Page images
PDF
EPUB

manni, saeculo 12 exaratus, cuius lectiones aliquot a Montefalconio transmissae, sunt in Bataviam. 12. Cad. Bibl. Reg. 7729, fol. chartaceus, 15 saeculi. 13. Codex Pratensis, e Bibl. Abbatiae Regiae S. Germani a Pratis ; nunc deperditus vel certe frustra quaesitus.

Liber Primus. Ad Tryphon. 9. 3. oram solventibus. Cod. R. 1., id est Avicula, a uram. Et hora et ora, et hora et aura frequenter confusa. Adi Drakenborch. ad Sil. Italic. XV. 67. p. 744. et cf. Cella. rium Orthogr. Lat. Tom. 1. p. 43. edit. Harles. Prooem. §. 1. quae per viginti annos. . Cod. Reg. l., qua m. 9. 4. summam inde eloquentiae manum imponerent. Codices RR. 1. 2. et Capper. edit., in eloquentia; quae ante Gesnerum recepta' erat lectio. Propius a vero abest editio Pr. camp. et corrector Cod. Regii 1., summam eloquentiae. Scilicet in solet intercidere post in. Drakenborch. ad Liv. X. c. 13. §. 3. In autem s. in scripturae compendio signari voculam inde, satis certa res. Adi eundem ad Liv. X. c. 26. §. 6. - §. 6. manifestum iter ad ingenii lumen. Simpliciore sententia sine istis , iter ad (pro quo in Aldin. a. 1521 est iam), Cod. R. 1., manifestum ingenii lumen. Receptam tuetur libri corrector; frustra, opinor. - Dicendi velut incunabulis. Codd. RR. 2 et 5., dicendi. R. 1. et Princeps campana, discendi.

Sed frequens horum verborum confusio. V. Heusingeros ad Ci. cer. I de Offic. c. 1. §. 1. p. 6. - 9. 7. Consequi po. terant. Codd. RR. 1. 2. et Pr. camp., potuerant. §. 16. Haec autem. Receptae favent RR. Codd. 1. 2 et Pr. edit. campana.

Modo non et vir pessi. mus. Particulum a Burmanno tentatam delent RR. Codd. 1. 2 et Pr. Campana; tacentur reliqui. - S. 20. Qui ad summa nitentur. Reg. Cod. 1., ad summu m. §. 22. Nam huic et dispositio. Receptam tuentur Regii Cod. omnes et Pr. edit campana. - Disseramus. RR. Codices et Pr. editio camp., disse. remus. §. 25. Persequamur. Ita Codd. RR. 1. 2. receptam firmiter tenentes; sed Pr. edit. Camp., pro. sequamur. Sollennis confusio verborum , praepositionibus pro et per composita sunt. Exempla vide apud Drakenborch. ad Sil. Italic. IV, 548 p. 223. C. 1. §. 2. fuerit argumentum. Cod. R. I. et Pr, edit. camp., fuerint. - S. 3. Sed ut plus. Deleta particula Cod. Reg. 2., qui est Puteanus, et Pr: edit. camp: , sed plus.

6. 5. Percepimus. Codd.

O

quae es

tiam.

RR. 1. 2 et camp. Pr., percipimus. Nunc quando. Ita R. 2. Perperam Cod. R. 1. et Pr. Camp., nam quando.

