Page images
PDF
EPUB

HEINECCII JC.

CONS. AULÆ REGIÆ PRUSS. ET IN ILL.
VIADRINA PAND. ET 'HIL. RAT.

ET MOR. PROF. P. ORD.
ANTIQUITATUM

ROM A NA RUM
JURISPRUDENTIAM ILLUSTRANTIUM
S Y N T A G M A

SECUNDUM ORDINEM

INSTITUTIONUM JUSTINIANI

DIGESTUM,
In quo multa Juris Romani atque Auctorum
Veterum Loca explicantur , atque

illustrantur
P A R S P R I M A.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ræter ea, quæ olim huic libello verbofius præfatus sum, jam quoque funt, LECTOR, quæ paucis te volo. Qua occalio

De ille mihi olim fubitanea veJuti opera natus fit , ex vetere præfatione si meminerit , didicisti. Fata tunc illi longe alia , quam quæ ex pertus est omninabat . Non dubitabam enim , quin , quum plerique alieno ab his studiis animo effe foleant libellus non nifi meis, quibus illum deftinaveram auditoribus utilitatem aliquam adlaturus , adeoque extra academiæ ja qua tunc publice docendi mugere fungebat , Halensis pomeria non multum consequuturus eflet celebritatis . Eoimvero aliter accidit, ac quidem exiftimaveram. Vix enim prælo exierat o

2

puscu

non

[ocr errors]

1

pusculum quum & exteri. in epke-
merid.bus publicis inftitutum meum pro-
barcnt , & ipsum libellum commendarent
unice · Fuerunt etiam qui

se eo parum adjutos effe , litteris ad me datis significarent . Fuerunt , qui illum in hac ac exteris academiis , publice enarrarent , fuisque illustrarent interpretationibus Fuerunt denique , ut fit , qui in libellis & fchedis suis mea , vel fuppreffo auctoris nomine, exscriberent, vel cum honoris præfatione citarent

vel nævos quosdam , five veros , five sibi ita vifos, candide indicarent ; quibus ego me magis obftrictum fateor , quam illis , qui mihi laudes , quas non agnosco admetiri non dubitarunt . Inter hæc omnia libelli exemplaria paucos intra

annos diftracta funt

meque jam monet bibliopola

difsipato bibliopolio novo , jus vendendi

opusculum translatum est ut fi quid in fcriniis effet quod addendum putem,

id secum communicare non dubitem aft ita tamen componam rationes, ut forma libri non multum immutetur. Statim ergo sub incudem illum revocavi. & nihil feci reliqui , ut multo concinnior emendatiorque prodiret in lucem Quid præftiterim paucis accipe. Næ

qui vel operarum incuria , vel culpa mea , quamvis leviflima, priori editioni. hæferunt , severillima cura fuftuli ; Auctorum loca accuratitime cita vi ; quædam non fatis firmata , novis

Ounc

[ocr errors]

in quem ,

[ocr errors]

VOS

[ocr errors]
[ocr errors]

a

[ocr errors]

nunc teftimoniis stabilivi ; adjeci hiac inde observationes , quæ deeffe videbantur ; quibusdam , de quibus amplius deliberandum ceasui , induxi lituram . Mutavi etiam nonnunquam fententiam nemine, monitus , & folo veritatis ftudio, quod rebus omnibus anteferre foleo , ada ductus. Quædam amicorum doctorumque virorum monitu correxi, fi quando eos acu tetigiffe deprehendi , Nunquam enim mihi adeo placui , ut humani quidquam a me. alienum

ducerer Denique quum a quibusdam non ex merito vellicari me animadverterem, operam etiamn dedi , ut mea vindicarem modelte. Exemplo esse poterunt , quæ contra Vi. rum Clariffimum

B. BRANCHU jureconsultum Lugdunenfem disputavi Bis me vir doctus erroris poftulavit in elaboracillimis , quas evulgat, observationibus juris . Sed utroque loco eum non errorem deprehendiffe fed conjecturam conjecturæ opposuiffe , animadverti ,

& quidem parum verofimilem verofimillima. Unde quum non liceret mihi esse tam beato , ut ab eo proficerem committer dum mihi baud putavi , ut erraffe me farerer ubi ipfe errori propior videbarur . Denique, ne id ignores indic cem auxi quammaxime , insertis iis , quæ in nova hac editione accefferunt. Ita vere adfirmare poffum , auctiorem emendatioremque proditurum elle libellum si is , qui emendationi plagularum im

[ocr errors]
« PreviousContinue »