Page images
PDF

toeld)er toiHfurlid) ba§ burd) biefelbe begriinbete 9i*r>erbdltnt§ ber 3eit nad) befd)rdnft. a. 2lnfang§-, (Snbtermin (*dies ex quo, ad quem). b. Dies certus an, certus quando; certus an, incertus quando\ incertus an, certus quando; incertus an, incertus quando. Se$ter gilt ftets, oorlefcter in ber 9tegel al s Sebingung. c. 35er dies fd)iebt nur bie 2Birffamfeit ber 2Bitten§erfldrung fjinau§, obne fie in§ ungetoiffe ;u fteHen. toirb baber fofort bie fragl. Dbli* gation begriinbet, roeld)e nur oor @intritt be§ dies ntd)t geltenbgemad)t (au§geiibt) toerben fann; refp. e§ toirb mit Gintritt be§ dies ba^ feiner (Sntftet)ung naa) getoiffe betr. binglid)e % bon felbft • ejiftent

a. 1. Circa diem duplex inspectio est, nam vel ex die incipit obligatio, aut confertur in diem; ex die veluti: kalendis Martiis dare spondes? cuius natura haec est, ut ante diem non exigatur; ad diem autem: usque ad kalendas dare spondes? Placet autem ad tempus obligationem constitui non posse, — nam quod alicui deberi coepit, certis modis desinit deberi: plane post tempus stipulator vel pacti conventi vel doli mali exceptione summoveri poterit. Pau1. 1 . 44 § 1 D. de O. et A. 44, 7.

2. Si ita stipuleris: deeem aureos annuos quoad vivam dare spondes? et pure facta obligatio intelligitur et perpetuatur, quia ad tempus deberi non potest: sed heres petendo pacti exceptione summovebitur. § 3 I. de V. O. 3, 15.

b. 1. Heres meus, eum morietur Titius, eentum ei dato: purum legatum est, quia non condicione sed mora suspenditur; non potest enim condicio non existere. Pap. 1. 79 pr. D. de C. et D. 35, 1.

2. Si .cum heres morietur' legetur, condicionale legatum est: denique vivo herede defunctus legatarius ad heredem non transfert. Ulp. 1. 4 pr. D. qu. di. leg. 36, 2.

3. Si Titio, 'cum is annorum quattuordecim esset factus', legatum fuerit, . . non solum diem sed et condicionem hoc legatum in se continet .si effectus esset annorum quattuordecim'. Pomp. 1. 22 pr. eod.

c. 1. Id autem quod in diem stipulamur, statim quidem debetur, sed peti prius quam dies veniat non potest. §2 I. de V. O.

2. Quod certa die promissum est, vel statim dari potest: totum enim medium tempus ad solvendum promissori liberum relinqui intelligitur. Cels. 1. 70 D. de solut. 46, 3.

3. In diem debitor adeo debitor est, ut ante diem solutum repetere non possit. Pau1. 1. 10 D. de cond. indeb. 12, 6.

4. Cedere diem significat, incipere deberi pecuniam; venire diem significat, eum diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies; ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit; ubi sub condicione, neque cessit neque venit dies pendente adhuc condicione. Ulp. 1 . 213 pr. D. de V. S. 50, 16. IV. Modus (3toecfbeftimmung, $utoenbung§auflage), ift bie SHebenbeftimmung bei — unentgeltlid)en — S3ermogen§jutoenbungen, toeld)e ben (Smpfdnger mtt ber S3erpflidjtung ju etner — Sertoenbung be§ ©mpfangenen ober anbertoeitigen — Seiftung, ober ju einer fonftigen ^janblung ober einem SSerbalten belaftet, obne jebod) bie SBirffamfeit ber 3uu,enbung baoon abbdngig ju mad)en ober a"f* jufdjieben.

a. Quodsi cui in hoc legatum sit, ut ex eo aliquid faceret, veluti monumentum testatori vel opus aut epulum. municipibus, vel ex eo ut partem alii restitueret: sub modo legatum videtur. Gaj. 1. 17 § 4 D. de C. et D. 35, 1.

b. — nec enim parem dicemus eum, cui ita datum sit: si monumentum fecerit, et eum, cui datum est: ut monumentum faciat. Scaev. 1. 80 eod.

c — In testamentis quaedam scribuntur, quae ad auctoritatem dumtaxat scribentis referuntur nec obligationem pariunt . — Et in omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spernenda neque omnimodo observanda est; sed interventu iudicis haec omnia debent, si non ad turpem causam feruntur, ad effectum perduci. Pomp. 1. 7 D. de 'ann. leg. 33, 1.

§20. (§io.) C. Stellbertretung.

[B. J. § 104. P. § 208. Schi. § 94. Ku. § 458.]

Unter SteHbertretung t. to. S. berftebt man ba§jentge 23erbdltnt§ jtoifd)en jtoei ^erfonen, fraft beffen bte 9ted)t§toirfung ber SBillen§* erfldrung ber einen uberbaupt fiir bie anbere eintritt. Stetfoer* tretung i. e. <B. ltegt bor, toenn jemanb anftatt eine§ anberen unb fur benfelben feinen etgenen SQBiflen mit 9t*toirfung fiir lefcteren er* fldrt (SSom SteEfoertreter ob. SHeprdfentanten, procurator, ift ju unterfd)etben ber 23ote, nuntius, al§ blofjer ttbermittler eine§ fremben SBtllen§.)

Labeo ait, convenire vel per epistulam vel per nuntium inter absentes quoque posse. 1. 2 pr. D. de pact. 2, 14. SDa§ 9t5m. SH. gebt bierbei bon folgenben ©runbfd^en au§: I. §au§untertbdnige fl3erfonen (personae alieno iuri subiectae) unb Sftaoen ertoerben ftet§ mit Sftottoenbigfeit fitr ibren ©etoalt* baber. (f. § 50. III. § 112. I. §. 149. 150.)

a. Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos, quos in potestate manu mancipiove habemus. Gaj. n. § 86.

b. Etiam invitis nobis per servos adquiritur paene ex omnibus causis. Id. 1. 32 D. de A. R. D. 41, 1.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

26. (25.) d. V. Kal. Mart. 9lad> 9Rommfen ift ber 24. d. VI. prior, ber 25. d. VT. post. (interc.)

[graphic]

d. VI. prior

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »