Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

6. Pablius Afranius Apthorns professus est paedia rustica Sestertiis' 42500. accipere debct bestertios 34206. Rumus, et' obligare Saltum Helvonum, qui esti in Velet iate Pago Domitio adfinibus Anniis fratribus fietso lumnio Crescente, Jet Populo, quem iprofessus est Be. stërtiís 275000. in Sestertios 25000. Item Coloniam Solicelos Pago 'suprascripto, adfinibus Sulpicia Priscal, et suprascriptis ; quein professus est Sestertiis 25000zi in Sestertios 2000. Item Saltum Ateeliam Pago suprascripto adfinibus Licinio Catone) et Antonio Priscog et Populo, quem professus est Sestertiis 126000. in Sestertios 7206. numos.

4321an uza

+24510TT 2007 7. Lucius Cornelius Onesimus professus est Saltim Tupellium, Volumnianum, pro parte dimidia, qui est in Veleiate Pago Domitio adfinibus Cornelio Hélit, et "Sulpicio Nepote, et Populo Sestertiis 51006; accípierë de. bet Sestertios 4104. numos, et pro parte Saltum suprascriptum obligare.

i od petits41/76772 8. Publius Atilius Saturninus per Castricium Secundum professus est Fundum Fonteianum, qui est in Veleiate Pago Iunonio adfinibus Atilio Adulescente, et Maelio Severo, et Populo Sestertiis boooo, accipere de bet Sestertios 4025. numos, et obligare Fundum suprascriptum,

9. Sulpicia Priscilla per Sulpicium Subarum libertum suum professa, est-praedia rustica 499000. accipere debet Sesterlios 3863o. numos, et obligare Saltum, sive Fundum Rubacotium, et Solicelo in solidum, et Saltum Eboreliąm pro parte dimidia , qui est in Veleiate Pago Domitio, sive Ambitrebio , adfinibus Afranio Apthoro, et Caelio Vero, et Populo, quem professa est Sestertiis 400000., in Sestertios 34000. Item Saltum Rybacaustos in Veleiate Pago Domitio, adfinibus, Afranio Apthoro et Sulpicia Prisca, et Populo, quem professa est Sestertiis goooo. in Sestertios 463o. numos;

10. Marcus Vibius Quinti filius, per Marcum Vi. bium Verum filium suum professus cst praedia rustica Sestertiis 80000. accipere debet. Sestertios 16438. numos, et obligare Fundum Mucianum, Vetuniannm cum Meride, qui est in Veleiate Pago Floreio adfinibus Petronio Epimele, 'fratribus Ateolis, et populo, quem professus est Sestertiis 56000. in Sestertios 5000. Item Fundum Cellianum, Flavianum Pago suprascripto, adfinibus Ateolis fratribus, et se ipso, et Populo, quem professus est Sestertiis 24000. in 1438 numos.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ethy sun buoius Sulpiciua, Verus professus est praedia rusticas Bestertiist 71628. numis, accipere debet Sestertius 7571132pumos, ietriobligare Fundos Lubautious, Qb. sidianom z Arrianum, qui est in Velejale Payo Valerio, adfinibus Repablica Lucensium et Minicio Vero, et Viccio Babino pet Locio. Alilio, et Fundum Marianum in Voleiate Pago Salvionit adfinibus Granio Prisco, et Tarsunið, et Sulpicio Baecho, quos duabus summis pror; fessus, est Sestertiis 1 28600, numis, in Sestertios 2224. annos.: Itenu Fundos Lucilianos, Didianos, qui sunt in Veleiate Pago Valerio, adfinibus Lucensibus, et Valeria Polla, quos professus est Ses'tertiis 40000, in Sestertius 3500, numos, ago i 2 faiys i Vibius Probus per Vihium Sabinnm professus est; praedia rustica Sestertiis 58800, numis, aceipere debet, Sestertios 4668. obligare Fundos Maticianos çum casis in Veleiale Pago' salutare, adfipibus Attielio, et Naeviis fratribus, quos professus est Sestertiis 24000. in Sestertios 2000. Item Fundos Geminianos, Pisunia. cum Pago suprascripto arfinibus Atilio Attielao, et Populo, quos professus est Sestertiis 12700. numis, in Sestertios 1000. Item casas Pago, et adfinibus suprascriptis, ct Fundos Veccalenium, Cottasianum pro parte dimidia Pago suprascripto adfinibus Atilio Altielao, et Velleio Ingenuo, quos duabus summis professus est' Sea in stertiis 22000. in Sestertios 1668. numos. ou 13. Marcus Mommeius Persicus professus est prae. dia ruslica in Veleiale, et Placentino, deducto Vectigali, et eo quod Cornelius Gallicanus obligavit 1180600. numis, accipere debet Sestertios 94765. numos; et obligare Fundum Attianum in Veleiate Pago Ambitrebio adfinibus Pontiis fratribus, et Fundum Albianum Pago suprascripto adfine Fundo suprascripto, et Bondan Furianum pro parte quarta Pago suprascripto, et Fundum Metellianum pro parte dimidia, et sexta Pago suprascripto, adfinibus Battis fratribus, et Fundos Mucianum, Vetiianum/ pro parte dimidia Pago saprascripto adfini. bus Virió Severo, et Minicio Polla, quos professus est pluribus sunimis Sestertiis 56460. numis, in Sestertios 3000. Item Fundum Statianum cum Colonia Gentiana Pago suprascriplo , adfinibus Licinio Catone, et Vibio Severo, quem professus est Sestertiis 40000. in Sestertios 3500. numos. Item Fundum Lereianum pro parte dimidia Pago suprascripto adfine Republica Placentinorum, quem professus est. Sestertiis 22540.tagumisyys et Fandum Aestinianum Antistianum Cabardiacum pro

