Page images
PDF
EPUB

20

cal

[ocr errors]

Pr. campana,

§. 10. RR

Compararit. Receptam, vulgatà sane meliorem, defen : A dunt RR. Codd. 1. 3 et Pr. campana. R. Cod. 2., Com.

R. paravit. - §. 4. Originem putet. Edit. Pr. campana, pal

Pa tem , non male. . C. 3. §. 2. Ea quoque pars. Deleta 2 particula, quae recte videtur abesse, RR. Codd. 1. 2., ea pars. Sed vulgatam tuetur Pr. edit. campana. .

0. §. 4. Crediderit. Receptae favent RR.' Codices. Vide R quae annotavi ad 1. C. 10. . 17. §. 7. quintamque constituit. RR. Codd. 1. 2. 5 et Pr. edit. camp., quintam

Pr quoque constituit.

§. 8. Rerum ordine quam optimo. Receptam tuentur RR. Codd. 1 et 5. R. Cod. 2 et Pr. edit. camp., quod minus placet, in ordinem quam optima.be §. 19. Subiicit. Receptae vindices RR. Codd. 3. 4 et Co

Perfectum habent RR. 1 et 2. quartus eius locus. Recepta, quae est verissima, obtinet la in RR. 3. 4 et Pr. campana. RR. Codd. 1 et 2., quar

ad tus ei.

$. 12. Rhetorices tamen est. Ita RR. Codd. 1.1 2. 3. Rhetorices tamen erit R. Cod. 5 et Pr. campana. • Jatim §. 14. Ex quibus constat. RR. Codd. 1. 2. 5 et Pr. camp..

Rer ut quum totum ex partibus constet. RR. 4 et 6., ut to. Hi tum ex partibus constet, nisi S. 15. Genera tria. Recor cepta est in RR. Codd. 1. 2 et 5. Princeps edit. camp.* item Hack., genera ea tria. - Genera causarum.

Ita R. Cod. 1 et Pr. campana. Sed R. 2 et edit. Hack.,

. item der Capperonnerii, qui genera causarum. C. 4. §. 3. et DE plurima alia. Vulgatam tuentur R. Cod. 5 et Pr. edit. Na campana. Sed RR. 1. 2., deleta particula, plura alia.. g. 5. Comprehenderint. Pro vulgata stare dicuntur RR. 1. 2 et 5. Non male tamen editio Pr. camp., comprehenderent. 9. 10. Sophiste. Graecam formam tuentur pa etiam RR. 1. 2. 3 et Pr. editio campana.

$. 15. 1n.com cident. Ita RR. 1. 2. 3 et Pr. campana. - vituperare suadere. Receptam vindicant RR.

1. 2. 3.

. 16. tractantur. zate RR. 1. 2. 5 et Pr. camp., tractatur, omisso apice. C. 5. $. 2. item. Ita RR. 1 et 5. R. 2. et Pr. camp., autem. Debeat. Concinnioris scripturae vindices RR. Igua 1. 2. 3 et Pr. edit. camp. - Irruperunt. Receptam tuentia tur RR. Codd. 1. 2. 3 et 4. coniunctivum irruperint, qui de est alienus ab hoc loco, habet Pr. edit. campana. - 9. 3. Der quaeratur. Recte tueri videntur RR. 3. 4 et Pr. campana. RR. 1 et 2., quaeritur.

§. g. tyrannis. Praeclaram 6.2 scripturam tuentur RR. I et 2. Tyrannus habent Codd. Ha 3. 4 et edit. Hack., neutram campana. - $. 10. in qual 4 stionem venit qualitatis. Ita RR. 1 et 2.

In edit. Pr. Dog campana duplex coaluit scriptura , venit velut qualitatis

. Nam esse codices dicuntur, qui alterum deleant. 4b1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

. 18

An sit ius. R. Cod. 2., an hoe sit ius, Non illa. Ita R. Cod. 2. Sed Cod. 1. et Pr. edit. camp., num illa. Particularum non et num non rara confusio. Adi V. D. ad Cic. III de off. c. 18. Q. 74. p. 707. Heusing. - $.11. eas posse theses.

