Page images
PDF
EPUB

unum.

et Heusingeros ad Cic. I de Of. C. 1. §. 1. p. 6.

§. 13. eminebat. Cod. R. 1. et Pr. "editio camp., eminebit. C. ġ. §. 1. id unum. R. Cod. 1. et Pr. editio camp.,

$. 3. sufficiet. RR. Codd. 1.'2. 3. et Pr. edit. Camp., sufficit. - Č. 10. 9. 1. Ingredior. Huic scripturae auctores etiam RR. 1. 3. Sed Cod. 2. et editt. Pr. cam. pana et Capper., ingrediar. $. 5. pertractare. Codd. Parisini, tractare. Deinde Cod. R. 1. et Pr. editio camp., permittamus. - S. 6. ut si iam. RR. Codd. fere omnes, receptae aut favent aut favere videntur, - Tenuandas. RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. camp., tenuandos.

S. 1. cujusque. Cod. R. 5., cuiuscunque. Suis bonis nitet. Pr. editio camp., pirmos cuiusque veri operis conatus deprimit

. 6. 10. inclamare. Ita RR. Codd. 1. 2. 3. Sed edit. camp.; inclinare. - $. 14. liberi. RR. Codd. 1. 2. 5., liberos. Alia. Ita Codd. RR. 1. 2. 3. Ceteri favent receptae. C. 11. §. 1. lam hinc. - Receptae vindices Cod. R. 2. et editt. Hackiana et Capperonnerii. RR. Codd. 1. 5. et camp., hic.

6. 3. Petatur. Cod. R. 1.; petitur. - $. 4. expectant. Ita RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. edit. camp. 8. 5. modulati. RR, Codd. 1. 2. 3. et Pr. camp.,, medi. tati, : $. 6. tamen. Receptam tuentur RR. Codd. 1. 3. et Pr. edit. campana. - $. 7. regerunt. Receptam, utpote unice veram, recte defendunt RR. Codd. í. 5. et Pr. edit. campana. R. Cod. 2., redigunt. - C. 12. §. 2. In pugnam.

RR. Codd. '1. 2. 3. et Pr.: editio camp., in rixam. §. 2. incumbit. RR. Codd. 1. 5., incubuit. $. 5. quae dicere ipsi noluissent. Pr. edit. camp., quae dicere voluissent. Certa vitia. RR Codd. 1. 2. 3. et Pr. edit. camp. , cetera. 8. 6. docendi. Receptam tuentur Codd. RR. 2. 3. Sed RR. 1. 5. et Pr. edit camp., dicendi. 6. 7. in tenebris. Ita Cod. R. 1. et Pr. edit. campana. RR. Codd. 2. 5. , inter tenebras. - $. 10. et si quid sit. Verbum substantivum exsulare iubent RR. Codd. 1. 2. 5. et Pr. edito camp. C. 13. Go 1: Constrictas. Ita Cod. R. 5. et Pr. edit. camp., cuius scripturae vindex est ipso errore Cod. R. lo, constructas. RR. 2. 3. , conscriptas. - §. 2. uno et brevi. Cod. R. 2. deleta coniuna ctione; uno brevi.

$. 9. effictis. RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. camp., et factum. Frequens harum vocum commutatio. Vide , quae dixi ad Cic. I de Orat. C. 25. $. 115. et II. C. 59. S. 240. §. 11. mutant enim. Codd. RR. 1. 2. 5. et Pr. editio camp., etiam. - §. 13. opinor. Ita Codd. RR. 1. 2. 3. et Pr. edit. campana.

15 tabula. Cod. R. 1. et Pr. edit. campana, in ea tabula. - Coloten. Graecam formam tuentur RR. Codd. 2. 2., et tueri

[ocr errors]
[ocr errors]

relativúm Codd. 2. 5. et Pr

posse videtur Pr. edit. camp., ipso errore, Colocen. Nam harum litterarum c et t frequens confusio. V. Benedictum ad Cic. VIII. Epp. 9. 6. 7. Tom. 1. p. 731. Codd. RR. 3. 4., Colotem. - Suo cuique. Cod. R. 2., suo cuiusque. §. 14. moris fuit. RR. Codd. 2. 5. et Pr. edit. camp., fuerit. - S. 16. a qua. RR. Codd. 1. 2. 5. et Pr. editio camp., qua.

$. 17. quae sunt. Ita RR Codd. 1. 4. Sed R. 2. et Pr. edit. camp., sint. C. 14. S. 2. Flavii. "RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. editio camp., Plauti.

$. 3, non sic. RR. Codd. 1. 2. 5, et Pr, edit. camp., non fit. vulgo commutantur in Codd. hae vocu. lae, fit, șit (fit), sic. Adi Drackenborch. ad Sil. Italic. IX, 335. p. 469, repete quae dixi ad h. 1. C. 13. . 13. S. 4. Si physicos. Codd. RR. 1. 2. 5., philosophos. Sed R. 4. et Pr. editio camp., et phycicos. $. 5. percepit. Receptae favent RR. Codd. 4. 5.' Sed vulgatam 'tuen. tur RR. 1. 2. 3. Pr. edit. campana. - C. 15. §. 2. din iunctam. Cod. R.

1.9

seiunciam. $. 3. Rhetoricen. Ita Codices etiam RR. 1. 2. 3. et Pr. edit. camp, $. ii. Sed ne hoc quidem. Hanc scripturam tuentur RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. edit. camp S. 13. qui dicit. §. 14. non iisdem tamen. Ita Codd. RR. 2. 3. Reliqui fluctuare videntur. Codd. l. 5. et Pr. editio camp., tantun. Adi Drackenborch, ad Livium III. 46, 1. Tom.2. P. 1. p. 371. edit. repet. - §. 16. Theodorus. Cod. R. 2., Eudorus. - $. 21. enunciatrix. Cod. R. i. et Pr, editio camp.,

nunciatrix. Deinde paucis interiectis iidem, mensionen. S. 22. vis videndi. RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. editio camp., vis dicendi. §. 24. exercitatricem. R. Çod. 1. et Pr. editio camp., exercitationem. §. 27. et veram. Deleta particula RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. edit. camp., veram. Editt. Hack. et Capper., non veram. 41 xala obalV. Editiones Hack. et Capperonneni inserunt xai. - - . 33. Isocrates R. Cod. 1., Socrates. In edit. Hack. haec annotantur: In vetustis Codd. So i crates legitur. nam et Socrates in Phaedro Platonis ab oratore rerum cognitionem flagitat (p. 278. D.), quod est philosophiae. et hoc alioqui repugnat cum superiori Isocratis opinione. $. 34. nisi vir bonus. RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. editio camp., omittunt vir. §. 36. Areus. Cod. R. 1. et Pr. editio camp,

artis. Reliqui silentur. C. 16. §. 2. inexpiabilia. "RR. Codd. i. 5. et Pr. edit. camp. inexpugnabilia. - Maximus. Codd. RR. 1. 2. 3. et Pr. camp., maxime. 8. 5. Glauciae magistratus. Editio Pr. camp. , Glauci egere magistratus. - §. 8. La

[ocr errors]
[ocr errors]

§. 4.

sero.

cedaemonii atque Athenienses. Cod. R. 1., aut. Recte. Sed Pr: editio vulgatam tuetur. - $. 11. fortasse. RR. Codd. 1. 2. 5. et Priredit.; forsitan. - $. 14. Arma iis. lidem libri, annis , facili errore. Multus. R. Cod. 3., multis. $. 16. Inimitabiliq. R. Cod. 5. , immutabilia. S. 18. parte. Editio Pr. camp, arte, solita confusione. Unde. Ita Cod. R. i., et Pr. editio campana. Sed elegantius Cod. R. 2., et unde, §. ig. fulguraré. Editio Pr., fulgere, quod est de eadem re Ciceronis orat. C.9. g. 29. Vol. 1. p. 598. Ernest. - C. 17. 9. 2. vindica.

Receptam, quae est unice vera, tuentur Codd. RR. 3. 4. et Pr. edit. campana. RR. 1. 2i, iudicarunt. Adi Drakenborch. ad Sil. Italic. II, 456. p. 99.*. $. 3. e luto. Delent praepositionem RR. Codd. 2. 5. Busirim. Hanc formam tuentur Codd. RR. 2. 6., Busisidem Pr. edit. campana. §. 6. est positum. Ita Cod. R. 2.,' qui est Puteanus, et Pr. edit. campana. RR. Codd. 1. 5., esse positum.

** G. 7. Sero iam.

Omissa particula, quae potest supervacua videri, Codd. RR. 2. 3.,

$. 8. Laboramus. Ita, omisso infinitivo, quod est longe elegantius, Codices etiam RR. 1. 2. 3. Ceteri silentur. Princeps camp., Hack. et Capperonnerii, laboramus aequirere. - Loquendi. Receptae favent Cod. R. 5. et Pr. camp.

Quin in caelatura. Praepositionem omittunt, facili errore, Codd. RR. 1. 2. 3. et Pr. campana.

g. 9. Consummaverit. Princeps camp, confirmaverit.

Didicerint. Cod. R. 1., didicerit. Sed RR. 2. 3. et Pr. camp., faciant ooo.... didicerint. $. 13. Sed et. Ita RR. Codd. 4. 5. et Pr. edit. campana. Codd. RR. 1. 2., sed et adhuc. Utrumque, simul retinendum. Cf. Spalding. ad I. C. 5. . 22. p. 120. Simplicius etiam Hack. a. - 1665., sed praestantiorem. G. 16. complurd. RR. Codd. 2. 5.9 cum plura. Sed vid. Drakenborch. ad Livium IV. C. 24. §. 7. Tom. 2. p., 200. edit. repetitae... si 18. perceptione. Réceptae vindices RR. 3. 5. Sed RR. 1. 2. et. Pr. camp, praeceptione. Adi, quem saepe laudavi, Drakenborch. ad Sil. Italic. IV, 548. p. 223. et XVII, 56. p. 844. - 5. 25. Non contingit. RR. Codd. 2. et 5., contigit. Excidit. Cod. R.

qui est Avicula nominatus, finem non excidet. $. 30. itaque. RR. Codices , ita. - §. 3i. Vix admirabili. RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. editio, ut ex admirabili. Hack., ut vix ex admirabili, utramque librorum scripturam iungens. - 8. 36. Defendantur. RR. Codd. 1. 2. 5. et Pr. camp. ġ defendat, manifestae originis errore.' Quod nesciat. Receptae favent Cod. R. 5. et Pr.

campana. (Miscell. Vol. I. P. IV. 1822.)

43

1.

RR. 1. 2. 3., quae nesciat. - S. 38. Duxerint. Receplan tuenlur Codd. RR. 3. 5. et Pr. campana. RR. 1, 2, duxerunt. . §. 41. Ars est potestas via. Editio Hack a. 1665. e Codd., ars est potestas viam atque ordinem efficiens. - Certe viam. RR. Codd. 2. 4., certam viam, Quam scripturam veram putabat Spaldingius noster. Vulgatam tueri videntur RR. 1. 3. 5 et Princeps camp. S. 43. id quod. Verius receptà Codd. RR. 1. 3 et camp. Princeps. Vulgatam tenent RR. 2. 5., id quod. - C. 18. 8. 2. consummatione finem. BR. Codd. 1. 2. 5 ut Pr. campana, consummationem non fidem. §. 3. Opere

. Ita Pr. campana.

Sed Codd. RR. 2. 3., opera. Adi Heusingeros ad Cic. II de Off. C. 3. . 11.'p. 395. C. 19. . 3. natura materia doctrinae est. Recepta niti. tur Codd. RR. 1. 2. 5 et Pr. campana. R. 2. a secunda manu, naturae materiae, ars doctrinae est. Et ita fere Hack. a. 1665. - Illa fingitur. Cod. R. 1., illa vero fingitur. - C. 20. $. 2. Docendi. Codd. RR, 1. 2. 3 et editiones Pr. campana et Hack., dicendi. Reliqui si. lentur. Converterint. Receptae favent RR. Codd. 2. et 5. Sed RR. 1. 3. et edit. Hack., converterunt. Edit. Pr. camp., convertunt. $. 3. Continuo. Vulgalam le ctionem tuentur RR. Codd. i et 3. Coutinue R. 2 et Pre campana. §. 7. Zeno. RR. Codd: 1. 2. 5., Zenon. Reliqui tuentur vulgatam. - $. 9. Disserit. Vulgatam te nent Cod. R. 2 et edit. Hack. a 1665., idem Čapperon

. nerii. Dixerit Codd. RR, 1. 5. et Pr.

campana. Melius receptâ. Et, librarii saepe litteram X in s vel ss diutarunt. Adi Drakenborch. ad Sil. Italic. I, 290. p.

26. et IX, 230. p. 462. §. 10. Cicero in sua. Omissa

praepositione. Cod. R. 2. et. Pr. campana, quod placet. Praepostere Cod. R. 1., cum sua. Appellat. Cod. R. 1. et Pr. camp., appellet. Sufficiant. Cod. R. 1., sufficient. C. 21. §. i. Qua in sententia ponitur. Cod. R. 1., quam sententiam ponit. - §. 7. Infinitam propriam. Cod. i R. 1. et Pr. editio camp., infinita propria. - $. 10. a statuis. Omittunt praepositionem RR. Codd. 1. 4 et Princeps campana. - 9. 12. Cur igitur. RR Codd. 1.5 et Pr. campana, quare igitur. . 13. Dialectice. Receptae favent. RR. Codd. 3 et 5. Cod. R. 2 et Pr. cam. pana ,

sit autem dialectice. R. I et editt. Hack. et Capper., sit autem dialectices. Materia. RR. Codd. 1. 5 et Pr. camp., materiae. S. 14. dicet. RR. Codd. 1. 2. 4. et Pr. camp., dicit. Sed receptam tuentur RR. 3. 5 6 et Capper. - g. 16. non aut faber. Inverso ordine, faks ber aut, RR. fere omnes, inter quos Codd., a. 2.. 3 et

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

edit. cạmp., Euathius,

Pr. campana

Dicet. Hanc vocem omittunt RR. Codd. 1. 2 et 5. Et elegantius abest. • §. 17. Deligabit. RR. Codd. 1., 2. 5.et Pr. editio camp., deligavit; solita ,confusione litterarum b et v. - $. 19. versabitur. Repetita prima syllaba ex antecedente non. Cod. R. i et Pr. camp, conversabitur. - §. 22. aut in quaestionem. Positùm praepositionis duplicem defendunt RR. Codd. 1. 2 et 5. Cod. R. 2., in quaestiones, quod verum est, iudice etiam Spaldingio nostro. Omissa praepositione Cod. R. 4 et Pr. campana, quaestionem.

Liber Tcrtius. C. 1. $. 10. · Prodicus Cius. RR. Codd. Cheius. Neque minus turbant Codices Ciceronis. III de Orat. C. 32. §. 128. Vol. 1. p. 469. Ern. Quid de Prodico Chio? Cod. Gud. 2., quid de Prodico ho (sic.). Num a prima manu, Cro? 'Cod. Gud. 38 et August. XII, 13., Ceio. Edit. Hahn. Rom. a. 1469 vulgatam tuetur et hoc loco, et superiore, qui est II. C. 86. g. 351. p. 429. Codd. Gudd. et August., quos modo excitabam, chio. Brut. C. 8. §. 30. p. 507. Prodicus Ceus. Cod. Gud. 38., Prodicus Cecius, duplicem, opinor, lectionem iungens. Cod. August., Ceius. Adi Dan, Wyttenbachium Philomath. III. p. 107. sq:

Euathilus. Codd. RR. 1. 2. 5 et Pr. rum litterarum in Codd. confusio. Adi, si placet et res tanti est, Drakenborch. ad Sil. Italic. IV, 746. p. 235. - Alcidamas Elaeites, Receptae favent RR. Codd. 3. 4 et. Pr. campana. Oblitterata forma primitiva reliqui, R. Cod. i., Elethes, R. 2., Elates , edit. Hack., Eleates, $. 12. Periclem. Hanc formam tuetur Regiocum unus 2., qui est Puteanus. Codd. i. 3. (nam reiqui silentur) et Pr. campana, Periclea. Cf. Schneideri Gramm. Lat. Part. 2. vol. 1. p. 296. - 9. 13. His sucessere.

Cod. R. his qui successerunt. Aloxeov ola tõv. Exsulare iubent Cod. RR. particuam uer, quae vulgo inseritur post Glorấv..., 9. 19. In hac materia. RR. Codd., in hanc materiam. Deinde {R. 1. 2., Cato post M. Antonius ille Censorius, prava, at apparet, verborum collocatione,

Receptan tuetur Pr. campana. - $. 21. Virginius. Ita R. Cod. 1. et Pr. dit. campana. RR. 2. 3., Verginius. §. 22. Scriptores, R. Codd. 1. 2. 3. et Pr. camp., auctores. Reliqui sientur. Plurium. Receptam tuentur Cod. R. 2 et Pr. ampana. RR. Codd. i et 5., plurimum.

C. 2. §. 2.

[ocr errors]

$. 14.

« PreviousContinue »