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

parte dimidia Pago, et adfinibus suprascriptis şisquem professus est. Sestertiis 45000 in Sestertios 5000. Item Fundum Vellinmi Pago suprascripto, adfine Marco Baes bio, i quem prófessus est Sestentiis 66000:ain Sesterlios 5000. Itein Fundum Vibianum IBaebianum Pago suprascripto adfine Lucio Atilio, quein professus est Sester. tiis soovo in Sestertios 13500. i pomos, "Itemu Fundum Olympianum pro parte dimidia Pago suprascripto, adfinibus Virio Severo, 'et Yolumni Memnure, quem pro fessus est: Sestertiis 26000. oin Sestertiost 2000. i Item Saltum Altianum cum Fundo Flaviano! Vipponiano pro parte dimidia, Item Fundam' Messianumia pror parte tertia jo eti vigesima quarta Pago saprascripto,adfi aibus Cornelia Severa, et Licinio Catone, quos professus est Sestertiis 7.7500, in Sestertios 75003 Qudsos, 0 Item Fundum Cartricianum Pago suprascripto, Vico Flania adfi. nibus segret Aliis, quem professus est Sestertiis hoooo. in Sestertios 5444. numus. Item Fundam Calventia-, num, quem professus est Sestertiis: 40000. in Sestertios 3500. numos. Item Fundum Calidianum, queor professus est Sestertiis 35000. in Sestertios 3000. Item Fundom Gallianum, quem professus est Sestertiis a 2000. in Sestertios 1000. Item Fundum Murrianum, quem pro fessus est: Sesterţiis. 85000. in Sestertius: 7500. numos. Item Fundum Ligusticum, quem professius est Sestertiis 40000, in Sestertios 3500, numos. Item, Kundum Ennianum pro parte dimidia, quem professps est Sesler tiis. a5000, in Sesterlius 1000. Itein Fundum Valerianum, quem professus est Sestertiis 85000, in Sestertios 7500. numos.' Item Saltum Canianum, quem professus est Sestertiis 16uvo. in Sestertios (1000. Ilem Fundum Cabardiacum veterem in Veleiate Pago suprascripto, adfinibus Caio Volumnio Memore, et Republica Placentinórnm, et Metello Firmino, quem professus est. Sestertiis 210000. in Sestertioss 17000.. ' Item Fundum Licinianum pro parte dimidia, qui est Payu: suprascripto, adfine Licinio. Vero, quem professus est Seslentiis 8000. et Fundum Dellianum- cum Colonia , qui esti in Velejate Payo Floreio, adfinibus Grapio Prisco, et Baebio Vero, quem professus est Sesterliis 23600 numis, in Sestertios 2321. numos. Item Fundum Atilianum, qui est in Placentino Pago Venerio, adfine Lucio. Atilio, quem professus est Sestertiis 30000. in Sestertios 2duo. Item Fundum Clennanum, pro parte dimidia Pago suprascripto, quem professus est Sestertiis 25000. in Sestertios 2000. Item Fundam Granisium, Furianum,

