Page images
PDF

b. Item quidam dizuhdei sunt h. e. sine civitate, ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem quae iuris civilis sunt non habeant, quae vero iuris gentium sunt habeant. Marcian. 1. 17 § 1 D. de poen. 48, 19. (Cfr. § 156. II. B. b. 3.)

c. Lege itaque Aelia Sentia cavetur ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domini vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii. — §. Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur; et si contra fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis miliarium serviant neve umquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. Gaj. I. § 13. 27.

d. Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatusconsulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur. Gaj. I. § 26.

IV. 9Jltt ber 2lu§gleid)ung be§ ius civile unb be§ ius gentium (§ 4. III.) tierlor ber Unterfd)teb jtoifd)en cives unb peregrini, toeldje iiberbie§ ben ubertoiegenben £eil ber 33ebblferung bilbeten, attmdblid) — abgefeben bon ben auf bte g-amilienfteHung gegriin* beten 9t*berbdltniffen — fetne praftifd)e Sebeutung, bi§ Garaeatta§ 23erorbntmg letjtere fo gut toie befeitigte; bie juntanifd)e Satinitdt aber, fotoie bte peregrinitas dediticia bat ^uftinian, nadjbem fie tbatfdd)lid) fd)on lange berfd)tounben toaren, befinitib aufgeboben: fo bafj im neueften 9t. atte freien 9t6m. Untertfjanen jugleid) cives finb, bie ^ribat*9t*fdbigfeit uberbaupt aber bon ber 6tbitdt in feiner SBeife mefyr abbdngig finb.

§ 40. (§30.) d. ateajt§mtttel jum Sd)u$e ber ^reibeit unb Gibitdt.

[Mttll. § 59. B. III. § 38. P. § 221. Schi. §. 27.]

3ft ber bie 9t*fdt)igfeit bebingenbe Stanb jemanbe6 jtoeifelbaft ober beftvitten, fo fann eine Unterfud)ung bteruber (status quaestio) balb im unmittelbaren Staat§tntereffe, balb im ^ribatintereffe ftatt* finben. @rftere§ ift ber gaH, too ber Stanb al§ 23orau§fefcung bon 23erbdltniffen be§ bffentlid)en 9t. jur Spradje fommt; Iefctere§, too e§ fid) um bie burd) ben Stanb bebtngte $ribat*9t*fdbigfeit unb bie babon abbdngigen jjnbatred)tlid)en 5Infpriid)e einer ^erfon ober

[ocr errors]

c Ordinata liberali causa liberi loco habetur is qui de statu suo litigat. Pau1. 1 . 24 pr. eod. n. $)er jR*ftreit itber ^ngenuitdt ober Siberttnitat toirb ebenfaHJ tn etnem praeiudicium jtbifefjen bem angeblid)en ^atronu§ unb Sibertu§ entfd)ieben.a) 5Wit ber SBerteilung ber $arteiroHen unb ber 33etoei§laft oerbdlt e§ fid) bter ebenfo tbie betm ^reibeit§projefj.h)

a. 1. Quotiens de hoc contenditur, an quis libertus sit, sive operae petantur, sive obsequium desideretur, sive etiam famosa actio intendatur, sive in ius vocetur qui se patronum dicit, sive nulla causa interveniat, redditur praeiudicium. Ulp. 1. 6 D. si ingenuus. 40, 14.

2. Qui se ex libertinitate ingenuitati adserant, non ultra quinquennium, quam manumissi fuissent, audientur. Venulei. 1. 2 § 1 eod.

b. Circa eum, qui se ex libertinitate ingenuum dicat, referendum est, quis actoris partibus fungatur. Et si quidem in possessione libertinitatis fuit, sine dubio ipsum oportebit ingenuitatis causam agere docereque se ingenuum esse; sin vero in possessione ingenuitatis sit et libertinus esse dicatur, scilicet eius qui ei controversiam movet, hoc probare debet, qui eum dicit libertum suum. Ulp. 1 . 14 D. de probat . 22, 3.

