Page images
PDF
EPUB

15,7 hic, hoc pronomen adverbium est transponenda sunt post 12 audis 19 a quo vel a qui: ablativus singularis duplex est. quare et ablativum pluralem da

plicem habet, a quis vel a quibus, cuins talis est regula : ab eo quod est a quo facit

a quis, sicut a docto 29 aut ex utraque parte plurale, ut nostri, aut ex vtraque parte singulare, nt meus

codex. possessiva ad aliquid dicta : ad aliquid se habentia 17, 12 in passivo communi et deponenti 14 ante litteram, in passivo communi et deponenti e correptam ante syllabam, ut scribo

scribis scribor scriberis 16 in passivo communi et deponenti 22 per modos : indicativo modo legitur

37 per contrarietatem, quod nibil deponant 19,4 dicimus enim osculor te pro osculo te et oscilor a te

11 quo olim

36 sed melius est ut participia sint magis quam gerundi verba 20, 4 quia dua tempora habeni ulterius tempus, praeteritum perfectum lectus sum lectus

fui ante horam et ostendit retrorsum tempus, praeteritum plusquamperfectum

lectum tibi erat lectum tibi fuerat iam ante duas horas 23 ulterius dicitur quod post praeteritum perfectum et praeteritum plusquamperfeetum

esse cognoscitur. temporis praesentis modus coniunctivus idem est quod est tem

poris futuri optativus 32 significatio est quae probat, cuius significationis adverbia sint, ut v. a se adverbia

descendere ad Don. 363, 5 pertineant 21, 16 huc illuc illo quo eo istuc; in loco ista sunt, hic illic ubi ibi istic; de loco ista sunt,

hinc illinc unde inde istinc alibi et illim; per locum ista sunt, hac illac illa qua

ea istac 22, 19 varia tamen adverbia 23, 14 duabus regulis terminatur, in dus a praesenti, ut legens legendus, in rus a pratte

rito, ut lectus lecturus 24, 12 expletivas: si non leges, saltem vapulabis. rationales: non vapulas, nam legis cum

pronuntiatione 25, 6 aliud minuit, id est detrahit, ut illisus

34 transitur 26, 1 quando localis fuerit, accusativo servit; quando itineralis, ablativo – quia, ut dixi,

localis quia itineralis est 23 id est] 1. ideo 27, 7 pro se invicem ponuntur, ut maxume pro maxime, vel quia expressum sonum non

habent in aliquibus dictionibus, ut vir et maxume 33 nam quotiens cum muta innctae fuerint, antepositae vocalem longam faciunt, ut

urbem, postposita, ut Atrida, a communem syllabam facit 28, 4 sicut muta communem syllabam facit

12 ) et r ant pereunt 23 eo quod plures litterae comprehensae syllabam unam faciunt. cum a pluribus litte.

ris sit dicta, cur 29, 12 longae sunt, ae oe au eu ei. exceptis breves sunt. itur

32 terminatum vocalis sequitur 30, 26 is etiam creticus dicitur transponenda sunt post 27 longae cingant 31, 7 trisyllabi octo, tetrasyllabi sedecin pedes per varietates similes faciunt, disyllabi

XXXII cum trisyllabis iuucti, trisyllabi sexaginta et quattuor cum trisyllabis

geminati 12 et paeones quina, sive quia nec aeqna divisio inter ipsos nec dupla nec sescupla

esse potest 22 metri pedes legitimi: qui sunt naturales, in heroico spondius. nothi: degeneres, ut

si dicas nothus de patre nobili et matre ignobili, ut Vergilius creavit. legitimi sunt spondei — facti nothi. nothi daetuli, quia fracta syllaba spondei factus est

nothus, inde dactulus. 29 accentus dicitur partium orationis quasi adcantus. accentus dicuntur et toni, di

cuntur et tepores 32, 7 ab accinendo

23 mutat accentum et in antepenultima acutum recipit 30 in antepenultima: cf. 33, 3 (codicis scripturam ipso Hageno monente non recte

mutaveram]

