Page images
PDF
EPUB
[graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][ocr errors][graphic]
[ocr errors]

BIJDEAGE °

TOT DE LEER DER

OVERDRAGT VAN SCHULDVORDERINGEN.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Dortor in Ijrt Bonrnnsrjj in Miïmhapify Higt,

AAN DE HOOGESCHOOL TE LEIDEN,
OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

D\ O. G. COBET,

HOOQLEEKAAR IH DE ÏACtLTBIT VAK LETTEREN EM WIJSBEGEERTE,

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN
OP MAANDAG DEN 4den MEI 1863, DES NAMIDDAGS TE 2 uRE,
DOOR

SIBLE GIL LAM WIERSMA,

GEBOREN IN DE SCHRANS ONDER HUIZuM.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

latt mijtien fahr.

« PreviousContinue »