Page images
PDF

1NDEX

Opcris conspectus ct parlitio pag.

CAPUT I.

DE II HE VKTt STISSIMO CIBCA B0N0RUM FOSSESSIONES.

1-2. Antiquum edictum de bonorum possessione.

3-4. Practor promittcbat patrimonii possessionem.

5. Interdictum quorum bonorum.

6-8. Cur primo propositum edictum de bonornm possessione.

9. Quomodo dabatur bonorum possessio.

10. Missio in possessionem vcntris nominc.

11. Decretum Papirii Carbonis.

12. Initia bonorum possessionis conlra tabulas liberti.

CAPOT II.

QUALIS FUERIT IN EDICTO PERPEUO SALVII IULUNI TITCLUS DE BONORUM POSSESSIONIBIS.

13. Mutationes factae vetcri edicto.

14. Ia rubrica tituli generali.

15. In rubrica duarum sectionum.

16. Adcmptio clausulae « si de hereditate ambigitur ».

17. Adicctio capitis de bonorum possessione contra tabulas.

18. Quornodo emancipalis haec bonorum possessio data.

19. Quid in hoc capite contincbatur.

20. Caput de legatis praestandis conlra tabulas bonorum possessione petita.

21. Caput de collatione rcstitutum.

22. Ostenditur quare ita reititutum sit.

23. Dc dotis collatione.

24. De coniungendis cum emancipato liberis eius.

25. De ventre in possessionem mittendo.

26. De Carboniano cdicto.

27-28. Mutationcs factae in capite de bonorum possessione secundum tabulas.

29. De bonorum possessione contra tabulas Hberti.

30. Quacdam clausulac huic capiti adiectac.

31. Caput « si quid in fraudem patroni factum sit. »

[ocr errors]

32-36. Digrcssio de formulis actionum in edicto propositis.

37. Fabianac formulae restitutio.

38. Caput de liberis patroni, qui eiheredati sunt, vel libertum capitis accusaverint, aut iii scrvitutem pctierint. ,

39. De petitione legatorum deuegata iis, qui bonorum possessionem contra tabulas acceperint.

40. Si a parentc quis manumissus sit.

41. De bonoruai posscssionc ex tcstamenlo militis.

42. Scbcma altcrius partis lituli edictalis: « si tabulae leslamenti nullae exstabunt. a 43-44. Caput unde liberi.

45. De bonorum possessione contra suos heredes patrono danda, et de actione Calvisiana.

46. Caput unde legitimi.

47. Caput unde decem personae. 48-49. Caput unde cognati.

50. Caput tum quem ex familia.

51-52. Capul unde patronus patrona, liberi parentesque patroni patronae.

53-54. Caput unde vir el uxor.

55. Caput unde cognati manumissoris.

56. De bonorum possessione postumo danda. 57-59. Quibus non competit bonorum possessio.

60. Caput ut ex Legibus Senatusve Consultis bonorum possessio delur.

61-62. Edictum successorium.

63-64. Actiones lictitiae, quae bonorum posscssoribus et contra eos dabanlur.

CAPUT III.

DE NATIRA, VI ET POTESTATE B0N0RUM P0SSESSI0.MS AETATE AIREC
ROMANAE HRISPRIDENTIAE.

65. Bonorum possessio cum re et sine re.
66-67. Criteria ad utramque dignoscendam.

68. Bonorum possessio cum re ei capite contra tabulas et unde liberi.

69. Ei capite unde decem personae, et si a parente quis manumissus sit. 70-71. Bonorum possessio cum re in succcssione patronorum.

72. Commoda heredum ad bonorum possessores translata.

73-74. Additio facta interdicto quorum bonorum.

75. Possessoria hereditatis petitio.

76-77. Causa illius indncendae.

78. Dominium bonitarium agnitum in bonorum possessoribus.

79-81. Commoda bonorum possessionis sine re.

82-83. Inlerdictum quod legatorum.

84. Quomodo dabatur bonorum possessio.

85. Bonorum possessio dccretalis, edictalis, ordinaria.

86. Bonorum possessio dabatur et iis, quorum ius crat incrrtuii). 87-89. Bonorum possessio litis ordinandae gratia.

CAPUT IV.

Dg MUTATIONIU3, QUAS PASSUM EST RS BONORIM P0S3ESSI0.MS
USQIE AD AETATEM IUSTIMANI.

90-91. Mutationes circa boDorum posscssioacm conlra tabulas.

92. Circa caput dc legatis praestandis.

93. Constitutiones Impcriales ante Lconcm circa collationem.

94. Lcodis constitutio.

95. Oigressio de donationibus collatis in liberos sub potestate.

96. Exinde mutatum ius collationuu).

97. lusiiniaui coDstitutioDcs circa collationes.

98. Summa iuris collationum ei iurisprudentia iustiuianea.

99. Novcllae spectantes collationcs.

109. Saaclioncs edictales rcspondcntcs capiti de ventre in possessionem mitlendo. 101. Rcscripta Imperialia eodem pcrtinentia.

102-103. Capita edicti, et constitutioncs Imperiales circa edictum Carbonianum. tui-108. Mutationcs iuris quoad bonorum possessionem secundum tabulas. 109-110. Emendationes circa bonorum posscssionem contra tabulas liberti.

111. Item circa caput « si a parente quis manumissus sit ».

112. Et quoad bonorum possessionem ex testamento militis.

113. Mutationes iuris bonorum possessionis ab inteslato.

114. S. C. Tertyllianum et Orphitianum, ct constitutiones primum respicicntcs.

115. Constitutioncs Impp. temperantes censuram S. C. Orphitiani.

116. Aliae constitutiones spectautcs successionem dcsccndentium, adscendeutium, et collatcralium.

117. ConslitutioDcs circa successionem coniugis.

118. Novella CXVIII.

119. Emendationes factae circa successionem libcrtorum.

120. Conslitutio Iustiniani dc incertis personis.

121. Quacdam notantur de bonorum possessione ei capite « ut ex Legibus Senatusve Consultis ».

122. Mutathoes inductae circa modum petendae bonorum possessionis.

123. Plenum dominium patrimonii bonorum possessori tributum.

124. Abolitac actiones Iktitiae, ct booorum possessio litis oniiaanJae gratia.

125. An sublata a lustiniano sit bonorum possessio sine re. 126-127. Edictum D. Hadriani ciusque abrogatio.

128. Conclusio.

[ocr errors]

APPENDIX.

TeDtamen restitutionis tiiuli edictalis pag. 8*

INDICDLUM

Reliquiarum , quae supersunt ex libris Ulpiani , Iuliani , Pauli, ct Gaii ad tituluin Edicti de bonorum possessionibus 91

IMPRIMATUR
Fr. Raph. Arch. Salini O. P. S. P. A. Mag. Soc.

IMPRIMATUR

loseph. Angelini Arch. Corinth. Vicesg.

INIHIL OBSTAT

Ioseph. Gasparini S. C. A. Adv.

Revisor deputatus a S. Congr. Studior.

.V. it. In nota 128) lin. 3. pag. 48. pro de transact. lege <tt pactis.

« PreviousContinue »