Page images
PDF

ca

quo XVII 2 antiquo quidem iure DE CAELIBE XIII caelibi XVII
XXIV 31.

1 in persona caelibis XXII 3
diui Antonini VIII 5 imperatoris Caelestem Salinensem XXII 6

Antonini XVII 2 Antonini et Com- calatis comitiis XX 2
modi oratione XXVI 7

scto Caluitiano XVI 3
Apollinem Didymaenm XXII 6 cameli XIX 1
manu mittuntur apud magistratum lex Fusia Caninia I 24

17 apud consilium causa probata DE SOLIDI CAPACITATE XVI
I 12 causam aput consilium pro. legatum .capere I 2 decimam
bauerit I 13

capere XV 1 capere usum fruc-
aqua et igni interdictum X 3 cf. tun XV 3 capere hereditaten.
XI 12

XXII 3 iure cinili capere XVII 1
aquae ductus XIX 1

nihil inter se capiunt XVI 2 plus
suo arbitrio XXII 12

ceperit I 2 capito XXIV 3 non ca-
arrogatio (uid, adr.)

pientis pars XXIV 12. 13 manu
artem ludicram fecerit XIII 1. 2

possunt XIX 6 uirgines Ve.
ex asse fit heres XXII 34 plus mille stae capiuntur X 5 ad capiendas
asses XXVIII 7 mille assium le. hereditates XVI 4 captus ab ho-
gatum I 2

stibus X 4
lex Atilia XI 18

liberum caput XI 5 capitis dimi-
tutores Atilia nos XI 18

nutio XI 9. 10. 11. 12. 13 capitis
auctionem rerum hereditariarum minutione XXVII 5. XXVII 9
XXII 26

capite minutus XI 7 capite dimi-
in rem suam auctor XI 24 sctum nutus XXIII 4. XXVIII 9 in ca-

.. auctore d. Adriano factum III 3. pita diuidatur XXVI 2 cf. 4 in
XXIV 28

capita non in stirpes diuidatur
auctoritas tutoris XI 26. 27 auc XXVII 4

toritatem interponunt XI 25 auc- Caelestem Salinensem Carthagini
toritatem accommodare XI 26 sine XXII 6

auctoritate patronorum XXIX 3 Cassiani XI 28
diuus Augustus XX 10

peculio , quod in castris adqui-
a uus paternus VI 2 post mortem siuit XX 10 in castris mortuus
aui X 2 mortis aui tempore X 2 XXIII 10

hoc casu I 21 quo casu XXIV 25
beneficio principali III 1.2 bene. cau ere . . se conlaturos XXVIII
ficio praetoris XXVIII 12

4 lex cauet I 25 lege cautum est
bestiarum numero XIX 1 cum

I 12. III 3
bestiis depugnarent I 11

causa probata fuerit I 12 causam
uacatio .. biennii XIV per con-

.. probauerit I 13 causam probare
tinuationem possessionis .. bien-

III 3 ualere eius causam I 21
nii XIX 8

poenae causa I 11 ex iusta causa
| bim a .. a die VỊ 8

XIX 7 falsa causa XXIV 19 in
populo bona deferuntur XXVIII 7

eadem causa permanserit XXII
bonorum possessio XXVIII 1.

13 in ea causa sit, ut I 14 extra
sqq. XXIX 1. 5 bona .. se con-

has .. causas XIX 21 ex omnibus
laturos XXVIII 4 in bonis .. ser.

causis adquirit XIX 20
uum habet I 16 cf. XIX 20 cui

cautionibus interpositis XXIV 27
bonis interdictum est XII 2 XX

in iure cedit dominus XIX 10 cf.
13 DE BONIS LIBERTORVM

XI 6 is qui cessit XIX 14 tutela
XXIX

porro cesserit XI 7 in iure ce-
dentis XIX 9 cui ceditur XIX 10

in iure cessus I 16 quasi .. in
cado ueluti ceciderit ab aliquo iure cessae essent XIX 15 in iure
XVII 1

cedi ... possunt XIX 11
lege Iulia caducaria XXVIII 7 censum profitebantur I 8 manu
dos caduca XVI 4 caduca fit XXIV missi.censu 1 6 censu manu

