Themis: verzameling van bijdragen tot de kennis van het publiek- en privaat recht, Volume 10

Front Cover
Belinfante, 1849 - Law

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 272 - In personam actio est, qua cum eo agimus, qui obligatus est nobis ad faciendum aliquid vel dandum: et semper adversus eundem locum habet.
Page 517 - Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Page 14 - Art 658 Een vonnis van eenen buitenlandschen regter. waarbij schepen of goederen. welke als bepaald onzijdig eigendom zijn verzekerd. verklaard worden geen onzijdig eigendom te zijn. en daarom zijn prijs verklaard. is niet voldoende om den verzekeraar van het betalen der schade vrij te spreken. bijaldien de verzekerde bewijst. dat het verzekerde waarlijk onzijdig eigendom is geweest en dat hij.
Page 10 - Chinees is, en indien belanghebbenden zulks verlangen, voorzien van de verklaring van eenen notaris of...
Page 241 - ... falso dici totum meum esse, cuius non potest ulla pars dici alterius esse; hoc et Julianus et est verius.
Page 10 - Handelingen van de Regering en de Staten- Generaal over de herziening der Grondwet...
Page 22 - De eigendom van den grond bevat in zich den eigendom van hetgeen op en in den grond is.
Page 207 - ... wettelijk erfdeel of tot meerder zijn geroepen; ten ware de giften met uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng zijn gedaan, of de begiftigden bij eene authentieke akte, of bij uitersten wil, van de verpligting tot inbreng zijn ontheven; 2°...
Page 14 - Het vermoeden bij artikel 270 vermeld, heeft ten aanzien van den verzekerde geene plaats, indien de verzekering is gedaan op goede of kwade tijding, mits in dat geval in de polis worde vermeld het laatste berigt, hetwelk de verzekerde ten aanzien van het verzekerde voorwerp heeft bekomen, en...
Page 10 - Art. 262 Hij die. van eenen ander order ontvangende tot het laten doen van verzekering. dezelve voor zijne eigene rekening houdt. wordt verstaan verzekeraar te zijn op de aan hem opgegevene voorwaarden. en. bij gebreke van die opgave. op zoodanige voorwaarden als waarop de verzekering had kunnen worden gesloten ter plaatse. alwaar hij den last had moeten uitvoeren en. indien deze plaats niet is aangeduid. te zijner woonplaats of op de naast gelegen beurs.

Bibliographic information