Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Interdictum, lxxiii, 485

adipiscendæ possessionis, 488
de clandestina possessione, 493
de precario, 493
exhibitorium, 487
possessorium, 488
prohibitorium, 486
quorum bonorum, 488
reciperandze possessionis, 492
restitutorium, 486
retinendæ possessionis, 489
Salvianum, 368, 489
simplex et duplex, 493
unde vi, 492
uti possidetis, 489

utrubi, 490
Interest, xvi, 325
Intestate succession, liv, 265; under the

Novels, 311
Islands, 99
Italy, conquest of, 19
Italicum solum, 112, 136
Iter, 118

TUDEX, xxi, lxi
J duties of, 497-500

liability of, 421
Judicis postulatio, lxiv
Judicatum solvi, 468
Judicia extraordinaria, lxxiv, lxxv, 442,

449, 486
Judicium imperio continens, 427, 479

legitimum, 427, 479

publicum, 501
Judge, xii, xxi, lxi, lxxiv, lxxv
Jurisdictio, lxii
Jurisprudentes, xxi, xxviii, 11
Jus, xxxv, xlviii, lv

civile, xxiii, 7, 12
gentium, xxiii, 7, 14
honorarium, xxi, 11
in personam, xlix
in rem, xlviii, 88
Italicum, xix
Latinum, xix
naturale, xxii, 7, 13, 14
Quiritium, xx

sacrum, xvii
Jusjurandum, 258, 478
Justa causa, 143

manumissionis, 24
Justinian, xxxi

Legatum ereptitium, 227

generis, 238
incertæ personæ, 239
optionis, 238
per damnationem, 222
per præceptionem, 222
per vindicationem, 222
pænæ nomine, 243

sinendi modo, 222
Legis actiones, lxiii, lxri
Legitima portio, 214
Legitimation, 39
Legitimi heredes, 280; tutores, 58
Lex, 9

Æbutia, Ixvi
Ælia Sentia, 19, 22
Anastasiana, 291
Apuleia, 354
Aquilia, 410
Atilia, 65
Atinia, 140
Calpurnia, lxv, 325, 425
Canuleia, xvii, 37
Cincia, 150
Claudia, 68
Cornelia, 11, 181, 354, 504

de sicariis, 28, 419, 503
Fabia, 505
Falcidia, liv, 211, 246–249
Furia, 246, 354
Furia Caninia, 25, 239
Hortensia, xviii, 9
Julia, lxvi

de adulteriis, 152, 502
de ambitu, 505
de annona, 505
de maritandis, 227
de peculatu, 504
de residuis, 505
de vi publica, 492, 504
majestatis, 502

repetundarum, 505
Julia et Titia, 65
Junia, xix
Junia Norbana, 19
Junia Velleia, 184
Papia Poppæa, xxxi, 37, 68, 80, 198,

227, 236
Petronia, 28
Plätoria, 73
Plautia, xix, 140
Pompeia, 503
Publilia, 9, 354
Regia, 10
Scribonia, 124
Silia, lxv, 325
Valeria, xii, 9

Voconia, 246, 250
Libellus conventionis, lxxv, 4+2
Liberalis causa, 437
Liberorum jus, 288
Libertas, xxxvi, 14
Libertus, succession to, 298

assignation of, 302

T ABEO, xxvii, 261
L Latini, xix, 14, 20, 301
Latini Juniani, 19, 153, 250, 350
Latinitas, xix
Legacies, 221

ademption and transfer of, 244

contrasted with fideicommissa, 251
Legatarius partiarius, 238
Legatum, 221

LIB

PRA
Libertinus, 17-21

1 DACTUM, Ivi, 322, 366
Libripens, lvi, 165

I adjectum, 322, 366
Lis et vindiciæ, lxiv, 468

legitimum, 322
Lis sua, 421

nudum, 322
Litis contestatio, lxii, lxxi, lxxv, 395, prætorium, 322
421

Papinian, xxvii
Litis dominus, 469

Partnership, 371
Locatio et conductio, lviji, 367

Paterfamilias, 26
Longi temporis possessio, 124, 138, 162 Patria potestas, xxxviii, 29
Longissimi temporis possessio, 146