12. 13 caducam facit I 21 adquiri- mittebantur I 8 lustrali censu I 8
tur .. caducum XIX 17 caducum intra dies centum XVII 1 cf. XXII
uindicare XXV 17 DE CADVCIS 33
XVII IVS ANTIQVVM IN CA. hereditatem ..cerno XXII 28 cer-
DVCIS XVIII

nere XXII 5. 28 cernendo fit heres

XXII 25. 30 cernendo superior legitime concipiuntur V10 uulgo
inferiorem excludit XXII 34

concepti V 7°
certis uerbis XIX 3

conceptionis tempore discepta-
cessicius tutor XI 7 cessicia tu. tur V10
tela XI 7.8

non concurrente altero XXIV 12
in iure cessio XIX 9 in iure ces- concursu partes fiebant XXIV 12
sione XIX 2

pendet conditio II 2 conditio ex-
cibaria dat XXII 26

pleta II 5 cum conditio extiterit
ciuilibus uerbis XXV 1

XXIV 31 disparis conditionis per-
ciuis Romanus [ 12. 14. 16 X 3 sonas VII 4 conditioni pareat II

XX 14 XXII 3 nullius certae ciui- 5 libertatis conditionem II 3 sub
tatis ciuis XX 14 ciuis Romani conditione II 1 sub hac conditione
liberti XXIX 1 quasi ciui Romano ..si II 4 sub conditione relicta
VII 4 ciuem Romanum I 18 X 3 XXIV 31
ciuem Romanam VII 4 ciues Ro- coniunctim res legata XXIV 12.
mani I 5. 6. 13a ciuium Romano 13
rum XXVIII 6 inter ciues Roma- coniuges XV 3
nos I 8

conubium V 2. 3. 4. 5. 6 conu-
ciuitas Romana VII 4 ciuitatem bio interueniente V8

Romanam III 2 si in ciuitate de frater consanguineus XXVI 8
cessisset XXIII 5 ciuitatibus .. soror consanguinea XXVI 8 ultra
quae sub imperio populi Romani consanguineorum gradum XXVI6
sunt XXIV 28

ad consanguineos XXVI 1 exclusis
lex Claudia XI 8

consanguineis XXVI 7.
scto Claudiano XI 11 Claudiano tacitus consensus populi I 4
scto XVI 3

per consequentiam XI 3
diui Claudi III 6

apud consilium I 12. 13 in con.
lato clauo.. honoretur VII 1

silium .. adhibentur I 13a sine
codicellis testam. confirmatis II consilio I 12 certum .. consilium

12 XXIV 29 codicellis etiam non XXII 4
confirmatis XXV 8. 11 ne quidem poenam constituit I 2 diuus

confirmatis codicellis XXV 11 Marcus constituit XXII 34
coemptionatore XI 5

ex constitutione diui Antonini
cognatione iunctus VI 2 seruilis VIII 5 ex constitutione impera-
cognatio XII 3

toris Antonini XVII 2 principali-
cognatos ex transuerso gradu V6 bus constitutionibus VII 1 con-

cognatos uirilis sexus XXVI 1 a stitutionibus principum XXII 6
patre cognati uirilis sexus XI 4 consulem I 7 cognitio est con-
cognati .. usque ad sextum sulum XXV 12
gradum XVI 1 proximi cognati mentis nostrae .. contestatio
XXVIII 7. 9 per feminini sexus XX 1
personam cognati XXVIH 9 na contineri pondere, numero, men-
tura cognati XXVII 9 cognatis sura VI 8 XXIV 7 in abusu con-
manu missoris XXVIII 7 ex eo- tinentur XXIV 27

gnatis meis qui nunc sunt XXIV 18 per continuationem possessio-
cognitio XXV 12

nis XIX 8
cohercendi heredis causa XXIV continua cretio XXII 31
17

in contubernio alieni serui mo-
inter coheredes XIX 16

rari XI 27
Latinos colonarios XIX 4

conuenitur in manum IX in ma-
calatis comitiis XX 2

num conueniendo XXIII 3
commercium XIX 4. 5

in manum conuentione XI 13 sine
communis filius XV 2 filium.. in manum conuentione XXVI 7

communem XVI la communem ex lege Cornelia XXIII 5
seruum I 18 communi diuidundo res corporales transeunt XIX 15
XIX 16

corpor e quaestum facientem XIII 2
bonorum possessio . . Competit in fraudem creditoris I 15 cre-
XXVIII '5 cf. XXIX 5

ditoribus defuncti .. obligatus
pretii computatio II 11

XIX 14
dies computantur XXII 32 cretio XXII 27 cretio continua
lex .. manumittere concedit I 24 XXII 31 cretio uulgaris XXII 31

[ocr errors]