33, 11 penultimae) l. a penultima

14 quia non nisi in tribus 18 peregrina nomina et quae sunt barbara 19 accentus cérios habere non possunt, ut hens heu 22 accentus sive tenores 29 ut ergo, ne coniunctio intellegatur, quae 'causa' siguificat, in ultima circumflexun)

recipit, ut pone, ideo ne verbum putetur imperativi modi, in ultima producatur 31 circumflexus longus brevis 34, 16 adverbium quae pars sine verbo non ponitur, participium nominibus cum parte no

minis et verbi coniungitur; noninis et verbi ponitur coniunctio, praepositio autem

nomini praeponitur et verbo 30 multorum vocabulum: fiunt et rerum nomina propria, siquidem dico Roma Tiberis 35, 7 cognomina familiae, agnomina virtutis

11 ecce modo nomen cognomen, modo cognomen nomen dixit 14 aeque videntur esse principalia, aeque diminutiva 19 sic Dido sed hanc Dido 26 huic botruo hunc botruum o botruo ab hoc botrnone 29 ut Apollo pro Apollon Agamemnon. sunt alia homonyma: unum multa signifi

cant. homonymum 36, 2 haec utriusque declinationis flectuntur. pertinent verba ad 35, 27 incubo botruo

9 ut Nerine: Peline Atrine Nerine, nt Nerine Galatea. ut Galatea ita et Nerea 18 baec etiam: adiectiva 20 inter gentilia nomina et patriae nomina hoc interest patriae autem nomina a

civitatibus 28 corrupta] l. usurpata 29 de multis primum, ut prima dactyli

32 non ad personam. dexterior sinisterior: non dextrior sinistrior comparativus est 37, 11 unde descendant

12 quia fit de verbo cano
20 comedit et comedo comes comest, sicut edo es est
25 deponentis imperativi speculator

29 verba temporibus, participia casibus et temporibus 38, 7 nullam enim habet

18 quia ipsius est. perfectus (Don. 374, 26): quod est et nomed 39, 1 dulcius quam : quasi sit aliud mare dulce, nou pro dulciore, sed pro minus amaro

2 seniorem hic dixit minus senem, non magis senem 14 quia de muliere magis anus facit 26 caepe: caepe in singulari neutrum est, in plurali femivinum, hoc caepe et hae cae

pae, porrum in singulari neutrum, in plurali masculinum hi porri 28 hic iocus et haec ioca 40,5 stirps adfinitas feminini generis est, ut 'hen stirpem invisam, arbor masculini, ut

‘sed sustulerant'; sed et feminini generis est, Horatius ‘stirpesque raptas et

pecus et domus' 14 hic panus huius panus) 1. hic manus huius mavus 41, 1 neutri buxum, et torno

9 mobilia tota non sunt 28 declinari. aut neutrum latinum (Don. 376, 14): quia graecum nou invevis e termi

patum, sed latinum 43, 26 ab aliquo praeponi 44, 23 casus similes habuerit, superslui seynestrantur

30 hoc cornu hoc cornu o cornu 45, 13 et deinceps praeter mille, declinamus autem in plurali. mille non etc. 46, 29 mons (Don. 378, 25): sic et frons 47, 9 et Terentius domo me eripuit Iransponenda sunt post 10 domorum 48, 7 et simile genus fuerit, id est pari syllaba terminata et unum genus ex se faciant et

sint appellativa, similes sunt nominativi, ita pares et genitivi fiunt 14 hic silex – acuta silex transponenda sunt post 40, 2 sive feminino

24 aut currit) fortasse auctoritate usurpatum 49, 22 quia fungitur officio nominis praemisso nomine 50, 9 plurima] 1. plurium. [fortasse finita sunt tria secundum finitionem personae, ut ait

Plinius, infinita plurima, eo quod sint generaliter] 19 sunt alia ordinis, ut quotus, alia qualitatis et cetera 22 dno ista unum sunt