dissolution of, 47
Patricians, 49

Patrimonium nostrum, things in or not
MAGISTRATE, Ixi

in, xlvii, 90
11 Mala fide possessor, 107, 499

Patrona, 301
Mancipatio, xlvii, lvii

Patronus, 63, 299
Mancipi res, xlvi

Paulus, xxis
Mancipium, 27

Pauperies, 465
Mandator compared with fidejussor, 380

Peculium, 158, 456
Mandatum, lviii, 10, 376

adventitium, 158
Manumission, 17-25

castrense, 157, 169, 176
Manus, xlii, xlvii, 31

profectitium, 159
Manus injectio, lxy

quasi castrense, 158, 176
Manuum consertio, lxiji

Pensio, li, 134, 368
Marriage, 29, 30

Peregrini, 14, 149, 250, 343, 353, 359
Materfamilias, 26, 31

Permutatio, 364
Matrimonium, 16, 37

Persona, xxxvi, xliv, 13
Merces, 368

Petitio hereditatis, 445
Missio in possessionem, lxxiv

Pictures, 108
Modestinus, xxix

Pignoris capio, lxv, lxvi
Mora, 325

Pignus, li, lvii, 134, 154, 330
Multa, 400

Plebiscita, xxiv, 9
Mutuum, lvii, 327

Plebs, ix, xi, xvii

Pluris petitio, 450
NATURAL law, xxii, 7

Pena, 399
N Necessarius heres, liv, 23, 214 .

Pollicitatio, 321
Negligence, 324

Populus, ix, x
Negotiorum gestio, 385

Portio legitima, 214
Nexum, lvi, 321

Possessio, 1, 136
Nomen transcriptitium, 359

civilis, 137, 491
Novatio, lx, 393

contra tabulas, 306
Novels, xxxiv

decretalis, 304, 487
Noxa, 462

edictalis, 304
Noxalis causa, 462

longi temporis, 124, 138, 162
Nudum pactum, 322

longissimi temporis, 146
Nuncupatio, 172

naturalis, 137, 491
Nuptiæ, 29; justæ, 30, 37

pro herede, 145, 445
pro possessore, 145, 445

secundum tabulas, 306
ATHS, lxxvi, 478, 495, 496

esse in possessione, 137, 491
Oblation to the Curia, 39

Possessor, 106, 110
Obligatio, ly, lix

bona fide, 142, 162, 498
ex contractu, lvi, 326

mala fide, 106, 498
ex delicto, lix, 397

Postliminium, 50, 66, 97, 146, 267
naturalis, 322

Postumus, 182, 239, 250
quasi ex contractu, lix, 383

Velleianus, 185
quasi ex delicto, lix, 421

quasi Velleianus, 185
Obligation, definition of, lv, 318, 320 Potestas dominica, 27
dissolution of, lx

patria, xxxviii, 29
sources of, 320

Prædia rustica, 118
Occupatio, lii, 94

stipendiaria, 112
Operæ liberti, 312, 333, 387, 486

tributaria, 112
Operarum locatio, 368

urbana, 119
Orbi, 228

Prædiator, 144
Orcinus, 260

Prædo, 445
RR

SUB
Restipulatio, 495
Restitutio in integrum, lxxiv, 48, 74, 219
Reus promittendi, 336

stipulandi, 336
Rivers, 91, 99, 100

PRÆ
Præfectus urbis, 66
Præjudicium, lxx, 436
Præs, lxiv
Præscriptio, liii, lxx

longi temporis, 138, 132

longissimi temporis, 146
Præsides, lxvii, Lxxv
Præstare, lvi, 320
Præsumptiones juris, lxxvi
Prætor, lvii, 11

peregrinus, xx, lxrii, u
Precario, 490
Pretium, 362
Privilegium, xvi
Pro herede gerere, 220
Procinctus, 164
Proculians, xxvii
Procurator, 162, 466
Prodigi, 74
Provinciale solum, 138
Pubertati proximus, 70, 347, 406
Pubes, 69, 346
Publicatio, 375
Pupil, contracts of, 156

QUÆSTIO, lxxvji
W Quarta Antonina, 44, 211

Falcidia, 247
legitima, 213

Pegasiana, 207
Quasi-contract, lix, 383

delict, lix, 421
possessio, 116, 123

traditio, 117, 123
Querela inofficiosi testamenti, 211
Quiritarian ownership, xlix

