Page images
PDF
EPUB

και εξαίφνης) Cod. αλλά γαρ εξαίφν. Elegantius, Confer qui ea de re docte egit Zeunium ad Viger. p. 461. a. et praecipue pag. 496. a. ubi plurima etiam ex Latiņo sermone huius loquendi generis in medium proferuntur exempla. Confer praeterea quae disputavit de significatu Particulae yap Bekkerus in Specimine Philostrat, p. 99. - και δικαστές και δίκαιας] Cod, om. και δικαστας. Mendose. δέδοικαια δε, δέδοικα) Codes per Librarii negligentiam omittit an, quo carere hoc loco non possumus. - φυγων εντεύθεν τ. γυν.] Cod. φυγων ενθένδε τ. γυν.

αντί των φαν. αιρ. το δήλον. Sic Morellus. Reiskius ex Codice Guelf, täδηλον], Noster αντί τ. φ. αίρ. το άδηλον. Recte; το δηλον enim oppositum non est τω φανερώ. .

ω θεοί πάντες καί πάσαι] Cod. ω θεός πάντων και κύριε. False. Videtur lectio haec a religioso quodam Monachó orta esse, qui nefas putaret, paganorum errores in suo libro pati inesse. δοίητε τη γοναικί] Cod. δοίης, propter antecedens θέος, - πλείονος αναπαύσεως] et in margine Morelli, Reiskiique notâ ex Codice, saepius iam laudati απολαύσεως] Codex recte retinet αναπαύσεως. -αίτιος δέ ίσως] Cod. αίτιος δ' ίσως. – Χρήν με γαρ λαβόντα] Cod. minus recte έχρήν μ. γ. λ. Conf. Μatth, in Gramm. 5. 252. - το θρυλλούμενον] Cod. τ. θρυλούμενον, quod idem stare potest. - την γλωτταν αποκόψαι] Cod. eleganter την γλ. αποκόψας.

5. Επιστολαί. Inter alias plures seriores Graecitatis epistolas Codex noster septem quoque Libanii atque Basilii habet, quarum lectionis varietatem continuo apponemus, additis pumeris, quibus eadem insignitae sunt in prae. stantissima Wolfii editione, pag. 726 -728,

Ep. MDXCVI. Βασίλειος Λιβανίω. μηδένα έτερον εν τη πόλειφανήναι] Cod, μηδέ τινα έτερον εν τ. π. φ. Haud inepte. Sic saepiuς ουδ'et μηδ seiungitur ab eis ad augendam negationem. Confer quos laudavit locos Matthiae in Gramm. g. 137.

ού βα ναύσοις τέχναις σχολάζων] Cod. oύ β. τ. σπουδάζων. Quod non omnino reiicio, quanquam scio, GrovdáŠELY verbum saepius construi cum praepositionibus, nepi inprimis. ' Confer, ut hunc unum laudem, Xenophontem Memor, Socr. IV. 5. 10. σπουδάζ. περί τας ... ηδονάς. Dativo iunctum invenire nequeo nisi apud Lucianum De Parasit. p. 255 ed. Amst. (MDCLXXXVII), ubi leguntur haec: σπουδάσαντας παρασιτία. Confer deni.

que Photium Lex. s. v, orovdáčo, qui qnidem Demost. hene excitato teste verbum cum praepositionę tepi con strui exhibet, attamen addit: Ξενοφ. έν συμποσ... τίνι σπεύδειςαντί τού· τίνι σπουδάζεις; - γυναίκες παρείναι κατηπείγοντο] Cod. γυναίκες κατηπείγοντο, omisso παρεϊγαι; perperam, - και των έργων εκτός] Codex consentit; sed super έργων inscriptum est λόγων, quod minime receperim, - τίς άν γένωμαι νύν ]: Cod. male: 1. άν γένομαι και,

Ep. MDXCVΙΙ, Λιβάνιος Βασιλείο. εδρώτι περιοδεομένος] Codex cum Medic. Β. ιδρώσε περιόδεομ. qua de re conf. Matth. Gramm. 5. 292. πέμπων τον λόγον] Codex male omittit Articulum. εύμαθεία] Cod. ευμαθία. θρυλλουμένας μάτην] Cod. θρυλλουμένους μάτην. Male; neque enim ad λόγους, sed ad σοφίαν et δεινότητα referendum est Participium, ,

Ep. MDXCVΙΙΙ. Βασίλειος Λιβανίω. ώ πηγής πολυχευμένος] Codex recte ώ, π, πολυχεύμονος.

