Page images
PDF

CAPUT V.

De obligationibus quce ex pactis nascuntur.

Pag. Titul. I. De pactis et de nudorum pactorum vi atque

potestate 264

„ II. De pactis Praetoriis 267

„ III. De pactis legitimis et praesertim de donatio

nibus inter vivos 268

CAPUT VI. De obligationibus quce ex delicto nascuntur.

Titul. I. De delictis generatim 273

„ II. De furtis 275

„ III. De bonis vi raptis 277

„ IV. De lege Aquilia 278

„ V. De iniuriis 279

CAPUT VII.

De obligationibus quc e ex variis causarum figuris oriuntur.

Titul. I. De obligationibus quae quasi ex contractu nas- cuntur . . .282

„ II. De obligationibus quae quasi ex delicto oriuntur 284

„ III. De caeteris causis obligationum 285

CAPUT VIII.

Quibus modis obligationes extinguuntur.

Titul. I. thiibus modis ipso iure tollitur obligatio . . 286 „ II. Quibus modis per exceptionem infirmantur ob- ligationes 292

LIBER QUARTUS.

De actionibus et aliis iuris persequendi modis. CAPUT I.

Generalia de iuris persecutione prcecepta.

Titul. I. De variis iuris persequendi modis .... 293 „ II. De actionib. et de iis per quos agere possumus 294

Pag.

Titul. III. De orig. et progressu actionum apud Romanos 296

„ IV. De divisione actionum 298

„ V. De perpetuis et temporalibus actionibus et quae

ad heredes et in heredes transeunt . . . 305

„ VI. De exceptionibus et replicationibus .... 307

„ VII. De iudiciis variisque iudicialibus actibus . . 309

„ VIII. De satisdationibus aliisque cavendi modis . . 314

CAPUT II.

De singulis actionibus.

Titul. I. De praeiudicialibus actionibus 316

„ II. De in rem actionibus 317

„ III. De actionibus quae ex contractu nascuntur . 325

„ IV. De in personam actionib. quae expactis dantur 331

„ V. De actionib. quae quasi ex contractu nascuntur 331 „ VI. De condictionibus ex causis datorum et de ad

exhibendum actione 336

„ VII. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, ne- gotium gestum esse dicatur 338

„ VIII. De actionibus quae ex delictis vel quasi ex de lictis nascuntur 340

IX. De noxalibus actionibus 343

[ocr errors]

CAPLT III.

J)e interdictis.

Titul. I. Communia interdictorum 344

„ II. De interdictis, quae de possessione vel quasi

possessione proponuntur 346

„ III. Reliquorum interdictorum tabula 349

CAPUT IV. De in integrum restitutionibus.

Titul. I. Communia de in integ. restitutionib. praecepta 350

„ If. De singulis in integrum restitutionum causis 352

INSTITUTIONES
IURIS ROMANI PRIVATI.

INTRODUCTIO.

CAP. I.

GENERALIA DE NATURA IURIS PRINCIPIA.

TIT. I. DE IURE ET IUSTITIA1).

§. 1. Quicunque se ad cognoscendam iuris disciplinam estapplicaturus, eum ante omnia nosse oportet, quid sit ius, et quam multiplex sit huius verbi significatio. Quae res cum multum habeat difficultatis, in ea definienda accuratius nobis erit versandum. Ac primum quidem ius idem est atque facultas faciendi aliquid, vel potestas aliqua in rebus vel personis. Ius tum ei esse dicitur, qui in civitate constituta eiusmodi facultate ita libere uti potest, ut eum reipublicae-magistratus tueantur, et auctoritate sua contra contrectantium conatus defendant2). Ita, qui nostram profitentur doctrinam, iuris nomen intelligi volunt; cum, si de ethica iuris significatione sermo est, ius sive iustum illud sit, quod a recta hominis conscientia ut bonum, erga alios licitum probatur iisve debitum habetur.

§. 2. Iuris quaeque facultas a publica auctoritate comprobata atque firmata est, et propterea ab omnibus, qui in civitate versantur, ita agnosci, inviolataque servari debet, ut hi necessitate quadam et officio adstringantur, quo fit, ut quoties in altera parte ius invenimus, in altera iuris vinculum seu iuris officium esse di1) Inst. 1, 1. Dig. 1, 1 (de iustitia et iure).

2) Iuria vocabulum hop sensu intellectum ius in sensu subiectiro i. e. subiective sumto insignire hodie dicunt.

« PreviousContinue »