Page images
PDF
EPUB

LIBER 41.

De bonorum possessione generatim agit

L. 7. de popul. actionibus (47, 23), ubi certe Paulus de bonorum possessoribus praedicabat, quod ibi affirmat de iis, quibus restituitur hereditas ex causa fideicommissi. Item

L. 6. pr. – S. 1. de bon. possess. (37, 1). Forte, proposita quaestione circa magistratum, a quo bonorum possessio petenda sit, Paulus ea scripsit, quae leguntur in

L. 11. de Senatoribus (1, 9).
Ad rubricam « si tabulae testamenti exstabunt » :

L. 6. S. 2. de bon. possess. (37, 1). Ad Cap. I. De bonorum possessione contra tabulas , quae liberis datur :

L. 4. 6. 11. h. t. (37, 4).
Ad Cap. II. De legatis praestandis :

L. 9. 11. 15. h. t. (37, 5),

L. 62. de legatis Io (30).
Ad Cap. III. De collatione :

L. 2. 12. h. t. (37, 6).
Ad Cap. IV. De coniungendis cum emancipato liberis eius :

L. 2. h. t. (37, 8).
Ad Cap. V. De ventre in possessionem mittendo :

L. 2. 4. h. t. (37, 9).
Ad Cap. VI. De Carboniano edicto :

L. 6. 16. h. t. (37, 10).
Ad Cap. VII. De bonorum possessione secundum tabulas :

L. 3. h. t. (37, 11).

LIBER 42.

Ad Cap. VIII. De bonorum possessione contra tabulas liberti :

L. 4. de bonis libert. (38, 2).
Ad Cap. IX. Şi in fraudem patroni a libertis alienatio facta sit :

L. 5. si quid in fraudem patroni (38, 5).

L. 53. de R. I. (50, 17).
Ad Cap. X. Si patroni filius libertum capitis accusaverit, etc.

L. 9. de bonis libertor. (38, 2).

LIBER 43.

Ad Cap. XIII. De bonorum possessione ex testamento militis :

L. 16. de testam. militis (29, 1).
Sequitur rubrica « Si tabulae testamenti nullae exstabunt ».
Ad Cap. XVI. Unde legitimi:

L. 3. h. t. (38, 7).
Ad Cap. XX. Unde patronus patrona, etc.

L. 18. de bonis libert. (38, 2).

LIBER 44.

Ad Cap. XXIV. Quibus non competit bonorum possessio :

L. 2. si quis aliquem testari prohibuerit (29, 6).
Ad Cap. XXVI. De successorio edicto :

L. 1. de iuris et facti ignorantia (22, 6),
L. 3. quis ordo in bon. poss. servetur. (38, 15).

IV.

Fragmenta Gaii.

Fragmenta quae supersunt ex Gaii libris 14-16 ad Edictum Provinciale, quibus titulum de bonorum possessione explanabat.

LIBER 14.

Ad generales notiones circa bonorum possessionem spectare videtur

L. 11. de bon. poss. (37, 1).
Ad Cap. I. De bonorum possessione contra tabulas :

L. 7. 9. 12. de b. p. c. t. (37, 4).
Ad Cap. III. De collatione :

L. 2. de dotis collatione (37, 7).
Ad Cap. V. De ventre in possessionem mittendo :

L. 5. de ventre in poss. mitt. (37, 9). Omittuntur ex hoc libro leges 19 et 22 de operis libert. Pertinent enim ad praecedentem edicti titulum, qui erat de operis libertorum.

LIBER 15.

