Page images
PDF
EPUB

HEINECCII JC.

CONS. AULÆ REGIÆ PRUSS.
& in Ill. Viadrina Pand. & Phil.

Rat. & Mor, Prof. P. Ord.

ANTIQUITATUM

ROM A N A RUM
JURISPRUDENTIAM IL LUSTRANTIUM
S Y N T AGM A

secundùm ordinem
INSTITUTIONUM JUSTINIANI

digestuin ,
IN QUO MULTA JURIS ROMANI
atque Auctorum Veterum Loca explicantur,

atque illustrantur.
PARS PRIM A.

[ocr errors]

VENETIIS, MDCCLXIV,

Ex Typographia Baileoniana.
Superiorum Permilu , ac Privilegiis.

R..28.741.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

111

PRÆFATIO

N O V A

LECTORI BENEVOLO

S. P.

Ræter ea, quæ olim huic libello verbofius præfatus sum, jam quoque funt , LECTOR , quæ paucis to

volo. Qua occalione ille mihi olim fubitanea veluti opera na tus sit, ex vetere præfatione , si me mineris, didicisti. Fata tunc illi longe alia , quam quæ expertus eft , ominabar Non dubitabam enim, quin quum plerique alieno ab his ftudiis animo effe foleant , libellus non nifi meis, quibus illum deftinaveram, auditoribus utilitatem aliquam adlaturus, adeoque extra academiæ in qua tunc publice. docendi munere funge

Halensis pomeria non multum consequuturus eflet celebritatis. Enimvero aliter accidit, ac quidem existimaveram. Vix enim prælo exierat opusculum, quum & exteri in ephe

bar,

meridibus publicis institutum meum probarent , & ipsum libellum commendarent unice. Fuerunt etiam qui se eo non parum, adjutos effe, litteris ad me datis , significarent . Fuerunt, qui illum in hac ac exteris academiis', publice enarrarent , suisque illustrarent interpretationibus

Fuerunt denique , ut. fit , qui in libellis & fchedis fuis , mea , vel fuppreffo auctoris . nomine exfcriberent vel cum honoris præfationc citarent, vel nævos quofdam, five veros, five fibi ita visos, candide indicarent; quibus ego me magis obftri&um fateor quam illis , qui mihi laudes , quas non agnosco., admetiri non dubita. runt. Inter hæc omnia libelli exem-. plaria paucos intra annos diftracta sunt, meque jam monet bibliopola in quem, dissipato bibliopolio novo, jus vendendi , opusculum, translatum eft, ut si quid in scriniis esset quod addendum putem , id fecum communicare non dubitem, ast ita tamen componam rationes , ut forma libri non multum immutetur. Statim ergo fub incudem illum revocavi, & nihii feci reliqui , ut multo concinnior emendatiorque prodiret in lucem

[ocr errors]

Quid præstiterim, paucis accipe. Næ vos , qui vel operarum incuria, vel culpa mea, quamvis levissima, priori editioni hæferunt, feverisfima cura fuftuli; Auctorum loca accuratiffime citavi ; quædam non fatis firmata novis nunc teftimoniis ftabilivi; adjeci hinc inde observationes, quæ deelse videbantur ; quibusdam , de quibus amplius deliberandum censui induxi lituram. Mutavi etiam nonnunquam fententiam, a nemine monitus, & solo veritatis ftudio , quod rebus omnibus anteferre foleo, addu&us. Quædam amicorum , doctorumque virorum monitu correxi, fi quando eos acu tetigisse deprehendi. Nunquam enim mihi adeo placui, ut humani quidquam a me alienum duce rem , Denique quum a quibusdam non ex merito vellicari me animadverterem, operam etiam dedi , ut mea vindicarem modeste. Exemplo effe poterunt, quæ contra Virum Clarisfimum , B. BRANCHU, jureconsultum Lugdunensem disputavi . Bis me vir doctus erroris postulavit in

elaboratiffimis , quas evulgat , ob servationibus juris. Sed utroque loço eum non errorem deprehendiffe ,

3

sed

« PreviousContinue »