Page images
PDF

4. De posthumis.

5. De emancipatis.

Lib. 1. Tit. 14. Qui testamento tutores dart possunt.
Qui tutores dari possunt.

1. De servo.

2. De furioso, et minore viginti quinque annis.

3. Quibus modis tutores dantur.

4. Cui dantur.

5. De tutore dato filiabus, vel filiis, vel liberis, vel ne

potibus.

Lib. 1. Tit. 15. De legitima agnatorum tut eld.
Sum ma.

1. Qui sunt agnati.

2. Q/is dicatUr intestatus.

3. Quibus modis agnatio vel cognatio finitur.
«

Lib. 1. Tit. 16. De capitis diminutione.
Definitio et divisio.

1. De maxima capitis diminutione.

2. De media.

3. De minima.

4. De servo manumisso.

5. De mutatione dignitatis.

6. Interpretatio sectionis ult. sup. tit. prox.

7. Ad quos agnatos tutela pertinet.

Lib. 1. Tit. 17. De legitima patronorum tutela.

Ratio, ob quam patronorum tutela dicitur legitima-

Lib. 1. Tit. 18. De legitima parentum tutela.

Lib. 1. Tit. 19. Dejiduciarid tat eld.

Filii familias a patre manumissi, pater tutor est leg1'
mus; eo vero defuncto, irater tutor fiduciarius tss»

Lib. 1. Tit. 20. De Atiliano tutore, et eo, qui ex legeM* *
Titid dabatur.
Jus antiquum, si nullus sit tutor.

1. Si spes sit futuri tutoris testamentaru.

2. Si tutor ab hostibus sit captus. s

3. Quando et cur desierint ex dictis legibus, tu o

dari.

4. Jus novum.

5. Jus novissimum.

6. Ratio tutelae. ,

7. De tutela raiione reddenda.

Lib. 1. Tit. 21. De auctoritate tutorum.

In quibus causis auctoritas sit necessaria.

1. Exceptio.

2. Quomodo auctoritas interpom debet.

3. Quo casu interponi non potest.

Lib. 1. Tit. 22. Quibus modis tutela finitur.
De pubertate.

1. De capitis diminutione pupilli.

2. De conditionis eventu.

3. De morte.

. 4. De capitis diminutione.

5. De tempore.

6. De remotione et excusatione.

Lib. 1. Tit. 23. De curatoribus.
De adultis.

1. A quibus dentur curatores.

2. Quibus dentur.

3. De furiosis, et prodigis.

4. De mente captis, surdis, &c.

5. De pupillis.

6. De constituendo actore.

Lib. 1. Tit. 24. De satisdatione tutorum vel curatorum.
Qui satisdare cogantur. ■

1. Quatenus satisdatio in iis, qui satisdare non com-

pelluntur, locum habere possit.

2. Qui ex administratione tutelar vel curationis tenen-

tur.

3. Si tutor vel curator cavere nolit.

4. Qui dicta actione non tenentur.

Lib. 1. Tit 25. De excusationibus tutorum vel curatorum.
De iwmero libcrorum.

1. De administratione rei fiscalis.

2. De absentia reipublicx causa.

3. De potestate.

4. Dc lite cum pupillo vel adulto.

5. De tribus tutela- et cime oneribus.

6. De paupertate.

7. De adversa valetudine.

8. De imperitia literarum.

9. De inimicitia patris.

10. Dc ignorantia testatoris.

11. De immicitiis cuin patre pupilli vel adulti.

12. Dc status controversia a patre pupilli illata.
12. De a-tate.

14. De militia.

15. De grammaticis, rhetoribus et medicis.

16. De tempore et modo proponendi txcusationes

17. De excusatione pro parte patrimonii.

18. De tutelar gestione.

19. De marito.

20. De falsis allegationibus.

Lib. 1. Tit. 26. De suspectis tutoribus vel curatoribus.
Unde suspecti crimen descendat.

1. Qui de hoc crimine cognoscunt.

2. Qui suspecti fieri possunt.

3. Qui possunt suspectos postulare.

4. Ad pubes vel impubes.

5. Qui dicatur suspectus. •

6. De effectu remotionis.

7. De effectu accusationis.

8. Quibus modis cognitio finitur.

9. Si tutor copiam sui non faciat.

10. Si neget alimenta, decerni posse vel tutelam redt-

merit.

