Page images
PDF
EPUB

Ad Canidia in, i V. 17. Circe. Argumenta ad

ε εις το κακές πόνος παραιτεϊν.

Ode XV. V. 15. F. offensum. Ordo est ned constantia celet formae, şi semel certus dolor intrarit offensum, nempe Flaccum. Nulla fuit ratio mutandi offensi in offensae, si ita scripsisset Iloratius, sed VOX offensum constructionem lurbare videbatur. Vide Taciti Ind. in intro.

Odle XVI. V. 15. Corrumpere nitilur hunc locum Benile ins. Bene interpretatur. Turrentius,

in hunc sensum: aut omnes, aut melior pars quaeritis, upus

. fert Bentleius, car legendum sit Circe, et tamen legendum colligit circa

V. 22. Ossa, nempe, oris. Nihil muta. Os maci. lentum et luridum nihil habet rubòris.

V. 32. Lego fervido et refero ad Aetna, ut vitetur A, quae in duobus versiculis quater claudit vo

Rectè furéns è Codd. Bentleius, qui tamen malè refert ad flain mam vocrt fervida.

V. 50. F. Tu ùs que partum venter cdit. Primùm transposuerunt voces, tum quia partum edit versum viliabat, partim eius finxerunt. Barbarum est, Pactumeius est tuu's venter, ut leyi vult Bentleius, pro eo quod est tuus filius.

Carmen Saeculare. V. 25. Sensus est: voo Parcae qúae vera canitis, qnac semel dicta non revo. cantur, et quae stabilis rerum termino's servat, aut servetur id est, servare debeat, iungite etc. Nihil mótandum. Terminus rerum est rerum omnium determinata necessitas. - x ** V. 47. Hoc est, toti demique Romulae genti. »Ni. hil bic mutandum. V. 49

Vide Torrent., quem exscribit Bentleiu ŝ.

V. 68. Ne legas prorogat, curat et adpli. cat, cum Bentlcio Silic non est dubitantis DEC V. 37. i

XXXVI. Th. Reinesii observationes ad Tacitum adscriptae Ed.

Lips. *) (Antwerp. 1600.) Pag. 2. (Annal. 1, 3. ed. 2607 p. 4.) Caium romeali

) Disemplum servatur in-Bibl. Cizen sie eine G.

9

[ocr errors]