Ep. MDXCΙΧ. Λιβάνιος Βασιλείο, την ψήφον δεξαμένω την σήν] Cod. τ. ψ. δεξάμενος τ. σ. 1 Quod improbandum, nisi cum Medic. Β. pro βαδίζειν

legatur βαδίζω. - μετά σοβαρού τινος βαδίσματος] Cod. μετά σοβαρού τον φρονήματος. Του pro τινός eleganter positum atque Attice; vid. Matth, Gram. §. 151. Not. 1.: et φρονήματος, φuod haud improbat Wolfius, exstat in Codice quoque Nigr. Anglic. nonnullisque aliis, Garner,

Επεί ούν και σοι] Cod. ε. ούν και σοι, posito Accenta in σοί. - κατά μέθης λόγος πεπόνηται] Cod. non male: και. μ. λ. πεποίηται. - βουλόμεθα τούτα περιτυχεϊν] Cod. βουλ. τούτου περιτυχεϊν. Μales Dativo jungendum Verbum περιτυγχάνειν. .

Ep. MDCI *) Βασίλειος Λιβανίω, Δεχομ. μεν ημίν] In Codice defuerat μέν: εαper, inscriptum nunc legitur a manu, uti videtur, sécunda. Τί γάρ αν είποιμεν] Cod. τί γαρ άν supra raguram habet. . γλωτταν] Cod. γλώσσαν.

Ep. MDC, Λιβάνιος Βασιλείο, λέληθας σεαυτόν] Codex Itacismi vitio λέλυθας σεαυτ.

καιρημνον διοδευοντες πληγ -.] Cod. κρ. διοδεύοντα achny., quod stare minime potest. Neque vero Genitivus

teste.

*) In Codice haecce epistola ante epistolam MDC legitur,

locum habere posse videtur; in antecedentibus enim est: η γλώττα γάρ μοι - Pronomen igitur in Dativo casu positam – et postea sequitur: έμοί τω πατρί έλεγε. Quam ob rem non dubito scribere διοδεύοντι. . έμοι το πατρι] Cod. εμοί τε τω πατρί. Τε Ιoco nostro hand accommodatum esse. et Wolfius contendit, et nemo doctior infitias ibit: unde vir peritissimus omisit, praeeuntibus et Codicibus Mediceis B. et D. Quod conii. cit, έμοι γε, apponendum illud esse videtur. - τω πατρί έλεγει' Cod. τ. π. έλεγεν: perperam, nulla sequente Vocali. . Σουσαρίων και πάντα επιστάμενος Cod. σου γαρ μάζων και τα πάντα επιστάμενος (sic): lectio maxime corrupta, :

Ep. MDCIV.*) Βασίλ. Διβανίω

Cod. τού αυτού. Συ μέν όλην την των παλ. τέχνην] Cod. σ. μ. οι. των παλ. την τέχνην. - μη δ' εν επιστολαίς] Cod. male. μη δε εν επ. διδόναι τι κερδαίνειν] Cod. δ. τι κερδ., male posito Accentu in τυ. - δεικνύοντας την η μετ. φιλίαν] Cod. δ. τ. ημ. φύσιν: quod, Codicum destitutus auctoritate, non receperim. - Συ αυτούς άγοις] Cod. συ δε αυτό άγεις: in quibus δε placet; αυτό reiicio, itemque ayas, quod vitium item ex Itacismo ortum est. - τηλικούτον κράτος] In Codice fuerat τολικ..., sed correctum a prima manu est.

LXV. Lectiones Quinctilianeae e Codd. Parisinis

enotatae, (Vid. Miscell. Vol. I. Part. III. p. 486 sq.. ] Liber Secundus. C. 1. §. 2. usque et ad. Ita Codd. RR. 1. 2.

