Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Chrestomathie

tilligemed
Pijat ::i ..

en kort
Grammatik,
{til Brug for de höiere Klasser.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ftot Erobrer ialdes the Alcxander of his age, eller nogle store Erobrere Alexanders: eller ogsaa naar et fælles navn underforstades fom : the Thames, det er, the river Thames: eller naar det hender at der gives mange Personer af samme Navn, Tom: tha two Scipios,

Om Substantivernes Dannelse fra Singulari& til Pluralis.

Pluralis dannes i almindelighed, ved at lægge et s til Singulariey som: book, books; table, tables; men endes Singu: laris paa to Consonanter som: ch, sh, tch, ss, x, faa fordrer udtalen at det tilføjes es, som: church; churches; brush, brush. es i wateh, watches; witness, witnesses; fox, foxes.

Endes Singularis paa If, fe eder f, faa forandres fog fe i pluralis til ves, Tom: calf, calves; knife, knives; leaf, leaves. .

De; fomendes pa a ff, rf og oof, fols ge den almindeligej Reget, join : ; cliff, cliffs; muff, muffs; roof, roofs ; dwarf, dwarfs. ::

.

undtagen staf, staves ,, of turf, tur. ves.

Grief. -chief, mischief, handkerchief, relief, reproof, strife, faae ligeles des kun et s i Pluralis.

Endes Singularis paa yi forandres dette y i Pluralis til ies; fom family, fa, milies: city, cities,

følgerde afvige ganfte fra de alminde: lige Regler:

[merged small][ocr errors][merged small]

Pluralis.
Dice, Jærningera
Mice, oruus.
Lice, fuus.
Geese, G&S.
Feet, fødder.... "
Teeth, Jænder.
Pente, offillin:

ger.
Oxen, Drne. .
Kine, Køer.
Swiné, Sviin.
Children, Børn.
Brethern, Brødre,
men fun i figurlig
. forftand, ellers
Brothers.,
Chicken, Aylin: -

ger; dette bruges . oglao regelret, Tags

. . . Chick, styling.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

g Singularis udtales o lom, u, i Plus ralis rom i.

Ulle de Ord, som fomme af mian dun: ne deres Pluralis som det ; fein : horsenian, en Nytter, horsemen ; Statesman en Statsmand ; statesmen.

Negle Drds Singularis og Pluralis er den samme, som sheep, Faar; deer, Raa: dor; people, Folk; business, Forretning; cheese, Dst; hair, Haar; pair, Par; pound, Puns fish, Fift ; foot, Fodfolt; hois', Rytteri.

Nogte bruges kun i Pruralis, font: alms, Wimiffe ; Alps, Ulperne ;. annals, Xarboger; ashes, Uffe ; billows, Brære bæg; bowels, Tarme ; dregs; Bermi; scissa's, Sar; snuffers, lunfar; embers, 27?; entrails, sorvolde; folks, Folf; riches,' Rigdom;" politicks, Politit:n ; nath maticks, Mathematiferi; thanks, Iat: fiactie; victuals, Fodebatte; wages, Løn. " Nogle Ord, ffjønt de ere · pluralis, bruges dog kun i Singularis, som: your

« PreviousContinue »