Page images
PDF
EPUB

ter semper verentur: et de Diis, et timoris in exemplaribus quibusdam
cælo, et locis superioribus male opi- editur. Turneb. Ado. 10. 8.
nantur. Nam religiosi sunt, qui per Cuppidine] Gifanius torpedine e
reverentiam timent. Per eos autem, Codd. Quibus etiam ego crederem,
qui saxum volvunt, ambitum vult et si bonus ille vir acutam aliquam tor.
repulsam significari: quia semel re- pedinem, qua curæ scindantur' de-
pulsi petitores ambire non desinunt. monstraret. Creech.
Per rotam autem ostendit negotia 1008 Sisyphus) Ambitiosus (inquit)
tores, qui semper tempestatibus tur. in hac vita Sisyphus est. Lamb.
binibusque volvuntur.' Hao.

1009 Qui petere a populo fusceis] Qui 1006 Anxius angor] Anxius angor petere a populo honores, &c. Lamb. sic dictum, ut illud, ‘sonitu sonanti,' 1010 Imbibit] Imbibit petere, i. e. 1. 826. Lamb.

indaxit in animum petere; hoc sibi 1007 Torpedine] Ita veteres nostri, persuasit, honores esse petendos : et aliorum fere. In quibusdam vete. certum ac deliberatum ei est honores ribus : cuppedine ; quod irrepsisse pr. petere. sic loquitur 6. 71. Sut ex to ex aliis locis, infra lib. 5. et 6. ira pænas petere imbibat acreis.' ct Vide Indicem, Cuppedo.' Similia ita M. Tull. Orat. pro Quinctio : vide supra, vers. 742. Contra, Marul. 'Quod si facere nolit, atque imbibe. lus ex hoc loco mutarat infra, lib. 5. rit ejusmodi rationibus illum ad suas et 6. torpedine pro cuppedine suppo- conditiones perducere : sese nihil sito. Gifan.

precari,' &c. sic enim hic locus le. Cuppedine cura) Codex Vatic. gendus, et ita impressum est in libris Memm. et Bertinian, habent, cuppe. Manutianis. Atqne hoc de verbo dine curæ, quos secutus sum: alii et lege cap. 5. lib. 1. Var. lect. M. AD. plerique vulgati, torpedine curæ. Quod tonii Mureti. Verumtamen Jo. Auraautem Thrasones qnidam audent di- tus imbitat legendam existimat. 'Imcere, Marullum ex hoc loco torpedine, bitat' autem volt esse verbum ab in pro cuppedine, supposuisse, 5. 46. et et ito, as, at. Ego imbibit in hanc sig. 6. 24. hoc ego eum puto, ut multa nificationem non ausim ex omnibus alia, in virum doctissimum et claris. libris, et pæne dicam, ex tota lingua simum ementiri. Lamb. Illud torpe. Latina exterminare. Quin tutatur dine, ne quid dissimulem, non expri. hanc scripturam, et hanc hujus verbi mit sententiam quam desidero, et significationem illud ex Arnob. lib. 5. quam velle videbatur Poëta eloqui. adv. Gent. 'Qui sub specie cultionis Scio equidem dici posse aoxiam ejus plus in eos ingeratis maledictionum animo perpetuo inhærere curam, quæ et criminum, quam si aperte boc favulture, ejus fibris assidue immorante cere confessis maledictionibus com. significetur, et' torpedo curæ' voce bibissetis.' nam apud Arnobium com. tor : sed Liicretius curam amoris, bibissetis, interprelor constitutom et quæ cupiditatis est, videtur explicare fixum in animis baberetis.' Lamb. voluisse. Itaque legendum esse puto Sibi in animum induxit. Faber. Vide Aut alia quavis scindunt cuppedine curæ. quæ notamus ad 6. 71. Preig. In quam emendationem eo suim pro Et semper vicl. tristisque recedit] Sie pensior, quod maxima harum vocum Horat. Epist. ad Quinct. 1. 16. 35. affinitas est in literatura, et quod 6. •Pone, meum est : pono, tristisque 24. ubi cuppedo perspicue seribendum recedo.' Lamb. est, in libris quibusdam torpedo repe 1012 Atque in eo semper] Cod. Vati. ritur: ‘Et finem statuit cuppedinis canus habet, Alque ideo semper, &c. atque timoris.' torpedinis enim atque Iccirco autem Epicurus negabat, sa

