Page images
PDF
EPUB

in

[ocr errors]

preffarum præfuerit , tantum industria attulerit , quantum ego ad illius recognitionem attuli . Diligentiam enim operarum , quamvis exactiflimam a bibliopoła , viro integerrimo , ftipulatus lim , ipfe præstare nequeo , plus quam çentum milliaribus Argentorato remotus Hæc funt

quæ fcire te volui , LECTOR

antequam te ipfius libri le&tioni dare.

dare .. Tu lucubratione , quam tui gratiam sustinui , utere , fruere & mihi , tua cauffa omnia volepti & antiquitates Germanici juris multo majore studio adornanti & bre. vi eidem prælo commiffuro , fave . Halæ Kalend. Sextil. clɔ [CCXXUT. Hæc ante biennium. Jam fcito iterum diftra&tis exemplaribus , me denuo libellum recognoviffe , emendafle , nihilque fecif

ut prodiret & auctior & emaculatior En hoc ftudium hujufmodi , ut quotidie aliquid observes : nec quisquam tam bene fubducta adfcribendum ratione est, quin res , etas

ufus femper aliquid adportet novi , aliquid aliquid moneat

ut illa

quæ te fcire credideras nescias,

quæ tibi putaras prima in experiundo repudies Quod & mihi , quoties mea

evenit , evenietque fortaffis & in pofterum

fi me vivo libellus quartum præla exercuerit Sed hæc Deo

erunt cui TE, LECTOR, æque ac me ipsum meaque

on

Te reliqui ,

[ocr errors]

relego

curæ

omnia commendo. Francqueræ Frisiorum X. Kalend.

Februar. cI5 loco XXVI.

[ocr errors]

viii

PRÆFATIO

PRIORI EDITIONI PRÆMISSA.

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

Jo. GOTTL. HEINECCIUS

JC.

Uantum utilitatis in jurisprudentia nostra aoriquitatum RoInanarum adferat notitia

nemo, nifi qui aunquam est hisce

facris initiatus, ignorat. Equidem jam eo tempore, quo adhuc forebant res Romanæ, vix quisquam præclarum jureconfuli nomen tueri videbatur , qui erat ab hoc insigni præstantissimoque præsidio dellitutus . Plurima erat , tejte CiCERONE (a) in omni jure civili an effigies, de prisca verborum vetuftas, el a&tionum genera quædam , que majorem consuetudinem , vitamque declarabant. Hæc vero omnia quis quæso intelligat, nisi qui interiorem fibi antiquitatis scientiam compara

verit ?

antiquitatis

(«).CIC. de Orat. I, 43.

verit? Hinc in maxima plerumque ac præcipua veterum jureconsultorum laude pope. batur accuratior antiquitatum notitia. PLINIUS, (6) ARISTONEM jureconsultun laudaturus, nihil in ce magis, quam illam prisci moris peritiam, admiratur. Quam peritus, inquit, ille o privati, juris apua blici ? Quantum rerum quantum exemplorum, quantum ANTIQUITATIS tener ? Nihil eft, quod difcere velis , quod ille docere non poßit. Mihi certe, quoties aliquid abditum quæro, inftar thefauri eft. Idem reconditarum litterarum præsidium etiam in ANTISTIO LABEONE celebrat GELLIUS, (c) ex quo discimus, nihil eum rarum pevsumque habuise., nisi quod juftum sanctumque esse, in Romanis ANTIQUITATIBUS legilet. Quum ergo jam ii jureconsulii, qui forentem viderant rempublicam , hoc præsidio carere haud poffe videremur; quid de noftris dicamus temporibus , quibus ita exstincta est Romana respublica, nallum ut exster , nifi in hominuin memoria , veteris illius formæ veftigium ?, Aliæ hodie sunt consuetudines, alia religio , alii magiftratus alia judicia , alia denique imperiorum , & rerum publicarum facies . Et tamen peregrinis aditricti legibus vivįmus , easque interpretari , & obvenienci

bus

[ocr errors]

(6) PLIN. Epit.' I, 22.
(c) GELL. NödtAss, Xlll, 12.

bus hodie negotiis adplicare jubemur. Quis hoc præftiterit , nisi qui impreffam animo circumferat veteris illius Romanæ reipublicæ effigiem, &, ut JUSTINIANUS (d) alicubi monet , nibil ANTIQUITATIS penitus ignoret?

Equidem li cui hoc dubium videbitur cum ego ad Gloffatores remittam , ad illud, inquam, hominum genus , cui , exftinéto litterarum lumine, tantum ftatuebatur pretii, ut quali Atlantis humeris coelum, ita eorum auctoritate jurisprudentiæ dignita videretur fuftineri. Quid enim aliud er nentiffima illa ingenia in tot ridiculos pene pueriles errores abripuit , quam quitatum Romanarum omnisque politior teraturæ ignorantia ? Fieri enim p haud poterat , quin homines , ejus ré ignari , cujus leges o jura tractabaquam illuni nočte sine lumine ob Jæpe offenderent , sæpe laberentur potius, quam quo inftituerant ut eleganter ait M. ANT. N (e) Non pudebat ergo tum les nia a canina invidia ; el

(d) Princ. Inft. de teftam. O (e) MURET. Part. I. Orei. (f; Gloff. ad princ. Inft.de Le

antiquis ex fæculo XV. Qu
niniam forte a quodam ,
batur induétum ; ut in
de a&ionibus $. aliæ. Na

« PreviousContinue »