Page images
PDF

Lib. 4. Tit. 7. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium
gestumesse dicitur.

Scopus et nexus.

1. De actione qxiod jussu.

2. Do exercitaria et institoria actione.

3. De tributnria.

4. De peculio, et do in rem verso.

5. De concursa dictarum actionum.
C. De riliis familias.

7. De scnatus-consulto Maccdoniano.

8. De actione directa in patrem vel dominum.

Lib. 4. Tit. 8. De noxalibus actionibus.

De servis. Summa.

1. Quid sit noxa et noxia.

2. Ratio liarum actionum.

3. Eflectus noxœ deditionis.

4. De origine harum actionum.

5. Qui conveniuntur noxali actione.

C. Si servus domino noxiam commiserit vel contra.
7. De filiis familiarum.

Lib. 4. Tit. 9. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.

De actione, si quadrupes ex. 1. zu. tab.

1. De actione tedilitia, concurrente cum actione de pauperie.

Lib. 4. Tit. 10. De iis, per quos agere possumus.

Per quos agere liceaL

1. Quibus modis procurator constituatur.

2. Quibus modis tutores vel curatores constituuntur.

Lib. 4. Tit. 11. De Satisdationibus.

De judicio personali.

1. De judicio personali.

2. Jus novum. De reo.

3. De piocuratore uetoris.

4. De procuratorc rei preesentis.

5. De procuratorc rei absenlis.

6. Unde ba;c forma discenda.

* 7. Ubi hœc forma observancia.

Lib. 4. Tit. 12. De perpetuis et temporalibus actionibus et quœ ad
hœredes et in hœredes transeunt.

De perpetuis et temporalibus actionibus.

1. De actionibus, quae in bœredes trnnseunt vel non.

2. Si pendente judicio reus actori salisfecerit

Lib. 4. Tit. 13. De Exceptionibus.

Continúate. Ratio exceptionum.

1. Do exceptionc, quod metus causa, de dolo, in factum.

2. De non numerata pecunia.

3. De pacto.

4. De jurejurando.

5. De re judicata.

6. De cœteris exceptionibus.

7. Divisio prima.

8. Divisio secunda.

9. De peremptoriis.

10. De dilatoriis.

11. De dilatoriis ex persona.

Lib. 4. Tit. 14. De Replicationibus.

De replicatione.

1. De duplicatione.

2. De triplicatione.

3. De cceteris exceptionibus.

4 Quae exceptiones ñde jussoribus prosunt vel non.

Lib. 4. Tit. 15. De Interdictis.

Continuatio et definitio.

1. Divisio prima.

2. Divisio secunda.

3. De interdictis adipiscendœ.

4. De interdictis retinendœ.

5. De retinenda et acquirenda possessione.

& De interdicto recuperandœ et affiuibus remedii».

7. Divisio tertia.

8. De ordiue et vetere exitu.

Lib. 4. Tit. 16. De poena temeré litigantium.

De prenis in genere.

1. De jurejurando et poena pecuniaria.

2. De infamia.

3. De in jus vocando.

Lib. 4. Tit. 17. De Officio Judiéis.

De officio judicis in genere.

1. Dejudicio noxali.

2. De actionibus realibus.

3. De actione ad exhibendum.

4. Familiie erciscundœ.

5. Commuai dividundo.

6. Finium regundorum.

7. De adjudicutione.

Lib. 4. Tit. 18. De publicis Judiciis.

De differentia a privatis.

1. Etymologia.

2. Divisio.

3. Exemple. De lœsa majestate.

4. De adulteriis.

5. De Sicariis.

6. De parricidiis. ,

7. De falsía

8. Devi

9. De peculatus.

10. De plagiariis.

11. De ambitu, repetundw, annona, reiiduia.

12. Conclusio.

[graphic]
« PreviousContinue »