Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

ODE XVI.

AD MÆCENATEM.

Execratur insanum divitiarum amorem, seque.parvo beatum ostendit.

INCLUSAM Danaën turris aënea,
Robustæque fores, et vigilum canum
Tristes excubiæ munierant satis

Nocturnis ab adulteris ;
Si non Acrisium, virginis abditæ
Custodem pavidum, Jupiter et Venus

5

Turris er ære, et validæ januæ, necnon vigilantium canum mæsta custodia clau. sam Danaën abunde tuebantur noctu a mechis, nisi Jupiter et Venus irrisissent

Ode quarta Libri secundi in Ed. Sanad. In cod. Upsal. cum antecedente sine ulla distinctione cohæret. Inscribitur in Venett. Locher. et Ascens. Ad Mecenatem, quid aurum possit.—4 Harl. 4. Dess. 1. a m. pr. et Zarot. Noctur. nis ab adulteriis.-6 Cuning. et Sanad. Jupiter ac Venus.7 Bentl. conj. Ri

NOTÆ

Metrum idem quod supra 1. Od. 6. missima.

1 Inclusam Danaën, &c.] Continet 2 Vigilum canum] Ex Epiro canes hæc Ode Stoica pleraque dogmata, et illi ingentes custodiendis ædibus adgravia adversus avaros axiomata, qui- ducebantur, præsertim e Laconica et bus vix acrius aut sanctius quicqnam Arcadica regione. Vide Cæl. Rhod. habet ant pronuntiat schola Christia. XVII. 28. Plin. VIII. 40. ubi de ca. norum.

num fide pluribus disserit, vocatque Danaën turris aënea, &c.] Danaës • fidissima auxilia, nec stipendiorum pater Acrisius, subinde Rex Argivo. indiga.' rum, cum ex oraculo accepisset se oc- 3 Tristes excubia] Latratu et ulucisum iri ab eo qui e filia sua nascere- latu tristitiam ingenerantes. Adde tur, eam tepebat arcta custodia in- carceris horrorem. clusam. At Prætis Acrisii frater 4 Nocturnis] Qui ut plurimum nocauro primum custodes, dein ipsam tu grassantur, quasi sua flagitia tene. Danaën corrupit, ex eaque Perseum bris occultare cupientes. Nam qui suscepit. Vide Apollodor. lib. 11. male agit, odit lucem, ut non arguan.. Fabulantur autem Jovem ad illam tur opera ejus.' Evangel. venisse in aureum imbrem versum. 5 Si non Acrisium, &c.) Si libido Vide Pindar. Pyth. Od. xii. Ovid. auro munita inanem Acrisii diligenAmor. 11. 4. 29. “Jupiter, admonitus tiam non reddidisset. nil esse poteutius auro, Corruptæ 6 Custodem pavidum] Qui suæ vitæ pretium virginis ipse fuit.'

timebat, ob Oraculi responsum, de Turris aënea, &c.] Validissima, firDelph. et Var. Clas. Horat.

2 G

quo ante.

Risissent: fore enim tutum iter et patens,

Converso in pretium Deo.
Aurum per medios ire satellites,
Et perrumpere amat saxa, potentius
Ictu fulmineo : concidit auguris

Argivi domus, ob lucrum
Demersa exitio : diffidit urbium

10

Acrisium inclusa puella meticulosum observatorem: quippe viam fore securam aper. tamque numini in aurum mututo. Aurum gaudet pervadere medios custodes, ac rupes frangere, vi fulminis validius. Vatis Argolici familia interiit propter quæs

sisset, quia sit majus Horatianum ; vid. 1. Od. 24. 8. sed nihil hac sola de causa mutandum putat Jani.—10 Mentel. Et prærumpere.

Male post potentius distinguit, et Ictu fulmineo ad seqq. trahit Cruq.' Jani.--11 Exc. Sax. oc. cidit pro concidit.-13 Dimersa Lips. 2. excidio quidam Torr. et Lamb. Div.

NOTÆ 9 Aurum per medios ire satellites, &c.) set, Furiis agitatus periit. AmphiaΧρυσός ανοίγει πάντα, κάΐδου πύλας. raus in primo belli Thebani conflictu Aurum aperit omnia, etiam Inferorum debiscente terra cum suo curru et all. portas. Apul. lib. ix. Auro solent ada riga absorptus est : Ampbilochus etimantinæ etiam perfringi fores. Huc am alter ejus filius in acie cecidit. facit epithetum eúpuodevns, viribus late Sic tota concidit' ejus domus ob potens, quod Plutoni tribuitur. Ho- lucrum demersa excidio ;' vel, ut le. mer. Odyss. N. Pindar. Pyth. gunt alii, exitio. Vide Stat. Theb. vi.

