Page images
PDF
EPUB

6

ponte fuit. Itaque sic de mari loqui tumeliose quippiam in alterum aut prope mirabundi solebant. Turneb. dicere, aut facere. Virg. Æn. 8. 569. Ado. 20. 26.

neque finitimus Mezentius umquam 1044 Docuit) Tralatio. Sic loquitur Huic capiti insultans tot ferro sæva Hor. 1. 14. 29. Epist. ad Villicum : dedisset Funera.' Quod si dicas, * Addit opus pigro rivus, si decidit boc tantum a Lucretio significari, imber, Multa mole docendus aprico Xerxem equorum pedibus mare pulparcere campo.' idem Epist. ad Pi- sa

1-191

sasse aut verberasse, respondeo, prison, vs. 67. “Seu cursum mutavit ini. mum satis intelligi Xerxem equorum quum frigidus amnis Doctus iter me pedibus Hellespouto insultasse, cum lius.' Lamb.

dicitur ipsultasse, deinde non solum Superire] Sic habent quattuor l. equorum pedibus Xerxes mari insul. manuscr. et ita legendum, non, ut tavit, verum etiam multorum homi. vulgo, superare. Lamb. Ita veteres num peditum pedibus. Deinde 'inlibri; in aliis, superare. Gifan. Ut su sultare aquis' venuste dicunt Latini, perinsidere, sup. vs. 914. Preig. ut Virgilius insultare solo,' et Va

1045 Et contemsit, aquis insultans, rius 'insultare campis,' et Horatius murmura] Et insultans aquis, i. e. pon- 'insultare busto,' quorum poëtarum to, seu mari, subintell. equorum et testimonia mox proferemus. Præhominum pedibus contemsit murmu terea si legamus equis, subintelligenra ponti: videtur enim legendum dum erit necessario 'mari,' aut aquis, non equis, sive intelligas, dici "aquis,' aut aliquid simile. At molXerxem equilavisse in mari, sive lins et tolerabilius est subintelligi illam historiam spectes, quæ est apud equis,' seu "equorum pedibus,' quam Herodotum Polyhymn. ubi narrat'aquis' aut mari.' Præterea si ille, Xerxem indignatum, quod au alio verbo usus esset, quam insultandisset pontem in Hellesponto factum di, verbi causa, verbo pulsandi aut coorta sæva tempestate esse distur. verberandi, merito addidisset equis : batum et contritum, jassisse trecen ut Horat. Od. 16. Epod. 12. et ur. tas plagas fluctibus infligi, et mare bem Eqnes sonante verberabit unguverberari, et compedibus constringi, la.' et Virg. Culice: "Non Hellescum quidem ii quibus hoc negotii da pontus pedibus pulsatus equorum.' tum esset, talia quædam loquerentur Nunc autem, ut supra diximus, ver• objurgantes, 'n tikpdv dwp, kal årquv- bum insultare satis per se insultaρόν, δεσπότης του δίκην επιτιθεί τήνδε, ότι tionem eam, que it equorum, sive μιν ήδίκησας, ουδέν προς εκείνου άδικον hominum, sive ntrorumque pedibus, παθών και βασιλεύς μεν Ξέρξης διαβήσε- significat. Nunc proferamus locuται σε, ήν τε σύ γε βούλη, ήν τε μή, σοι pletium auctorum testimonia. sic igiδε κατά δίκην άρα ουδείς ανθρώπων tur Varias de morte, apud Macrob. θύει, ως εόντι δολερό τε και αλμυρώ πο 6. 2. “Quem non ille sinit lentæ mo. Tauq. i. e. “O aqua amara et salsa, derator babenæ, Qua velit, ire, sed dominus has de te pænas samit, quia angusto prius ore coërcens, Iosaltare eum injuste læsisti, nulla ab eo ac docet campis, fingitque morando.' cepta injuria : et rex quidem Xerxes et Virg. Georg. 3. 115. Frena Pete trajiciet velis polis, merito antem lethronii Lapithæ gyrosque dedere tibi nemo homo sacrificat, utpote qui Impositi dorso, atque equitem dosis fluvius dolosus et salsus. Eodem cuere sub armis Insultare solo, et pertinent illa Plutarchi libello repi gressus glomerare superbos.' ubi dodoprolas, eo loco quem supra com tat Gell. 18. 5. equitem pro equo accimemoravi. Jam 'insultare' est con piendum esse. Hor. Od. 3. 3. 40.

