Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

lovent, vi. 464.

Joioing, v. 106. x. 302, 924.
lovented, ii. 70. iv. 524. ix. 767. Joins, xii. 38, 388.
Invention, vi. 498.

Joint, i. 426. ij. 668. viii. 625.
Inventions, vi. 631. vij. 121. Joint, (adject.) x. 405, 408.
Inventor, vi. 499.

Joint-hands, ix. 244.
Inventors, xi. 610.

Joint-racking, xi. 488.
Invest, iii, 10.

Jointed, vii. 409.
Invested, vii. 372.

Joints, viii. 269. ix. 897.
Invests, i. 208. xi. 233.

Jollity, xi. 714.
Invincible, i. 140. iv. 846. vi. 47. Ionian, i. 508.
Invincibly, vi. 806.

Jordan, xii. 145.
Inviolable, iv. 843. vi. 398. Jordan's, iii. 535.
Inviron. See Environ.

Joshua, xii. 310.
Invisible, i. 369. iii. 55, 375, 586, Josiah, i. 418.

684. v. 157, 565, 599. vi. 681. Jove, i. 198, 512, 514, 741. iv.

vii. 122, 589. viii. 135. X. 444. 277. ix. 396,508.x. 584. xi. 185.
Invisibly, iv. 476.

Jove's, iv. 719.
Invite, ii. 278. v. 374. ix. 402. Journey, ii. 985. v. 559. viii. 36.
Invited, xii. 160.

ix. 479. xii. 1, 204.
Javites, iii. 188.

Journey, (verb) vii. 246. xii. 258.
Inviting, viii. 208. ix. 777. Journey'd, iv. 173.
Inundation, xi. 828.

Journey's, iii. 653.
Invoke, i. 13. xi. 590.

Journeys, viii. 88.
Invok'd, xi. 492, 591. xii. 112. Joust, ix. 37.
Involve, ii. 384.

Jousted, i. 583.
Involvd, i. 236. ii. 807. v. 879. Joy, i. 123, 250, 524,788. ii. 371,
vii. 227, 483. ix. 75.

372, 387,495, 586, 765. jü. 67,
Inure, viii. 239.

68, 137, 265, 338, 347, 417.
Inur'd, ii. 216. xi 362.

iv. 92, 155, 369, 509. v. 638,
Inutterable, ij. 626.

641. vi. 23, 94, 200, 607, 774.
Invulnerable, ii. 812. vi. 400. vii. 161, 256. viii. 266. ix. 115,
Inward, iii. 52, 584. vi. 861. viii. 478, 633, 770, 843, 882, 990,

221, 293, 539, 542, 608. ix. 97, 1081. X. 103, 345, 350, 351,
600, 762, 895, 1125. X. 221, 457, 577, 1052. xi. 43, 80,
871. xii. 101, 495.

139, 361, 625, 628, 869. xii.
Inwardly, iv. 88.

22, 372, 468, 504, 551.
Inwards, xi. 439.

Joy, (verb,) v. 46. viii. 170.
Inwove, iii. 352.

Joy'd, ix. 1166.
Inwoven, iv. 693.

Joyless, iv. 766.
Inwreath'd, iii. 361.

Joyous, viii. 515.
Jocund, i. 787. vii. 372. ix. 793. Joys, ii. 819. iv. 411. ix. 985. x.
John, iii. 623.

741.
Join, ii. 718. iii. 282, 370. v, 164, Ire, i. 148. ii. 95, 155. iv. 115.

197. vi. 294. ix. 882. x. 660. vi. 843. vii. 184. ix. 18, 692.
xi. 652, 686. xii. 516.

x. 936, 1023. xi. 895.
Join'd, i. 90,577. jii. 152. iv. 687, Iris, iv. 698. xi. 244.

863. v. 335, 513, 834. vi. 62, Irksome, ii. 527. v. 35. ix. 242.
108, 206, 494. vii. 488. viii. Iron, ii. 327, 616, 878. iii. 594.
58. ix. 198, 243, 259, 909. X.. iv. 859, 898. v. 887. vi. 576,
310, 359, 925.

