Initiatief in zake wetgeving

Front Cover
Somerwil, 1893 - 83 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 30 - That no person who has an office or place of profit under the King, or receives a pension from the crown, shall be capable of serving as a member of the house of commons.
Page 32 - States, which shall have been created, or the emoluments whereof shall have been increased, during such time; and no person holding any office under the United States shall be a member of either house during his continuance in office. SECTION 7. 1. All bills for raising revenues shall originate in the house of representatives; but the senate may propose or concur with amendments as on other bills.
Page 47 - Art 106. Over eenig ingekomen voorstel des Konings wordt door de volle Kamer niet beraadslaagd, dan nadat het is overwogen in de onderscheidene afdeelingen, waarin al de leden der Kamer zich verdeelen en welke op gezette tijden bij loting vernieuwd worden.
Page 34 - ... difficult business in all free countries, and perhaps more difficult the more free the country is, because the discordant voices are more numerous and less under control. America has sometimes sacrificed practical convenience to her dislike to authority. The Americans surpass all other nations in their power of making the best of bad conditions, getting the largest results out of scanty materials or rough methods.
Page 20 - Staten-Generaal heeft geene genoegzame «reden gevonden om op het hiernevens teruggaande voorstel »'s Konings bewilliging te verzoeken." 1 13. Audere voordragten , dan voorstellen van wet , kunnen door elke Kamer afzonderlijk aan den Koning worden gedaan. 114. De Koning doet de Staten-Generaal zoo spoedig mogelijk kennis dragen, of hij een voorstel van wet, door hen aangenomen, al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving geschiedt met een der volgende formulieren : «De Koning bewilligt in het voorstel.
Page 22 - De Tweede Kamer der Staten-Generaal zendt aan de Eerste Kamer het hiernevensgaande voorstel, en is van oordeel, dat de Staten-Generaal daarop 's Konings bewilliging behoren te verzoeken." Zij is bevoegd aan een of meer van haar leden de schriftelijke en mondelinge verdediging van haar voorstel in de Eerste Kamer op te dragen. Art. 128.
Page 15 - Vorst heeft het bestuur over de koloniën en bezittingen van den Staat in andere werelddeelen. 13. De Souvereine Vorst heeft het regt om wetten voor te dragen aan de Staten Generaal, alsmede om de wetten, hem door de Staten Generaal voorgedragen, goed of af te keuren. 14 De Souvereine Vorst kondigt de wetten af volgens een vast formulier, waarin de goedkeuring van den Souvereinen Vorst en de Staten Generaal worden uitgedrukt, als zonder welke er geen wetten bestaan.
Page 33 - The members of each House shall be ineligible to any Civil office under the authority of the U. States, created, or the emoluments whereof shall have been increased during the time for which they shall respectively be elected — and no person holding any office under the US shall be a member of either House during his continuance in office.
Page 48 - De voordragt daartoe behoort uitsluitend aan de Tweede Kamer , die het voorstel overweegt op gelijke wijze als zulks ten aanzien van 'sKonings voorstellen is bepaald, en na aanneming , aan de Eerste Kamer verzendt met het volgende formulier : »De Tweede Kanier der Staten-Generaal zendt aan de »Eerste Kamer het hiernevensgaande voorstel, en is van »oordeel , dat de Staten-Generaal daarop 's Konings bewil»liging behooren te verzoeken.
Page 33 - ... no senator or representative shall, during the time for which he "was elected, be appointed to any civil office under the United " States, which shall have been created, or the emoluments where^ of shall have been increased during such time ; and no person; "holding any office under the United States, shall be a member "of either house during his continuance in office.

Bibliographic information