Page images
PDF
EPUB

EX TYPOGRAPHEO H. R. DE BREUK.

Q. HORATII FLACCI

EPISTOLA

AD PISONES.

Humano capiti cervicem pictor equinam
Iungere si velit, et varias inducere plumas

Et varias inducere plumas. Sic et repugnarent. Alarum quippe penin omnibus editionibus fertur; scri- nae sunt; plumis autem reliquae ptique astipulantur, uno excepto. Vi- corporis partes velantur. Ovid. Met. deamus locum integrum : Tłumano II, 374. de Cycno transformato: Cum. capiti cervicem pictor equinam vox est tenuata viro, canaeque caIungere si velit, et varias inducere pillos Dissimulant plumae: collumplumas Undique collatis membris, que a pectore longum Porrigitur: ut turpiter atrum Desinat in pis- digitosque ligat iunctura rubentes: cem mulier formosa superne. Ubi Penna latus vestit: tenet os sine vereor, ne illud varias inducere acumine rostruw. et XIV, 500. Vox plumas aliud prorsus Latinis auri- pariter vocisque via est tenuata , bus sonet, quam vulgus interpretum comaeque In plumas abeunt : pluopinatur. Plerique enim sic accipiunt: mis nova colla teguntur, PectoraSi pictor quis capiti mulieris cervi- que et tergum: maiores brachia cem equi et alas volucris, et caudam pennas Accipiunt; cubitique leves piscis velit iungere : quae quidem sinuantur in alas. Ergo inducere. sententia sie satis commode admitti plumas membris perinde erit , posset, ni ipsa verba reluctarentur ipsum caput, cervicem, caudam, et

ac

Undique collatis membris, ut turpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa superne;

cum

cetera membra undique collata plu- linac Africanae sunt grandes, vamis obducere et tegere : id enim est riae, gibberae. Tot, ut vides absurinducere. Ovid. Met. X, 271. et pan- da, tot incredibilia , vel Isiacis pictodis inductae cornibus aurum Conci- ribus abneganda, vulgatam lectioderant ictae nivea cervice iuvencae. nem sequuntur. Levius quidem peccat et IX, 391. sine nomine vestro Codicis Regii scriptura, qui clare et Contegat inductus morientia lumi- sine litura exhibet: varias inducere na cortex. Iam vero illud omnia pennas: sed nec haec sagaci lectori portenta et omnium aegrorum som- fucum facere poterit. Cur enim vania longe exsuperet, si mulieris fa- rias obsecro? Non satis monstrosum cies, si equi cervix, si cauda erat, si unius cuius vis coloris penpistricis plumis vestiantur. Vestram

nae sive alae appingerentur? Quis fidem, pictores; ubi terrarum, in ferat in ipsis ineptiis tam ineptam qua usquam pergula tam prodigiosa et putidam diligentiam ? Numquam, tabula prostabat? Ipse vero poeta, mihi crede, sic desipuit Horatius;

quid sapio, non levius existima- etsi iam olim in eius libris haec tionis discrimen subit, qui tam ab- menda inoleverit: sic enim hunc losurda fingere voluit, quam ille ,

si

citat Joannes Sarisberiensis quis est, qui velit pingere. Qui, Polic. II, 8. Disiuncta, inquit, conmalum, formosa superne mulier, iungit, ut si Humano capiti cercui caput et tota facies plumis ob- vicem iungat equinam, varias inducta erat ? Elegans sane formarum ducens undique plumas, ut iuxta spectator, dignusque cni talis Gly- Poetam, turpiter atrum Desinat eera vel Inachia cum plumeis genis in piscem mulier formosa superne. de nocte veniat. Unde porro sciet Ubi plumas habet et Codex scriptus spectator, piscem esse in tabula, si Cantabrigiensis. Enimvero, cui fama non squamis, sed plumis totus ob- et salus Venusini nostri cordi erit , tegatur? Qui divinabit atrum esse sic, opinor, mecum non invitus repiscem , cui variae et diversis colo- ponet: Ilumano capiti cervicem piribus plumae inductae sunt? Id e- ctor equinam Iungere si velit, et nim, ne nescias, variae plumae tibi varias inducere formas Undique colsignificabunt. Propertius III, 11. Aut latis membris, ut turpiter atrum variam plumae versicoloris avem. Desinat in piscem mulier formosa Plinius Hist. X, 38. Meleagrides superne. Levis est in recepta scriptuAfricae, hoc est, gallinarum ge- ra aberratio; quam si somniculosis nus, gibberum , variis sparsam plu- librariis imputabis, cetera tibi praemis. Varro de Re Rust. III, 9. Gal- stare possum. Omnia enim quaecum

Spectatum admissi risum teneatis amici?

