Page images
PDF

3. De fratris et sororis filiâ vel nepte.
4. De consobrinis.
5. De amita materterâ, amitâ magnâ, materterâ magnâ.
6. De affinibus et primum de privignà et nuru.
7. De socru et novercâ.
8. De comprivignis.
9. De quasi privignâ, quasi nuru, et quasi novercâ.
10. De servili cognatione.
11. De reliquis prohibitionibus.
12. De pœnis injustarum nuptiarum.
13. De legitimatione.

Lib. l. Tit. 11. De Adoptionibus.
Continuatio.
1. Divisio adoptionis. .
2. Qui possunt adoptare filium familias, vel non.
3. De arrogatione impuberis.
4. De ætate adoptantis et adoptati.
5. De adoptione in locum nepotis vel neptis, vel dein-
ceps. - -
6. De adoptione filii alieni in locum nepotis et contra.
7. De adoptione in locum nepotis.
8. Qui dari possunt in adoptionem. 1
- 9. Si is, qui generare non potest, adoptet.
\ 10. Si foemina adoptet.
11. De liberis arrogatis.
12. De servo adoptato, vel filio nominato, à domino.

Lib. 1. Tit. 12. Quibus modis jus patriae potestatis solvitur.
Scopus et mexus. De morte.
1. De deportatione.
2. De relegatione.
3. De servitute poenæ.
4. De dignitate.
5. De captivitate et postliminio.
6. De emancipatione, item de modis et effectibus ejus-
dem.
7. Si alii emancipentur, alii retineantur in potestate.
8. De adoptione.
9. De nepote nato post filium emancipatum. -
10. An parentes cogi possunt liberos suos de potestate
dimittere?

Lib 1. Tit. 13. De Tutelis.
- De personis sui juris.
1. Tutelæ definitio.
2. Definitio et etymologia tutoris.
3. Quibus testamento tutor datur: et primum de libe-
ris in potestate.

4. De posthumis.
5. De emancipatis.

Lib. 1. Tit. 14. Qui testamento tutores dari possunt.
qui tutores dari possunt.
1. De servo. i
2. De furioso, et minore viginti quinque annis.
3. Quibus modis tutores dantur.
4. Cui dantur.
5. De tutore dato filiabus, vel filiis, vel liberis, vel ne-
potibus.

Lib. 1. Tit. 15. De legitimâ agnatorum tutelâ.
Summa.
1. Qui sunt agnati.
2. Gruis dicatur intestatus.
3. Quibus modis agnatio vel cognatio finitur.

Lib. l. Tit. 16. De capitis diminutione.
Definitio et divisio.
1. De maxima capitis diminutione.
2. De mediâ.
3. De minimâ.
4. De servo manumisso.
5. De mutatione dignitatis.
6. Interpretatio sectionis ult. sup. tit. prox.
7. Ad quos agnatos tutela pertinet.
/
Lib. 1. Tit. 17. De legitimâ patromorum tutelâ. -
Ratio, ob quam patronorum tutela dicitur legitima.

Lib. 1. Tit. 18. De legitimâ parentum tutelâ.

Lib. 1. Tit. 19. De fiduciariâ tutelâ.

Filii familias à patre manumissi, pater tutor est legiti-
mus; eo vero defuncto, frater tutor fiduciarius existit.

Lib. 1. Tit. 20. De .Atiliano tutore, et eo, qui eae lege Juliâ et
Titiâ dabatur. -
Jus antiquum, si nullus sit tutor.
1. Si spes sit futuri tutoris testamentarii.
2. Si tutor ab hostibus sit captus.
3. Quando et cur desierint ex dictis legibus, tutores
dari.

4. Jus novum.
5. Jus novissimum.
6. Ratio tutelae.
7. De tutelæ ratione reddendâ.

Lib. l. Tit. 21. De auctoritate tutorum.
In quibus causis auctoritas sit necessaria.
1. Exceptio.
2. Quomodo auctoritas interponi debet.
3. Guo casu interponi non potest.

Lib. 1. Tit. 22. Quibus modis tutela finitur.
De pubertate.

1. De capitis diminutione pupilli.
2. De conditionis eventu.
3. De morte.
4. De capitis diminutione.
5. De tempore.
6. De remotione et excusatione.

Lib. 1. Tit. 23. De curatoribus.
De adultis.

1. A quibus dentur curatores.
2. Guibus dentur.
3. De furiosis, et prodigis.
4. De mente captis, surdis, &c.
5. De pupillis.
6. De constituendo actore.