1

pientem ad remp. accessurum. Ho. •Expleri mentem nequit, ardescitque ratins in ea quam modo commemoravi tuendo Phænissa,' &c. Idem 3. 630. epistola, pulchre ostendit, populareis 'Nam simul expletus dapibus vinohonores esse admodum incertos, flux. que sepultns,' &c. Quis non videt, os, et caducos. Pausanias in Atticis hic 'expleri'et'expletus' idem vahoc amplius graviter asseverat, non- lere quod satiari et satiatus ? sic dum cuiquam, qui sese effuse ad remp. iterum Lucret. inf. 1020. “Nec tamen gerendam contulerit, seseque auræ explemur vitai fructibus. unquam.' populari crediderit, optabilem exitum Lamb. contigisse. Verba ejus sunt hæc: El 1017 Atque explere bonis rebus s.] δέ μοι λελέχθαι, δοκεί, άνδρα αφειδώς Ordo: atque explere numquam, nurnέσπεσόντα ες πολιτείαν, και πιστά ήγησά. quamque satiare bonis rebus. hunc μενον τα του δήμου, μήπω καλώς τε- versum profert Nonius (ut dixi) duohevrņoas. Lamb.

bus locis. Taleis autem describit leIn eo] Quidam codex : ideo. Lamb. nas Argyrippus ille apud Plaut. Asin.

1013 Hoc est adverso, &c.] Hoc fa- 1. 3. 15. qualeis hic Lncretius bomicere (inquit) est nixantem adverso nes nimium vitæ cupidos, et infinita monte saxom trudere. sic de Sisypho vivendi cupiditate ardenteis : 'Qui vetus quidam poëta, apud M. Tull. modu'st dandi? nam numquam tu • Quod Sisyphu'versat Saxum sudans quidem expleri potes. Modo cum acnitendo, neque proficit hilum.' Lamb. cepisti, haud multo post aliquid, quod 1015 Æquora campi] Planitiem cam

poscas, paras.' Lamb. pi. Lamh. Ita de Babyloniis Cic. de 1018 Circum cum redeunt] Cum reDivin. 1, 93. 'in camporum paten. volvuntur, &re Teplépxovtai. ex quo aptium æquoribus habitantes.' Adde pellantur èviautol, quasi in se rede. Virg. Georg. 1. 50. 2. 541. 3. 195. untes, et anni reput Abuevol ab Homer. Æn. 7.738. 9. 68. 10. 511. 12. 742. dicti, quasi neputoRoúuevos. Lamb. Nonium atque Ind. Lncret. contra, 1021 Puellas] Danaidas, cum dolio.

campos salis' et 'liquentes' de mari Faber. Virg. Æn. 10. 214. et 6. 724. Imo de 1022 Laticem pertusum congerere in planitie cæli dixit æquora Attius vas] Hor. Od. 3. 11. 25. ' Audiat Lyapud Nonium in 'sonere,' hisce: de scelus, atque notas Virginum pe•Concussa repente æquora cæli,' &c. nas, et inane lymphæ Dolium, fundo Hav.

pereuntis imo, Seraque fata.'ad quem 1016 Deinde animi ingratam] Deinde locum plura. Lumb. (inquit) animum pascere semper bo- 1023 Potestur] Ita loquebantur venis rebns, et numquam iis ex rebus teres. cum jungebatur huic verbo inexplere, neque satiare. quod fit cum, finitivus passivus. Quadrigarius An. redeuntib. annis, tanta rerum, quas nal. 3. · Adeo memorari non potesterra parit, copia fruentes, numqnam tur.' Cælius Annal. 1. 'Cam jure sine explemur tamen: hoc est aquam in periculo bellum geri poteratur.' Virg. dolium pertusum congerere ; qnod Æn. 8. 402. 'Quod fieri ferro, liquide Danai puellis fabulantur poëtæ, dove potestur electro.'sic enim legunt Nonius Marcell. hos versus profert in Nonins et Priscianus, reclamante verbis explere' et satiare:' atqne Politiano, qui legendum contendit, ita interpretatur, 'explere quidem potest electro. Vide quæ notavimus animum bonis rebus, sed numquam supra ad illum locum 1. 1043. 'Dum satiare.' quasi explere' sit minus veniant aliæ, ac suppleri summa quea. quam satiare.' Sed errat, mea qui- tur.' Lamb. Plautus in Merc. 3. 2. dem sententia. Virg. Æn. 1. 717. 10. "Demum igitur, cum Senex sis,

tunc in otium Te colloces, dum potes- ita`luela' a luo. Ceterum de robo.
tur.' Pacuvius apud Nonium : 'Siqua re, saxo, numella (nam et hic quidam
potestur investigari via.' et Ennius ita legunt pro luela) pice, lamna, tæ.
apud Diomedem : 'Nec retrahi po- dis, et aliis id genus, adeundi Plauti,
testar imperiis. Creech. Adductis a Juvenalis, et Tertulliani Interpretes.
Lambino aliisque exemplis adde Plaut. Saxum autem illud Tarpeium est.
Rud. 4. 4. 20. “Ut nequitur compri. Faber.
mi.' Preig.

