Page images
PDF

2. Solebat igitur Aquillius, coilega et familiaris meus, quum de litoribus ageretur, quae omnia publica esse uultis, quaereutibus iis, ad quos id pertinebat, quid esset litus, ita definire: 'qua fluctus eluderet'. — Cic. Top. 7. §. 32. Cf. Boeth. III. p. 333. Orell. Quintil. I. 0. 5, ult. §. 34.

3. — C. Visellius Varro graui morbo correptus, trecenla milia nummum ab Otacilia Laterensi, cum qua commercium libidinis habuerat, expensa ferri sibi passus est eo consilio, ut si decessisset, ab hcredibus eam summam peteret; quam legati genus esse uoluit, libidinosam liberalitatem debiti nomine colorando. Euasit deinde Visellius ex illa tempestate aduersus uota Otaciliae. Quae joffensa, quod spem praedae suae morte non maturasset, ex amica obsequenti subito destrictam foeneratricem agere coepit nummos petendo, quos ut fronte inuerecunda, ita inani stipulatione captauerat. De qua re C. Aquillius, uir magnac auctoritatis et scientia iuris ciuilis excellens, iudex addictus, adhibitis in consilium principibus ciuitatis, prudenlia et religioue sua mulierem repulit. — Valer. Max. 8, 2. §. 2.

4. ... OQ^raioqAnvlLog) . . . qui (C.Aquilius) referl, cprjGLV aji.slrj&siaav noxe xcov negleclas aliquando cloacas tacpqcov xctl jirjKeri diaooeo- nec amplius aquam trunsfievav, tovg rijifivag rrjv miltentes a censoribus puravceKa&ccQGLv avxcov xal xrjv gandas et reficiendas milc inLdxevrjv fiHcav fiiG&coGai talentis localas esse. taXavxcov. — Dionys. Hal.

3, 67.

*M. TVLLIVS CICERO
(nalns a. u. 649. obiit 711).

De iure ciuili in artem redigendo.

1. fNec uero scientia iuris maioribus suis Q. Aelius Tubero defuit; doclrina etiam superfuit.' — Gell. 1, 22. §. 7.

2. 'Aliquo excellente ac nobile uiro.' — Charis. inst. gr. I. p. 111. ed. Putsch. p. 138. ed. Keil.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

') Probe dislinguendus a L. Cincio Alimento annalium scriptore, pi praelor fuit a. u. 544. Cf. Mart. Hertz. de L. Cinciis. Berol. 1S42. quem fere sequor. 2) proprie: 'de festis'; sed Lydus ita de 6i vazegov covofiaadij ix, Tov a numero; nonus enim a ttQi&jiov svvazog yag ix Martio. Tov MaoTiov. — Io. Laur. Lyd. de mens. 4, 92. sunt deductae Alba Lonya in Prisvos Latinos, quas Tarquinius rex s«6egerit secundum mare non longe ihfra Roinaui in ciuitatibus Latinorum; eosque sanati's appellatos, quod eos rex praeter opinionem breui pacauissel sanauisse/y«e ac cum iis pacisci potuisset, nomine a re dalo, ut ait Cincius 1. II. de officio iurisconsulti. — Fest. v. Sanates p. 321.

De couiitiis.

6. Patricios Cincius ait in libro de coraitiis eos appellari solitos, qui nunc iugenui uocentur. — Fest. v. Patricios p. 241.

De consulum potestale.

7. Praetor ad portam- salutatur is, qui in prouinciani pro praetore aut pro consule exit: cuius rei morem ait fuisse Cincius in libro de consulum potestate talem: Albanos rerum potitos usque ad Tullum regem. Alba deinde diruta usque ad P. Decium Murem cos. populos ad caput Ferentinae, quod est sub monte Albano, cousulere solitos et imperium commuui consilio administrare. itaque quo anuo Romanos imperatores ad exercitum mittere oporteret iussu nominis Latini, complures nostros in Capitolio a sole oriente auspiciis operam dare solitos. ubi aues addixissent, militem illum, qui a communi Latio missus esset, illum, quem aues addixerant, praetorem salutare solitum, qui eam prouinciam optineret praetoris uomine. — Fest. v. Praetor p. 241.

