Page images
PDF
[ocr errors]
[blocks in formation]

'^ § III. Sin autèrm quis ita formidolosus sit, ut timeat, ne filius suus pupillus adhuc ex eo, quod palàm substitutum acceperit, post obitum ejus periculo insidiarum subjaceat, vulgarem quidem substitutionem palàm facere, et iu primis testamenti partibus ordinare, debet: illam autem substitutionem, per quam, si hæres extiterit pupillus et intra pubertatem decesserit, substitutus vocatur, separatim in iuferioribus partibus scribere debet, eamque partem proprio lino propriaque cerâ consignare: et in priore parte testamenti cavere, ne inferiores tabulae, vivo filio et adhuc impubere, aperiantur. Illud palàm est, non ideò minus valere substitutionem impuberis filii, quod in iisdem tabulis scripta sit, quibus sibi quisque hæredem instituisset; quamvis pu- pilio hoc periculosum sit.

§ 3. If a testator be apprehensive, lest, at his death, his som, being yet a pupil, should be liable to imposition if a substitute should bc , publicly given ta him, he ought ta insert a vulgar substitution in the first tablet of his testament ; and to zvrite that substitution, in which a substitute is named, ifhis son should die within puberty, in the lower tablet, which ought to be separately tied up and sealed : it behøves him also to insert a clause in the first part of his testament, forbidding the lower part to be opened, while his son is alive, and within the age qfpuberty. A substitution to a san within puherty is valid, although written on the same tablet, in which the testator hath appointed him his heir ; it is however unsafe to the pupil.

Quibus substituitur.

§ IV. Non solām tamen haeredibus institutis impuberibus liberis ita substituere parentes possunt, ut, si haeredes eis extiterint, et ante pubertatem mortui fuerint, siteis haeres is, quem ipsi voluerint; sed etiam exhaeredatis. Itaque eo casu, si quid exhaeredato pupillo ex haereditatibus, legatisve, aut donationibus propinquorum atque amicorum, acquisitum fuerit, id omne ad substitutum pertinebit. Quaecundue diximus de substitutione impuberum liberorum, vel haeredum institutorum, vel exhaeredatorum, eaderm etiam de posthumis intelligimus.

§ 4. Parents may not only substitute to their children within puberty, if hich children become their heirs, and die within puberty; but they may substitute to their disinherited children; and therefore, whatever a disinherited child, within the age of puberty, may have acquired by inheritances, by legacies, or by the gift of relations and friends, the whole will become the property of the substitute. All we have said concerning the substitution of pupils, instituted heirs, or disinherited children, is understood to extend also to posthumous children.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TITULUS DECIMUS.SEPTIMUS. QUIBUS MODIS TESTAMENTA INFIRMANTUR. A.

D. xxviii. T. 3.

Quibus modis testame-ta infirmantur.

TESTAMENTUM jure factum usque eo valet, donec rumpatur, irritumve fiat.

Quando testamentum dicatur

§ I. Rumpitur autem testamentum, cum, in eodem statu manente testatore, ipsius testamenti jus vitiatur. Si quis enim post factum testamentum adoptaverit sibi filium per imperatorum eum, qui est sui juris, aut per praetorem, secundum nostram constitutionem, eum, qui in potestate parentis fuerit, testamentum ejus rumpitur quasi agnatione sui heredis.

A testament, legally made, remains valid, until it be either broken, or rendered ineffectual. rumpi. Primum de adoptione. § 1. A testament is broken, when the force of it is destroyed, while the testator still remains in the same state. For, if, after making his testament he should arrogate an independent person, by licence Jrom the emperor, or, in the presence of the practor should adopt a child under the power of his natural parent, by virtue of our constitution, then that testament would be broken by this agnation or quasi-birth of a proper

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

tum non valet, ruptum a posteriore; et posterius aeque nullas vires habet, eum ex ed nemo haeres extiterit.

testator would die intestate; for the first testament would be invalid, being broken by the second, and the se- . cond would be of as little force, for want of an heir.

De posteriore, in quo haeres certae rei institutus.

$ III. Sed, si quis, priore testamento jure perfecto, posterius aeque jure fecerit, etiamsi ex certis rebus in eo haeredem instituerit, superius tamen testamentum sublatum esse, Divi Severus et Antoninus Augusti rescripserunt; cujus constitutionis verba et hic inseri jussimus, cum aliud quoque praeterea in ea constitutione expressum sit. Imperatores-Severus et Antoninus Augusti Cocceio Campano. Testamentum secundo loco factum, licet in eo certarum rerum hares scriptus sit, perinde jure valere, ac si rerum mentio facta non esset; sedet teneri hatredem scriptum, ut contentus rebus sibi datis, aut suppleta quarta ex lege Falcidia, haereditatem restituat his qui in priore testamento scripti fuerant, propter inserta fidei-commissi verba, quibus ut valeret prius testamentum expressum est, dubitari non oportet. Et ruptum quidem testamentum hoc modo efficitur.

§ 3. If a man, having duly executed one testament, should make another equally good, and institute an heir in it to some particular things only, the emperors Severus and Antoninus have by rescript declared, that, in this case, the first will shall be considered as broken. We have commanded the words of this constitution to be here inserted, as it contains a further provision. The emperors Severus and Antoninus to Cocceius Campanus. A second testament, although the heir named in it, be instituted to particular things only, shall be as valid, as if they had not been specified; yet doubtless, the written heir must content himself either with the things given him, or with the fourth part, allowed by the Falcidian law, and shall be bound to restore the rest of the inheritance to the heirs instituted in the first testament, on account of words, denoting a trust, inserted in the second : by which words it is declared, that the first testament shall subsist. And, in this manner, a testament may be said to be broken or cancelled.

« PreviousContinue »