1029 De saxo jactus deorsum) Ita 1026 Hæc] Qui. Gifan.

Lambinus, ex libro quodam, in quo 1028 Insignibus insignis] Captavit erat deorum. In aliis omnibus : coformulam Poëta, qualem usurpabant, rum. Gifan. ed. pr. quoties justam pænarum retributio. Et horribilis de saxo jactu, deors.] Sic nem significare vellent. Ut in notis. restitui facili conjectura dnctus. Nam sima illa: κακήν κακώς απολέσαι, que cum reperissem in quodam cod. per. non apud Comicos modo, ut Aris. vetusto, jactus deorum: sæpeque in toph. Plut. 1. 2. 8. Eius opáo els gàp, hoc loco bæsissem, neque viderem ånó o éxã KOKDV Karos. Sed in sacris quo pertineret vox eorum, quæ est in literis occurrit, Matth. 21.41. Kakoùs vulgatis et plerisque mannscriptis, Kak@s åndégei aŭtoús. Adde Lucian. facile adductus sum, ut reponerem Icaromenippo, pag. m. 303. Kakol deorsum. Neque est quod quemquam Kak@sanoloûvtal quepoan ég Kepavvep. moveat, quod hoc loco sit trisyllaEodem allosum saltem ab Aristopha- bum : cum in 2. 230. sit dissyllabum, ne, rursus in Equitibus; Act. 1. sc. ibi, .Nam per aqnas quæcumque ca. 2. 'AM', &'ydo', où8è dovolkhv ériota. dunt, atque aëra deorsum.' et item μαι Πλήν γραμμάτων, και ταυτα μέντοι alibi. ft enim hoc idem in aliis vociKakà kak@s. Et forte a nostro, supra, bus, ut in suevit,'' suadet,' seorvers. 911. * Misero misere, aiunt, sum : nempe, ut modo siot dissyllaomnia ademit Una dies infesta tibi bæ, modo trisyllabæ : ut hoc lib. sup. tot præmia vitæ. Preig.

499. ' Conturbatur, et(ut docui) divi. Scelerisque luela] Et carcer, kata sa seorsum, Disjectatur eodem illo,' dúvocow, sceleris expiatio et pæna.

&c. 4. 369. 'Aër, id quod nos umbram Sic ego hunc locum explico. Sed perhibere suemus.' et 2. 202. • Quin nonnulli codices typis excusi, in qui. vacuum per inane deorsum cuncta bus sunt Aldini antiq. et quidam ferantur.' dejiciebantur autem olim manuscr. habent, scelerisque numella. de saxo Tarpeio, qui falsum testimoEst autem numella' (ut docet Noni. um dixisse convicti erant, nt refert us) machinæ genus ligneum ad dis- Gell. 20. 1. in extr. et perduellionis cruciandos noxios comparatum, quo rei, idque jussu tribuni plebis, Hor. et collum et pedes immittunt. Fes. Sat. 1.6. 39. 'audes Dejicere e saxo tus autem scribit, "genus esse vincu. civeis, ant tradere Cadmo ?' Qnidam li, quo quadrupedes deligantur.' putant legi posse deossum, antique, Plaut. Asin. 3. 2.5. Nervos, cate pro deorsum. Lamb. Saxum Tarpenas, carcerem, numellas, pedicas, bo. ium ; Hor. Sat. 1. 6. 39. "Audes ias.' Ego quid sibi velint hæc scele. Dejicere e saxo cives ; ant tradere risque numella, non video. quare vul Cadmo.' Creech. gatam et receptam scripturam probo. Juctus deosum] Ita Nos. LambiLamb. Ita (luela) legendum. Vide nus, ex lib. quodam, in qno erat, Indicem. In quibusdam vett. nume deorum, fecit, deorsum. Sæpe r pro s. la; vel, ut in aliis, numella. Gifan. ut 5. 1092. Gif. in ed. post. Vide eum A fugio et caveo, 'fugela,'' cautela,' et 6. 334.