Lib. 1. Tit. 24. De satisdatione tutorum vel curatorum.
Qui satisdare cogantur.

1. Quatenus satisdatio in iis, qui satisdare non com-
pelluntur, locum habere possit.

2. Glui ex administratione tutelae vel curationis tenen-
tur.

3. Si tutor vel curator cavere nolit.

4. Gui dicta actione non tenentur.

Lib. 1. Tit. 25. De eaccusationibus tutorum vel curatorum.
De numero liberorum.
1. De administratione rei fiscalis.
2. De absentia reipublicae causá.
3. De potestate.
4. De lite cum pupillo vel adulto.
5. De tribus tutelae et curae oneribus.
6. De paupertate.
7. De adversa valetudine.
8. De imperitia literarum.
9. De inimicitia patris.
10. De ignorantia testatoris. - -
11. De inimicitiis cum patre pupilli vel adulti.
12. De status controversia a patre pupilli illatā.
12. De aetate.

14. De militiã.
15. De grammaticis, rhetoribus et medicis.
16. De tempore et modo proponendi excusationes.
17. De excusatione pro parte patrimonii.
18. De tutelae gestione. -
19. De marito.

20. De falsis allegationibus.

Lib. 1. Tit. 26. De suspectis tutoribus vel curatoribus.

Unde suspecti crimen descendat.

1. Quide hoc crimine cognoscunt.
2. Gui suspectifieri possunt.
3. Gui possunt suspectos postulare.
4. Ad pubes vel impubes.
5. Qui dicatur suspectus.
6. De effectu remotionis.
7. De effectu accusationis.
8. Guibus modis cognitio finitur.
9. Si tutor copiam suinon faciat.
10. Sineget alimenta, decerni posse vel tutelam rede-
merit.
11. De liberto fraudulenter administrante.
12. Si suspectus satis offerat; et quis dicatur suspectus.

Lib. 2. Tit. 1. De rerum divisione, et acquirendo earum dominio.

Continuatio et duplex rerum divisio.

1. De aere, aquà profluente, mari, littore, &c.
2. De fluminibus et portubus.
3. Definitio littoris.
4. De usu et proprietate riparum.
5. De usu et proprietate littorum.
6. De rebus universitatis.
7. De rebus nullius.
8. De rebus sacris.
9. De religiosis.
10. De rebus sanctis.
11. De rebus singulorum.
2. De occupatione ferarum.
13. De vulneratione.
14. De apibus.
15. De pavonibus et columbis, et caeteris animalibus
mansuefactis.
16. De gallinis et anseribus.
17. De occupatione in bello.
18. De occupatione eorum quae in littore inveniuntur.
19. De foetu animalium. -
20. De alluvione.

21. De vi fluminis.

22. De insulâ. •*.

23. De alveo.

24. De inundatione.

25. De specificatione.

26. De accessione.

27. De confusione.

28. De commixtione.

29. De his quæ solo cedunt. De ædificatione in suo
solo, ex alienâ materiâ.

30. De ædificatione ex suâ materiâ in solo alieno.

31. De plantatione.

32. De satione.

33. De scripturâ.

34. De picturâ.

35. De fructibus bonâ fide perceptis.

36. De fructibus à fructuario et colono perceptis.

37. Quae sunt in fructu. -

38. De officio fructuarii.

39. De inventione thesauri.

40. De traditione. 1. Regula ejusque ratio.

41. Limitatio.

42. Ampliatio.

43. De quasi traditione. Si traditio ex aliâ causâ præ-
cesserit.

44. De traditione clavium.

45. De missilibus.

46. De habitis pro derelicto.

47. De jactis in mare levandæ navis causa: Item de
his, quæ de rhedâ currente cadunt.

Lib. 2. Tit. 2. De rebus corporalibus et incorporalibus.
Secunda rerum divisio.

Lib. 2. Tit. 3. De servitutibus rusticorum et urbanorum præ-
diorum. ]
De servitutibus rusticis.
1. De servitutibus urbanis.
2. De reliquis servitutibus rusticis.
3. Qui servitute debere vel acquirere possunt.
4. Quibus modis servitus constituitur.

Lib. 2. Tit. 4. De Usufructu. *
Definitio usufructùs.
1. Quibus modis constituitur.
2. Quibus in rebus constituitur.
3. Quibus modis finitur.
4. Si finitus sit.

« PreviousContinue »