Page images
PDF

6. De paupertate.

7. De adversava letudine.

8. De imperitia literarum.

9. De inimicitia patria.

10. De ignorantia testatoris.

11. De inimicitiis cum patre pupilli vel adulti.

12. De status controversia a patre pupilli illata.

13. De œtate.

14. 1) - militia.

15. De grammaticis, rhetoribus et medicis.

16. De tempore et modo proponendi excusationes*

17. De excusatione pro parte patrimonii.

18. De tutela; gestione.

19. De marito.

20. De falsis allegationibus.

Lib. 1. Tit. 26. De suspectis tutoribus vel curatoribus.

Unde suspecti crimen descendat.

1. Qui de hoc crimine cognoscunt

2. Qui 6uspecti fieri possunt.

3. Qui possunt suspectes postulare.

4. Ad pubes vel rmpubes.

5. Qui dicatur suspectus.'

6. De efiectu remotionis.

7. De effectu accuasationis.

8. Quibus modis cognitio finitur.

9. Si tutor copiam sui non faciat.

10. Si neget alimenta, decerni posse vel tutelara redemerit.

11. De liberto fraudulenter administrante.

12. Si suspectus satis ofTerat; et quis dicatur suspectus.

LibrZ. Tit. 1. De rerum divisione, et acquirendo earum dominio,

Continuatio et duplex rerum divisio.

1. De acre, aqua profluente, mari, littore, &c.

2. De fluminibus et portubus.

3. De finitio littnris.

4. De use et pruprietate riparum.

5. De usu et proprielate littorum.

6. De rebus nniversitatis.

7. De rebus nullius.

8. De rebus sacris.

9. De religiosis.

10. De rebus Sanctis.

11. De rebus singulorum.

12. De occupatione ferarum.

13. De vulneratione.

14. De apibus.

15. De pavonibus et columbus, et cœteris animalibus mansiie-

factis.

16. De gallinis et anseribus.

17. De occupatione in bello.

18. De occupatione eorum quœ in littore inveniuntur.

19. De fœtu animalium.

20. De alluvione.

21. De vi fiuminis

22. De insula.

23. De alveo.

24. De iuundatione.

25. De specificatione.

26. De accessione.

27. De confusione.

28. De commixtione.

29. De bis quœ solo cedunt. De œdificatione in suo solo, ex

aliena materia.

30. De adificatione ex sua materia ш solo alieno.

31. De plantatione.

32. De satione.

33. De scriptura.

34. De pictura.

35. De fructibus bona fide preceptis.

36. De fructibus a fructuario et colono perccptis.

37. Quœ sunt in fructu.

38. De officio fructuariL

39. De inventione thesauri.

40. De tradilione. 1. Regula ejusque ratio.

41. Limitatio.

42. Ampliutio.

43. De quasi tradition e. Si traditio ex alia causa prœcesserit.

44. De traditione eluvium.

45. De missilibus.

46. De habitis pro derelicto.

47. De jactis in mare levandœ navis causa: Item de his, quœ

de rheda cúrrente cadunt

Lib. 2. Tit. 2. De rebus corporalibus et incorporalibus.
Secunda rerum divisio.

Lib. 2. Tit. 3. De servitutibus rusticorum et urbanorum praediorum<

De servitutibus rusticis.
1. De servitutibus urbanie.
2. De reliquis servitutibus rusticis.

3. Qui Servitute deberé vel acquirere possunt

4. Quibus modie eervitus coDStituitur.

Lib. 2. Tit. 4. De usufructu.

Definitio usufructúe.

1. Quibus niodis constituitur.

2. Quibus in rebus constituitur.

3. Quibus modis fiuitur.

4. Si finitus sit

Lib. 2. Tit. 5. De usu et Habitatione.

Communia de usufructu et usu.

1. Quid intersit inter usufructum et usum fundi.

2. iEdium usus.

3. De servi vel jumenti usu.

4. De pecorum usu.

5. De habitatione.

6. Transido.

Lib. 2. Tit. 6. De Usucapionibus et longi temporis prasscription-

ibus.

Precipua usucapionis requisita. 1. Bona fides. 2. Possessio
per tempus definitum continuata. 3. Justus titulus.