590. xi. 565.

Irradiance, viii. 617.

v. 552, 814. vi. 121, 265, 881,
Irradiate, iji. 53.

726, 740. vii. 184, 186, 931,
Irrational, ix. 766. x. 708.

487, 570, 631. viii. 572. ix. 10,
Irreconcileable, i. 122.

698, 700, 701, 1056. x. 7, 535,
Irregular, v. 624.

643, 857, 888, 936, 969, 1045.
Irreparable, ii. 331.

xi. 65, 455, 526, 577, 681,
Irresistible, vi. 63.

703, 818, 876, 890, 901. xii.
Irresolute, ix. 87.

16, 92, 273, 294, 540.
Irreverent, xii. 101.

Just, (adverb;) jü. 527. iv. 460,
Irrevocable, xii. 323.

863.
Irriguous, iv. 255.

Just then, ix. 278.
Isaac, xii. 268.

Justice, i. 70. j. 733. ii. 139,
Isis, i. 478.

210, 407. v. 247. X. 54, 59,
Israel, i. 413, 432, 482. xii. 267. 78, 755, 657, 859, xi. 667.
Issue, i. 508. iv. 280.

807. xii. 99, 231, 401.
Issued, iv. 454.

Justification, xii. 296.
Issued forth, viii. 233.

Justify, i. 26. x. 142.
Issues forth, vi. 9.

Justling, ii. 1018. x. 1074.
Issuing, vi. 332. x. 405.

Justly, jii. 112, 677. iv. 72. v.
Josuing forth, x. 533, 537.

736. ix. 40, 100. X. 168, 768,
Iterate, ix. 1005.

xi. 288. xii. 79.
Ithuriel, iv. 788, 810, 868. Ivy, ix. 217.
Jubilant, vii. 564.
Jubilee, iii. 348. vj. 844,
Juciest, v. 327.

K.
Judah, i. 457.
Judge, iii. 154. X. 118, 126, 160, Keen, v. 436. vi, 322. ix. 588. I
209. xi. 167.

166. xi. 842.
Judge, (verb,) ii. 233. fi. 123, Keep, ji. 775, 852, 999. iii. 578.

330. iv. 904, 912. viii. 448. x. iv. 372, 420, 525, 685,-642.
35, 62, 71, 96, 338, 992. xi. viii. 320, 634. ix. 62, 245, 704,
603, 705. xii. 460, 461.

820. X. 856. xi. 550.
Judg’d, ii. 390, 448. iii. 295. v. Keeping, ix. 363. xii. 365.

850. vi. 37, 426. x. 73, 81, Keeps, vii. 379.
173, 209, 229, 494, 1047, Ken, i. 59. xi. 379, 396.

1059, 1087, 1099. xii. 412. Within Ken, iii. 622.
Judges, xii. 520.

Kennel, ii. 658.
Judges, (verb,) iv. 910.

Keps, v. 265.
Judgest, iii. 155.

Kept, ii. 725. v. 128, 900. rü.
Judgment, viii. 636. ix. 10. x. 145, 594, 634. ix. 746. x. 42,

57, 81, 164, 197, 932. xi. 619.
668. xii. 14, 92.

Kernels, v. 346.
Judgments, xi. 69,725. xii. 175. Key, ii. 725, 774, 850, 871.
Judicious, viii. 591. ix. 1020. Key-hole, ii. 876.
Juno, iv. 500. ix. 18.

Keys, iii. 495.
Ivory, iv. 778.

Kick’d, iv. 1004.
Jupiter, iv. 499.

Kid, iv. 344. ix. 583. xji. 20.
Jurisdiction, ii. 319.

Kids, iii. 434.
Just, ii. 18, 38, 825. iii. 98, 215, Kill, X. 402.

294, 335. iv. 389, 443, 755. Kills, xii. 168.