CABINIANS, xxviii
D Sacramentum, lxiii
Sale, 361
Salvius Julianus, xxvi
Satisdatio, 468

judicatum solvi, 469

tutorum, 76
Seashore, 90
Semel heres semper heres, 196
Senate, x, xxiv, lxxv
Senatusconsultum, xxiv, 9

Claudianum, 15, 318
Hadrianum, 239
Largianum, 301
Libonianum, 172
Macedonianum, 461
Neronianum, 223
Orphitianum, 286
Pegasianum, 250, 253
Tertullianum, 283
Trebellianum, 252, 253

Velleianum, 355
Servitudes, 1, 118-136

personal, 1, 130
prædial, 1, 119
rural, 1, 118

urban, 1, 119
Servius, xi
Servus pænæ, 49
Slavery, 14
Slaves, acquisition through, 159, 389, 457

institution of, 190
stipulations of, 338

abandonment of, for delicts, 463
Societas, lviii, 371

universorum bonorum, 371
Solidus, 67
Solutio, lx, 390

imaginaria, 391

indebiti, 386
Specificatio, 97
Sponsalia, 36
Sponsio, lxviii, 438, 495
Sponsor, 353
Sportulæ, 442, 451
Spurii, 38
Status, xxxvi, 14

statu liber, 18
Stipulatio, lrii, 332

Aquiliana, 392
emptæ et venditæ hereditatis, 252
inutiles, 342

partis et pro parte, 254
Subscriptio, 167
Substitutio pupillaris, 200

quasi-pupiliaris, 201
vulgaris, 197

DAPINA, 407
N Recuperatores, xxi, lxii, lxvii
Redbibitio, 364
Regula Catoniana, 230, 242
Relegatio, 48
Remancipatio, 52
Replicatio, lxx, 483
Repudium, 39
Rerum universitas, xlvi, li, lv, 89
Res, 88

communes, xlvii, 90, 116
corporales, xliv, 116
dominans, 120
fungibiles, 327
incorporales. xliv, 116
mancipi, xlvi
nec mancipi, xlvi
privatæ, xlvii, 90, 94
publicæ, xlvii, 90
religiosæ, xlvi, 92
sacræ, xlvi, 92
sanctæ, xlvi, 92

serviens, 1, 120
Rescripta, 10
Responsa prudentum, xxii, xxvii, 11

[ocr errors][merged small][merged small]

TTLPIAN, xxix
U Universitas, 92
Universitas rerum, xlvi, li,flv
Usucapio, lii, 136, 403, 432, 488
Usufruct, li, 110, 125-130
Usura, xvi, 325
Usurpatio 146
Usus, li, 31, 131
Uterini, 279, 289
Utilis actio, lxxii, 426

TESTAMENTI factio, liii, 56, 68, 178,
1 218, 238
Testamentum, liii, 163

calatis comitiis, 164
in procinctu, 164
inofficiosum. 187. 209
irritum, 176, 205, 207
militare, 173-177
non jure factum, 205
nuncupatum, 172
per æs et libram, 165
ruptum, 205

tripartitum, 167
Theodosius, xxx
Theophilus, xxxii
Theft, 140
Thesaurus, 111
Traditio, lii, 115
Transcriptio, 359
Trebatius, xxvii, 261
Tribes, Roman, x
Tribonian, xxxii
Triplicatio, 484
Tutela, xl, 54, 71

of freedmen, 63

of women, 68
Tutor Atilianus, 65

dativus, 65
fiduciarius, 64
legitimus, 59

testamentarius, 56
Tutor, removal of, 84
Tutoris auctoritas, 68

excusationes, 79

VADIMONUM, Ixiii

V Venditio bonorum, 317
Vernæ, 15
Vi bona rapta, 408 •
Via, 119
Vindex, lxiii
Vindicatio, lxiv, lxxii
Vindiciæ, lxiv
Vindicta, 17, 25
Vis, 492
Vitia possessionis, 141
Vitium furti, 141
Vocatio in jus, lxii, 497
Vulgo concepti, 38

W IFE, position of, xlii, 31, 151, 153,

453
Witnesses, exclusion of, 168, 170

number of, 172

testamentary, 168
Women, position of, xxxviii, xxxix, xli,

xlii, 31, 39, 40, 68
adoption by, 46
tutela of, 68
as tutors, 60
wills of, 169

LONDON : PRISTED BY
SPOTTISWOODE ASD Co., NEW-STREET SQUARE

AXD PARLIAMENT STREET

« PreviousContinue »