De officio iurisconsulti.

8. cNuncupata pecunia est', ut ait Cincius in 1. II. de olficio iurisconsulti, 'nomine concepta, 3 nominibus propriis pronuntiata. "cum nexum faciet maucipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto" id est, uti nominarit locutusue erit, ita ius esto. uota nuncupata dicmttur, quac consules, praetorcs, cum iu prouinciam proficiscuntur, faciunt: ea in tabulas praesentibus multis referuntur'. at Sautra etc. — Fest. v. Nuucupata p. 173.

9. 4 Sunl, qui cl inferiores dici putant colonias, quae

[ocr errors]

10. Subici anes dicitur, qui pro occiso datur, quod fit, ut ait Cincius in libro . . . de of/icio «wnsconsulti, exempio klheniensium, apud quos expiandi gratia aries inigitur ab eo, qui inuitus scelus admisit, poenae pendendae loco. — Fest. v. Aries5 p. 347.

My s tagogicon.

11. Trientem tertium poudo coronam auream dedisse se loui (lonum, scripsit T. Quinctius dicl(«/or), quom per nouem (lies totidem urbes et decimam Praeneste cepisset. id signilicare ait Cincius in Mystagogicon 1. II. duas libras pondo et irientera. — Fest. v. Trientem p. 3G3.

De re m ili tari.

12. Cincius in libro tertio de re militari fecialem populi Rouiani bellum indicentem hostibus telumque in agrum eorum iacientem his uerbis uti seripsit: 'qvod Popvlvs Hermvn

DVLVS HOMINESQVE POPVLI HERMVNDVLI ADVERSVS POPVLVM ROMANVM BELLVM FECERE DELIQVERVNTQVE, QVODQVE POPVLVS ROMANVS CVM POPVLO HERMVNDVLO HOMINIBVSQVE HERMVNDVLIS BELLVM IVSSIT, OB EAM REM EGO POPVLVSQVE ROMANVS POPVLO HERMVNDVLO HOMINIBVSQVE HERMVNDVLIS BELLVM (/iV')DICO PACIOQVE'. — Gcll. 16, §• 1.

13. Item in libro eiusdem Cincii de re militari quinto ita ^criptum est: 'Quum delectus antiquitus fieret et milites scrilierentur, iusiurandum eos tribunus militaris adigebat in uerba haec:6 "c. Caelii C. Filii Consvlis, L. Cornelii P. Filii

) Cf. infra M. Antistium Labeonem 5. et lib. meuin 'Serv. Tull.' p. 275. Osenbruggen iiber das.Parricid. p. 1S. 6) Quae sequuntur "i Cdd.: mag. nerba ul glossema omisi. Postea neque supplevi.

[ocr errors]

7) Correxi; pom {pro rorn, ante quod lo propter antecedens -le videtur excidisse) Cdd. pomum ed. Hertz. Sunt omnes res, quibus milifi militiae gratia opus esse possit, quocirca recte intra triduum non reddaf. 6) proferes edd. 9) quicquid edd. 10) reclum edd. ") In honorem mortui celebrandae, quas in eos dies conferre ius erat, ubi neque heredis privatae neque publicae feriae erant. Cic. de leg. 2,22. 1J) Ex Guelf. scripsi. adiuturumque edd. 13) Scripsi; dabatur edd., ubi cens- ob antecedens freq-uens excidisse videtur. Cf. Paul. ex Festo v. Censionem facere. Censio hastaria. p.bl. item Plaul. True. 2,1, v. 19. unde apparet, mititem ob infrequentiam hastas dare censum,

« PreviousContinue »