Page images
PDF
EPUB

EA

15

305. DISPOSITIS P. D. A. v. per translationem disciplinae militaris sparteolorum Romae, quorum cohortes in tutelam urbis cum amis et cum aqua uigilias curare consuerunt uicinis. 306. SERVORVM. Licinus ille ex liberto Claudii, de

quo 5 superius [I, 108] dixit: 'ego possideo plus Pallante et Licinis.

307. PHYRGIA. marmorea.

309. NON ARDENT. id est, Diogenae. ALTERA fiet. in doleo dormiebat.

310. CRAS DOMVS A. E. P. c. ligabit de plumbo.
10 dem. domus de dolio coniuncto.

311. SENSIT ALEXANDER. Macedo.
313. POSCERET ORBEM. id est, Alexander.

314. PERICVLA REBvs. cum magnis periculis magna res
efficitur,
316. MENSVRA T. M. Q. quantitatem patrimonii

. 317. SVFFICIAT CENSvs. si uis nosse patrimonii modum, quantus debet esse.

321. NVMQVAM A. L. N. poscit filosofia.

322. ACRIBVS EXEMPLIS V. D. id est, uideo te nolle con20 sentire ad filosophorum patrimonia.

324. bis SEPTEM ORDINIBVS. id est, gradibus equitum Romanorum.

[325. SI RYGAM TRAHIT). displicet, tristem facit. 326. SVME DVOS EQVITES. duorum equitum patrimonium fac.

328. Nec Crysi. Crisus ille est, cui Solon dixit: oga Tékos uaxpoő Blov. cuius filius, cum ipse Trallibus uictus esset a Cyro rege Persarum, adulescens usque id mutus, intentum jugulo patris gladium cum uidisset, subito exclamauit: 'homo Cyre, parce homini.'

329. Narcissi. Narcissus libertus Claudii Caesaris potentissimus idemque ditissimus, eunuchus. 3. causa ignis p. uicibus Lipsius ad Tac. hist. III, 64. positus ex Schurtzfleisch. libertis Hauthal ad Pers. I. p. 136. 9. ligauit PS. corr. 0. 26. Trailibus PS. corr. p. 27. motus PS. corr. p.

29. Croeso uel caue Iuretus.

25

4. prae

[blocks in formation]
[ocr errors]

1. QVIS Nescit Bolvsi B. ad Bolusum scribit de Aegyptiorum sacris, odio Crispini, qui Aegyptius erat aegens, et modo magister peditum adque equitum factus est.

2. CROCODILON ADORAT. qui ab ichneumone perit dormiens.

3. PARS HAEC ILLA PAVET s. s. P. B. I. ibin propterea Aegyptii uice numinis colunt, quod illi naturale cum serpentibus bellum est. nam cum Aegyptum Nilus etiam ser- 10 pentibus inundauerit, illa eos omnes deuorat simul et aspides. de huiuscemodi animalium genere Cicero in libro de natura deorum primo [36, 101] sic ait: 'ipsi qui inridentur Aegyptii nullam beluam nisi ob aliquam utilitatem, quod ex ea caperent, consecrauerunt, uelut ibi maximam uim 15 serpentum conficiunt, quasi aues excelse, cruribus rigidis, corneo proceroque rostro. auertunt pestem ab Aegypto, cum uolucres angues ex Libycae uastitate uento Africano inuectas interficiunt adque consumunt. atque fit, ut illae nec morsu uiuae noceant, nec odore.'

5. DIMIDIO MAGICAE R. v. M. Memnonis ex aere statua citharam tenens certis horis canebat. hanc Canbis rex iussit aperiri, existimans mecanicum aliquod esse, quod intra statuam lateret. nihilo minus tamen aperta statua, quae erat magice consecrata, oris statutis sonum reddidit. ideo dimi- 25 dio' dixit, id est aperto et diuiso.

20

6. ignemone PS. corr. p.

13. primus 14. quam Cicero. 15. ibes Cicero. 16. cum sint aues excelsae Cicero. 18. Libyae Cicero,

PS. cort'. p.

9. naturali PS. corr. p.

19. ex quo odore mortuae Cicero. 22. Cambyses p.

3

est a

6. ADQVE vetvs T. B. Thebas dicitur trans Aegyptum Liber condidisse.

13. CARNIBVS HVMANIS. usque adeo de Aegyptiis uanum aut incredibile est, quamuis Ulixi similia de Lestrygonibus s referenti creditum fuit in mensa Alcinoi. haec cum exclamatione legenda sunt.

15. FORTASSE Qvibvsdam, simul discumbentibus.

16. MOVERAT V. M. d. Virgilius [Aen. II, 125]: ‘artificis scelus.

17. VERAQVE Carybdi. dicebant Feaces.
18. LAESTRIGONAS A. C. c. p. quos perhibet hominibus

3 [Text

31 uicini.

3 4

4 septen

40 45

10

pastos extinctis.

rentius

suum

49 lectare

5

insesta

20

5 5.

5

19. CONCURRENTIA SAXA. Symplegadas, inter quas Argo euasit, quae in Ponto concurrisse dicuntur. numquid et ad 15 haec Ulixes accessit?

22. ET CVM REMIGIBVS. PINORA, unus de sociis Ulixis. PORCIS, a Circe factis.

23. TAM VACVI CAPITIS. inani capitis. xxvɛvxpávios.
25. DE CORCYREA TEM. uinum de insula Faeacum.

26. SOLVS ENIM (SVB TESTE). qui eum redargueret [in] mendacio. merito ergo non credebant illi, qui ea sine teste narrabat.