18 falsa demonstratione XXIV

intra diem cretionis XXII 30 diuortio facto VI 6 post diuor.
uerba cretionis dicere XXII tium VI 7 a diuortio XIV diuorti
28 si supersint dies cretionis causa VII 1.
XXII 30 qui vulgarem cretionem diuus Augustus XX 10 diuus Mar-
habet XXII 32 qui continuam cre. cus XXII 34 diui Claudi III 6
tionem habet XXII 32 sub imper. diuo Hadriano III 3 diuo Nerua
fectam cretionem XXII 31 cum XXIV 28
cretione heres institutus XXII 25. do lego XXIV 3. 12. 19 dos .. da-
30 sine cretione (heres institutus) tur VI 1
XXII 25. 29

dodrantem XXIV 32
in curatione esse XII 2

domestici testes XX 3
DE CVRATORIBVS XII

DE DOMINIIS XIX
in .. custodiam coniecti I 11 dominus II 11 domini uoluntate

I 12 dominum I 13 domino I 14
iudicio publico: da mnatam XIII a domino I 11 seruus sine domino
2 a senatu damnatam XIII 2

I 19 ab proprietatis domino I 19
damnas esto XXIV 4. 5

denuntiante domino XI 11 iussu
per damnationem legamus XXIV dominorum I 8 unus ex dominis

2. 4 cf. 8. 9 optimum jus legati I 18

per damnationem est XXIV 11a domu XX 6
damnusam hereditatem XXV 16 si plus donatum sit I 1 propter
datiui tutores XI 14

res donatas VI 9
debitores defuncti XIX 14

DE IVRE DONATIONVM VII
debita.. pereunt XIX 14

DE DOTIBVS VI dotem capere
decim I 24. III 6. XXIV 17

XV 3 dos caduca erit XVI 4
DE DECIMIS XV

ducere (uxorem) V 6 ducere le-
dediticiorum numero I 5. 11 VII nani XIII 2

4. XX 14. XXII 2 dediticius I 14 lex duodecim tabularum I 9 II 4
sub certa demonstratione XXIV X 1 XI 3. 14 XII 1.2 XIX 17

XXVI 1. 7. 8 XXVII 5 XXIX
denuntiante domino XI 11

1. 5. 6
cum bestiis depugnarent I 11
lex., derogatur I 3

edicto diui Claudi III 6 ex edicto
ex lege aliqua descendunt XI 3 XXVIII 4 XXIX 2. 6 ex succes-

ius quod ex lege .. descendit sorio edicto XXVIII 12 ex edicto
XXVII 5 per uirilem sexum de- praetoris XXIX 1
scendentes XI 4

. editionis (tempore disceptatur)
dos deterior futura est VI 15 de. V 10

terioris parentis conditionem se. Dianam Efesiam XXII 6
qui V8

cum effectu XXIII 6 XXVIII 13
deos heredes instituere XXII 6 legatarii electio XXIV 14 here.
flamines Diales X 5

dis electio XXIV 14
Dianam Efesiam XXII 6

hominem optato, elegito XXIV 14
dos dicitur VI 1

elefanti XIX 1
Apollinem Didyma e um XXII 6 emancipatos liberos XXII 23 li.
dies legati cedit XXIV 23 lega. beris emancipatis XXVIII 2

torum .. dies cedit XXIV 31 post emancipatione X1
nominum diem XV 2 die lega. seruum, emerit 16. familiam
torum cedente XXIV 30 dies .. emente XX 4. 6
computantur XXII 32 diebus cen. emptoris I 16 emptori II 4 fami.
tum proximis XXII 27

liae emptor XX 2 sqq.
de potestate dimissus X2

uulgo quaesitos.. enixa III 1
directo liber esse iussus II 8 et di. equites Romani I 13a

recto.. et per fidei commissum II 7 equo publico .. honoretur VII 1
disceptatur V 10

ereptorium XIX 17
disiunctim (res

euincere hereditatem XXVIII 13
12. 13

exceptis quibusdam cognalis I 1
male dissipant bona XII 3 excluditnr (heres) XXII 34
in capita diuidatur XXVI 2 nominatim-inter ceteros exhere.