Kind, i. 704. iii. 462. iv, 217, 113, 517, 525, 565, 588, 637,

286. v. 479, 490. vi. 73. vii. 775, 827, 828, 830, 831, 1006.
311, 394, 451, 453. viii. 393. v. 100, 243, 402, 414, 454,
ix. 565, 721, 1101. x. 248. xi. 461, 741, 789, 826, 856, 859,
337.

860, 895. vi. 148, 163, 704,
Kindled, ii. 170. ix. 637.

vii. 61, 97, 125, 127, 131,
Kindles, X. 1076.

631, 639. viii, 103, 173, 191,
Kindliest, v. 336.

192, 280, 282, 328, 373, 406,
Kindly, iv. 228, 663, vii. 419. 548. ix. 368, 709, 726, 758,
Kindred, xii. 122.

773, 804, 1071, 1073, 1137.
Kinds, iv. 397, 671. v. 341. vii. X, 27, 169, 207, 629, 967. xi.

393. viii, 343, 597. x, 612. xi. 50, 85, 92, 356, 475, 578. xii.
582.

82, 174, 599, 610.
Kine, ix. 450. xi, 647.

Knowing, iv. 222. vii. 83. viii,
King, i. 131, 392, 444, 471, 484, 438. ix. 709, 1055. xi. 307.

735. ii. 43, 229, 316, 325, 698, xii. 127.
699, 751, 851, 978, 992. iii. Knowledge, i. 628. iii. 47. iv.
317, 374. iv, 41, 111, 821, 222, 515, 525, 638. v. 52, 60,
973. v. 220, 640, 664, 690, 108, 509. vii. 75, 120, 126,
769, 777, 818, 870. vi. 42, 543. viji. 8, 324, 353, 551. ix.
227, 357, 708, 718, 886. vii. 687, 697, 723, 727, 752, 790,
122, 208, 608. viii. 239. ix. 804, 820, 998, 1073. xi. 87.
442. X. 387. xi. 218. xii. 165, xii. 279, 559, 582. See Tree.
205, 326, 359.

Known, i. 80, 374, 376, 515,
Kingdom, ii. 325, 361. vi. 183, 732. ii. 839. iii. 647. iv. 757,
815. vii. 161. x. 406.

836. vi. 20, 418, 432. vii. 85.
Kingdoms, ii. 384, 403. xii. 262, viii. 106. ix. 110, 699, 976,
Kingly, ii. 673. iii. 505. xi. 249. 1023, 1102, 1150. X. 5, 156,
Kings, i. 694, 721. ii. 4, iv, 212, 684. xi. 88, 307. xii. 544.

280, 383. xi. 243, 390, 398. Knows, ii. 151, 806, 807. iv, 103,
xii. 262, 320, 329, 348.

201. vij. 144. viii. 138, 705,
Kiss'd, v. 184.

765, 1146. x. 787, 793. xi.
Kisses, iv. 502.

199.
Knee, i. 112. v. 788, 817. vi. Know'st, i. 19. ii. .730. iii. 276.
194.

iv. 426, 584, 895, 926, 1006.
Knee-tribute, v. 782,

vi. 689. vii. 493, 536, 622.
Kneelid, xi. 150.

viii. 372, 573, 620. ix. 252. X.
Knees, iii. 321. v. 608. x. 918. 72, 948. xi. 335.
Knew, i. 93. iv. 828, 1013. v. Ksar, xi, 394.

35, 287. vi. 327. viii. 54, 251,
271, 283, 445, 508. ix, 561,

792. x. 12, 19, 170. xi. 504.
Knew'st, xii. 577.
Knights, i. 581. ii. 536. ix. 30, Laborious, ii. 80. xi. 178.
36.

Labour, i. 164. ii. 262, 1021, 1022.
Knit, iv. 267.

iv. 328, 613, 625. vi. 492. viii,
Knots, iv. 242.

133, 213. ix. 208, 236, 944.
Know, i. 630, 643. ii. 206, 316, x. 491, 670, 1054, 1056. xi.