-**

* Dum Priami Paridisque busto Insulo ten.' Stat. Theb. 2. pag. m. 103. tet armentum,' &c. Idem valet et in. Neque enim temnenda jacebant equitare: quo verbo utitur Arnobius. Funera, fulmineus Dorylas, qnem reLamb.

gibus ardens Æquabat virtus, Mar1045 Et contempsit, equis insultans, tisque semine Theron Terrigcoas murmura ponti) Sic libri omnes. Non confessus avos. Et lib. 4. pag. m. igitur admitto, aquis Lambini. Virg. 163. •Ecce inter medios patriæ ciet Culice : Non Hellespontus pedibus agmina gentis Fulmineus Tydeus.' pulsatus equorum.' Quidam libri : Denique et Silius Ital. 7. 106. "En contusit equis. Gifan. Aquis insultans ubi nunc Gracchi? aut ubi sunt nnnc recte Lambinus : Insultare solo,' fulmina gentis, Scipiadæ ?' Preig. Virg. "Insnltare busto,' Hor. Gifa 1048 Proinde ac] Tanquam, proin. nius vero Equis insultans, cui favet de ac si. Lamb. Salmasius (cujus hæc sunt verba ad Famul infimus] Famul, famulus (inJoh. Fr. Gronovium, Ep. 50. ' Velim qnit Nonius.) Ennius p. 15. ' moretiam scire eodem libro non longe talem fortuna repente Reddidit e ab loco snperius indicato, quomodo summo regno, ut famul infimus eslegat tuus liber isto versu : Et con set.' sic autem emendavi Eppii ver. tempsit aquis insultans murmura ponti. sum, qui corruptus est apnd Nonium. Quicquid enim ibi dicat Lambinus, Famuli origo (inquit Festas) ab Osmagis probem, scribi: Et contempsit cis dependet, apud quos servus faequis insultans snurmura ponti. Insultare mul nominabatur : unde et familia equis murmura ponti. Sic insultare vocata.' Lamb. Famul pro famulus, fores,' apud Comicum.') Quasi id age. ita apud Ennium, ut et debil homo. ret Lucretius, ut sciremus Xerxem Ita ex volupe, volup, &c. Faber. Hellesponto juncto tam equites quam Idem Ennius debil homo pro debilis : pedites trajecisse. Creech.

Varro facul et difficul, ' Quod utrum 1046 Animam moribundo corpore fu- sit magaum an parvum, facul an dit] Xerxes ab Artabano interfectus difficul.' Creech. est, cum annos amplius 20. Persa 1049 Adde, &c.] Vide quæ notamus rum regnum obtinuissel, ut scribit ad 4. 1115. Preig. Diod. Sicujus lib. 2. Lamb.

1050 Adde Heliconiadum] Adde (in1047 Scipiades] Scipio. sic Hor. quit Lucret.) Musarum comites, nemSat. 2. 1. 72. • Virtus Scipiadæ, et pe poëtas. profert hunc versnm Nomitis sapientia Læli.' Lucr. sup. 1. nius, cum eo qui deinceps sequitur, 27. Memmiadæ nostro.' Lamb. in verbo polior, docens hoc verbum

Belli fulmina] Virg. Æn. 6. 844. interdum jungi cum quarto casu, ut duo fulmina belli, Scipiadas.' Lamb. hic: et ita Ter. Adelph. 5. 4. 17. Æmulatus nostrum Virg. Æn. 6. 844. • Ille autem sine labore patria poti. * Aut geminos, duo fulmina belli, tur commoda.' Lamb. Scipiadas.' monente præter Lambi Quorum unus Homerus Sceptra poti. num etiam Beroaldo, Annot. in Serv. tus] I. e. quorum unus Homerus priTom. 1. Fac. Crit. pag. 274. Vide et mus et principatum obtinens. Lamb. Macrob. 6. 1. Quo autem manifes. Unus Homerus) Alii Avus, imperite. tius pateat quantopere hunc locum Creech. admirati fuerint præstantissimi qui 1051 Eadem aliis sopitus] Græcoque poëtarum, vide et Æn. 9. 812. rum more locutus est, tû aùty Tois ubi dicit : • Folmineus Moestheus.' Mois, i. e. ' eadem atque alii.' sie 2. Item Georg. 4. 561. • Cæsar dum 917. Atque animalibus sunt mormagnus ad altum Fulminat Euphra- talibus una eademque.' et 4, 1167.