51, 3 infinita ut cuius: inter finitum ad aliquid et infinitum ad aliquid hoc interest, fioi

tum est ad aliquid, quando ostendo me aliquid possidere; infinitum est ad aliquid,

quando quaero, et ad personam possidentis refertur 10 tanti te duxit

16 ‘ipse et hoc fecit', cum commemorationem videantur habere praecedentis personae 52, 22 cum correptum, neutrum; idem si de masculino, accusativus triplus est, si de peu

tro, ipse est nominativus qui et accusativus 24 ut quispiam quinam aliquis nequis 5:3, 18 quia non facit hic neuter huius neutri, sicut nomen. istae particulae dubiae sunt

inter nomen et pronomen; si articulos accipit, nomen est, hic neuter; si non accipit, fit pronomen. ita et omnes. sed quis in omnibus ponat articulum? non euim

omnibus pronominibus etc. 54, 19 senesco senex esse incipio; seneo non lectum est 55, 2 Donatum, quod non potius ab eo 14 omnis coniugatio in praeterito inperfecto in bam exit, ut amo amabam, doceo doce

bam, lego legebam, audio audibam. prima coniugatio in praeterito perfecto in ni iunctuni exit, ut amo amavi; secunda in solutum ui exit, ut doceo docui; tertia coniugatio i correpta exit, ut lego legi; quarta producta, ut audio audii. quarta in praeterito perfecto et audii et audivi et infinito modo et audisse et audivisse, tres

litterae etc. 21 gusto) l. suesco 56, 6 libro] 1. vibro 57, 10 etsi habet 34 natus naturus (non nasciturns, quia facit ab eo quod est natus: participio perfeeti

temporis a passivo tolles s, addes rus et fecisti futurum ab activo) et nascendus non facit. moriens mortuus moriturus: ab eo quod est moriens non facit tempus futurum a passivo moriendus (sicut amans, tolle s, adde dus, et fecisti futurum a

passivo, ut amandus), sicut alia similia, sed est participale moribundus 58, 35 vescor dubium est cur inaequale dicatur, aut forte ideo vescor, quia facit vescui 60, 30 in praeterito ante iam factum fuerit 61, 5 effectum] 1. elocutionem 62, 5 facit inperfecto quidem

21 quod ante dixi 63, 33 sicut nec pomina 64, 15 quia conparationem recipit, quod continuo et falso facere non potest. non potest

facere conparativum, quia duplicat adverbium. nam ista etc. 23 quod non dicitur de domo venio, sed domo venio, ut Terentius 66, 22 et veluti, ut 'veluti magno' etc. 67, 1 si tractim et cum dolore 68, 24 notandum et nominum inminutionem esse

33 ut, quando adverbium est, propter etc. 35 apud Terentium profecto (sine dubio] sine articulo adverbium est, ut est falso,

quia etc. 69,9 propter adverbium est, ut propter sedeo, praepositio, ut propter aquae rivum, hoc

est iuxta. ut propter ita et ante; ante te veni praepositio est, ante andivi ad

verbium 24 Africa nomen est, non adverbium. significat enim non de civitate me venire, sed

de ipsa regione 70,2 sed hoc observandam, nisi secundum certos sonos, quos poetae usurparunt, prae

positiones addi non oportere 71, 1 qua intelleguntur 4 qualitas genus est, significatio species, significationes participiorum et verborum

similes sunt 30 pudens taedens paenitens quaeritur utrum faciat ab in personali verbo an non 72, 4 cenatus quidem dicitur 76, 25 fratra] fortasse sinistra (cf. Sallust. fragm. ect. Dietsch, p. 6] 77, 25 ergo mutatio loci vel permansio in loco 78, 8 corrumpunt

33 o particula multas significationes habet

324, 31',

ponam bisulcam et crebrinodam arundinem Hauplius Herm, vol. I p. 403 330, 31 Consentii libris manu scriptis addendus est codex bibliothecae universitatis Bono

niensis undecimo vel duodecimo saeculo scriptus, quem mihi iodicavit Detlefsenus. continet autem Prisciani institutionem de nomine et pronomine et verbo et participio, Servii et Maximi Victorivi libros conplures, Malli Theodori de metris, Bedae de metris et schematibus libros, Isidori et Virgilii Asiani excerpta, Capri et Agroetii artes de orthographia, postremo Consentii librum de nomine et verbo initio mutilum, et magistro dicto intellegas simul discipulum necesse est (339, 30)

avertor fontes HXITAIKIO AIBUP KWNCHNKIT PPAMMATIKI VIPI KAAPI 575, 16 l. ut Ovidius (met. II 325) utque malum late solet inmedicabile cancer: cf. Hertz.

annal. philol. nov. a. 1867 p. 318

« PreviousContinue »