XXVII 4 diuiduntur in capita dari XXII 20 exheredatis XXII 21
XXVI 4

XXIII 8 exheredandi XXII 14. 22

exheres XXII 27

miliam emente XX 4 filii familiae
conditio expleta II 5

VIII 3 filii fratris XI 4
extinguitur libertas II 11 tutela finium regundorum XIX 16
extinguitur XI 7

in potestate .. fiunt V7
extraneus heres XXII 25 extranei fisco uindicantur XVII 2

seruo II 10 extraneo II 6 extraneis flamines Diales X 5
XXIII 7 extraneis (heredibus) per formulam familiae herciscun-
XXII 17

dae XIX 16 per formulam finium
regundorum XIX 16 per formulam

communi diuidundo XIX 16 per
heredem facio XXI lex . . facit I formulam petuntur XXV 12
9. 11. '14

frater consanguineus XXVI 8 fra.
testamenti factio XX 2 testanienti tres.. ex eodem patre XXVI 1 fra.
factionem XI 16

tres XI 4 ex duobus fratribus XX 5
utendi fruendi.. facultas XXIV 26 in fraude m I 15 XXV 17
lex Falcidia XXIV 32 XXV 14 dos fructuosior VI 17
falsa demonstratio XXIV 19 falsa ex fructibus iubetur reddere
causa XXIV 19

VI 13
familia e herciscundae XIX 16 fundus XIX i fundum .. do lego

familiae emptor XX 2. 3. 5. 7. 8 XXIV 19
familiae mancipatio XX 3. 9 fa- fungi dos quae semel functa est
miliam habeto XXVI 1 adoptiua VI 11
familia XXVIII 3

ad funus meum XXIV 18
famosam.. uxorem XVI 2

lex Furia testamentaria I 2 per
farreo conuenitur in manum IX legem Furiam XXVIII 7 lex Fusia
femina XX 7 feminae VIII 5. Caninia I 24

Sa xx 15 XXIX 5 f. testamenta furiosus XX 7. 13 furiosi tu-
facere possunt XX 15 f. tutela li- toris XI 21 furiosum XII 2
berantur XI 28a f. suos heredes
non habent XXVI 7 feminis XIV Herculem Gaditanum XXII 6
feminis tam inpuberibus quam Martem in Gallia XXII 6
pub. XI 1

qui generare possit XI 28 qui
lex .. fertur I 3

generare non possunt VIII 6
ficticiis actionibus XXVIII 12 pro herede gerit XXII 26 pro he-
tacitam fidem accommodauerit rede gesserit XXII 34 pro he.

XXV 17 bona fide possidemus rede gerendo XXII 25. 34
XIX 21 fidei committo here- sequens gradus admittitur XXVIII
dis .. ut II 7 cf. XXV 2 cuius 11 usque ad sextum gradum XVI
fidei committi potest ad rem aliq. 1 usque ad tertium gradum XVIII
praestandam II 9 fidei commissa

ad insequentem gradum XXVI 5
hereditas XXII 5 directo... et per ultra consanguineorum gradum
fidei commissum II 7 per XXVI 6 ex transuerso gradu V 6
fidei commissum data I 8. 10. primo gradu ... secundo gradu
11 fidei commissa XVII 3 XXIV uel sequentibus heredes scripti

1 DE FIDEI COMMISSIS XXV XXII 33 plures eodem gradu ..
(fidei commissarius) XXV 12 adgnati XXVI5 gradus cognato-
fiduciarius tutor XI 5

rum V6 intestati datur b. p. per
filia XXII 17 filiam XXIV 17. 18 septem gradus XXVIII 7
(patri) filius testis esse non Graece fidei commissum scriptum

debet XX 5 filius familiae testa. XXV 9 legatum Graece, scriptum
mentum facere non potest XX 10 XXV 9.
filius familiae miles XX 10 filius
neq. heres institutus neq. nomi. diuo Hadriano III 3 auctore A.
natim exheredatus XXII 16 si de driano XXIV 28
functi unus sit filius XXVI 2 familiae herciscundae XIX 16
filius aput hostes sit XXVI 3 in. Herculem Gaditanum XXII 6
testati filii hereditas XXVI 8 pu auctionem rerum hereditaria.
pillo patroni filio XI 22 quattuor rum XXII 26 rebus hereditariis
decim annorum filium XVI 1a qui XXII 26 seruis hereditariis XXII 26
filium non habet VIII 7 ceteri hereditas in iure ceditur XIX 12
liberi praeter filium X 1 filio fa- legitima hereditas XXVI 6 here.