8. 6. In loquendo paternam elegan

Receptae vindex R. Cod. 2., qui est Puteanus. At Cod. R. 1. duplici scriptura, quamquam ea paullum inflexa, eloquentiam elegantiorem. $. 12. Latinum, qui pluribus in usu est, vel nobis nolentibus perhibet. Ita R. Cod. 4. et Pr. edit. campana, verissima scriptura. Cod. R. 1., Latinum se perhibet; Cod. 2., Latinus.... se perhibet. Reliqui tacentur. • . 13. Ha eserunt. Ita RR. Codd. 1. 2 et Pr. edit. campana. f. 15. Laborem pati posset. RR. Codd. 2. 3., pati possit, dissuadente Latinitate. R. Cod. i. et Pr. edit. camp., pati non possit. - s. 18. Paryum sit. Receptam tuetur Cod. R. 1.; reliqui silentur. - . 20. Perceptam. Ita Cod. etiam R. i. et Pr. camp. ; reliqui, qui tacentur, in vulgata consentire videntur. Adi VV. DD. ad Cic. II de orat. C. 25. 9. 109. Vol. 1. p. 364. et Drakenborch. ad Sil. Italic. XVII, 56. p. 844. : Nunquam non scisse-se gaudeat. Ita R. Cod. 2. Reliqui mutant; RR. 4. 6 et Pr. camp., fecisse se. Cod. R. 1., nonnunquam fecisse se. Praemiis etiam. Extremam voculam ignorant RR. Codd. cum Pr. campana. §. 22. Faceret. Pr. edit. camp. fecerat. Nentrum placet. Vera scriptura fecerit, probata Spaldingio, opinor, codicibus etiam firmata Regiis. Ita enirn Dussaultius, fecerit alii multo plures." - $. 27. Formabit. 'Tuetur Cod. R. 1. De reliquis Cod. 2 et Pr. edit. camp. ; firmabit. Adi Interpp. ad Sil. Italic. XI, 452. p. 572. - 9. 28. Ex his. Receptam firmat Pr. edit. campana. Sed exsulare iubent ista verba RR. Codd. 1. 2 et 4. $. 30. Ut in nominibus scribendis. Codd. RR. 2. 4. 5. 6 et Pr.. edit. camp.,

in omnibus. Cod. R. i. cui est Avicula nomen, et corrector Puteani, in nominibus. V. ad C. 6. §. 5. §. 34. Dum scribere. Codd. RR. 1. 2 et Pr. edit. camp., cum scribere. Perdat. Ita Cod. etiam R, 6. cum Pr. campana; ponat RR. 1 et 2. $. 36. Iu

Receptam tuetur Cod. R. 2 et defendit Rollinus. Contrariae scripturae vindices Cod. Reg. 1., qui est Avicula, et Pr. edit. campana, iuvare curam.

§. 37. Durantur. Ita Codd. RR. 1. 5 et Pr. edit. campana; sed durentur, probante Spaldingio, Codd. 2. 4 et 6. Reliqui silentur. C. 2. §. 1. Publicis. Receptam habent RR Codd. I. 2 et Pr. edit. campana;

[ocr errors]

vári cura.

publicatis RR. 3 et 4. ., $. 3. Etiam si posset. RR. Codd., potest.

Non male. §. 4. Assunt. Codd. RR. 1. 2. 3., et sunt. §. 6. Coccum RR. Codd. 7 et 5., cocum. Id est, coquum.

... 7. Quam os. In margine. Cod. R. 1., quam mores, proclivi errore. V. quae scripsi Bibl. Crit. Paeda. goģ. (Kritische Bibliothek f. d. Schulwesen ) Part. 9. p. 531. a. 1821. f. 8.: Nostra amicas. Cod. R. 3. addit, audierunt. - $. 11. Num tamen. RR. Codd. '1. 2. 3. et Pr. edit. camp., non tamen.

V. ad Cic. III de Offic. C. 18. §. 74. p. Heusinger. 707. Plus secreti. Parisini libri omnes cum Pr. edit. campana addunt, temporis, non improbante editore Gallico. $. 15. Utis omni modo. Hack. edit. a. 1665 et Rol. lin., omnino. - §. 16. Ne ipsi quidem rei. Ita Codd. etiam RR. let 5. • s. 18. In media rei pu. blica e luce. RR. Codd. 1. 2 et 3., in media republica. Pr. edit. camp., in medio reipublicae. 9. 28. Instillatis. Cod. R. 2 et Pr. edit. camp., in. stillantibus. Alii (omnesne reliqui?) instillatis. §. 29. Vincere velis. Gebhardo corrigenti velit, quia, de puero ad magistros Quinctiliani sit sermo, assunt 'RR. Codd. 1. 2 et Pr. edit. campana. - $. 3o. Loquimur. RR. Codd. 1. 2. 4 et Pr. camp., loqui. tur. C. 3. $. 4. Quicquid illic possunt. RR. Codd. 1 et 2., probante Dussaultio illi. Vulgatam tuetur Pr. edit. campana. - S. 6. Prospiciat. Codd. 2. 3 et Pr. edit. camp.; prospicit RR. 1 et 4. cf. Prooem. §. 25. • §. 8. Retenduntur. Egregiae scripturae vindices RR. 2 et 3. Sed Cod. R. i cum Pr. camp., retinentur. - §. 10. Illum tristem. Pr. editio camp., ullum. Scripti vulgatam tueri vi. dentur. - Possum. Codd. RR. 1 et 2., possim. S. 15. Quum non fecerint. Codd. RR. omnes, cur non fecerint, probante editore Gallico. .

