Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Indem aber bei der gerichtlichen Vertretung fremder Rechte
der Vertreter zur Processpartei wurde, und die durch einen ge-
hörig Legitimirten zum Gegenstande des Processes gemachte
Forderung nur noch als Object dieses Processes existirte (S.56 oben),
wurde durch den Processbeginn die Forderung zu einer eigenen
des Vertreters; wie bei der Novation durch stipulatio, so trat
hier durch litis contestatio mit dem Schuldner ein Dritter an
die Stelle des Gläubigers. Später ist
1) das Recht des Cessionars, die fremde Forderung auszuüben,

schon durch Benachrichtigung des Schuldners zu einem
unwiderruflichen und ausschliesslichen geworden, und schliess-
lich wurde ihm nicht nur die actio des Cedenten als man-

data, sondern
2) eine eigene utilis actio gewährt d. h. die Möglichkeit an-

erkannt durch Cession eine Forderung eines Dritten zu
begründen, welche utilis actio ist als eine der Forderung
des Cedenten, kraft deren sie begründet wurde, analoge.
Der Cessionar hat jetzt von Anbeginn ein eigenes unwider-
rufliches Recht, ein ausschliessliches aber erst von der
Benachrichtigung des Schuldners an; erst durch diese er-
lischt das Recht des ursprünglichen Gläubigers, welches bis
dahin nach Art der Correalforderung neben demi des Ces-
sionars fortbestand. Auch in ihrer letzten Gestalt ist so
die Cession nicht sowol Uebertragung der ursprünglichen als
Begründung einer concurrirenden durch Benachrichtigung des
Schuldners die Concurrenz jener ausschliessenden Forderung.

Quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo,
quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum;
est, ut iubente me tu ab eo stipuleris; quae res efficit, ut a me liberetur
et incipiat tibi teneri. quae dicitur nouatio obligationis. Sine hac uero
nouatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea quasi
cognitor aut procurator meus experiri. Gai. II. 38, 39.

Delegatio debiti, nisi consentiente et stipulanti promittente debitore, iure perfici non potest. Nominis autem venditio et ignorante vel invito eo, adversus quem actiones mandantur, contrahi solet. Si delegatio non est interposita debitoris tui, ac propterea actiones apud te remanserunt, quamvis creditori tuo adversus eum solutionis causa mandaveris actiones, tamen, antequam lis contestetur, vel aliquid ex debito accipiat, vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a debitore tuo debitam quantitatem non vetaris, et eo modo tui creditoris exactionem contra eum inhibere. L. 1, 3 pr. C. de nov. 8, 4. (Alex.)

sed opus

[ocr errors]

Actiones tibi adversus debitorem, pro quo solvisti, dicis esse mandatas et, antequam eo nomine litem contestareris, sine herede creditorem fati munus implesse proponis. Quae si ita sint, utilis actio tibi competit. L. 1 C. de obl. et act. 4, 10 (Gordian III).

Ex nominis emtione' , . vel rem suam procuratore facto vel utilis, secundum ea, quae pridem constituta sunt, exemplo creditoris persecutio tribuitur. L. 8 C. de her. vel act. vend. 4, 39 (Diocl).

IV. Aufhebung der Obligationen.

S. 66.

Die Aufhebung der Obligation erfolgt entweder ipso jure oder ope exceptionis d. h. entweder ohne oder durch die Vermittelung des ihre Anerkennung durchsetzenden Prätors.

I. Vermöge ihres Begriffes erlischt die obligatio

A. durch Realisirung und Wegfall ihres Gegenstandes oder Verwirklichung und Vereitelung der Leistung. 1) Erfüllung ist Vollziehung der geschuldeten Leistung zum

Zwecke und mit dem Erfolge der Tilgung der Schuld. Wie diese selbst, so heisst auch jenes bestimmungsgemässe Mittel derselben solutio. Die Erfordernisse der Erfüllung ergeben sich aus dem Gegenstande der Obligation; nach ihm bestimmt sich insbesondere ob Leistung eines Dritten Erfüllung ist; dies ist dann der Fall, wenn die Beschaffenheit der Leistung von der Individualität des Leistenden unabhängig ist. Der Erfüllung gleich – ob ipso jure war bestritten — wirkt Leistung an Erfüllungsstatt, datio in solutum, d. h. Vollziehung einer von der geschuldeten verschiedenen aber vom Gläubiger anstatt dieser als Mittel der Tilgung der Obligation angenommenen Leistung.