tem] "Flor. 1. 4. Sext. Rufus in breviario. - Pag. 27. (Ann. II. 2, p. 42.) fidei popularium] Strab. I. 26. f. 515.- p. 28. Creticus Silanus) Caecilius Melellus Creticus Silanus. ibid. in loco reddemus) pag. 46. — p. 40. Marium Nepotem Nepotem. M. Aelium vocat Senec. l. 2. de benef. f. 99. a. Cai. Sulpicius attritis facultatibus.. morte obiit, Suet. Galba c. 3.- ib. a edilibus) an. 513. — Altilium Bubam praetoriumi, experrectus es : Senec. ep. 122. et 1. 2. de benef. f. 99. a. 1.6. pag. 42. parens legionnm haberetur) sci. a deterrimis. v. p. 51. pag. 50. Fonteio Agrippa e] Fonteium Agripp. P. Mario in cura successisse Suet. Paul. et Telesino Css. est apud Frontinum a. 'V. 819. videtur huius filius.- pag. 60. concordem sibi tona iugem ac] Ulp. l. 1. de off. Proc. Cotta et Messala Coss. senatum censuisse scribit, ut si quid uxores eo. rum, qui ad officia proficiscuntur, deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur. pag. 67. Servius Maluginensis) a. 58. fort. Sergius Corn. Lent. Malug. vid. ad c. 74. - p. 70. Gn. Lentulus] Gåętul. a 779. alia parente geniti] Iulia, nepte Aug. ita Rupertus. Ego: Cornelia. Erat enim mater Iunii Cn. Corn. Lentuli filia Cos. a. 740, soror; amita magna Cn. Gaetulici huius Cos. a. 779. vid. Freinsh. in Exposit. locorum Cornel. intactorum interpretibus, ed. an. 1638. Argent. Lectio palam vitiosa, inquit: adparet. tamen sensus, quem' et Lips. fere vidit, propter dignitatem maternam eius familiae datum Silano, bona, quae inde ad eum pervenerant, publicarentur etc.:. Darent Iunia e familia e] Poterat et hoc addidisse, innexos etiam esse naper, nimirum per matrimonium inter Appium Iuni. um Silanum, huius filium et Aemiliam Lepidam et Iuliae neptis et filiam familiae Caesarum Iunior an. 767. natus e Iunio et Lep. Marcus Silanus nepos neptis D. Augusti. Plin. 7, 14. - p. 71. Servium Malug.] f. Sergium Cornel. Lentulum Malugi, qui a. 4. 762. e Kl. Iul. Suff. Cos, cum C. Blaeso. vid. ad Pigh. et Onuphr.., p. 72. Capito Ateius] Grut. Inscr. 2. p. 1082. consulatum ei ad celeraverat] a. u. 758. p. 77. (IV, 13.) Carsius Sacerdos] an Carsidius ex Grut. Inser. 10: p. 767 et 6. p. 115. p. 78. Nam cives-trucidarentur] Atqui Appianus dicit, regem in Coum insulam post caedem in Asiae urbibus factam traiecisse et exceptum fuisse a libentibus. Simulate ergo hoc fecerunt, cum odio regis cives Rom. tuendos susceperint et occultarint. p. 81. (IV, 27.) T. Curtisius) malim :

Cartilius. ib. Stains tribunus] Est M. Staius Flaccus, qui a. U. 784. fuit Duumvir Nolae, teste fragmento Fast. municipalium reperto apud Nolam : Grut. Inscr. I. p. 2087.- p. 84. praesidio Luculli-rege] Lucullus occupato monte Cyzicum commeatam intercepit et Mithridatem fame pressit; Appian. in Mithrid. de praesidiariis eius in urbe nihil. Iam enim tum cum adventaret Lucullus, urbem arcta obsidione premebat Mithridates. p. 90. (IV, 53.), solatium: esse in civitate-) solatium in ea, aetate Germanici c. a. l. e. respicere dignaretur. Ita 1. Fr. Malherbius ap. Gevart. 1. 3. El. c. 3, p. 92. (IV, 61.) A sinius Agrippa) Cn. Asinio Pollionis et Agrippae nepoti. Puteolani. Patrono publice. Inscr, reperta ad marmoreum sepulcrum Puteolis an. 1602. Cap. p.918.- p.93.(IV,64.) Nondum ea clades exoleverat) Vellei. Paterc. 1. 2. extr. Iunii senato. ris) C. Appii lun, Silani. p. 96. (IV, 73) Cruptoricis), vid. Oluver. 1. 3. ant. Germ. c. 17. f. 71. p. 104. quia multa vana vulgabantur] Suet. c. 31. p. 106. non da mnatione matris) scl. Agrippinae., non exsilio) leg. exitio. vid. Suet. Tib. c. 54. ČI. c. 9. - fratrum) C. et L. vel Ner. et Drusi. vid. Suet. Çi. c. 54. degustabis] Tapatooóěn de Galba Augustus, Suet. Galb. 4. - p. 112. (V1,40) L.Aruseius] an Aruleius ? ut Aruleius in Rom. 6. p. 962. - pater Lepidu s) M'. Lepidus, supr. p. 57. qui obiit an. 786., supr. p. 108. p. 115. (VI, 48) Grasi. dius Sacerdos] 1.4. Carsius Sacerdos. - p. 121. (XI, 18) morte Sanguinii) an. 794. et adventat an. 799. p. 122. occultas litteras precantium] Suet. Ci. C. 20. vid. Gronov. l. 4. de Pecun. vet c.g. p. 704. Cluv. ant. Germ. 1. 3. c. 7. Por 1:24. Samnitium iugum sub.] a. u. c. 432. C. Pontio Telesino duce Samnitium. p. 126. Véctium Valentem] medicum et novae sectae principem, Plin. l. 29, c. 1. p. 142: Ventidio Cumano] Nihil de duobus simul provinciae impositis procuratoribus Iosephus habet, quem vid. 1. 20, c. 6. rem eandem narrantem. Dicit autem Felicem Cumano énergónò in exilium a Claudio pylso successisse twv xeta triu Plovdalav nepoornbópevov npaymárov. p. 144. (XII. 61.) de immunitate Cois] Sub Augusto Cois de imperati tributi summa C. talenta sunt remissa pro pictura Apellis etc. Strab. l. 14. p. 152. orbitate Silana e] pater enim M. uti' et soror Sunia Claudilla, Cal. imp. coniunx, iam obierant. - p. 153. vocem consociaret] Mareil. ad Sueton. Dumit. c. io. I. consauciaret; sed fallitur. p. 159. (XIII, 42.) P. Suilius] Publ. (Miscell. Vol. I. P. II. 1822.)