$. 4. Subsideat. Codd. RR. 1. 2. 5 et Ρr. editio Camp., subsidat. Receptae vindices reliqui. Declamare iam sciat. Particulam exsulare iubent etiam Codd. RR. 1. 5. 5. 6. profitentur. Codd. RR. 1. 2. 5. 6. et Pr. editio Camp, profiteantur, 5. 8. 10sque ad suasorias prorogatur. Ita Codd. RR. 1. 2. 3. 4. et Pr. edit. Campana, recisis iis, quae vulgo post suasorias inseruntur.

§. 10. vel plurimum. Tuentur Codices

*) Epistolae MDC II et III omissae Codici suat.

nonne

[ocr errors]

RR. 2. 3. 4. et Pr. editio Camp. Sed R. S. inserto pronomine, vel hoc plurimum. R. 1., hoc plurimuni. '9. 11, non laus.

Cod. R. 1. et Pr. editio camp., laus. Adi Iac. Fr. Heusinger. ad Cic. III de Off. C. 18. . 77. p. 714. $. 12. oratorem. RR. Codd. 1. 2. 6. et Pr. editio Camp., orationem. Adi Spaldingiuni, Prae , fat. p. 81. S. 13. a Latinis. RR. Codd. 1. 2. et a Latinis. Recte; nam sic procedit oratio, et a Latinis omissum est, et ficri videtur excusate. - Successerint. RR. Codd. 1. 3. et Pr. editio camp., successerunt. C. 2. 8. 4. tradantur. Receptae vindices RR. 1. 2. 3. et Pr. edit. campana. Cod. R. 5., tradentur. Hack. et Capper., traduntur. - $. 10. videntur. RR. Codd. 2.5. 6. videtur. $. 11. auditione. Editiones Hack. et Capperonnerii, auditioni. Codices Regg. receptam tuentur.

. 12. non exsurgunt modo, Cod. R. 1., assurgunt. §. 14. posset etiam iuventutzm.. Particulam exsulare iubent Codd. Regii.

C, 3. §. 2. quantaque in eluendis. RR. Codd. 1. 2. 3. et edit. Pr. campana, quanta in eluendis. RR. 4. 6., elevandis. R. 5., eliciendis. $. 3. illos minores. R. Cod. 2. et Pr. editio Camp., illis minores. - . 4. Post alter Cod. etiam R. 1. cum Tu. ricensi inserit error. Reliqui turbare dicuntur. Sunt consecuti. Cod. R. 2. et R. editio Camp., sint consecuti. f. 6. planissima. RR. Codd. 2. 5. 6. et Pr. edit. camp., plenissima. Adi Drakenborch. ad Sil. Italic. III, 532. p. 170. 59. Elaborasset. RR. Codd. 1. 2. 3. 4. et Pr. edit. camp. („et alii permulti'?), laborasset. cff. Heusingeri ad Cic. I de Off. C. 1. §. 3. p. 11. §. g. lapsi. R. Cod. 5. et Pr. edit. camp., lassi. Dever tunt. R. Cod. 1. et Pr. edit. camp: , divertunt. cf. V. L. ad Cic. II de off. c. 28. S. 64. p. 511. Heusing. C. 4. §. 1. at mihi. Receptam tuentur RR. Codd. 1. 2.5. Sed R. 3. et editiones Pr. camp. et Hack., ac mihi. Repete ea, quae scripsi ad I. Inst. orat. c. 4. §. 15. $. 2. accepimus. RR. Codd. 1. 2. 6. et edit. Hack., accipimus. R. 6 et Pr. edit. camp., accepimus. §. 3. lgs. civa. R. Cod. i. lascivat. RR. 2. 3. lasciviat. Pr. edit. camp., lasciviant.

§. 12. molli manu. Cod. R. 1.2 levi manu ac molli. 9.15. quanta maxima. Cod. R. 1., quam maxime.

Dum aliud non possunt. Deleto pro-, nomine Codd. RR. 1. 2. 5. et Pr. editio camp. Rectas atque emendatae orationis. Cod. R. 1. et Pr. edit. camp., recte loquendi atque emendatae orationis.

§. 17. facili. tati. Ita R. Cod. 5. et, exiguo discrimine, R. 3, facul.

Sed R. Cod. 1. et Pr. edit. camp., "facilitatis.

edit. camp.;

$. 19. historiis. Receptae favent Codd. RR. 1. 6 et Pr. edit. Campana. R: 2., historicis, - §. 22. petulantem Pr. editio camp., peculatorem. - 5. 29. necesse est. R. Cod. 1. et Pr. edit. camp., nec vero. §. 30. appareat que. R. Cod. i. 'et Pr. edit. Camp, appareat atque male repetito at - $. 33. civitatium. Codd. Regii, ci. vitaum. $. 35. quid quod legitimis. Receptam defendunt RR. Codd. 1.2. Nec male tamen Pr. editio camp., quidquid legitimis. : $. 37. in praeteritum ferri. 'Codd. ÁR. 1. 2 et Pr. edit. Camp, referri. Reliqui in popu lum ferri. $. 38. an utilis. RR. Codd. i. 2. et Pr. inutilis.

C. 5. $. 3. Si quid novi. Cod. R. 1. et Pr. edit. camp., etiam si quid novis s. 5. lectione. Receptam tuentur R. Cod. i. et Pr. edit

. campana. $. g. levis. Ita Codices etiam RR, 1. 2. 3. et Pr. edit. camp. Adi V. L. ad Cic. I de Off. C. 24. S. 83. p. 198. Heusing. f. 16. mirentur. Receptae vindices RR. 1. 3. 4. Sed vulgatam tuentur RR. Codd. 2. 5. et editiones Pr. Camp. et Hack.

$. 12. malis moribus. Ita RR. Codd. 1. 2. et Pr. editio camp. R. 1. morum. - §. 13. Superfluent. Receptae auctores Regii 1. 2. 3. et Pr. edit. campana. R. Cod. 4., profluent; Hack., perfluent. Sollenni errore. - $. 16. ac Demosthenes. RR. Codices omnes, aut. - §. 19. maior. Ita RR. Codd. 1.3. et Pr. edit. campana. Cod. 2: et editt. Hack. et Capperonnerii, maioris, f. 21. aliena. Codd. RR. 1. 5. et Pr. edit. camp: ,,

aliena est. §. 24. licebit. Edit. Hack. a. 1665., oportebit:

$. 26. circa priores veler ratur. Aliena inculcantes RR. 1. 2. 3. et Pr. edit. camp., circa priores imitatio est vel erratur.

C. 6. 9. 2 quid omisisset. Cod. R. 1. et Pr. editio camp.'quod. Ř. i, et Pr. editio camp., quod. - $. 6. sibi ipsos. RR. Codd. 1. 2. 3. et Pr. edit. campig

sibi eos.

C. 7. 8.-3. huius laboris genere. Ita Codd. RR. 2. 3. Sed Å. i. et editt. Pr. camp. et Hack., huius generis labore. - Et iam. RR. Codd. i. 2. 3. et editt. Hackiana et Capperonnerii, etiam.- 5.5. plurimum. Cod. R.5., plurium. - C. 8. 8. 2. Probabant. Receptam tuetur Cod. R. 2.- 9.5. natus videtur. Deleto verbo Cod. R. 1. S. 10. deterendum. Receptam tueri videtur. Pr. editio camp. , deterrendum. RR. 2. 5., desegendum. Ingenitum. Cod. R. 5., ingenium. g. 12 Imbecillis. Receptae favent RR. Codd. 1. 2. 3. Cod. R. 5. et Pr. editio camp., imbecillihus. Sollennis error. Adi V. D. ad Cic. de Senect. C. 11. §. 35.- Materia. Codd. RR. 1. 2. 3. et Pr. editio camp., natura.

Dicendi. RR. Codd. 1. 2. 6., discendi. Adi Prooem. §. 6.

« PreviousContinue »