Solutionis verbum pertinet ad omnem liberationem quoquo modo factam magisque ad substantiam obligationis refertur quam ad nummorum solutionem. L. 54 D. de sol. 46, 3.

Solvere dicimus eum, qui fecit quod facere promisit. L. 176 D. de v. s. 50, 16.

Quaeritur, si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit, utrum ipso iure liberetur, quod nostris praeceptoribus placet, an ipso iure maneat obligatus, sed adversus petentem exceptione doli mali defendi debeat, quod diversae scholae auctoribus visum est. Gai. III. 168. 2) Wird die Vollziehung der geschuldeten Leistung unmöglich,

so erlischt die Obligation, sofern nicht der Verpflichtete die
eingetretene Unmöglichkeit zu verantworten hat.

Si Stichus certo die dari promissus ante diem moriatur, non tenetur
promissor. L. 33 D. de v. 0. 45, 1.
3) Auf dem Zusammentreffen von Leistung und Gegenleistung

beruht die Möglichkeit der Compensation (S. 62 II).

B. Als rechtliche Verbindung mehrerer Personen erlischt die obligatio 1) durch Zusammentreffen der Forderung und Verbindlichkeit

in einer und derselben Person.

Aditio hereditatis nonnunquam iure confundit obligationem, veluti si creditor debitoris vel contra debitor creditoris adierit hereditatem. L. 95

S. 2 D. de sol. 2) durch Wegfall des Berechtigten oder Verpflichteten.

II. Der Wille der Betheiligten tilgt die Obligation

A. durch Erlass d. h. den vom Schuldner ab oder angenom-
menen Verzicht des Gläubigers. Derselbe erfolgt
1) in bestimmter Rechtsform bei der nexi liberatio und accepti

latio, welche den Obligirungsacten des nexum und der stipu-
latio entsprechend die durch diese begründeten Schulden
(bezw. die judicati obligatio, deren Wirkung das nexum
bezweckt) tilgen. Durch stipulatio wird eine Obligation
getilgt bei ihrer Ersetzung durch eine verborum obligatio
(novatio S. 179 II), durch welche mittelbar auch andere Obli-
gationen der accepti latio zugänglich werden. Ein Formular
für die Umwandlung verschiedener Obligationen in eine
verborum obligatio zum Zwecke der accepti latio ist die
stipulatio Aquiliana.

Est etiam species imaginariae solutionis, per aes et libram: quod et ipsum genus certis in causis receptuin est, veluti si quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram gestum est, sive quid ex causa iudicati debeatur. Adhibentur autem non minus quam quinque testes et libripens; deinde is qui liberatur ita oportet loquatur: QVOD EGO TIBI TOT MILIBVS CONDEMNATVS SVM, ME EO NOMINE A TE SOLVO LIBEROQVE HOC AERE AENEAQVE LIBRA. HANC TIBI LIBRAM PRIMAM POSTREMAMQVE EXPENDO SECVNDVM LEGEM PVBLICAM; deinde asse percutit libram eumque dat ei, a quo liberatur veluti solvendi causa. Gai. HI. 173, 174.

Acceptilatio autem est veluti imaginaria solutio; quod enim ex verborum obligatione tibi debeam, id si velis mihi remittere, poterit sic fieri, ut patiaris haec me dicere: quod ego tibi promisi, habesne acceptum ? et tu respondeas: habeo. Gai. III. 169.

[ocr errors]

Eius rei stipulatio, quam acceptilatio sequatur, a Gallo Aquirio talis exposita est: Quidquid te mihi ex quacunque causa dare facere oportet, oportebit, praesens in diemve, quarumque rerum mihi tecum actio, quaeque adversus te petitio, vel adversus te persecutio est eritve, quodve tu meum habes, tenes, possides, quanti quaeque earum rerum res erit, tantam pecuniam dari stipulatus est Aulus Agerius, spopondit Numerius Negidius; quod Numerius Negidius Aulo Agerio promisit, spopondit, id haberetne a se acceptum, Numerius Negidius Aulum Agerium rogavit,

Aulus Agerius Numerio Negidio acceptum fecit. L. 18 g. 1 D. de accl. 46, 4. 2) Der in beliebiger Form erklärte Verzicht ist pactum de

non petendo. Während derselbe nach jus civile nur Delictsschulden tilgt, ist er durch den Prätor (ope exceptionis) allgemein rechtsverbindlich geworden. Er kann auch ein beschränkter sein als Verzicht auf die Einforderung während bestimmter Zeit oder von einer bestimmten Person. Wie die stipulatio, wenn sie animo novandi abgeschlossen ist, so tilgt auch das constitutum debiti (S. 178) die ursprüngliche Schuld, wenn es in diesem Sinne erfolgt, also ein pactum de non petendo in sich enthält.

Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in personam. In rem sunt, quoties generaliter paciscor, ne petam; in personam, quoties, ne a persona petam, id est, ne a Lucio Titio petam. Utrum autem in rem, an in personam pactum factum est, minus ex verbis, quam ex mente convenientium aestimandum est; plerumque enim, ut et Pedius ait, persona pacto inseritur, non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur, cum quo pactum factum est. L. 7 §. 8 D. de pact. 2, 14.

B. Aufhebung nicht der einzelnen Forderung, sondern ihres Entstehungsgrundes ist 1) der contrarius consensus, durch welchen ein Consensual

contract rückgängig gemacht wird.

Hoc amplius eae obligationes, quae consensu contrahuntur, contraria voluntate dissolvuntur. Nam si Titius et Seius inter se consenserint, ut fundum Tusculanum emtum Seius haberet centum aureorum, deinde, re nondum secuta, id est neque pretio soluto neque fundo tradito, placuerit inter eos, ut discederetur ab ea emtione et venditione, invicem liberantur. Idem est in conductione et locatione et in omnibus contractibus, qui ex consensu descendunt, sicut iam dictum est. §. 4 J. quib. mod. 3, 29. 2) Durch Kündigung wird theils die Ertheilung oder Ueber

nahme eines Mandates zurückgenommen, theils ein auf unbestimmte Zeit eingegangenes obligatorisches Verhältniss (locatio conductio oder societas) aufgelöst. Die Kündigung hindert die Entstehung neuer Verbindlichkeiten aus dem

gekündigten Verhältnisse, ohne die zur Zeit ihrer Vornahme bereits begründeten zu zerstören.

Si mandassem tibi, ut fundum emeres, postea scripsissem, ne emeres, tu, antequam scias me vetuisse, emisses, mandati tibi obligatus ero. L. 15 D. mand. 17, 1.

1

Fünfter Abschnitt.

Die Familienrechte.

1. Die Ehe und eheherrliche Gewalt.

1. Begriff und Inhalt.

S. 67.

I. Die Ehe des römischen Rechtes (justum matrimonium) ist diejenige rechtliche Verbindung eines Mannes mit einem Weibe, welche die Theilnahme der dem Manne von der Frau geborenen Kinder an der familia des Mannes begründet.

In potestate nostra sunt liberi nostri quos ex iustis nuptiis procreaverimus. Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetudinem continens. pr. g. 1 J. de pa. po. 1, 9.

II. Wesentlich die Fortpflanzung der familia vermittelnd pflegte die Ehe ursprünglich mit dem eigenen Uebertritte der Frau in die familia des Mannes (in manum conventio) verbunden zu sein.

Die manus mariti oder eheherrliche Gewalt war der väterlichen nachgebildet, begründete eine der des Kindes analoge Angehörigkeit. Im Laufe der Zeit löste sich jedoch die Verbindung der Ehe mit der manus; jene trat ein, ohne dass die Frau sich dieser unterworfen und die eigene familia durch Uebertritt in die des Mannes aufgegeben hätte. In der Rechtsstellung der Ehefrau sind daher zu unterscheiden die drei Perioden

1) wesentlicher Verbindung von Ehe und manus 2) des Auseinandertretens von Ehe und manus 3) des Abkommens der - zu Justinians Zeit gänzlich ver

schwundenen manus.

Genus est uxor; eius duae formae: una matrumfamilias, eae sunt quae in manum convenerunt, altera earum, quae tantummodo uxores habentur. Cic. Top. 3, 14.

Si . . uxor in manu mariti sit, placuit eam filiae iura nancisci. Gai. I. 115, b. III. Durch Abtrennung der manus ist die Ehe zu einer in

« PreviousContinue »