Omisso verbo Edit. Pr. campana, §. 12. Oratori. Ita Cod. R. 2., probans coniecturam Regii. Cod. 1 et Pr. edit. camp., orationi. - Omnibus eiusmodi. RR. Codd. 1. 2. et 6., omnibus iisdem. Editio Pr. camp., omnibus eiusdem. Manus prima fuit, opinor, eiusdemmodi. $. 14. Rhetorico primo. Princeps edit. camp., Rhetoricorum primo. - 9. 15. Respondendi, Habent RR. 1. 2. 4 et Pr. edit. campana. Reprehendendi Cod. R, 2 et editt. Hack. et Capper. f. 16. Adhoc. RR. 1. 2. 3 et Pr. Jedit. camp.,

adhuc. Ad aliquid. Ita RR, Codd. 1. 3. 4 et Pr. edit. campana. Vulgatam ad aliud, quae ferri vix potest, tenent RR, 2 et 3. S. 17. Intelligimus. Receptam tuetur Cod. R. 2. Coniun. ctivum habent RR, 1. 5 et Pr. edit. campana. Rem" controversam. Cod. R. 1., rerum controversiam. Editio Pr. camp., in controversium. - C. 6. S. 1. Aggredior. RR. Codd. 2. 5 et Pr. edit. camp., aggrediar. Unde ducatur. Receptam vindicant RR. 1. 2 et 5. Errore sollenni R, 3 et Pr. edit. camp.l, dicatur. Drakenborch, ad Sil, Italic. XII, 221. p. 600.

Sp 2. Generale caput. Vox generale abest a Codicibus Parisinis. Naucrate. Codd. RR. Parisini, Eucrate Socratis. - Demostheni. RR. nonnulli, quos nominare praestabat, et Pr. edit, camp., receptam defendunt. R. Cod. 1., Demosthenem. Ne hoc quidem male. 6. 5. Insistit. Receptam tuentur Codd. RR, 1 et 2. Propius abest R. 5., consistit. Male Pr. editio camp., insisterit. - 9.6. Quid si enim. Cod. R. 1., quid enim si. Ceteri tuentur vulgatum, - Et hoc levius. Princeps edit. camp., sed hoc levius. Ducendum. Receptam vindicant RR. 2 et 5. neque deesse videtur R. 4., in quo est dicendum. Vide quae dixi ad h. 1. C. 6. 5. 1. R, Cod. 1. et Pr,' edit. camp., deducendum. - $. 8. Tractata sunt. Ita RR. 1. 2. 3 et Pr, edit. campana, - §. 9. Obtinendum. Receptam tuentur Cod. R, i et Pr. edit. campana. Opponendum RR. 2 et 5.

$. 10. Adiicit sed non. Receptae fayet sola Princeps edit. campana. RR. Codd. 1. 2. 5 et editt. Hack. et Capperonnerii, quum dicit, non feci. R. Cod. 4., quum dicit, sed si non feci. - 8. 11. Prima parte. nostram dare videntur RR. 1. 5 et Pr. edit. campana. R., Cod. 2. positis apicibus accusativum habet pro Ablativo, primam partem.

$. 12. Ante prooemium.

§. 3.

[ocr errors][ocr errors]

!

Nihil mutant Regii Parisini. $. 13. Deprecatio. nem. Princeps edit. camp., depulsionem. '- Insi. stit. Cod. R. 1., consistit. cf. h. c. 9. 5. - Prae. cipue. Receptam tuentur RR. 1. 3. 4 et Pr. edit. campana. R. 2., maxime, : $. 14. Agitur. Ita Cod. R. 2. Agatur R. 1 et Pr. edit. campana.

$. 16. Illic. Receptae vindices RR. 1. 2. 3 et Pr. edit. campana. Ceteri vulgatam tuentur. » . 77. Si neget reus, R. Cod. 2. vulgatam tuetur. RR: I et 5., si ne. gat reus faciet. Edit. Pr. campana,

si

negat re. us faciat. - Accusator respondeat. RR. Codd. 1. 2. 5 et Pr. editio camp., respondet. - §. 20. A. pluribus. Cod. R. 1 et Pr. edit. camp., a plurimis. V. C. 1. §. 22.