740, 744, 821, 839, 990. iii. 172, 375.
180, 662, 694, 703. iv. S6, Labour, (verb,) ix. 205, 302.

L.

Labours, ix. 214, 841.

Lap, iv. 254. ix. 1041. x.-778. xi.
Lab'rers, xii. 631.

536.
Lab'ring, ii. 665. x. 1012. xi. Lapland, ii. 665.
565. xii, 18.

Lapse, viii. 263. xii. 83.
Labyrinth, ii. 584. ix. 183. Lapsed, iii. 176. x. 572.
Laden, x. 550.

Larboard, ii. 1019.
Laertes, ix. 441.

Large, i. 195, 213, 285, 444,
Lag, x. 266.

790. iii. 430, 495, 530. ix.
Lahor, xi. 391.

144, 223, 300, 434. v. 317,
Laiu, i. 137, 172. iv. 457, 521, 318, 343, 558. vi. 309. vii.

741, 791, 815. vi. 339, 572. 486. viii. 191, 375. X. 244. xi.
viii. 254. ix. 408. x. 1046. xi. 626, 732. xii. 21, 305.
438, 479, 732.

Too Large, vi. 730. viii. 104.
Lair, vii. 457.

Largely, viii. 7. ix. 1043. xi.
Lake, i. 210, 229, 280, 702. ii. 845

74, 169, 576. iji. 521. iv. 261, Larger, x. 529.

459. v. 186. x. 562. xi. 847. Lascivious, ix. 1014.
Lakes, ji. 621. vii. 397, 437. Lasting, i. 55. iii. 449. x. 742.
Lamb, ix. 583. xii. 20.

Lateral, x. 705.
Lambs, iii. 434. xi. 649.

Laugh, ii. 204. x. 626. xi. 626.
Lament, viii. 244. xi. 266.

Laughs, ii. 731.
Lament, (verb) i. 448. xi. 287, Laugh'st, v. 737.
874.

Lughter, vi, 603. viii. 78. 1.
Lamentable, ii. 617.

488. xii. 59.
Lamentation, ii. 579.

Lavinia, ix. 17.
Lamented, x. 845.

Laurel, iv. 694.
Lamenting, v. 894. xi. 675. Law, ii. 200. iv. 637, 750. r.
Lamp, iii. 22, 581. iv. 764. vii. 798, 822. vi. 41, 42. ix. 654,
370. viii. 520,

775. X. 83, 805. xi. 49. xii. 29,
Lamps, i. 728. v. 713. ix. 104. 287, 289, 290, 297, 300, 306,
xii. 255.

309, 397, 402, 404, 416, 488.
Lance, i. 766.

Without Law, v. 798.
Land, i. 227, 228, 343, 519,739. Laws, ii. 18, 241. v. 679, 650,

jj. 589, 940. iij. 75, 440, 531, 693, 819, 844, 883. X. 228.
548, 653. iv. 643, 652, 662, xii. 226, 230, 244, 282, 283,
vji. 284, 307, 415, 473. viii. 504, 521, 522.
144. ix. 76, 81, 117. X. 693. Lawful, v. 570. vjii. 614.
xi. 337. xii. 122, 127, 154, Lawless, xii. 173.
138, 156, 159, 172, 178, 197, Lawns, iv. 252.
259, 339.

Lax, vii. 162.
Land-mark, xi. 432.

Lay, i. 52, 196, 209, 301, 312.
Landed, x. 316.

ii. 168. iji. 628. iv, 28. vi. 239,
Lands, i. 290. iii. 588. v. 263. 390. viii. 463. ix. 418. X. 89,
vii. 429. xii. 56.

777, 851. xi. 380, 506. xii.
Landskip, ij. 491. iv. 153. v. 142. 608.
Language, viii. 373. ix. 553. xii. Lay by, iii. 339.
54.

Lay siege, xi. 656.
Languish, x. 995.

Lay in wait, ix. 1173.
Languish'd, vi. 497.

Lays, vii. 436.
Languishing, x. 996.

