Handboek voor het romeinsche recht, Volume 1

Front Cover

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Publiek en privaat recht
21
Jus civile en jus honorarium
23
Aanvullend en dwingend recht
24
13 Sanctie der wetten
25
Algemeen en bijzonder recht regelmatig en abnormaal recht
26
Volkswetten Leges en plebiscita
28
Senaatsbesluiten Senatusconsulta
31
Keizerlijke verordeningen Constitutiones principum
32
De edicten der magistraten vooral van den praetor
35
De adviezen der rechtsgeleerden
38
De voornaamste Romeinsche juristen
41
Gewoonterecht
50
Werking der wet ten aanzien van de plaats en de personen
52
Werking der wet met betrekking tot den tijd
53
Vervolg Nietterugwerkende kracht der wet
54
Uitlegging der wet
55
De wetgeving van Justinianus
58
Het Romeinsche recht in het Oosten na den dood van Justinianus
65
Het Romeinsche recht in het Westen tot aan de glossa torenschool
67
De glossatorenschool en de commentatoren
68
De receptie van het Romeinsche recht
69
Wetenschappelijke beoefening van het Romeinsche recht van de 16e eeuw tot onzen tijd
72
HOOFDSTUK II
76
Begin en einde der natuurlijke persoonlijkheid
77
Rechtstoestand der natuurlijke personen Capitis demi nutio
80
Vrijheid en slavernij
81
Begrip der slavernij
83
Ontstaan der slavernij
88
De vereischten der vrijlating
91
Vervolg De bevoegdheid tot vrijlating
96
Het patronaatsrecht
102
Eenige aan de slavernij verwante toestanden
105
Burgers en vreemdelingen
108
Zelfstandige en afhankelijke personen De Romeinsche familie
109
De middelen tot handhaving van den staat
111
Burgerlijke eer Eerloosheid
113
Stand
116
Geslacht
117
Leeftijd
118
Gezondheid
120
Woonplaats
122
Verwantschap tusschen verschillende personen A Wet tige en onwettige geboorte
124
Vervolg B Adgnatio en cognatio
125
Vervolg C Zwagerschap
129
Rechtspersonen
130
HOOFDSTUK III
137
Zaken in en buiten het vermogen Zaken in en buiten het handelsverkeer
138
Res mancipii en res neC mancipii
141
Roerende en onroerende zaken
143
Soorten van verkrijging
162
Begrip en soorten van rechtshandelingen
165
Vereischten der rechtshandeling in het algemeen
167
De werkelijke wil
169
De verklaring van den wil
173
De inhoud der wilsverklaring
176
Medewerking van anderen bij het aangaan van rechts handelingen
178
Dwaling
183
Bedrog
187
Dwang
189
De voorwaarde Begrip
193
Vervolg De verschillende soorten voorwaarden
196
Vervolg De werking der hangende vervulde of ontbre kende voorwaarde
201
De tijdsbepaling
208
De last
211
Ongeldigheid der rechtshandelingen
214
Bekrachtiging goedkeuring van aangegane rechtshande lingen
219
Uitlegging der rechtshandelingen
221
De schenking
224
Ongeoorloofde handelingen
230
Verandering en te niet gaan van rechten
237
Vervreemding en afstand van rechten
238
De tijd in betrekking tot het ontstaan en te niet gaan van rechten
241
Uitoefening der rechten
245
Samenloop en botsing van rechten
247
Bescherming en handhaving van rechten in het alge meen
249
Zelfverdediging Eigenrichting
251
De rechtsprekende personen
253
De partijen en hunne vertegenwoordigers
256
De bevoegdheid des rechters
259
De procedure per legis actiones
260
De procedure per Tormulas
263
Eenige bijzonderheden aangaande de procedure voor den magistraat en voor den rechter
267
De procedure van den lateren keizertijd
271
Acties Begrip en grond
272
Verdeelingen der acties
274
Verloren gaan der acties in het algemeen en inzonder heid door den dood van een der partijen
286
Samenloop van acties
288
Verjaring der acties Praescriptio
289
Middelen van verdediging Excepties
292
De litis contestatio en hare gevolgen
299
Bewijs Bewijslast
308
Bewijsmiddelen
311
Het vonnis en zijne werking
313
Beslissing van den rechtsstrijd buiten proces
319
Tenuitvoerlegging van het vonnis
323
Rechtsmiddelen tegen het vonnis
324
Herstel in den vorigen toestand
326
Middelen tot bewaring van rechten buiten proces
329

Common terms and phrases

Popular passages

Page 22 - ... quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.
Page 27 - Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis?
Page 33 - Quod principi placuit legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat...
Page 172 - Namque olim familiae emptor, id est, qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis locum optinebat, et ob id ei mandabat testator quid cuique post mortem suam dari vellet. Nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propter veteris juris imitationem familiae emptor adhibetur.
Page 45 - Itaque reliquit quadringenta volumina, ex quibus plurima inter manus versantur. Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt : nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit.
Page 53 - Lex aut rogatur, id est fertur ; aut abrogatur, id est prior lex tollitur ; aut derogatur, id est pars primae [legis] l tollitur ; aut subrogatur, id est adicitur aliquid primae legi ; aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege.
Page 25 - Minus quam perfecta lex est quae vetat aliquid fieri et si factum sit non rescindit sed poenam injungit ei qui contra legem fecit : qualis est lex Furia testamentaria quae plus quam mille assium legatum mortisve causa prohibet capere praeter exceptas personas, et adversus eum qui plus ceperit quadrupli poenam constituit, Ulpian, 1, 2.
Page 116 - Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est ut secundum apostolicam disciplinam, evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus.
Page 257 - Procurator vero si agat, satisdare jubetur ratam rem dominum habiturum ; periculum enim est, ne iterum dominus de eadem re experiatur; quod periculum non intervenit, si per cognitorem actum fuerit, quia de qua re quisque per cognitorem egerit, de ea non magis amplius actionem habet quam si ipse egerit. 99. Tutores et curatores eo modo quo et procurators satisdare deuere verba edictifaciunt;sedaliquandoillissatisdatioremittituT.
Page 275 - Omnium actionum, quibus inter aliquos apud iudices arbi- 1 trosve de quaque re quaeritur, summa divisio in duo genera deducitur : aut enim in rem sunt aut in personam. namque agit unusquisque aut cum eo, qui ei obligatus est vel ex contractu vel ex maleficio, quo casu proditae actiones in...

Bibliographic information