1

1030 Robur] Robus' (ut docet qui injuste faciat, et tyrannidi insidiFestus) dicitar is locus, quo præ- etur, captus sit, et captus torquea. cipitatur maleficorum genus, quod tur, et exsecretur, et si ei oculi deuante arcis robusteis includebatur.' rantur,' &c. Lamb. Ex quibus Festi verbis putabam hic 1032 Premetuens] Ante quam sit legendum robus. Sed fortasse tutius damnatus, aut accusatus, metuens. est per robur intelligere equuleum ex Lamb. robore, in quo sontes insidentes cru- 1036 Hinc Acherusia] Ex hoc (in. ciabantur: vel lignum et fustem ex quit) stultorum vita fit anxia, sollicirobore, quo tundebantur. Auctor ta, ærumnosa, omnibus deinde pe. vocabularii Latinogræci manuscript. nis et cruciatibus referta, ita ut vi. Robor (inquit) eldos &úrov ubrav Sput- deantur vivi eas penas perferre, quivov. Lamb. Ita veteres libri, et valg. bus Tantalus, et Sisyphus, et Tityns, Gisan. Varia tormentorum genera ; et Danaides, &c. affici apud Inferos De robore præcipitati sunt:' Val. putantur. Lamb. Max. 6. 3. •Atra pix te agitet apud 1037 Hoc etiam tibi tute] Præscricarnificem, et capiti tuo illuceat.' bit bic quædam, quæ magnopere Plautus in Capt. 3. 4. 66. Laminas valent ad mortem æquo animo ferenautem ardentes, et tedas qais nescit? dam, cum recordemur, viros præstanCreech. De singulis hisce fuse vide- tissimos, potentissimos, et clarissimos ri potest Brodæus in Misc. lib. 2. eadem conditione usos esse. Lamb. cap. 10. Tom. 2. Fac. Crit. pag. 475. Demum vss. 29. vulgus hominum, Adductis autem ab eo locis adde

numernm istum, ut loquitur HoraTac. Ann. 4. 29. ' In patrem ex ser- tius, et fruges consumere natum invis quæsitum. Et quæstio adversa crepat. Quid enim isti sibi aliisque accusatori fuit. Qui scelere vecors, prorsus inutiles indignarentur se iissimul vulgi rumore territus, robur, dem legibus necessitatis subjici, quiaut saxum, aut parricidarum pænas bus maximi imperatores, conditores minitantium, cessit urbe.' Ubi vide legum atque urbium, scientiarum Lipsium, Preig.

authores et ingenio artibusque illusPix] Pice fervente infusa olim quo- tres viri jam tenentur, et olim teerundam maleficorum hominum cor. bantur: deterior debet esse eorum pora urebantur. Plaut. Capt. 3. 4. cunditio, et tamen de æqua querun66. 'Atra pix te agitet apud carni- tur immodesti! Ancus Martius, quarficem, ac tuo capiti illuceat. Lamb. tus Romanorum Rex, vss. 5. Xerxes

Lamina] Lamina candens. Hor. E- ille Persarum imperator vas, 5. Sci. pist. ad Vaalam 1. 15. 36. "Scilicet, pio Africanus vss. 2. olim obierunt. ut ventres lamna candente nepotum Poëtæ omnes, et eorum pater HomeDiceret urendos.' M. Tull. Verr. de rus vss. 3. Democritus denique vss. suppliciis : 'Quid cum ignes, can- 3. atque Epicurus reliquis omnibus dentesque laminæ, celerique crucia- præstantior philosophus interiit, vss. tus admovebantur?' Lamb.

3. Abi igitur tu, quicunque es, nec Tæde] Faces ardentes, quæ oculis, deplora istam sortem, quam tales aliisque sontium partibus admotæ, tantique viri, præcipue Democritus eos miserum in modum cruciabant. et Epicurus, læti subierunt. Creech. quod supplicii genus commemorat et 1038 Lumina sis oculis etiam] Sic rePlato Gorgia: καν άδικών άνθρωπος stitui ex auctoritate quattuor libroληφθή τυραννίδι επιβουλεύων, και ληφθείς rum manuscriptorum. “sis’autem antiστρεβλώται, και εκτέμνηται, και τους οφ. quumn pro suis : quemadmodum sum” Daruoùs exuántai, &c. i. e. • Et si quis pro eum posuit Eonias lib. 1. p. 45.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