11 Concidit Auguris Argivi domus, Cic. Epist. vi. 6. ad Cæcinam ita scri. &c.] Adrastus Argivorum Rex Poly- bit: ' Veritus sum deesse Pompeii pici genero suo Thebarum regoum saluti, cum ille aliquando non defu. asserere armis suscepit: ad bellum isset meæ. Itaque vel officio, vel faautem trahere voluit Amphiaraum ma bonorum, vel pudore victus, ut vatem. Hic, anguriis suis doctus in fabulis Amphiarans, sic ego prumale cessuram in Thebanos expedi. dens et sciens ad pestem ante oculos tionem, avertere illam frustra cona. positam sum profectus.' Et Act. in tus est; ipse vero fugit, et latuit, Verrem vi. n. 39. ' Eriphylam acce. una conscia Eriphyle uxore sua. Cum pimus in fabulis, ea cupiditate, ut ergo quæreretur, latebras illa detexit, cum vidisset monile (ut opinor) ex pacta monile aureum sibi dandum ab auro et gemmis, pulchritudine ejus Argia uxore Polynicis, Adrasti filia;. incensa salutem viri proderet.' Et quod olim summa arte Vulcanus fa- de Invent. 1. n. 94. ' Eriphyle auro bricarat gemmisque exornarat. Trace viri vitam vendidit.' Ejus quoque tus itaqne est Amphiaraus ad id bel- meminit Plato de Republ. ix. quod lum, exitium in eo sibi suisque im- in perniciem viri monile aureum acpendere non ignarus. Porro cum ceperit. Virgil. Æn. vi. 445. Mæs. didicisset se ab Eriphyle proditum, tamque Eriphylen Crudelis nati mon. filio Alcmæoni ut matrem interfice. strantem vulnera cernit.' ret mandavit. Quod cum præstitis- 13 Diffidit urbium Portas vir Mace

Portas vir Macedo, et subruit æmulos
Reges muneribus : munera navium

15
Sævos illaqueant duces.
Crescentem sequitur cura pecuniam,
Majorumque fames: jure perhorrui
Late conspicuum tollere verticem,
Mæcenas, equitum decus.

20 tum. Vir Macedonius portas civitatum perrupit, ac Reges invidos profligavit donis. Dona irretiunt feroces navarchos. `Augescentes opes comitatur solicitudo, et cupiditas ampliorum. O Mæcenas, equitum gloria, non sine causa timui caput éri

Cruq. Bentle Regin. Lips. 2. 4. edd. vett. ap. Zeun. Vet. Comb. Basill. Steph. T. Fab. Rutg. Fabr. Dacer, et sic vulgo editt. exscidio dedere Lamb. Heins. et Jon. exitio aliquot Lamb. ompes Cruq. præter unnm, plures Torrent. omnes Pulmapni et Bersm. Bentl. Græv. Leid. Battel, aliique, Priscian. p. 890. ap. eund. Brod. Sax. Gott. Lips. 1. 3. Mentel. Franeq. Altt. 1. 2. Dess. 1. 2. Helmst. Venet. 1478. 1486. 1492. Medioll. tres, Locher. Asc. Mnret. Bentl. Baxt. Cnn. San. Jani, Mitsch. Bipont. Wetzel. Wakef. et Kidd. Accedit ad tantam auctoritatem, quod demergi' et excidium' minime inter se conveniunt. Similis varietas erat 1, Od. 15. 21.–14 Withof. conj. rex Macedo, quod vulgarius putat Jani. et ejecit Cuning. et surruit Lips. 4.-17 Crescentem insequitur Gott.—18 Major jamque fames emend. With. perhorruit Pulianni Diestb. “Sic ad Mæcenatem pertineret sententia : sed hoc minus

NOTÆ do] Philippus Macedoniæ Rex, Alex. cum infirmiores juvaret semper, doandri Magni pater, urbium custodes nec mutuis contentionibus omnes con. pecunia solebat corrumpere : et cum ciderent, omnium tandem factus est expugnari vix posse nuntiaretur ar- dominus. Vide Justin. viii. et ix. cem quandam nndique præmunitam, Oros. 111. 12. Plutarch, in Æmilio. respondit: Annon asellus auro onus. 17 Crescentem sequitur cura pecunitus in eam penetrare poterit ? Hinc am, 8c.] Cura servandi, et majorum dicebatnr non Philippus, sed ejus au- fames seu desiderium et copiditas, rum, Græciam subegisse. Plutarch. quam esse' infinitam, asserit Aristot. in Pauli Æmilii Vita. Et Val. Max. de Rep. vi. unde et ait, avaris pecuVII. 2. ait Philippum majore ex niam esse réaos, finem, non trépas, parte mercatorem Græciæ ante fn. terminum. Juvenal. Sat. xiv. 139. isse quam victorem.' A Juvenale Sat. Crescit amor nummi, quantum ipsa XII. appellatur.callidus emtor Olyo. pecunia crescit: Et minus hanc optbi.' Porro id faciebat rite, ex Py. tat qui non habet.' thii Apollinis oraculo, quod ita ei 18 Jure perhorrui Late conspicuum consulenti responderat : 'Apyupéais tollere verticem] Merito abhorrui a λόγχαισι μάχου, και πάντα κρατήσεις. magnis opibus nimiaque potentia , Argenteis hastis pugna, et omnia ex. quia poveram in his curas et solicitupugnabis.