ditas... non pertinebat XXVI nes I 21 heredes substituere XXIII
7 hereditas non transmittitur 7 DE LEGITIMIS HEREDIBVS
XXVI 5 hereditas caduca facta XXVI unus ex heredibus I 22
XVII 3 fidei commissa hereditas heredibus .. institutis XVIII
XXII 5 libertorum intestatorum hominem Stichum XXIV 12 ho-
hereditas XXVI[ 1 commoda et minem optato XXIV 14 hominem
incominoda hereditatis XXV 15 dare XXI V 14
hereditatem adeo cernoque XXII honorarii (curatores) XII 1
28 ad hereditatem adeundam XI honore honoretur VII 1 duobus
22 hereditatem .. adeuntes XIX 19 (tribus) liberis honoratae XXIX 6
capere hereditateni XXII 3 (heredi. trium liberorum iure honoratae
tatem) adire XXII 29 hereditatem XXIX 7
partilo XXIV 25 restituere here. horcinus.. libertus II 8
ditatem XXV 14 recipit heredita. seruus hostium X 4 aput hostes
tem XXV 14 damnosam heredi est X 4. XXVI 3 reuersus .. ab
tatem XXV 16 euincere heredita. hostibus X 4 ab hostibus captus
tem XXVIII 13 ciuis Romani li- X 4. XXIII 5
berti hereditatem XXIX 1 absti.
nere se a parentis hereditate XXII Mineruam Iliensem XXII 6
24 excluditur ab hereditate XXII per mancipationem imaginariam
29 in hereditate (tem) remanebatX X 2
XXIV 13 adgnatorum hereditates (res) immobiles XIX 6
diuiduntur XXVI 4 ad capiendas nullo iure impediente I 6
hereditates XVI 4

imperatiue XXIV 1
heres I 14 liber et heres fit I 14 imperatoris Antonini XVII 2

heres institutus I 14 primus heres ab imperatore III 2 imperatorum
I 21 ex testamento heres factus Antonini et Commodi XXVI 7
XII 3. ex parte heres scriptus sub imperio populi Romani XXIV
XVII 1 testamento heres scriptus 28
XIX 13 heres fit .. heres legiti. ius Quiritium impetrauerit III 2
mus XIX 14 permanet heres XIX inaugurantur X 5
14 OVEM ADMODVM HERES incensus. . uenierit XI 11
INSTITVI DEBEAT XXI adgna de statu suo incertus XX 11 in.
scitur suus heres XXIII 3 nemo certa persona heres institui non
extiterit heres XXIII 4 iure heres potest XXII 4 incertum corpus
sit XXIII 6 heres meus damnas XXII 5 incertae personae legari
esto XXIV 4. 5 heres scriptus non potest XXIV 18 incertae per-
XXIV 24 si heres damnosam here sonae ne quidem fidei comm. dari
ditatem dicat XXV 16 post mor- possunt XXV 13
tem heredis aut ante institutio. incestum matrimonium V 7
nem heredis I 20 seruns heredis testamentum. infirmatur XXIII I
II 2 fidei committo heredis mei legatum infirmatur XXIV 19
II 7 seruo .. heredis aut legata- ingenuus XII 3 ingenna XXVI 8
rii II 10 heredis electio XXIV 14 patronae ingenuae XXIX 6 in.
ab heredis herede XXIV 16 genuae trium liberorum iure ho-
cohercendi heredis causa XXIV noratae XXIX 7 intestatorum in-
17 in potestate.. scripti he genuorum XXVI 1 ingenuis XII3
redis XXIV 23 heredis loco in par matrimonium XVI 4
constituuntur XXVIII 12 heredi in rem.. inpenderit VII 3
Il 4 XXIV 22 per heredem factum inpensae. necessariae. utiles- uo-
sit II 5 apud heredem remaneat luptuosae VI 14 retentiones ..
XXIV 32 * ab herede abalienatus

ab herede abalienatus propter inpensas VI 9
II 4 alienetur ab herede II 3 in pubes.. facere testam, non potest
ab herede legitimo XIX 13 QVI XX 12 inpuberi filio XXIII 9
HEREDES INSTITVI POSSVNT inpuberes VIII 5 inpuberibus
XXII liberi heredesque esse iussi XXIII 7
I 14 legatarii patres heredes in irritum fit testamentum XXIII 4
fiunt I 21 heredes non extiterint heredem instituo XXI heres in-
XXIII 7 heredes facti XXIII 7 stitutus I 14 heredes .. instituti
heredes esse finguntur XXVIII 12 XXII 33 heredibus .. institutis
inter medias heredum institutio XVIII OVEM ADMOD VM HERES

« PreviousContinue »