11. De liberto fraudulenter administrante.

12. Si suspectus satis offerat; et quis dicatur suspectus-

Lib. 2. Tit. 1. De rerum divisione, et acquirendo earum domain
Continuatio et duplex rerum divisio.

1. De aere, aqua profluente, mari,littere, &c.

2. De fluminibus et portubus.

3. Definitio littoris.

4. De usu et proprietate riparum.

5. De usu et proprietate Iittorum.

6. De rebus universitatis.

7. De rebus nullius.

8. De rebus sacris.

9. De religiosis.

10. De rebus Sanctis.

11. De rebus singulorum.

12. De occupatione ferarum.

13. De vulneratione.

14. De apibus.

15. De pavonibus et columbis, et ceteris animalibus

mansuefactis.

16. De gallinis et anseribus.

17. De occupatione in bello.

18. De occupatione eorum quae in littore inveniuntur.

19. De fcetu animalium.

20. De alluvione.

[graphic]

21. De vi fluminis.

22. De insula.

23. De alveo.

24. De inundatione.

25. De specifications

26. De accessione.

27. De confusione.

28. De commixtione.

29. De his quae solo cedunt. De aedificatione in suo

solo, ex aliens, materia.

30. De aedificatione ex sua materia in solo alieno.

31. De plantatione.

32. De satione.

33. De scriptura.

34. De pictura.

35. De fructibus bona fide perceptis.

36. De fructibus a fructuario et colono perceptis.

37. Quae sunt in fructu.

38. De officio fructuarii.

39. De inventione thesauri.

40. De traditione. 1. Regula ejusque ratio.

41. Limitatio.

42. Ampliatio.

43. De quasi traditione. Si traditio ex alia causa prae-

cesserit.

44. De traditione clavium.

45. De missilibus.

46. De habitis pro derelicto.

47. De jactis in mare levandae navis causa: Item de

his, quae de rheda currente cadunt.

Lib. 2. Tit. 2. De rebus corporalibus et incorporalibus.
Secunda rerum divisio.

Lib. 2. Tit. 3. De servitutibus rusticorum et urbanorum pre-

diorum.
De servitutibus rusticis.

1. De servitutibus urbanis.

2. De reliquis servitutibus rusticis.

3. Qui servitute debere vel acquirere possunt.

4. Quibus modis servitus constituitur.

Lib. 2. Tit. 4. De Usufruotu.
Definitio usufructus.

1. Quibus modis constituitur.

2. Quibus in rebus constituitur.

3. Quibus modis finitur.

4. Si finitus sit.

Lib. 2. Tit. 5. De Usu et Habitatione.
Communia de usufructu et usu.

1. Quid intersit inter usufructum et ustim fundi

2. /Edium usus.

3. De servi vel jumenti usu.

4. De pecorum usu.

5. De habitatione.

6. Transitio.

Lib. 2. Tit. 6. De Usucapionibus et longi temporis pre

scriptionibus.
Praecipua usucapions requisita. 1. Bona fides. 2. P*
sessio per tempus definitum continuata. 3. JustK
titulus.

1. De his, qua sunt extra commercium.

2. De rebus furtivis et vi possessis.

3. De vitio purgato.

4. De re fiscali et bonis vacantibus.

5. Regula generalis.

6. De errore falsae causae.

7. De accessione possessionis.

8. Quando conjungunturtempora.

9. De his qui a fisco, aut imp. Augustaeve domo.aS-

quid acceperunt.

Lib. 2. Tit. 7. De Donationibus.
De donatione.

1. De mortis causa donatione.

2. De simplice inter vivos donatione.

3. De donatione ante nuptias vel propter nuptias.

4. Dejure accrescendi.

, Lib. 2. Tit. 8. Quibus alienare licet vel non licet.

De marito, qui, licet fundi dotalis dominus sit, alieoan
nequit.

1. De creditore qui, licet not sit dominus, tamen alk-

nare pignus potest.

2. De pupillo, qui, licet dominus; non tamen sine a-

toris auctoritate alienare possit.

3. Continuatio.

Lib. 2. Tit. 9. Per quas Personas cuique acquiritur.
Summa.

1. De liberis in potestate.

2. De emancipatione liberorum.

3. De servis nostris.

4. De fructuariis et bona fide possessis.

5. Continuatio.

« PreviousContinue »