§. 21. Ut

crederem. Hanc scripturam defendit unus R. 2. Et recte. Proxime abest! Cod. R. 1., deleta particula, quae facili negotio post it in fuit intercidisse videri potest. RR. 3. 4 et Pr. edit. campana, fuit :....credere, hausto itidem ut post fuit et omisso apice in crederem. - Malet. Ita RR. 2 et 3. Sed Ri i et Pr. edit. campana, malit. 9. 22. Pracipue. Adverbium' defendunt RR. Codd. 3. 4 et editt. Pr. camp. 'et Hackiana. RR. 1 et 2., prae. cipuum, adiectivum pro adverbio. - §. 23. Flavius, RR. Codd. 1. 5 et Pr. editio camp., Plautus. - - §. 24. Esse vestitum. Sic. RR. Cod. 1. 2. 3 et Pr. edit. campana. Inserto et edit. Hack. - Sedere, stare, iacere. Vetustum ulcus obsidet RR. Codd. 1. 2. 3. 4 et Pr. editionem camp., ubi haec leguntur, sedere, stare, iacere, calefacere, stare, irasci. - $. 25. Personam in qua. Praepositionem omittit Hackia. na, tuentur omnes RR. Parisini, §. 26. Commissa. tor. R. Cod. i et Pr. edit.' camp., comessa tor. §. 27. Causam. R. Cod. 1 et Pr. editio camp., causa. §. 29. Colligeretur. Ita Princeps edit. camp. RR. Codd. 1 et 2., colliguntur. - §. 30. Sunt. Indicatiyum tuentur RR. Codd. 1. 2. 3. 4 et Pr. edit. cam. pana. Hack., sint, quum tamen coniunctivo non sit locus. - Sicut sequentibus. Receptam vindicant RR. Codd. l. 3 et 4. Sed R. 2., qui est Puteanus, et editiones Pr. campana, Hack. et Capperonnerii , sicut in. §. 32. Huic diverså. Ita R. i et Pr. edit. campana. Sed hinc et huic saepissime commutantnr. Adi Drakenborchium ad Sil. Italic. IV, 631. p. 228. - Infitialis est. Ita Princeps edit. camp., sed Codd. RR. 1. 2. 3. 4. exsulare iubent verbum substantivum; omnes temere. Quia accusatorem. Vulgatam

qui.

se

tueri dicuntur R. Cod. 2 et edit. Hackiana. Melius ad sensum RR. I et 5 et Pr. edit.

campana,

9. 34. Pamphilus. Receptae favet Cod. R. 1. Pamphilius Pr. edit. campana. • $. 35. Idem qui. Cod. R. 1., qui est Avicula, idem quia. Vid. g. 32. -\ Anpó Antetov. Cod. R. i et editt. Hack. et Capperonnerii, a to po v. Deinde idem, dicunt et, sed propius a vero Pr. edit. 'campana, dicitur id est. - §. 36. Constat. Indica."

tivum, tuentur R. Cod. 2. et Pr. edit. campana. Sed R. 1., quod placebat Spaldingio nostro, constet. - §. 37. Sunt qui et. Ita RR: 1. 2. 3 et Pr. edit. campana. Hack., sunt et qui. In rébus. Praepositionem abesse volunt Cod. R. i et Pr. edit.campana. Praepostere. - $. 38. Subiicit. RR. Codd., subiecit. - 8. 44. Di. cenda. Receptam firmare videntur Codd. RR. 1. 5. et Pr. edit. campana. R. 2., docenda. Contrarium vitium II. C. 20. §. 2. , item C. 12. $. 6. - 9. 45. Dicimur fecis.

