839. Cusco, xi. 408.
vii. 194, 326, 386. ix. 117. xi. Custody, ii. 333, 946.
781.

Custom, i. 640. xi. 810.
Crowns, iii. 352.

Custom'd, v. 3.
Crowns, (verb) iv. 133.

Cut, vi, 325. ix. 1110.
Crown'st, v. 168.

Cut off, iii. 47.
Crucified, xii. 417.

Cuts off, x. 1043.
Crude, ii. 941. vi. 478, 511. Cyclades, v. 264.
Cruel, i. 604. ii. 501. vi. 448. x. Cycle, viii. 84.
782, 927. xi, 652.

Cyrene's, ii. 904.
Cruelties, xii. 494.

Cytherea's, ix. 19.
Crumbled, vii. 468.
Crush, x. 1035. xii. 430.
Crush'd, vi. 656.
Crushes, v. 345.
Cry, ij. 654, 795.

Dagon, i. 462.
Cry, (verb,) ii. 514. iv. 2.

Dairy, ix. 451.
Cry'd, ii. 727. iii. 515. vi. 596.

Dale, i. 410. ji. 944. iv. 243, 538.

vi. 641. viji. 262.
Cry'd out, ii. 787.

Dales, viii. 275. X. 860.
Cry'dst, iv. 481.

Dalilah, ix. 1061.
Crystal, i. 742. iv. 263. v. 133.

Dalliance, ii. 819. iv. 338. ix. 415,
vi. 757, 860. vii, 293. xii. 197. 1016.

[ocr errors]

xi. 449.

« PreviousContinue »