24

Suilius Celer. Grut. Inscr. 6. p. 604.52 p162. (XIII, 64) Verrito et Malorige] Berricho, Bericho, Birago sin lap. Graeciensi 6, p. 763. (ap. Grater.) p. 165. (XIV:9.) cognomento 'Mnester] Grut. Inscr. 1. p. 615. Iulio Aug. L. Mnesteri. p. 176. Domitius Balbus) an est Domitius Tullus, de quo simile quid narrat Plin. l. 8. ep. 18. p. 181. (XIV, 60 ) Eucerus] Eucaerus. p. 184. Syriam ingruente Vologei praefiqitur propterea Sextus Cincius p. 190. ' p: ngol Ignoscere se statim) Damnatum tamen a Nerone et missum in exilium dicit Mart. l. 7. ep. 42. p. 192 Munus a Vatinio) Bononiae a Cerdone, Mutinae a fullone gladiatores exhibitos dicit Mart? 1. 3. ep. 5. Torquatus Silanus) Cos. an. 806.!. p. 194. Sexto demum diej Novem tamen dies nominat inscriptio antiqua, quam habet Hondins in Itał. p. 141.; sed fieri potest, ut incendium virės resumens reliquos tres dies duraverit. p._197. Epicharis quaedam] Dionem vide. Claudia Epicharis Inscr. Romana, 2. p. 318. P. 199. (XV, 57.) Epicharin) Polyaen. 1, 8. Strateg. Melo σων και Σεσένας επιβουλήν συνεστήσαντο κατά Νέρωνος etc. Exelaov Casaub. putat esse lunium Gallionem, fratrem Senecae. p. 203. (XV, 69) Gerelan um tribunum án Ceretanus? ex Aubiis. (XIV, 72.) Nouio Prisco) D. Novius Priscus Inscr. 6. p. 104. - p. 207. (XVI. 7.) Silanus claritudine) L. Silanum condiscipulum suum (fort. ap. Cassium) testimonio oppressit, Schol. Iuvenal. ad Satyr. 2, vs. 33. Ego tamen ista Iuvenal. de Egnatio Celere Berytio cliente, amico et magistro Bareae Soranum intelligoitp. 213. Cassii Asclepiodoti) Nicaeensem vocat Dio. p. 216. Capitonem in Germania) inferiore p. 231. Calpurnius Repen. tinus) A. Calpurnius Repentinus sub. Vesp. Inscr. p. 240. p. 236. (Histor. I, 77.) Honoratis iam se. nibus) Guth. 1. 1. de vet. jur. Pontif. c. 15. legit: honoratus 'insignibus; sed fallitur Guther. et retinenda edita lectio. Ita enim sunt exponenda haec: Honoratis iam senibus cum dignit. adiecit Pontificatus Auguratusque. Hac scl. beneficentia animos, quos mul. torum pp. Vitellium a se abalienatos esse aiebat, vincire sibi voluit. quo pertinent, quae paullo post narrantur de eius liberalitatê hie et ap. Dionem. p. 243. spectata opulentia) Paus. in Arcad. Flor. 3. c. g. P. 266. Tertia legio praebuit) Ea sub exitu Neronis translata e Syria in Moesiam fuerat. Suet. Vesp. c. 6. -Galba dua coloniae suae) cuius? p. 267. CR