27. NOS MIRANDA. de se dicit Iuuenalis, quia in Aegypto militem tenuit, et ea promittit se relaturum, quae ipse uidit.

29. Nos volgl. referimus, non ciclopis. GRAVIORA
COTVRNIS. id est, tragoediae narrationibus.

30. Nam scelvs a P. (SYRMATA). tragydias. uestes tra-
gicas.
4. ghis Ulixis PS. hi Ulixi p. ut Ulixi Eremita. si Ulixi c.
5. crediam PS. corr, Eremita. creditum non c. 12. pastis ex-
tinctos PS. corr. C. Barth. 14. cucurrisse PS. corr. Schreuelius.
15. Ulixis PS. corr.p. 18. capite Murcilius ad Hor. 8. I, 4, 88.
20. redargient PS. corr, p. in add. Schurtzfleisch.

24. ui-
tein p. limitem Iuretus. Burmann ad anthol. Lat. I. p. 242.
25. non ciclopis post coturnis ponunt PS, transposuit s.

26. sed
PS. corr, s. seu p.

narrationis PS, corr, h.

tur, lo

25

[merged small][ocr errors][ocr errors]

10

30. NVLLVS APVT T. G. P. quod apud Aegyptum factum est a populo.

35. ARDET adhvc Ombos. inter hos Ombos et Tentyra. [Textyra). accusatiuus pluralis, ut Maenala, ciuitas Aegypti.

36. QVOD NVMINA VICINORVM. quod illi alios deos colunt 5 uicini.

38. TEMPORE FESTO. cum diem festum habeant.
43. PERVIGIL THORO. quod nocte fiebant illa sacra.

44. SEPTIMVS INTERDVM sol. festiuitas sacrorum per septem dies solet celebrari.

46. BARBARA. Alexandria. Canopo. Latina ripa.
48. ET BLESIS ADQVE MERO.

ex parle ebriosum. Terentius nam [Eun. IIII, 5, 3]: ‘neque pes, neque mens satis suum officium facit.'

49. [NIGRO]. Aethiope. QVALIACVMQVE. ne quem de- 15 lectarent.

51. SED IVRGIA P. S. (HINC IEIVNVM ODIVM). ab inimicis infesta sobrietas.

52. HAEC TVBA RIXAE. tuba rixae, inquit, conuicia fiunt.
54. SINE VÖLNERE MALE. sine pugnis gene.
55. CERTAMINE NASVS. subauditur, est.
56. CUNCTA P. AG. vv. [57. ALIAS]. mutatas ex cruore.

59. LVDERE SE CREDVNT. cum adhuc manibus res agitur, lusum putant.

60. CADAVERA. mortuorum.

61. RIXANTIS M. T. v. bene scilicet credunt se ludere, ubi tot rixantibus nullus moritur.

64. INCIPIUNT TORQVERE. [Domestica). competentia, uicina furori. nulla nam sic sunt domestica rixantibus tela, ut saxa.

20

25

30

4. Tentyra add. Schurtzfleisclo. menula PS. corr. p.

8. stetebant P. glossam om. S. 11. lactina S. Latini Ruperti. Crispini patria c. 15. neque PS. quae Schurtzfleisch. quae aeque c. 20. punctis C. Barth. 24. luxum PS, corr. p. 27. e tot f.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

10

commi

1) Grecas

11 tore.

65. TELA NEC HVNC LAPIDEM. id est, non tam magna saxa iactant, qualia antiqui.

72. FABVLA POSTQVAM, propter excessum.
74. INSTAVRARE SAGITTIS. commoueri et a sagittas.
77. FORMIDINE CVRSVM. cadit fugiens.
79. FRYSTA ET Particvla. cruda membra hominis capti.

82. AVT VERIBVS. id est, tanta insania est illorum, ut nec in caccabis cocta nec in ueribus fixa (cocunt), sed cruda consumant.

84. HIC GAVDERE LIBet, id est, praestitit, inquit, nobis, quod exta hominis locum communem non uiolarunt.

86. DONAVIT TERRis. gratulari te ipsum elemento, igni scilicet,

90. PRIMA VOLVPTATEM. (VLTIMVS). qui uenit iam no15 uissimus.

91. QVI STETIT ABSVMPTo. si ulterius senserit uoluptatem.

93. Vascones. obsessi Sanguntini ab Hannibale, coacti sunt cadaueribus suorum pasci. Lucanus [III, 350]: ‘obses

sum Poeno gessit quae nec arce Saguntum.' caesis scilicet 20 imbellibus. alii nam non ab Hannibale, sed a Metello obsessos dicunt.

95. FORTVNAE 1. V. D. E. B. quae ad hoc eos deduxit. VLTIMA CASvs. cum obsiderentur a Metello.

97. MISERABILE Debet. 98. (MODO DICTA). de qua lo25 quebar modo.

98. EXEMPLVM Esse. (GENS). Vascones Saguntini quorum dictum sit, ut sit maior inuidia facti. EXEMPLVM. quod doleas, non quod horreas.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

16. ul

3.

a

1. tamen s. 4. commoti quaerunt sagittas C. Barth. cum mox
uentum esset ad sagittas s. 8. frixa comedant Schurtzfleisch.
9. consumunt PS, corr. p. 11. iminolarunt PS. corr. p.
timus sensit p. 19. quod Marte Lucanus. 20. tamen h.
Vascones Schurtzfleisch. 22. hos PS. corr. p.

24. quo PS.
27. dicta iain sit uirtus maior C. Burth, dictum scilicet fuisse iaio-
rein inuidiam Schurtzfleisch. dicta sunt facta ut sit waior Henninius.
ut si Ps.

28. soleas PS. corr. Schurtzfleisch, laudes C. Barth.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »