Bijdrage tot de leer der overdragt van schuldvorderingen

Front Cover
J.W. van Leeuwen, 1863 - Assignments (Law) - 231 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 155 - Die overdragt heeft ten aanzien van den schuldenaar geen gevolg dan van het oogenblik dat dezelve aan hem is beteekend geworden, of dat hij de overdragt schriftelijk heeft aangenomen of erkend.
Page 71 - Eene verbindtenis kan gekweten worden door een ieder die daarbij belang heeft, gelijk een medeschuldenaar of een borg. Eene verbindtenis kan zelfs gekweten worden door eenen derde , die daarbij geen belang heeft, mits die derde handele in naam en tot kwijting van den schuldenaar, of, indien hij in zijn eigen naam handelt , hij niet in de regten van den schuldeischer gesteld worde.
Page 74 - Cum quis, et reum et fidejussores habens, ab uno ex fidejussoribus accepta pecunia, praestat actiones, poterit quidem dici nullas jam esse, quum suum perceperit et perceptione omnes liberati sint; sed non ita est; non enim in solutum accepit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, et ideo habet actiones, quia tenetur ad id ipsum ut praestet actiones, Dig.
Page 9 - ... tibi deberi, nullo eorum modo quibus res corporales ad alium transferuntur id efficere possum ; sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris : quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri : quae dicitur novatio obligationis. (39.) sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator meus experiri.
Page 87 - Bewindvoerders van zaken, aan het rijk, de gewesten, de gemeenten , of aan andere openbare instellingen , toebehoorende , welke aan hunne zorg en beheer zijn toevertrouwd.
Page 9 - Nam quod mihi ab aliquo debetur, id si uelim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum, sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris ; quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri ; quae dicitur nouatio obligationis. 39. Sine hac uero nouatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator meus experiri.
Page 13 - Tutores autem et curatores quemadmodum constituantur, primo commentario rettulimus. 86. Qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam personam convertit.
Page 131 - De levering of opdragt van onroerende zaken geschiedt door de overschrijving van de akte in de daartoe bestemde openbare registers.
Page 107 - De bepaling waarbij de nalatenschap of het legaat , of wel een gedeelte van dezelve, onvervreemdbaar is verklaard, wordt voor niet geschreven gehouden.
Page 124 - Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dés qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Bibliographic information