"At te non, ut sum, summam servare 1042 Ille quoque ipse] Xerxes, qui decet rem :' et lib. 2. p. 51. "At Hellesponto juncto, Athone perfosso, sese sim quæ dederat in luminis maria ambulavit, terramque naviga. oras.' et ' sos' pro eos antiqui dice- vit, ut narrat Herod. Polyhymn. rebant. Idem Ennius : 'Constitit inde fert M. Tullins 1. 2. de Finib. his loci propter sos diva dearum.' et in- verbis : Ut si cum Xerxes tantis terdum pro suos ponebant, ut cum classibus, tantisque equestribus et per dativum casum idem Ennius p. pedestribus copiis, Hellesponto junc. 54. effert 'sis' pro suis : “ Postquam to, Athone perfosso, maria ambulas. lumina sis oculis bonus Ancu' reli- set, terramque pavigasset,' &c. et quit. Hæc fere ad verbum Festus. Dion. Chrysost. oratione de regno unde perspicuum est, Lucretium tertia : *H oủk åkhkoas, ori Epsons & Tây hunc versum ab Ennio mutuatum es. Περσών βασιλεύς την μέν γην εποίησε se. Lamb.

θάλασσαν, διελών το μέγιστον των ορών, Sis oculis] Ita omnes Veteres, eti. Kal diaotho as åto años helpov Toy "Abede am nostri. Marullus hoc deformarat διά δε της θαλάττης τον πεζον στρατόν in, sic. Quod et alibi accidit. Gifan. bywy Mauvey éq' apuatos; &c. i. e. Sententia horum versnum ex Home. “An non audisti, Xerxem, Persarum ro est : Il. p. vs. 107. Kárdave kal Id regem, terram quidem reddidisse Tpoklos, Step oéo mordv àpelvwv. “Sis' mare, diviso maximo monte, et A. autem (sos,' sas,' pro suis, suos, thone a terra continente separato: suas. Ita et nis' dicebant pro nobis. per mare autem pedestreis copias Festus. Faber, Viz. Suis oculis ; trajecit in curru?' &c. Et Æschines, nam ‘Sis,'"Sos,''Sas,' pro Suis, Sue κατά Κτησιφ. Ουχ ο μεν των Περσών os, Suas, Veteres. Ennius : 'Virgines Baolaeùs Tov "Aow dropúčas, TÒY 'EAnam sibi quisque domi Romanus ha- TOTOVTOV Seúčas, &c. i. c. 'Nonne rex bet Sas':' Nævius : 'Sis Pæni con Persarum, qui montem Atbonem per. tremiscunt artubus.' Frustra igitur fodit, qui Hellespontum junxit,' &c. quidam legunt Lumina sic etiam solis. Quibus adde, quæ refert Plutarchus Creech.

Jib. repl dopynolas, eadem de re, sed Bonus Ancus] De quo Livius: maxime de monte Athone. Ne ArAvitæ gloriæ memor; medium erat nobius quidem lib. 1. adv. Geot, hoc in eo ingenium, et Numæ et Romuli loco prætereundus est, cujus hæc memor, cuilibet superiorum regum sunt verba : 'Ui ille immanis Xerxes belli pacisque et artibus et gloria mare terris immitteret, et gressibus par.' Creech. Adde ipsius Lambini maria transiret, nostri nominis effecNotas ad illud Hor. Od. 1.28.7.' Oc. tum est injuria ?' Lamb. De Xerxe cidit et Pelopis genitor, conviva De- loquitur. Ex hoc loco emendandas oruni.' Egregie enim veteres in lo. Manilius lib. 1. edit. Scal. “Persidis cum hunc quasi communem sunt ex. et victor, stravit qui classibus æqnor.' spatiati, et Homericos illos sæpius Legendum pnto, Persidis et rector; laudatos versus, qui et Ennio et Tito nam quod ibi vir illustris, id baud facem prætulerunt, narrat Lib. 9. probat. Faber. Laërtius perlibenter et sæpius pro Per mare magnum] Sic dicit Lucre. tulisse Pyrrhonem, Eliensem philo- tius, etiam cum loquitur de Hellessophum. Har.

ponti angustiis, quas Xerxes ponte 1011 Magnis qui gentibus imperi. conjunxit; credo ad maris totius Metarunt] Imitatus est hunc versum diterranei magnitudinem et vastitaHor. Sat. 1. 6. 4. qui magnis legio tem respiciens, non ad eam tantum nibus imperitarint.' Lamb.

partem referens, quæ contabulata

« PreviousContinue »