. 17. Non morabor. Codd. RR. 3. 4. 5. et 6., non mo. veor in parte hac nimium esse quod intelligitur. Nemini debere. Cod. R. i cum Pr. campana, debet. Reliqui temere silentur, - C. 4. §. 4. Utuntur. Cod. R. i., utantur.. . 6. Oratoris futuri. Codd. RR. 1. 3 et 4., futuro (oratori futuro?). Pr. edit. camp. cum nonnullis (ecquibusdam ?), futura. Plus habeat operis. Cod. R. 2 et Pr. camp., habet.

An cuiuslibet auris. Codd. RR. 1. 3. 4 et Pr. edit. camp., artis. - §. 8. Ut opi. muļm. Ita R. Cod. 1., sensui maxime conveniens; R.

[ocr errors]

2 cum Pr. camp., optimum. Et in here. Praepositionem abesse iubent Regii. Heri, obsoleta scri. bendi ratione, Cod. R. 3 et Corrector primi, cui Avicula nomen est. $. 9. Praeter illam aspiratio. nis notam. Post vocem nota m Cod. R. 2 hoc sig. num addit, post contrariam vero hoc -i Pro notam in Pr. campana legitur darvav. Et O. cu. ius similis effectu specieque, nisi quod paulum a nostris obliquatur, Koppa apud Graecos. Ita Cod. R. 1.; similis effectus species que.... Kappa Cod. R. 2., qui est Puteanus ; eliquatur Pr. edit. Campana. §. 10. Uos ut Cos. Codd. RR. 1. 2. 3 et 4., quo8 ut cos; Pr. editio camp., quos ut eos. §. il. Quod nequit. Vacat in Codd. RR. 1, 3 et 4. §. 12. Pinnas. RR. Codices, pennas, cf. Interpp. ad Argum. fab. 8 sqq. Ovid. IIÍ Metamm. Tom. 2. p. 222. - . 13. Caedit excidit. Ita Cod. R. 2., qui est Puteanus. At R. 1.,

At R. 1., excudit; Pr. vero camp., exscindit. Aclases. Hoc, ut in. solentius, abest a Cod. R. 2 et Pr. campana. Cod. R. 1., cui nomen est Aviculae, atque ipsa lases as fuerunt. $. 14. Yav. RR. Codices vel, seu velut simili; Edit. Hack., F. Nam recepta est de mera Regii coniectura, quamquam ingeniosissima, illa et veri. sissima. - Aspirare solent. Litteram o habet R. Cod. 2. S. 15. Belena. Ita RR. 1. 2. cum Pr. cam. pana,

Duellios. RR. Codd. 1. 2. 3 et 4., Duellos bellos;- Stlocum editiones Pr. campana et Hackiana. Codd. 1 et 2., stlotum. Parum differunt c et t. Vid. Drackenborch. ad Sil. Italic. I, 40. p. 6. et Benedict. ad Cic. VIII Epp. 9. 9. 7. Tom. 1. p. 731. - . 17. Pro Diiove et Veiove pro Diiovi et Veiovi Codd. RR. 1. 2. 3 et 4 habent Diiove victore pro Diiovi. - $. 19. Partes orationis. Codd. RR. 4 et 5., orationum. - §. 22. Superva. cuum fuerat. Codd. RR. 1. 3 et 4., erat.

f. 23. At si quis. Codd. RR. 1 et 2., a t qui. - S. 25. Rufos Longosque.