Forsan ad Cap. VI. De Carboniano edicto :

L. 11. de auctoritate et consensu (26, 8).

Ad Cap. VII. De bonorum possessione secundum tabulas :

L. 64. de legatis Io (30),

L. 22. de vulg. et pup. substit. (28, 6). Cur de ea re hic agatur, vid. in

L. 8. S. 4. de bon. poss. secund. tab. (37, 11). Ad Cap. VIII. De bonorum possessione contra tabulas liberti :

L. 5. de bonis libert. (38, 2),

L. 51. de Reg. Iuris (50, 17).
Ad clausulam ultimam eiusdem capitis :

L. 7. de bonis libert. (38, 2).
Ad Cap. XII. Si a parente quis manumissus sit :

L. 2. si a parente quis (37, 12).
Ad Cap. XIII. De bonorum possessione ex testamento militis :

L. 2. 17. de testam. militis (29, 1).

LIBER 16.

Ad Cap. XVIII. Unde cognati :

L. 2. unde cognati (38, 8). Ad Cap. XIX. Unde familia patroni :

L. 196. de verb. signif. (50, 16).

FINIS.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

QUALIS FUERIT IN EDICTO PERPETUO SALVII IULIANI TITULUS DE BONORUM POSSESSIONIBUS.

13. Mutationes factae veteri edicto.
14. In rubrica tituli generali.
15. Io rubrica duarum sectionum.
16. Ademptio clausulae « si de hereditate ambigitur ».
17. Adiectio capitis de bonorum possessione contra tabulas.
18. Quomodo emancipatis haec bonorum possessio data.
19. Quid in hoc capite continebatur.
20. Caput de legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita.
21. Caput de collatione restitutum.
22. Ostenditur quare ita restitutum sit.
23. De dotis collatione.
24. De coniungendis cum emancipato liberis eius.
25. De ventre in possessionem mitlendo.
26. De Carboniano edicto.
27-28. Mutationes factae in capite de bonorum possessione secundum tabulas.
29. De bonorum possessione contra tabulas liberti.
30. Quaedam clausulae huic capiti adiectae.
31. Caput « si quid in fraudem patroni factum sit. »

32-36. Digressio de formulis actionum in edicto propositis. 37. Fabianac formulae restitutio. 38. Caput de liberis patroni, qui exheredati sunt, vel libertum capitis accusaverint, aut

in servitutem petierint. 39. De petitione legatorum denegata iis , qui bonorum possessionem contra tabulas

acceperint. 40. Si a parente quis manumissus sit. 41. De bonorum possessione ex testamento militis. 42. Schema alterius partis tituli edictalis: « si tabulae testamenti nullae exstabunt. » 43-44. Caput unde liberi. 45. De bonorum possessione contra suos heredes patrono danda, et de actione Calvisiana. 46. Caput unde legitimi. 47. Caput unde decem personae. 48-49. Caput unde cognati. 50. Caput tum quem ex familia. 51-52. Caput unde patronus patrona, liberi parentesque patroni patronae. 53-54. Caput unde vir el upor. 55. Caput unde cognati manumissoris. 56. De bonorum possessione postumo danda. 57-59. Quibus non competit bonorum possessio. 60. Caput ut ex Legibus Senatusve Consultis bonorum possessio detur. 61-62. Edictum successorium. 63-64. Actiones fictitiae, quae bonorum possessoribus et contra eos dabantur.

CAPUT III.

DE NATURA, VI ET POTESTATE BONORUM POSSESSIONIS AETATE ACREA

ROMANAE IURISPRUDENTIAE.

65. Bonorum possessio cum re et sine re.
66-67. Criteria ad utramque digooscendam.
68. Bonorum possessio cum re ex capite contra tabulas et unde liberi.
69. Es capite unde decem personae, et si a parente quis manumissus sit.
70-71. Bonorum possessio cum re in successione patronorum.
72. Commoda heredum ad bonorum possessores translata.
73-74. Additio facta interdicto quorum bonorum.
75. Possessoria hereditatis petitio.
76-77. Causa illius inducendae.
78. Dominium bonitarium agnitum in bonorum possessoribus.
79-81. Commoda bonorum possessionis sine re.
82-83. loterdictum quod leg alorum.
84. Quomodo dabatur bonorum possessio.

« PreviousContinue »