dines certas esse et molestas; contra, 14 Subruit æmulos Reges] Vel sibi in mediocri fortuna inesse felicitainvidentes Græciæ Imperium, vel in- tem, ter se de eo contendentes. Certe

Quanto quisque sibi plura negaverit,
A Dis plura feret. Nil cupientium
Nudus castra peto; et transfuga divitum

Partes linquere gestio,
Contemtæ dominus splendidior rei,
Quam si, quicquid arat impiger Apulus,

25

gere ralde splendidum. Quo majora sibi quisque ademerit, eo ampliora consequetur à Numinibus. Pauper transeo ad partes nihil appetentium; atque opulentorum castra fugitivus deserere exulto: bonorum spretorum possessor magis illustris, quam si meis granariis conderem id omne quod colit Apulus laboriosus ; ego interim

convenit.' Jani.-22 Ab Dis Harl. 2. omnes fere Bentleii, septem codd. ap. Cuning. Mentel. Lips. 1. 2. Venett. 1477. 1478. 1479. Vascos. Bentl. Cuning. Sanad. Jani, Bipont. et Mitsch. A Dis vulgg. “Non dubinm, quin et ceteri editores hoc Ab in codd. repertum neglexerint.' Jani. Lips. 1. plura refert.

- 25 Contentæ Acronem legisse colligunt ex ejus nota : 'h. e. compositæ et mediocris.' Certe sic Mss. quidam, ut Pulmanni Diesth. duo Torrent. unus Bersm. Bentl. Regin, a m. s. Dess, 2. Probat et Canter. Nov. Lectt. iv. 2. item non displicet Cruq. ac Torrent. ' Sed quocumque modo accipias, res contenta Latini sermonis usui prorsus repugnat. Præstat omnium ceterorum codd. et editt. vett. lectio contemtæ.' Jani. Contemtæ Gott. Harl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. tres Mediol. Venett. 1477. 1478. 1479. 1486. Locher, al. Contentæ Vet. Comb.—26 Pauci codd. ut Alt. 1. Lips. 3. pro v. I. Lips. 4. Locher. et Venet. 1492. non piger ; unde in plures edd. venit; nam sic Basill. Muret. Steph. T. Fab. Rutgers. G. Fabr. Dacer. Jones. Sanad. Talbot, et Pine. Sed im. piger Schol. duodecim Lambini, omnes Cruquii, Torrentii, Bentleii, Pulman.

NOTE 21 Quanto quisque sibi plura negure- orbem, Passurus gestis æqnanda perit] Quanto paucioribus quisque fue- ricula rebus, rit contentus, infinitæ cupiditati fræ- 23 Transfuga divitum Partes linnum injiciens, negansque ambitioni quere gestio] Ratus divites esse mi. quod petit, tanto plura obtinebit a serrimos, ab his libens transfugio ad Diis. Interrogatus Epicurus quo pac- eos qui beatiores sunt nihil cupiendo, to quis ditesceret, respondit : Non parvo contenti. pecuniæ suæ apponens, sed multa de 25 Contemtæ dominus splendidior rei] rebus necessariis amputans. Stob. Quia imperiose dominor exiguis meis Serm. 39.

bonis, et majora despicio, mihique 22 Nil cupientium Nudus castra pe- ipse ea denego; hinc splendide me to, &c.] Malo nihil habere, seu omni- ostento. Contra dives avarus velut bus nudari, et nihil cupere; quam di- mancipium servit opibus, sordideque ves esse et solicitus. Democritus vivit : estque “inter opes inops.' Se. aiebat: 'Si multa non desideres, pau. nec. Epist, 74. ' Occurrent (quod geca tibi multa videbuntur.' Juvenal. nus egestatis gravissimum est) in diSat. xiv. 311. Sensit Alexander, vitiis iuopes.' Nam. deest avaro tam testa cum vidit in illa Magoum habi- quod habet, quam quod non habet.' tatorem, quauto felicior hic qui Nil Claudian, in Ruf. 1. 200. “Semper io. cuperet, quam qui totum sibi posceret ops quicumque capit.'

« PreviousContinue »