m. 2Iuf beibe Statu§flagen bejtefyt fid) ba§ SC. de collusione detegenda, roeId)e§ bem nafjeliegenben SJiifjbraud)e ju fteuern fud)te, bafj ber $rojefj nur jum Sd)eine unb tm gefjeimen GKnberftdnbnt§ jtoifd)en bem §errn ober 5)3atronu§ unb bem Sflaoen ober Sibertu§, um le$terem ben Stanb ber ^ngenuitdt ju t>erfd)affen, gefit&,rt toiirbe.

a. Ne quorundam dominorum erga servos nimia indulgentia inquinaret amplissimum ordinem, eo quod paterentur servos suos in ingenuitatem proclamare liberosque iudicari, senatusconsultum factum est Domitiani temporibus, quo cautum est, ut si quis probasset, per collusionem quidquam factum, si iste homo servus sit, fieret eius servus, qui detexisset collusionem. Gaj. 1. 1 D. de col1. det . 40, 16.

b. Si libertinus per collusionem fuerit pronuntiatus ingenuus, collusione detecta in quibusdam causis quasi libertinus incipit esse. Ulp. 1 . 4 eod.

IV. 3Me (Sntfd)eibung iiber 6tbitdt, Sattnitdt ober $eregrtnitdt einer SPerfon erfolgte — abgefefyen oon ben gatten, too btefelbe al§ ^neibentpunft bet einem ^ribat*9t*ftreite *n ^age fam — nid)t auf gerid)tlid)em SBege, fonbern bireft burd) bie Dbrigfeit.

[ocr errors]

C. Ordinata liberali causa liberi loco habetur is qui de statu

suo litigat. Paul. 1. 24 pr. eod.

II. Der R-streit über Ingenuität oder Libertinität wird ebenfalls in einem praeiudicium zwischen dem angeblichen Patronusund Libertus entschieden. a) Mit der Verteilung der Parteirollen und der Beweislast verhält es sich hier ebenso wie beim Freiheitsprozeß. b) a. 1. Quotiens de hoc contenditur, an quis libertus sit, sive

operae petantur, sive obsequium desideretur, sive etiam famosa actio intendatur, sive in ius vocetur qui se patronum dicit, sive nulla causa interveniat, redditur praeiudicium. Ulp. 1. 6 D. si ingenuus. 40, 14.

2. Qui se ex libertinitate ingenuitati adserant, non ultra quinquennium, quam manumissi fuissent, audientur. Venulei.

1. 2 § 1 eod. b. Circa eum, qui se ex libertinitate ingenuum dicat, referen

dum est, quis actoris partibus fungatur. Et si quidem in possessione libertinitatis fuit, sine dubio ipsum oportebit ingenuitatis causam agere docereque se ingenuum esse; sin vero in possessione ingenuitatis sit et libertinus esse dicatur, scilicet eius qui ei controversiam movet, hoc probare debet, qui eum dicit libertum suum. Ulp. I. 14 D. de probat. 22, 3.

III. Auf beide Statusklagen bezieht sich das SC. de collusione detegenda, welches dem naheliegenden Mißbrauche zu steuern suchte, daß der Prozeß nur zum Scheine und im geheimen Einverständnis zwischen dem Herrn oder Patronus und dem Sklaven oder Libertus, um lekterem den Stand der Ingenuität zu verschaffen, geführt würde. a. Ne quorundam dominorum erga servos nimia indulgentia

inquinaret amplissimum ordinem, eo quod paterentur servos suos in ingenuitatem proclamare liberosque iudicari, senatusconsultum factum est Domitiani temporibus, quo cautum est, ut si quis probasset, per collusionem quidquam factum, si iste homo servus sit, fieret eius servus, qui detexisset

collusionem. Gaj. 1. 1 D. de coll. det. 40, 16. b. Si libertinus per collusionem fuerit pronuntiatus ingenuus,

collusione detecta in quibusdam causis quasi libertinus incipit esse. Ulp. 1. 4 eod.

IV. Die Entscheidung über Civität, Latinität oder Peregrinität einer Person erfolgte — abgesehen von den Fällen, wo dieselbe als Incidentpunkt bei einem Privat-R-streite in Frage kam — nicht auf gerichtlichem Wege, sondern direkt durch die Obrigkeit.

colllibertin detecta, 4

« PreviousContinue »