Page images
PDF
EPUB

cepta rhetorica, e libris Aristotelis , Ciceronis, Quintiliani, Deinetrii et Longini collecta , disposita passimque suppleta , aliqua ex parte molitum esse constat. Ab eo vero, quantum quum ambitu et varietate rerum, tum ordine ac dispositione in hoc meo opere absim, primo statim intuitu appareat necesse est. Namque non solum, ( quo quidem vir ille doctissimus supersedit), aesthetices universae doctrinam attingendam putavi, sed et integram poeticam amplexus sum, atque insuper de via ac ratione comparandi artis literariae facultatem , quae potioria duxi, praecepta colligere volui *). Praeterea omnes, qui quidem classici haberi consueverunt, auctores, plures quoque serioris aetatis,

quorum circa banc materiam scripta accepimus, adii, magnamque sane rerum copiam, de qua comparanda mature cogitare coepi , ita digerrere laboravi, ut unum quasi opus ex multorum sententiis exsisteret. Ex graecis non pauciora, quam ex latinis fontibus praccepta adferenda esse cen

quum jam nobis juvenibusque, hunianitatis

[ocr errors]
[ocr errors]

sui ;

*) Wideburgius in libro modo laudato praecepta solummodo rhetorica et pauca de pronunciatione exhibet. In his vero ipsis Aesthetica, quam nunc habes, antiqua classica et materiarum delectu et dispositionis ordine ab illo opere plurimum differt. Plura tamen, quae Wideburgius proposuit, recepta invenies.

[ocr errors]

artibus imbuendis, gratulari sane interiorem aetatis nostrae graecarum literarum amorem possimus *). - Siquidem nonnulla copiosius adscripta putes, meminisse velis, ipsam cogitandi vim et facilitatem subtiliori antiquorum disserendi modo multum adjuvari. Neque plurium auctorum eadem de re placita simul proposita indigneris, quum inde et comparationi variorum et notitiae ipsi literariae plurima commoda exoriantur. Genus oratorium fusius exponendum putavi; cajus quidem consilii causa facile apparebit reputanti, veteres auctores in eo ipso explicando longissimos esse, multaque eorundem in hac materia decreta ad reliquas quoque referri

posse.
Adnotationibus parcendum erat ,

ne liber nimium excresceret, nec explicationi, coram habendae, obsisteretur. Attamen eas, quae aut

a

*) Aliter circa hanc rem Wideburgius de adolescentibus suae aetatis sentiebat, quod quidem his ipsius verbis satis indicatur: « Et multa quidem Cicerone, plura tamen a Quintiliano pelii; a Graecis pauciora, propter eos, qui haec legere non possunt. Verebar enim non sine causa ,

ne hodie quoque in scholis aliquibus superessent adolescentes, qui, quamquam literari videri vellent, a literis tamen Graecis , omnis doctrinae et elegantiae fontibus, abhorrerent. » Cf. Wideb. Praecepta rhetorica etc. Praefat.

1

cepta rhetorica, e libris Aristotelis , Ciceronis,
Quintiliani, Demetrii et Longini collecta, dis-
posita passimque suppleta " aliqua ex parte mo-
litum esse constat. Ab eo vero, quantum quum
ambitu et varietate rerum, tum ordine ac dis-
positione in hoc meo opere absim, 'primo statim
intuitu appareat necesse est. Namque non solum,
( quo quidem vir ille doctissimus supersedit),
aesthetices universae doctrinam attingendam
putavi, sed et integram poeticam amplexus sum,
atque insuper de via ac ratione comparandi
artis literariae facultatem , quae potioria duxi,
praecepta colligere volui *). Praeterea omnes,
qui quidem classici haberi consueverunt, aucto-
res, plures quoque serioris aetatis, quorum
circa hanc materiam scripta accepimus, adii,
magnamque sane rerum copiam , de qua compa-
randa mature cogitare coepi , ita digerrere labo-
ravi, ut unum quasi opus ex multorum senten-
tiis exsisteret. Ex graecis non pauciora, quam
ex latinis fontibus praecepta adferenda esse cen-
sui ; quum jam nobis juvenibusque, humanitatis

[ocr errors]

*) Wideburgius in libro modo laudato praecepta solummodo rhetorica et pauca de pronunciatione exhibet. In his vero ipsis Aesthetica, quam nunc habes, antiqua classica et materiarum delectu et dispositionis ordine ab illo opere plurimum differt. Plura tamen, quae Wideburgius proposuit, recepta invenies.

V

[ocr errors]

elis, Ciceronis, i collecta, disia ex parte mo

quantum quum 1 ordine ac dis1, primo statim que non solum, us supersedit), n allingendam

amplexus sum, ne comparandi e potioria duxi, aeterea omnes, everunt, auctotatis, quorum cepimus, adii, de qua compa: digerrere labo altorum senten auciora, quam enda esse cen

artibus imbuendis, gratulari sane interiorem aetatis nostrae graecarum literarum amorem possimus *). Siquidem nonnulla copiosius adscripta putes , meminisse velis, ipsam cogitandi vim et facilitatem subtiliori antiquorum disserendi modo multum adjuvari. Neque plurium auctorum eadem de re placita simul proposita indigneris, quum inde et comparationi variorum et notitiae ipsi literariae plurima commoda exoriantur. Genus oratorium fusius exponendum putavi; cajus quidem consilii causa facile apparebit reputanti, veteres auctores in eo ipso explicando longissimos esse, multaque eorundem in hac materia decreta ad reliquas quoque

referri posse.

ne liber

Adnotationibus parcendum erat , nimium excresceret, nec explicationi, coram habendae, obsisteretur. Attamen eas, quae aut

e, hunianitatis

*) Aliter circa hanc rem Wideburgius dle adolescentibus suae aetatis sentiebat, quod quidem his ipsius verbis satis indicatur: « Et multa quidem a Cicerone, plura tamen a Quintiliano pelii ; a Graecis pauciora, propter eos, qui haec legere non possunt. Verebar enim non sine causa , ne hodie quoque in scholis aliquibus superessent adolescentes, qui, quamquam literati videri vellent, a literis tamen Graecis , omnis doctrinae et elegantiae fontibus, ajhorrerent. » Cf. Wideb. Praecepta rhetorica etc. Praefat.

udato praecepta

pronunciatione uam nunc habes, et dispositionis

Plura tamen, invenies.

ad discentinm diligentiam, aut docentium attentionem excitandam aptae videri possint, vix desideraveris. Ceterum materiam ita disposui, ut ordo operis libro meo vernaculo, quem anno praeterlapso de eadem doctrina vulgavi *), responderet. Utrumque nimirum opus, praecipue scholarum usui destinatum, in tradenda artis literariae doctrina ita conjungi commode potest,

*) Lehrbuch der Literar - Aesthetik, oder Theorie und Geschichte der schönen Literatur, mit besonderer Berücksichtigung der deutschen, zum Selbststudium und Gebrauche bei Vorträgen. 2 Bde. Mainz, 1827. Librum hune jam in pluribus scholis instituendae in hac disciplina juventuti cominendari, non sine magna laetitia accepi; quippe qui inde intelligam, nec consilium meum, quod in eo elaborando secutus sum, omnino improbari, neque rem ipsam ejusdemque tractandae rationem omnibus, qui quidem de opere ipso judicare valeant, displicere. Quo magis doleo, ex erratorum, quae ibi offenduntur, copia plura , eaque non minima, a me indicari non potuisse, quia mihi postremas plagulas in perficiendo mendorum indice inspiciendi potestas facta non est. Qua in re gratum mihi fecit anonymus, qui in Seebodii Biblioth. critic. ann. 1828. mens. Mart. Nro. 19. circa ista errata rectissime conjecturavit simulque amicissime monuit. Praesertim emendanda haec sunt. Tom. I. p. 152. pro Philetas circa an. 450. I. circa an. 300. Tom. II. P: 716. pro Serena I. Selina et in ipso indice pro Aleximenes l. Alexanenos etc.

« PreviousContinue »