1. De bis, quœ sunt extra commercium.

2. De rebus furtivis et vi possessis.

3. De vitio purgato.

4. De re fiscal i et bonis vacantibus.

5. Regula geueralis.

6. De errore fulsae causœ.

7. De accessione possessionis.

8. Quando conjunguntur témpora.

9. De bis qui a fisco, aut imp. Augustœve domo, aliquid ac-

ceperunt

Lib. 2. Tit. 7. De Donationibus.

De donatione.

1. De mortis causa donatione.

2. De simplice inter vivos donatione.

3. De donatione ante nuptias vel propter nuptias.

4. De juro accrescendi.

Lib. 2. Tit. 8. Quibus alienare licet vel non licet.

De marito, qui, licet fundi dotalis dominus sit, alienare nequit.
1. De creditore qui, licet non sit dominus, tarnen alienare pig-
nus potest

2. De pupillo, qui, licet dominus, non tarnen eine tutoris auc-

toritate alienare possit.

3. Continuatio.

Lib. 2. Tit. 9. Per quas Personas cuique acquiritur.

Summa.

1. De liberis in potestate.

2. De emancipatione liberorum.

3. De servis nostris.

4. De fructuariis et bona fide possessio

5. Continuatio.

6. De reliquis sui extrañéis personis.

7. Transitio.

Lib. 2. Tit. 10. De Testamentis ordinandis.

Etymologie.

1. De antiquis modis testandi civilibus.

2. De antiqua testandi ratione prsetoria.

3. De conjunctionejuris civilis et prœtorii.

4. Solemnitas additaa Justiniano.

5. De annulis, quibus testamenta signantur.

6. Qui' testes esse possum

7. De servo qui über existimabatur.

8. De pluribus testibus ex eadem domo.

9. De his qui sunt in familia testatoris.

10. De hserede.

11. De legatariis et fidei commissnriis, et his, qui sunt in co-

nnu familia.

12. De materia, in qua testamenta scribuntur.

13. De pluribus codicibus.

14. De testamento nuncupative.

Lib. 2. Tit. 11. De militari Testamento.

In militum testamentis solemnitates remisses.

1. Rescriptum Divi Trajani.

2. De surdo et muto.

3. De militibus et veteranis.

4. De fueto ante militiam testamento.

5. Do milite arrogato vel emancipate.

6. De peculio quasi castrensi.

Lib. 2. Tit. 12. duibus non est permissum faceré Testamentum.
De filio-familias.

1. De impubère et furioso.

2. De prodigo.

3. De surdo et muto.

4. De coBco.

5. De eo qui est apud hostes.

Lib. 2. Tit. 13. De Exhœredatione Liberorum.

Jus vetus de liberie in potestate.

1. De posthuiiiis.

2. De quasi postbumis.

3. De emancipatis.

4. De adoptivis.

5. Jus novum.

6. De testamento militis.

7. De testamento matris aut avi materna.

Lib. 2. Tit. 14. De Hœredibus instituendis.

Qui possunt hœredes instituí.

1. Si servus hœres institutos, in eadem causa manserit vel non.

2. De servo hrereditario.

3. De servo plurium.

4. De numero hœredum.

5. De divisione hœieditatis.

6. De portionibus singulorum hœredum, si testator assem non

divisent, aut partes in quorundam persona, non ultra
assem expresserit

7. Si pars vacet aut exupereL

8. Si plures uncias quam duodecim distribuí» sunL

9. De modis instituendL

10. De conditione impossibili.

11. De pluribus conditionibus.

12. De his quos nunquam testator vidit

Lib. 2. Tit. 15. De vulgari Substitutione.

De pluribus gradibus hœredum.

1. De numero hœredum in singulis gradibus.

2. Quam partem singuli substituti accipiant si partes in sub-

stitutione non expresses sint.

3. Si cohœredi substituto substituatur.

4. Si quis servo, quo liber existimabatur, instituto substitutus

fuerit.

Lib. 2. Tit. 16. De pupillari Substitutione.

Forma, effectue, origo, et ratio papillaris substitutionis.

1. De substitutione mente capti.

2. Proprium pupillaris substitutionis.

3. Alia forma substituendi pupillariter
4 Quibus substituitur.

« PreviousContinue »