Page images
PDF
[graphic]
[graphic]

3. In rem suam coguitor procuratorue ille fieri potcst, qui pro omnibus postulat.

[3 *•*•'• d- Fr. Vat. 340.] 4. 3Actio iudicati non solum in dominum aut domino, sed etiam heredi et in heredem datur.

TIT. III. DE PROCVRATORIBVS.

1. Maudari potest procuratio '(et) praesenti (et absenti),1 et nudis uerbis et per litteras et per nuntium et apud acta praesidis et magistratus. 2. Procurator aut ad litem aut ad omne negotium aut ad partem negotii aut ad res administrandas datur.

[3. Consult. 3, 6.

4. Fr. Vat. 336, 1.

5. Fr. Vat. 336, 2. = Consult. 3, 7.

6. Consuli. 3, 8.

7. Consult. 3, 9.

8. Fr. Vat. 337.

L. 30. 71. D. de procur. (3, 3).J

TIT. IV. DE NEGOTIIS GESTIS.

1. 'Qui negotia aliena gerit et bonam fidem et exactam diligentiam rebus eius, pro quo interuenit, praestare debet. 2. 2Tutor post finitam tutelam si in administratione duret, actione negotiorum gestorum pupillo uel curatori eius tenebitur.

[X. 37 pr. D. de neg. gest. (3, 5).] 3. 3Si pecuniae quis negotium gerat, usuras quoque totius temporis praestare cogetur, et periculum eorum nominum, quibus collocauit, agnoscere, si litis '(contestatae)*

3) Cf. Fr. Vat. 317. 331. L. 7. Th. C. de cognit. (2, 12). L 2S. D. de procur. (3, 3).

Tit. III. ') Suppievi. Cf. L. 1. %%. 1. 3. D. de procur. (3, 3). Vestigia iacturae videntur praesens piaesenli Cdd. 5. 9. praesenliins 7.

Tit. IV. ') Cf. L. 20. C. de neg. gesl. (2, 19). L. 24. C. de usur. (4, 32). 2) Cf. L. 13. 14. D. de tut. et rat. dislr. (27, 3). L. 0 pr. D. de negot. gest. (3, 5). 3) Extat etiam in L. 37. §. 1. D. de neg. gest. (3, 5), sed mutata. 4) Supplevi. Cf. Dig.

tempore soluendo non sint: hoc enira in bonae fidei iudi seruari conuenit. 4. 5Mater, quae filiorum suorum rel interuenit, actione negotiorum gestorum et ipsis et eor tutoribus tenebitur. 5. "Filiusfamilias aut seruus si nei tium alicuius gerat, in patrem dominumue peculio tenus ac <labitur. 6. Si pater uel dominus seruo uel filiofamil negotia aliena 'gerenda7 commiserit, in solidum tenebit 7. 8Pater si emancipati filii res sine ulla exceplione a se natas administrauerit, filio actione negotiorum gestorum te bitur. 8. Qui, cum tutor curatorue non esset, pro tut curatoreue res pupilli adultiue administrauit, actione nego rum gestorum pro tutore curatoreue9 tenebitur.

[L. 47 pr. §. 1. I). de neg. gest. (3, 5).]

TIT. V. DE CALVMNIATORIBVS.

11. Caluraniosus est, qui sciens prudensque per fraw negotium alicui coinparat. 2. Et in priuatis et in publ iudiciis omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate adn plectuntur.

'tit. Vi a. De Fvgitivis. 1. 2Seruus a fugitiuario comparatus intra decera ai manumitti 'contra3 prioris domiui uoluntatem non pol 2. 4Contra decretum araplissimi ordinis fugitiuum in

[ocr errors]

constitutum nec emere nec uendere permissum est, irrogata poena in utrumque sestertiorum 'd5 milium. "3. Limenarchae et stationarii fugitiuos deprehensos recte in 'custodia7 retinent. 4. Magistratus municipales ad officium praesidis prouinciae uel proconsulis compreheusos fugitiuos recle transmittunt. 5. 8Fugitiui in fundis fiscalibus quaeri et comprehendi possunt. 6. !'Fugitiui, qui a domino non aguoscuutur, per officium praefecti uigilura distrahuutur. 7. Intra 'triennium10 uenditionis agniti fugitiui eraptor pretium a fisco recipere potest.

TIT. VIB. DE REIS INSTITVTIS. 1

[Z. 6 pr. %%. 1. 2. 3. 4. ad SC. Turpill. (48, 16).] 1. 2I)e his criminibus, quibus quis absolutus est, ab eo, qui accusauit, refricari accusatio non potest. 2. 3Filius accusatoris si hoc crimen, quod pater intendit, post liberatum reum persequi uelit, ab accusatione remouendus est. 3. 4Crimen, in quo alius destitit uel uictus recessit, alius obiicere non prohibetur.

[L. 44. 1). de htre fisci (49, 14).] 5

TIT. VII. DE INTEGRI RESTITVTIONE.

1. Integri restitutio est redintegrandae rei uel causae actio. 2. 1 Integri restitutionem praetor tribuit ex his causis: quae per metum, dolum, 'et status permutationem, et iustuni

[ocr errors]

errorem,2 et absentiam necessariam, et infirmitatem aetalis gesta esse dicuntur. 3. 3 Iutegri restitutio plus quam seracl non est decernenda, 'ideo quod4 causa cognita decernitur.5 64. '(Cum metus causa decermtur)1 integri restitutio, '(actio}s aut in rem competit aut in personam. in rem actio competit, ut res ipsa, qua de agitur, reuocetur; iu personam 'autem9 quadrupli poena intra annum uel 'simplum10 post annum peti potest. 5. 1 Si aliquis, ut se de ui latronum uel hostium uel populi liberaret, aliquid mancipauit uel promisit, ad metumnonpertinet; mercedem enim depulsi metus tribuit. 6. Seruus per metum mancipatus quicquid acquisierit uel stipulatus sit, « acquirit, qui uim passus est.2 7. 3 Vis est maior rei impetus, qui repelli non potest. 8. 4Qui quem in domo inclusit, ul sibi rem manciparet aut promitteret, extorsisse mancipatioueui '(promissionemue)h uidetur. 9. Qui quem ferro uinxit, ul sibi aliquid traderet uel uenderet, uim intulisse uidetur. 10. 6Qui in carcerem quem detrusit, ut aliquid ei extorqueret, quicquid ob hanc causam factum est, nullius est momenti.

TIT. VIII. DE DOLO MALO.

1. 1 Dolus malus est, cuin aliud agitur, aliud siraulalur. 2. Si qui dolum, aliuss metum adhibuit, ut res ad aliura transiret, uterque de ui 'et de dolo3 actione tenebitur.

[ocr errors]
« PreviousContinue »