• Nempe eadem facit, et scimus face. dem motus a Lucretio ' memores re omnia turpi.'et Hor. de Art. Poët. appellari : corporis vero,'sensiferos.' vs. 467. “Invitum qui servat, idem Quin neque motiis corporis, sensiferi facit occidenti. Lamb.

esse possunt sine anima, aut mente : 1052 Denique Democritum, &c.] De. neque anima aut mens sine motibus mocritum, cum centum et novem an. sensiferis constare potest, ex sentennos vixisset, primo mortem propin. tia Lucretii. Quare nugatur, atque quam dies aliquot nidore panum re- adeo insanit Zoilus. Et solet, cum ei tardasse, deinde sponte sua mortem aliquid a me excogitatum et emenda. oppetisse, traditum est. Lamb. Her. tum non probatur, adscribere, 'men. mippus apud Laërtium hunc locum dose, male,' pessime.' Ain' tu, explicat: Democritus cum jam senio omnium mortaliuın petulantissime confectus, et propinquus morti vide. atque impudentissime ? Inimo vero retur, mærentem sororem, quod illo quæ ex tua officina prodierunt, quæεν τη των θεσμoφoρίων εορτή morituro, , que aliis non suffuratus es, sunt pes. ipsa Deæ vota exsolvere nequiret,

sima. Lamb. Admonuit memorem ombono animo esse jussit, panesqne ca

pino legendum, non memores ; quod lidos, sibi qnotidie afferre; eos igitur optime vidit Lambinus. Faber. cum naribus admovisset, vivum se do- 1055 Ipse Epicurus) Ipse kar' toxtv nec ea celebritas transiret, servavit: dictnm, et eupartik@s. Illud autem ubi vero dies illi transierunt (tres alterum ipse,' quod antecedit, idem autem erant) &Autómata tėv Blov #pohvalet quod ultro. Non enim DemoKØto. Diog. Laërt. lib. 9. in vit. De. critus diem mortis exspectavit, sed mocriti. Creech.

antevertit, et caput ei ultro obtulit: 1053 Admonuit, memores motus] Ita nisi quis dicat, legendum obtulit ipsi, omn. lib.; optime. Memores motus ut ipsi' cohæreat cum voce ' leto,' mentis, i. e. mentem. Sic et inf. 4. manente eadem sententia. Lamb. 769. Pessime Lambinus : memorem. Quidam huc retrahunt præcedens Mentis motus vocat memores Poëta; • Ipse,' ita ut sit 'Ipse Ipse Epicucorporis, sensiferos. Gifan.

rus,' et pro lumine legunt limite. Admonuit memorem] Sic emendavi, Creech. Dexterrime Ipse, Ipse, &c. reclamantibus codicibus omnibus, in

emendarunt viri docti. Sic solet quibus scriptum aut impressum est noster, et res hoc loco tale quid ex

Quin autem ita sit legen. ipsius hypothesi postulabat. Ita 5. dum, nemo doctus dubitabit. No- 8. “ Deus ille fuit, Deus, inclyte tum proverbium, ‘Memorem mones,' Memmi.' Similiter, 2. 434. “Tactus

admones.' Plaut. Sticho. 4. 1. enim, tactus, proh Divum corpora 72. 'capti consilii memorem mo

sancta ! Unde et 2. 1145. omnino nes.' Quod autem Zoilus scripturam ita scripsisse mihi persuadeo, ut in. vulgatam defendens ait, Lucretium ter alia var. lect, repræsentant: Omper memores motus mentis' men- nia debet enim cibus integrare novando, tem significare : dico, per

Et fulcire: cibus, cibus omnia sustenmentis,'sine epitheto 'memores,' sa- tare. Preig. tis hoc idem significari. menores Decurso lumine vitæ] Duæ tralati. mentis motus' antem memoriam po. ones dissimiles concurrentes et con. tius, quam mentem significarent. At fusæ. Nam decorrere spatium vi. Lucretius non vult Democritum sen- tæ,' seu decurrere ætatem,' tralasisse, solam memoriam in se langues. tio est a cursoribns. Ter. Adelph. cere, sed totam mentem, neque ve- 5.4.5. nam ego vitam duram, qua rum est quod idem dicit, mentis qui. vixi usque adhuc, Prope jam decur.

memores.