de

sus inter alips-comitaretur) an leg. convitiaretur? p. 269. sumtu Caianae aequae) sumtu ganeae aleaeque, Fr. Malherb. teste Gevartió l. 3. Elect. C.?3. p. 273. (Hist. III, 5.) cum ala Tauria p.a.) In. Dioecesi Eichstadensi in Nórico Ripensi lapis ap. Gruter.

p. 54. nominat Ch. Romnam, duplarem alae Aurianae, an Auxiliaris? - p. 275. (Hist. 11, n.) Aponianus et Mesalla] Vipsanius. (Hist. III, 12.) Lucik Bass u 8) : de co est Inscript. i. pag. 573. et sapra' p. 270.mp: 285. (HI, 50) Ducebat Poppa eus} Pompeius ; a Pigh. p. 292. (III, 69) Verulana Gracilia) legi Grabcidia vel Praeciliad p. 294. (III, 77) Vitellii Triariam] De Corneliat Sabina uxore vid. Dio. 1.59. - p. 295. Nec defuere, qui AntoniumPriscam : Didi Praeféctus alae, Tull: Flavian us] an de boc interpretari licet Inscr. 5. sed mutilam p.476.?- p. 309. Asciburgii sita) vid. Cluv. l. 2. antiq. Germ. f. 92. p. 316. restituendi Capitolii] Suet. C. 8. ipsum Vespas. restitutionem Capitolii aggressum esse dicit. Plauto Eliano (IV, 53) ) de eo loquitur lapis' p. 453. e Sniptio. p. 329. sed sibimet ut duci) leg. adessent sia bimet ut de coc primo c. a. praesentes m. p. Not. in Hygin p. 137. auxilio consilio , Freinsh. Drusillae Cleopatrae etc.). Scl. Drusi Tiberii imperatoris fratris et Antoniae minoris fitia, quam alii Liviam et Livillam vocant. vid. stemma Augustanum a Lipsio concinnatum. Sed legendum esset hoc sensi, Octaviae et - Antonii nepte. Livilla autem Drusi a Tiberio necata est, quare non potest eadem esse Drusilla Felicis. ciandius nepos. ex Antonia minore. p. 341. magna arma) malim: mangana, ar.

p. 358Pannoni ca lingua) immo Pannones Germànica. quoque usi lingua, et nomina regum sunt Germanica. p. 351. Domitiam Decidianam) Domitias T F. Vol. Decidius tomporibus Claudii: Grut. Inscr. 2. p. 1103.

In Not. 1. Commentar. Lipsii: Pag. ir. 59) Strabo de Athenaei Seleuciensi Cilice Peripatetico loquitur. p. 11. 61) Cognomen ei Africanus) Tu vero nomen Africani tribuis Antonio, ut et ad l. 13. p. 187. qui erat Q. Fabii collegae eius. p. 14: 75) Divi F. Matri] an Divus hic intelligendus est Iulius ? Immo non est intelligendus nisi Augustus; hoc enim demum mortuo Iulia et Augusta appellata est: Dio extr. 1:56. p. 74. 44. in aede Ď. Agathae ex Apiani et Me

p.331.

[ocr errors]

ma.

« PreviousContinue »