Page images
PDF
EPUB

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

"Davies, Richard, s. Andrew, of hlauwning, co.

Montgomery, pleb. Jesus Collo, Matris, 31 March 1787, aged 19 ; Queens Coll., B.A., 1793, M.A. B.D. 1801. Born 1768

Rw. Richard Davis, B.D. was appointed V. of Llana

wneg. march 10, 1804 - death of doo doon. Rev. David JaimesB.A., wa affoveted 0 of Llanassen hovember 26th, 1841, owing to death of R. Daviso.

Therefore there 1841-18045 37 wa

PREGETHAU

A FWRIADWYD

I ddangos i Ddynol-ryw, y dylent fucheddu yn
wir-gristianogol, ac ymrôi i fod yn fwy-
fwy duwiol, yn fwy-fwy daionus,
ac yn fwy-fwy ffyddlon

hĝd Angeu.

[ocr errors]

WAITII

Y Parchedig RICHARD DAVIES, B. D.

Ficar Llanwnog, yn Sîr Drefaldwyn.

MIVI TIIG:

Argraphwyd yn Argraff-dý 'r Brud, gan WOOD a

WATTON, ac ar werth ganddynt hwy, a

chan Mr. SANDFORD, Llyfr-wr:
Ac hefyd gan Owen, Trallwm; Jones, Trefnewydd ; Painter, Wrex.

ham; Lewis, Llanidloes; Owen, Machynlleth; Jones, Dol.
gelleu ; Sanderson, Bala; Rasbrook, Bangor; Broster,
Caer; Griffiths, a Cox, Aberystwith; Lewis, Aber-
teifi ; Daniel, a Harris, Caerfyrddin: a chan

E. Williams, N. 11, Tywyn, Llundain.

« PreviousContinue »