sell

motus

6

so spatio, mitto.' Plaut. Stich. 1. 2. hostibus :' non, nit vulgo impressum 14. • Quid mihi opus est decurso est, præstingere. Neque vero me mo. spatio cum eis gerere bellum ? M. vent ant simioli, aut Zoili, vel maleTull. pro Quinctio : “ Prope acta jam volentia livoreque suffusi, vel ignoætate, decursaque.' Jam 'lumen vi- rantia occæcati. Quantumvis enim tæ'altera tralatio est. Ita 'decur. reclament, atque adeo dirumpantur rere lumen vitæ ' duas continet tra- licet : plus potest apud me ratio et lationes permistas. Simile quiddam veritas, qnam rumuscoli talium barnotat M. Anton. Muretus apud Ca. barorum. Sed, ut ad Plautum re. tull. ad illum locum, ' Loquente sæpe deam, eundem locum profert Asco. sibilum edidit coma,' ad Faselum, nius ad illud Ciceronis Divin. in Cæ. Non dissimulabo tamen, legi in ali- cil. ' præstinguat aciem,' ubi hæc quibus libris, Decurso limite vitæ, notat : Vel a præstigiatoribus trans. Lamb.

tulit verbum, vel a tironibus, qui ig. Decurso lumine] Vide sup. vs. 681. nari et rudes pugnæ, etiam vano ar. Gifan.

morum sonitu terrentur præstinctis 1056 Et omnis Præstrinxit] Ita in luminibus. Apud Asconium igitur vet. libris. In quibusdam vet. Re- quis non videt legendum præstinctis, strinxit, ut et apud Luctatium. Sed non præstrictis? Quonam modo enim hac in re sæpe variatum est. Sup. 1. apræstringendo ' dici possit præ. 487. Male etiam hic vulgo inter- stigiarum’aut præstigiatorum'nopunctum est. Gif. Hic codices ma men? Cum igitur hoc loco Lucret. nuscr. neque cum impressis, neque innuat et significet, Epicurum alioipsi inter se consentiunt: sed alii ha rum omnium philosophorum nominis bent Restinxit, alii Restrinxit, alii splendorem et gloriam obscurasse, Exstinxit. Ego autem partim bis atqne (ut ita dicam) obtenebrasse, scripturis consideratis atque inter se quemadmodum sol exoriens stellarum comparatis, partim sententia Lucre. fulgorem obscurat : dubitari non potii exquisita, non dubitavi reponere test, quin legendum sit præstinxit, Præstinxit, nt sit præteritum a ver non restinxit, aut exstinxit. non enim bo præstinguo :' quod verbum li. sol exoriens stellarum splendorem exbrariorum culpa pæne e tota lingua stinguit, sed duntaxat præstinguit. Latina deletum esset, nisi ego a No . Restinguit' autem multo miuus: nio Marcello commonitus restituis. nam 'restinguere 'aut de ardore aut

Nam ubicumqne apud M. Tull. calore dicitur, non de lumine aut fulPlautum, et ceteros legitur præstrin. gore, Præstinxit igitur hic legendumi. gere, et prestrinxit oculorum aciem, le Ac sententiam meam adjuvat M. Tull. gendum est præstinguere, et præstin. 2. de N. D. ' Sol dictus vel quia suxit. est enim verbum compositum a

lus ex omnibus sideribus est tantus; præ et stinguo: quo verbo utilar vel quia cum est exortus, obscuratis Lucretius lib. 2. et 4. Præstinguere' omnibus, solus apparet.' Nondixiterautem (ut docet Nonius) valet ob- stinctis, sed obscuratis, i. e. obtenebratenebrare. Quamquam apud Noni- tis ac præstinctis. A quo verbo dictæ um legitur præstringere, mendose: for- sunt-præstigiæ,'et a præstigiis præ. tasse ipeo etiam Nonio errante, ut in stigiatores,' ut videtur subiodicare multis aliis solet : quod alias osten Asconins. Eadem opera etiam Minudam. Sine dubio enim apud Plani. cium emendabo, in Octavio, circiter tum is locus, quem profert ille ex medium : ' Quis ergo dubitat horum Mil. Glor, 2. 1. 4. sic legendus est : imagines consecratas vulgas orare, * Præstinguiat oculorum aciem in acie et publice colere? Dum opinio et

sem.