Ita Cod. R. 2., qui est Puteanus, et camp. Princeps. Cod. R. 1., ut Allobros Cicero Rufos, unde Varr. Editio et Capper., Cicerones, Rufos.. Planci. Camp. Pr., plauti; facili errore. - Hinc Agrippa. Cod. R. 1., cui nomen est Aviculae, com Principe camp., hic Agrippa; sneglecto apice. Deinceps et ea iis idem liber et iis. f. 26. Importunissima illa Graeca to dopl abesse iubent etiam RR. Codd. et Pr. edit. campana. §. 27. Tenentur,

[ocr errors]

Codd. RR. 1 et 2. ,

teruntur. g. 28. Quaedam verba. Ita Codd. etiam RR. 1. 2 et Pr, camp., rer ceptam vindicantes. - C. 5. §. 1. Loquendi regulam. Ita Codd. RR. 1. 2. 4 et Pr. edit. campana; reliqui, regula, nominativo casu , sed praepostera periodi ra. tione. §. 6. Quid hic promisso. Receptam confirmant RR. Codā. 2. 5 et 6. Sed manifestiore loci Horatiani (II Epp. 3, 138.) significatione Cod. R. 1 cum Pr.campana, promissor. - . 8. In gente. Cod. R. 1. progente. Praepositionem delent RR. 2. 3 et 4. - Casnar. Variant libri Parisini in his vocibus, casnar, assecta. tor, alii casa mo', alii ca sa mu m referentes. Existimetur. Cod. RR. 1. 2. 3 et Pr. edit. camp., exi. stimatur, - $. 12. Pergula. Ablativum pro

Accu. sativo tuentur RR, Codd. l. 2 et. 3. . S. 13. Pro Thrasu mene. Codicum Pariss. plerique narrantur dare Tharso menum. s. 16. Non habeant. Negandi particulam delent RR. Codd. 1. 2 et Pr. edit. campana. $. 17. Ut divisio Europai. Codd. RR. i et 2., divisio Europe et Asie; Camp. Europae et Asia e; Hack. a. 1665, dial peoLs Europai. Reliqui, qui tacentur, in omnia alia abire putandi sunt. $. 20. Servatum. Codd. RR. 1. 2 et Pr. edit. camp., reservatum. §. 21. Et mehe., Codd. RR. 1. 2 et Pr. edit. camp., nam mehe. $. 23. Apice. Ita RR, 1. 2 et Pr. edit.' campana. S. 28. Herous. Receptae favent RR. Codd. 5 et 6. Glossam tuentur RR. 1. 2 et Pr. edit. campana, heroicu s. S. 29. A praecepto. Inserto pronomine Codd. RR. 1 et 2, a praecepto nostro. $. 30. Sive eae sunt Subiunctivum tuentur RR. Codd. 1 et 2,

S. 31. In disyllabis. Facili errore Codd. 1 et 2., bissylla. bis, quamquam nullus duplici s locus in hac voce. Pr. edit. camp., dissimilis. - Et acuta. Ita Codd. RR. 1 et 2. Claudet. RR. Codd. 1 et 2., claudit: $. 33. Inenarrabiles. Receptae vindices RR. Codd. 1. 2 et Pr. edit. campana.

§. 34. Qui complexu, Ita recte omissis illis contextu aut, RR. Codd. 1. 3 et Pr. edit. campana.

Contextu vel complexu k. Cod. 2 et Hack. edit. a. 1665. Reliqui vulgatam tueri narrantur. g. 35. Vitiosum separatum est. Habent RR. Codd. i. 2 et Hack. editio; sed aptiore positu Codd. 3. 5 et Pr. camp., vitiosum est separa, tum. - $. 36. Idem vitium. Cod. R 2., idem illud vitium. §. 37. Posse delent R. Cod. 1. et Pr. edit. campana, probante Spaldingio, - Significanture

« PreviousContinue »