Page images
PDF
EPUB

De elocatione dramatica. $. 45.
Cap. III. De genere poeseos enuntiativo (¿Enyntixo

απαγγελτικό).
De lyrica poesi. S. 46.

De poesi didactica. S. 47.
Cap. IV. De genere poeseos communi s. mixto (Xolvo

vel μικτό).
De epopoeia. S. 48.
De poesi bucolica. §. 49.

B. De arte rhetorica.

[ocr errors]

1.
De arte rhetorica s. prosaica in universum.
Cap. 1. De rhetorices notione , fine et utilitate.
Cap. II. De elocutione rhetorica s. prosaica in genere.

II.
De arte rhetorica in specie , sive de prosae orationis

varietate. Cap. I. De genere oratorio.

De artis oratoriae indole, fine atque utili.

tate. S. 59.
De artis oratoriae partitione. §. 60.

a) Circa materiam.

b) Circa formam.
De inventione. S. 61.
a) De rebus inveniendis deque proba-

tionum diversitate in genere.
b) De rebus inveniendis in specie, sive de

locis uniuscujusque causarum generis.
De dispositione. S. 62.

a) De exordio.
b) De narratione, propositione et par-

titione.
c) De argumentatione.

d) De epilogo s. peroratione.

De elocutione oratoria. §. 63.
Cap. II. De reliquis artis prosaicae generibus.

De genere didactico. S. 64.

De genere historico. S. 65.
De forma dialogica eť inprimis epistolica,

S. 66.

Cap. II.

Adpendix. I.

De memoria el pronunciatione.
Cap. 1. De memoria.
Cap. II. De pronunciatione s. actione.

Ad pendix II. .
De via ac ratione comparandi artis literariae facultatem.
Cap. I. Praecepta nonnulla generalia.

De ratione et utilitule legendi. Cap. III. De scribendi exercitatione.

a) De utilitate scribendi.
b) De modo et inateria scribendi.

c) De emendatione
Cap. IV. De imitatione.
Cap. V. De cogitatione et judicio.

a) De cogitatione.

b) De judicandis scriptorum operibus. Cap. VI. De facultate ex tempore dicendi. Cap. VII. Nonnulla eaque praecipua de instituendorum

in arte rhetorica discipulorum ratione.
a) De modo tractandi discipulos. S. 8o.
b) De materia discipulis in exercenda

arte rhetorica danda. . 81.
c) De observanda in erudiendis disci.

pulis ingeniorum varietate. S. 82.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

PARS PRIM A.

DE PULCHRITUDINE ET ARTE IN GENERE.

C Α Ρ U Τ Ι.

DE PULCHRITUDIN E *).

5. 1. . Platonis de pulchro sententia. Socr. Έναγχος τις εις απορίαν με κατέβαλεν εν λογοίς τισί: τα μεν ψέγοντα, ώς αισχρά τα δ' έπαιγούντα, ως καλά ούτω πως ερόμενος: Πόθεν δε μοι σύ, έφη, ώ Σώκρατες, οίσθα, όποια καλά και αισχρά **); έπει φέρε έχoις άν ειπείν, τι εστι το

[ocr errors]
[ocr errors]

?

>

*) Cf. Aesthet. mea liter, vernac. Tom. I. p. 6—25, **) Vim vocis TOŰ xalo ū apud Graecos , praesertim apud

philosophos, latissime patere , nemo, graecarum literarum peritus, ignorat, abundeque apparet magna significationum ejusdem varietas ex iis, quae lexicographi collegerunt. Ad hos quidem ablegandi , qui rem accuratius edoceri velint. Hic indicasse sufficiat, Platonem ipsum, et quidem in Cratylo, de vocabuli etymo inquirere. (Vid. Cratyl. P. 296 et 297. ed. Bip.) Concludit disquisitionem 8uam hac sententia :. 'Ορθώς άρα φρονήσεως αύτη ή επωνυμία εστί το καλόν της τα τοιαύτα απεργαζομένης, α δή καλά φάσκοντες είναι, ασπαζόμεθα. (p. 297.) Aristoteles ομώνυμον είναι το καλόν, rectissime monet. (Conf. Topic. 1. 13. )

>

« PreviousContinue »