6

[ocr errors][merged small]

mens imperitorum artis concinnitate inquit, ' e scriptis : Qui genus huma-
decipitur, auri fulgore perstringitur, num ingenio superarit, et omnes Restin.
argenti nitore et candore eboris be- xit, stellas exortus uli atherius sol. Ubi
betatur legendum præstinguitur, perperam Lambinus: Præstinxit, con.
quod qui non videat, cæcum se in lit tra fidem librorum, et Latine loqnen-
teris et lingna Latina fateatar. 'Præ. tium usum.' Cæterum conferri me-
stinxit’igitur bic apud Lucretium rentur Lucan. carm, ad Pison. vs.
interpretor obscuravit: ut apnd Mi. 88. 'Sed super ista movet plenus
nucium perspicue idem valet præ- gravitate serena Vultus, et insigni
stingnitur' qnod' obscuratur, et a. præstinguit imagine visus :' et Clau.
mittit facultatem recte fungendi mui dian. Cons. Hon. 3. 133. Floret cris.
neris sui,' i. e. recte opinandi, recte. tatis exercitus undique turmis, Quis-
que intelligendi. Quoniam antem sa que sua te voce canens. Præstringit
tis multa jam de hoc verbo et bic, et aëna Lux oculos, nudique seges Ma-
in notis Ciceronianis, et in commen. vortia ferri Ingeminat splendore
tar. Horatianis verba feci, nihil am. diem. Restinxit Marg. quoqne pos.
plius addam, præter hoc unum, quod ter agnoscit, ut et aërius pro ætherius,
a viro docto fide digno accepi, cum addito Vossii nomine. Preig. Repo-
de litteris una loqueremur, hoc vo. sui veterem ex Mss, lectionemi. Re-
cabulum, unum fuisse ex ducentis vo stinxit enim esse legendum, non Præ-
cabulis Latinis, quod Gul. Pelisse. stinxit, clarissime apparebit conferen.
rius episcopus Monpess. homo lin. ti versum 5. 121. 'restinguere solem,'
guæ Latinæ onmium qui hodie vivant aliosqne, qui ex Indicibus peti pos-
scientissimus, se solum tenere prædi- sunt. Imo quantumvis præstingue-
care vére solebat. Hos versus pro re defendere nitatur auctoritatibus
ferens Lactantius, sive Lutat. lib. 3. scriptorum Lambinus; nulla tamen
de falsa sap. 'Quios equidem versus' ex iis est, qnin diversum ab hoc loco
(inquit) numquam sive risu legere sensum adferat; præstinguuntur enim
possun. Non enim de Socrate, aut lumina illius, qui alios hoc casu vi-
Platone hoc saltem dicebat, qui vel. dere non potest, exstinguuntur, seu
ut reges habentur philosophorum: restinguuntur ejns, qui ab aliis videri
sed de homine, quo sano et vigente nequit, quod hic et aliis in locis apud
nullus æger ineptius deliravit.' Lamb. Lucretium intenditur. Hav.
Hanc vocem multis contra Barbaros, Omneis] Omneis philosophos et sa-
nt loquitur, defendit Lambinus, e con. pientes, vel omneis homines : et ita
tra Salmasius, “Lego e scriptis Re- adscribe notam distinctionis verbo
stinxit, ubi perperam Lambinus Præ *Præstinxit. Lamb.
stinzit, contra fidem librorum, et 1057 Stellas exortus uti ætherius sol]
Latine loquentium usum; Epicurus De Homero illo, quem Carus modo
omnes ingenio suo superavit, et ex ut regem poëtarum descripsit, simi-
tinxit, sive restinxit, ut sol adventu litudinem eandem usurpavit Leonidas
$110 stellas restinguit, cum lumen Tarentinus Lib. 1. Anthologiæ Tit.
suum illis adimit: sic 5. 121. Præ- 49. in Poëtas : "Aotpa pèv huaópwoe kal
clarumque velit solis restinguere lu- τερά κύκλα σελήνης, 'Αξονα δινήσας, έμπυ-
men :' Tertullianus,‘Reaccenduntur pos hérose "Yuvotródous ayeandòr åan.
Stellarum radii, quos matntina suc- μάλδυνεν "Ομηρος, Λαμπρότατον Μουσών
censio extinxerat.” Attamen post péygos åvaoxbuevos. Cujus Epigram.
tanta certamina, tam Restinxit, quam matis hæc Venatorii est versio: 'Om-
Præstinxit sine ullo incommodo lega: nia vi lucis superat sol iyneus astra,
nius. Creech. Salm. Ep. 50.' Lego, Obfuscatqne orbes, pallida luna, tu-

[ocr errors]
« PreviousContinue »