Ita Cod. R. i. sed Pr. edit. camp., dicimus. §. 46. Placuerit. Receptam firmiter tenet Pr. edit. campana, quum.... placuerit. RR. Codd. 1. 2. 3., placuerit, omisso quum. $.47. Nam, Pr. edit. camp., non. - . 49. Ad hoc pervenit. Cod. R. 1 et Pr. edítio camp., a d'haec pervenit; an sit quale; probante hanc scripturam Spaldingio. Editiones tamen Hack. et Capper., ad hoc pervenit ut an sit quid quale. - Quo dicit. Cod. R. 1., quando dicit. Placet Spaldingio Praefat. p. 85. Edit. Pr. campana, quod dicit. - §. 52. Significavi. Receptam tuetur sola Pr. edit. campana. RŘ. Codd. 1 et 2., signavi, S. 53. cuius ad hoc. RR. Codd. 2 et 3., ab hoc. Pr. edit. campana, adhue. . Inquam. RR. Codd. 1. 2. 3 et Pr. edit, camp. tamquam. . 54. Quantitas. Princeps camp., qualitas. - $. 56. Evußeßnxó t a. Cod. R. I et Pr. camp., ovußepnxós. 9. 59. Regesta e ....scholae. Receptae favent R. Cod. I et Pr. edit. campana, - §. 63. Studenti, Tuentur Codd. RR. 1. 5 et Pr. edit. campana. R. 2., studentem. - 9. 64. Dissimulati. Ita RR. Codd. 3 et 4. RR: I. 2. 5 et Pr, editio camp., dissimulan ti. - Quod quosdam. Veterem hanc scripturam defendunt RR Codd. 2. 3 et Pr. camgana, R. Cod. 1., qui. Apparet, unde natus sit error, et frequens est confusio. V. Heusinger. ad Cic. I de off. C. 4. g. u. p. 33. - Aliquos suos libros. Receptae vindex R. Cod. 2., cui accessit suos a manu secunda. . 66. In quinque species. Princ. edit. camp., in hasque species. - g. 68. Vix in ulla. Cod. R. d., vix in nulla. Pr. camp., vix in

S. 88. errore

illa, Adi Drakenborch, ad Sil. Italic. IV, 435. p. 217. - $. 70. Transferuntur, Hoc verbum abesse volunt R. Cod. I, et Pr, edit. campana ; frustra, $. 71. Iudicatio est, Posterįus omittit R. Cod, I., habet Pr. edit, campana et R. 2. -' . 72. Oritur habet, Receptam, quae est vulgata, defendunt RR. Codd. 1. 2. 3 et Pr. edit, campana,, $, 75. Et quaestiones. Receptam tuentur RR, 2, 3 et 5. Socio Turicensi R. I et ante quaestiones omittit; non male, iudice etiam Spaldingio, Pr, edit. camp. et reliquae sequaces, quaestio est et status. Est ut comparati. Vum. Omittunt est RR. Codd. 1. 2.5. Neque abhorret ab hac scriptura Pr, edit, campana, quae sic habet, ut comparativum est, mutata verbi sede et loco. S. 76. Morte maerebat: Ita Cod. R. 1, Sed RR. 2.5 et Pr, edit, camp., mortem maerebat, Non minus recte; nam utriusque structurae manifesta sunt exempla- $. 77. Abdicare, syllogismus. Cod. R. 1., abdicare filios, Pr. edit. camp, abdicare filium syllogismo. - $. 78, Per illa. Receptae favent RR. Codd, i et 2. Per illud R. 5 et Pr, campana, - . $. 80. Ambigitur. Coniunctiyum tuetur RR solus Cod. 2. §. 83. Quadripertitam, Hanc scripturam tenent RR. 2. 3 et Pr. edit, campana, Quadripartitam R. Cod, 1. Adi Heusingeros ad Cic. I de Off. C. 42. S. 151. p. 353 et sq. - 9. 84. Hinc. Parisini Codd., hic; deleto nimirum vel oblitterato apice. - Et aliquid. Cod. R. 1. et edit, capper,,, est aliquid, - S. 85. causis in quibus. Deleta praepositione, quae videtur abesse posse, Cod. R. 1,, quibus. Sed Pr. editio 'camp., in quibus, - S. 86. Discedunt. Ita Codd, RR. 3 et 5. manifesto, sed facili errore Codd, 1, 2 et Pr, edit. camp., descendunt, Adi Drakenborch. ad Sil. Italic, XVII, 1, p. 840. cf. V. L, ad Cic, III de off. c. 9. §. 38. p. 632. Heusinger. $. 87. Nitimur. Receptam 1, 2, 3 et Pr, edit.

campo, legis. ......, constat. §. 90. Comparativus. Praepostera scriptura Codd. ŘR 1. 2, 5 et Pr. editio campana, comparativos, unus etiam R. 2. habere, infinitivum Accusativo iunctum probabili structura, -993Hic etiam, Ita R. 2. Sed' RR. 1. 5 cum Pr. campana, ille etiam . 94. Duos et tres. Įta RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. edit. campana. - 8-95. Nitetur. R. Cod.5., nititur. Non male; sed coniunctivum, quem tuentur RR. 1. 2 (nam reliqui

« PreviousContinue »