Page images
PDF
[graphic]
[ocr errors]

Lib. 4. Tit. 4, De Injuriis.

Verbum injuria quot modis accipitur.

1. Quibus modis injuria fit.

2. Qui et per quos injuriam patiuntur. De parente ct

liberis, viro et uxore, socero et nuru.

3. De servo.

4. De servo communi.

5. De servo fructuario.

6. De eo qui bona fide servit.

7. Poena injuriarum ex xn tab. et ex jure prstorio.

8. De lege Cornelia.

9. De sestimatione atrocis injuria?.

10. De judicio civili et criminal*!.

11. Qui tenentur injuriarum.

12. Quomodo tollitur haec actio.

Lib. 4. Tit. 5. De Obligationrbus, qua quasi ex delicto not-

cuntur.
Si judex litem suam fecerit.

1. De dejectis vel effusis, et positis aut suspensis.

2. De filio familias, seorsum habitante a patre.

3. De damno aut furto, quod in navi aut caupona, aut

stabulo factum est.

Lib. 4. Tit. 6. De Actionibus.

Continuatio et definitio.

1. Divisio prima.

2. De actione confessoria et negatorii.

3. De actionibus pnetonis realibus. -

4. De Publiciana.

5. De rescissoria.

6. De Pauliana.

7. De Serviana et quasi Serviana seu hypothecariJ.

8. De actionibus praetoriis pcrsonalibus.

9. De constitute pecunia.

10. De peculio.

11. De actione in factum ex jure jurando.

12. De actionibus posnalibus.

13. De prsejudicialibus actionibus.

14. An res sua condici possit.

15. Dv nominibus actionum.

16. Divisio secunda.

17. De actionibus rei persecutoriis.

18. De actionibus poena? persecutoriis.

19. De mistis; hoc est, rei et poena? persecutoriis.

20. De mistis; id est, tam iu rem quam in personal»-

21. Divisio tenia.

22. De actionibus in simplum.

23. In dunlum.

24. In triplum.

25. In quadruplum.

26. Subdivisio actionum in duplum.

27. Subdivisio actionum in quadruplum.

28. Divisio quarta de actionibus bona; fulei.

29. Dc rei uxoriae actione, in ex stipulatu actionem trans-

fusa.

30. De potestate judicis in judicio bona fidei, et de com-

pensationibus.

31. De actionibus arbitrariis.

32. Quinta divisio, de incerue quantitatis petitione.
S3. De pluris petitione.

34. De minoris summs petitione.

35. Si aliud pro alio petatur.
36 Divisio sexta. De peculio.

37. De repetitione dotis.

38. De actione adversus parentem, patronum, aocium,

et donatorem.

39. De compensationibus.

40. De eo, qui bonis cessit.

Lib. 4. Tit. 7. Quod aim eo, qui in aliend potestate est, nego~
gotium gestum esse dicitur.
Scopus et nexus.

1. De actione quod jussu.

2. De exercitaria et institoria actione.

3. De tributoria.

4. De peculio, et de in rem verso.

5. De concursu dictarum actionum.

6. De flliis familias.

7. De senatus-consulto Macedoniano.

8. De actione directa in patrem vel dominum.

Lib. 4. Tit. 8. De noxalibus actionibus.
De servis. Summa.

1. Quid sit noxa et noxia.

2. Ratio harum actionum.

3. Effectus noxse deditionis.

4. De origine harum actionum.

5. Qui conveniuntur noxali actione.

6. Si servus domino noxiam commiserit vel contra.

7. De filiis familiarum.

Lib. 4. Tit. 9. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.
De actione, si quadrupes ex Y. xn tab.

1. De actione aedilitia, concurrente cum actione de
pauperie.

Lib. 4. Tit. 10. De its, per quos agerepossumus.
Per quos agt-jv liceat.

1. Quibus modis procurator constituatur.

2. Quibus modis tutores vel curatores constituuntur.

Lib. 4. Tit. 11. De Satisdationibus.

De judicio personali.

1. De judicio personali.

2. Jus novum. De reo.

3. De procuratore actoris.

4. De procuratore rei prasentis.

5. De procuratore rei abst-ntis.

6. Unde hac forma discenda.

7. Ubi hsec forma observanda.

Lib. 4. Tit. 12. De perpetuus et temporalibus actionibus et que
ad hteredes et in haredes transeunt.
De perpetuis et temporalibus actionibus.

1. De actionibus, qua; in haeredes transeunt vel non.

2. Si pendente judicio reus actori satisfecerit.

Lib. 4. Tit. 13. De Exceptionibus.

Continuatio. Ratio exceptionum.

1. De exception*-, quod metus causa, de dolo, in fac-
tum.

2. De non numerata pecunia.

3. De pacto.

4. De jurejurando.

5. De re judicata..

6. De caeteris exceptionibus.

7. Divisio prima.

8. Divisio secunda.

9. De peremptoriis.

10. De dilatoriis.

11. De dilatoriis ex persona.

Lib. 4. Tit. 14. De Replicationibus.
De replicatione.

1. De duplicatione.

2. De triplicatione.

3. De caeteris exceptionibus.

4. Qua; exceptiones fide jussoribus prosunt vel non.

Lib. 4. Tit. 15. De Interdictis.
Continuatio et deiinitio.

1. Divisio prima.

2. Divisio secunda.

3. De interdictis adipiscendx.

i. De interdictis retinenda.

5. De retinenda et acquirenda possessionem

6. De interdicto recuperandae et afiinibus remediis.

7. Divisio tenia.

8. De ordine et vetere exitu.

Lib. 4. Tit. 16. De poena temere litigantiurh.
De poenis in genere.

1. De jurejurando et poena pecuniaria.

2. De infamia.

3. De in jus vocando.

Lib. 4. Tit. 17. De Officio Judicis.
De officio judicis in genere.

1. Dt- judicio noxali.

2. De actionibus realibus.

3. De actione ad exhibendum.

4. Familia erciscunda.

5. Communi dividundo.

6. Finium regundorum.

7. De adjudicatione.

Lib. 4. Tit. 18. De publicis Judiciis.
De differentia a privatis.

1. Etymologia.

2. Divisio.

3. Exempla. De lacsa majestate.

4. De adulteriis.

5. De Sicariis.

6. De parricidiis.

7. De falsis.

8. De vi.

9. De peculates.

10. De plagiariis.

11. De ambitu, repetundis, annona, residuis.

12. Conclusio.

« PreviousContinue »