que non stulte fingere velis, in se novis, poetica vulgaribus misceat. continet haec nostra lectio; et plu. Id enim tale est monstrum, quale ra utique, quam vulgatum illud Iloratius in prima parte libri de plumas vel pennas. Quippe ex va- Arte Poetica fingit, Ilumano cariis formis et alas si vis, et pedes piti cervicem pictor equinam Iunet dorsum et ventrem adiungere pot- gere si velit, et cetera ex diversis eris; ut omnes Scyllas et Chimae- naturis subiiciat. Adverte animum, ras varietate naturarum facile ante- ut diversis naturis dicat: magnum cellat. Si quis, inquit, humano ca- utique argumentum, non aliter eum piti cervicem equinam addat, et sic olim legisse, quam nos hodie emenporro varias formas inducat membris damus: si quidem perinde id est, andique collatis, ita ut in piscem ac si dixisset, Et cetera ex variis desinat, quae capite mulier erat. formis subiiciat. Ipse denique FlacRecte autem inducere formas mem- cus, cum apodosin seu redditionem bris, ut Ovidius Meț. VII, 624. de sententiae facit v. 8, cuius vanae , Formicis in homines mutatis: Et ma- inquit, fingentur species , ut nec ciem numerumque pedum nigrum- pes nec caput uni Reddatur formae. que colorem Ponere, et humanam Utique cum in posteriore orationis membris inducere formam. Sic indu- rólo uni dicit formae; vix aliter cere faciem , Met. IV, 374. Vota in priore membro dicere potuit, suos habuere deos, nam mixta duo- quam varias formas. Ceterum in rum Corpora iunguntur ; faciesque versu tertio pro atrum piscem Groinducitur illis Una. Sic et trahere novins pater Observ. I, 18, et Niformas , Prudent. Apotheos. 1037. col. Heinsius in Codicis sui margine omnia iussu Imperitante novas tra- sic potius legendum suspicantur: ut xerunt edita formas. Varias autem turpiter atram Desinat in pristim formas, ut Idem Hamartig. 291. mulier formosa superne. Quippe ita Additur ars, ut fila herbis satu- Virgilius et Claudianus de Tritone; rata recoctis Inludant varias di- ille Aen. X, 211; hic de Nuptiis stincto stamine formas: Ovid. Met. Honorii v. 147. cui laterum tenus XI, 613. de Somno Deo: Hunc cir- hispida nanti Frons hominem praeca passim varias imitantia formas fert, in pristim desinit alvus. Somnia vana iacent : XV, 137. Hispida tendebat bifido vestigia animam sic semper eandem Esse, cornu , Qua pristis commissa viro. sed in varias doceo migrare figuras: Verum cum eodem pacto decem amet in Ibide: Utque pater solitae va- plius aliorum poetarum loca contra rias mutare figuras. Porro Quinti- fidem codicum immutanda sint, melianus VIII, 3. Vitium est, inquit, lius est manum abstinere; de quo si quis sublimia humilibus , vetera consule, cum vacas, disertissimum

Credite, Pisones, isti tabulae fore librum

sumtum

ز

Broukhusium ad Tibullum I, 5. bra undique collata: ut Ovid. MeBENTLEIVS.

tam. IV, 408. tenuique inducit Equidem hanc Bentleii coniecturam brachia penna. Horatius nominavit laudare non possum. Discrimen inter caput, cervicem, et extremam parplumas et pennas ipsi veteres non sem- tem, in quam monstrum illud defiper observarunt , sed alterum saepe nit, piscem , hoc est caudam piscis. pro altero posuerunt, ubi de accurata Quae inter caput cervicem et cauavium descriptione non agitur. Ita dam media sunt, humeros, brachia, Ovidius in Metamorphosi cycnea non pectus, alvum, crura, ea non nomidistinguere non potnit. Sic Columella navit, sed communi membrorum node Re Rust. VIII, 2. Gallinae sint ru- mine complexus est. Haec membra bicundae vel fuscae plumae , nigris- erant undique collata , sicuti caput que pennis. Sed cum Phaedrus Fab.

erat ex corpore formosae 1, 12, dicit: O qui tuarum corve pen- mulieris, cervix ex equa, extrema narum est nitor ; dicere etiam potu- pars ex pisce. Quare nec caput, nec isset plumarum, quia nitor, si ve- cervix, nec pedes monstri membris rum quaeris, non est in pennis sed istis undique collatis continentur. in plumis. Quoniam vero nitor magis Praeterea caput, si cum membris in plumis, per pennas explicatis, coniunctum legitur, probe a memelucet, ingeniose pennarum praetu- bris distinguitur , et dubito an Lalit. Quod multi interpretes Horatii tine dicatur: caput est nobilissimum plumas pro alis accepere, hoc nihil humani corporis membrum, pro ad vulgatam lectionem mutandam nobilissima pars. Sic apud Ovid. valere debet. Inducere aliquid rei Metam. III, 720. Bacchae furentes significat aliquid ducere in rem, Pentheo abstulere dextram et siniita ut illud inductum arctissime cum stram , et brachia: Pentheus ostendit re cohaereat. Idem est perducere, dissectis corpora membris; tum maproprie ducere aliquid per rem. La- ter Pentheo caput avulsit. Quare tine dicimus, ut Ovidii endem exem- facies mulieris, cervix et cauda non plo utar, iuvencae inductae aurum vestiuntur plumis, sed membra , in cornibus, et inductae cornua auro; medio posita, vestiuntur. Sed vestiaurum cornibus inductum, et cor- antur. Tabula iam nunc adeo prodinua auro inducta : quod non cogi- giosa est et stulta , ut aliquid paullo tabat Heinsius ad Ovidii Fast. III, magis prodigiosum et stultum of759. limumque inducere monstrat. fendere non possit. Caput et tota Ilic paret monitis, et linit ora luto. facies, plumis obducta , Heinsius malebat limoque. Utrum- potest formosa. Cervicem equinam que recte. Et Horatius scribere po- tamen et caudam spectator ex ipsa tuisset: rariis inducere plumis mem- figura cognoscet, etiam si tota cau

non

esse

« PreviousContinue »