Lays forth, iv. 259.

.

Lazar-house, xi. 479. i

215, 356. vi. 26, 232. vii. 575.
Lead, iii. 255. iv. 100, 530. v. viii. 269, 302, 485, 511. ix.

375, 686. viii. 86. ix. 631, 696. 473, 644, 1039. X. 188, 324.
x. 261, 463, 830. xi. 364, 468. xii. 639.
xii. 17, 309.

Led on, vii. 61.
Lead forth, vi, 46, 47.

Lee, i. 207.
Lead on, xii. 614.

Leer, iv. 503.
Leader, i. 272. ii. 19. iv. 933, Left, ji. 643. See Hand, Side.
949. vj. 232, 451, 621.

Left, i. 146, 213, 433. ii. 361,
Leaders, i. 357. vi. 67.

1000. ii. 207. iv. 80, 81, 428,
Leadest, xi. 372.

595. v., 235, 236, 526, 730. vi.
Leading, ii. 991. ix. 631. x. 267. 104, 309, 443, 689, 851. vii.
Leads, ii. 433,525, 976. iii. 696. 125. viii. 2, 77, 460, 478, 534.
viii. 613. ix. 215. X. 266.

ix. 142, 338, 345, 351, 652,
Leaf, iv. 695. v. 747. vii. 317. 1051, 1057, 1185. x. 46, 421,
League, i. 87. ii. 319. iv. 339, 437, 452, 534. xi. 221, 304,
375.

753. xii. 61, 71, 343, 481,
League, ii. 929. iv. 164. X. 274, 506, 513, 523.
438.

Legal, xii. 410.
Leagues, iü. 488.

Legion, vi. 230, 232. viii. 232.
Leagu'd, x. 868.

Legions, i. 301, 632. ii. 132,
Lean'd, iv. 494.

537, 1006. iv. 942. v. 669. vi.
Learning, v. 12.

64, 142, 206, 655. vii. 134.
Leap'd, iii. 470, 472.

iii. 427.
Leaps, iv. 187.

Legs, x. 512.
Learn, i. 695. ii. 354, 686. iv. Leisure, ii. 1046. x. 510. xi.

400. v. 894. vi. 147, 717. viii. 254.
68, 190. ix. 275. xi. 360. xii. Lemnos, i. 746.
561.

Lend, ix. 260. xii. 200.
Learn'd, ii. 816. iv. 533. v. 856. Length, i. 209, 564. ii. 274, 709,
vi. 367. xii. 440, 575.

893, 1028. vi. 78, 107. vii.
Leave, ii. 250. iv..434. viji. 377. 483. ix. 79. x. 302. xi. 730,
xii. 348.

782.
Without Leave, ii. 685. viii. 237. Lengthen'd out, x. 774.
ix. 725. x. 760.

Lent, iv. 483.
Leave, (verb,) i. 224, 236. iii. Leo, x. 676.

238, 247. iv. 529, 789. v. 118, Leper, i. 471.
669. viii. 168. ix. 265. X. 819, Lessen, iii. 304. vii, 614.
820, 1070. xi. 269, 804. xii. Lethe, ii. 583.
110, 186, 339, 439, 455, Lethean, ii. 604.
586.

Levant, x. 704.
Leaves, i. 302. iv. 266. v. 6,219, Leucothea, xi. 135.

480. ix. 519, 615, 1095, 1110. Level, i. 726. ji. 634. iv. 252.
Leaves, (verb,) iv. 747. ix. 621, Leveli'd, ii. 712. iv. 543. vi. 591.

1074. X. 434. xii. 129, 153, vii. 376.
163.

Leviathan, i. 201. vii. 412.
Leaving, x. 711.

Levied, ii. 905. xi. 219.
Lebanon, i. 447.

Levy, ij. 501.
Led, i, 129, 401, 455, 678. iii.. Lewd, i. 490. iv. 193.

698. iv. 268, 476, 605, 797. v. Lewdly, vi. 182.

« PreviousContinue »