Munatianum in Placentino Pagoi suprascripto adfine Li. cipio Catone zo quem, professus est Sestertiís 12000. in Sesterbios looo, Item Fundnm Cinnianam Pago suprascriptu, adfine Fundo saprascripto , et Fundam Billianym pro parte dimnidiaPago suprascripto, adfiue Lucio Atinioc et Fundum Caninjanum Pago suprascripto, adfinidus Fundis suprascriptiis, quos professus esto pluribus summis Sesteriais 16056. inumis, in Sestertiosi povo. Item Fundum Satrianum in Placentino Pago VercellenS@, adfinibus Donitio Primro, et Atilio Saturnino; quem professus est Sestertiäs 5hood. in Sestertjos 5000. Item Faudum Vennpleianumn Pago Vercellensi, adfine Clodio Grapto,) et, Fundum Solianum, set Fundi Avilliniani par. tem dimidiam, in Placentino Pago Veronense, adfinibus Publio Atilio et Arruntio Nepote, et Fundum Błassianum pro parte sexta Pago Lurate, adfinibus Miruliais, quos pluribus summis professus est Sestertiis 1800o. in Sestertios 1000, numos. 11

14. Publius Albius Secuodus per Albiųın Severum filium suum professus práèdia rustica 'Sestertiis 151200. namis, accipere debet Sestertios 12104. numos, et obligare Bandum Juliagum cum Figlinis, et Coloriis novem Pagis Iunonio, et Domitio, adfinibus Maclio Severo, Marco, Velleio Piscodioga, et Populo, quem pro- fessus est Sestertiis '120000, in Sestertius 10153. numos. Item Funduni, sive Saltum Betulianum pro parte tertia, qui est in Velleiate Pago Domitio , Vico Caturniaco adtinibus Antonio Prerio, et Caio' Antonio, et Populo, quem professus est Sestertiis 26200. numis in Sestertios 2000: numos:

?! "!:25Caius Dellius Proculus per Caium Dellium Hermen libertum suum professus est praedia rustica, deducto VectigaliSestertiis 292820. numis accipere debetśestertios 23601 numus, et obligare Fundum' Mucianum pro parte dimidia, qui est in Veleiate Pago Floreio, adfinibus Marco Petronio Epimele; et Lucio Grario Pruculo, et Populo, et Fundum Cornelianum Terentianum Pago suprascripto, adfinibus Calidio Censore, et Lucio Cranio, et Populo, et Fundum Vitillianum Rufianum pro parte tertia Pago Floreio adfinibus se, et Valeriis fratribus, et Fundum Pulleliacum pro parte dimidia, Pago suprascripto, adfinibus Aebutio Secundo, et Dama, et Fundum Vírocaesium pro

parte sexta in Veleiate Pago sa-) lutare, ad finibus Vetelatibus, quos pluribus summis professus est Sestertiis 44630 numis, in Serştertios : 4000. Item Fundum Asellianum, Egnatianum pro parte dimi

et

quem professus

, et Sulpicia Priscilla .annis quem professns est Sestertiis dta, cum Menidibus, qui est I Veleiate Pagbo luhonio, adfinibus Vition Proculo, et Pópulo; i quem Professus est Sestertiis? 33000, in sestertios 3000. Freyr Purdum Afrarianum, Mancianunt, Birtelum, 'Arrúntianom Pago supraseriplo, adfinibus Republica Lúcensiunt, et Minicia Polla, let' Populo, quem professus est Sestertiis 155000.

Saltum Naria-
rum Calucianuni pro parte quarta', qui est in Veleiate
Pago Iunonio, adfinibus Viltu Nepote, et Popilo, qưem
professus est Sestertiis 21.560. numis, i et Funduin Cor.
bellianum Asellianum Egnatianum cum Menidibus' Pago
suprascripto, adfinibus Ávilis Optató, 'et Vikto Procuto,

s
stertios 3501. numos. į
, 16. Caius Caelius Verns per O'nesimúm Servum
suum professus est 'praedia rustica in Placentino,
Veleiale, et Libarnensi deduéto Vectigali, et iis, quae
ante Cornelius Gallicanus, ver Purrponiits Bassus obli-
gavernnt Seslertiis 813879 'numis, accipere debet Sester-
tios 67850. nunios; et oblitare Fundum Coliactérüni
pro parte dimidia, et Colonia Einnerum pro parte quarta,
qui sunt in Veleiate Payo Junonio, ad finibus Valerio
Adalescente, et Vírio Nepote, et Populu, et Fundam
Antonianum in Veleiate Pago Medutiv, adfinibus' Aliiis
fratribus et Atilio Expeetate, et populo quos duabus
summis professus est Sestertifs 37400 nun is in Sester.
tiu's 3350. Item Fundum Venibraniuni Paternum, qui
est in Veleiate Paço Domitio, adfinibus Licinio Catone,
71400 in Sestertios 6ooo nümos. Item Fundam Şatuia-
num qui est in Veleiate Pago Velleio, adfinibus Lucen-
sibus, et Anniis fratribus ,' et Populu, quem 'professus
est Sestertiis 32000 'in Sestertios 3ooo." Item Fundum
Vibianum Libreliuni in Veleiate Pago 'Statielo, adfini,
bus suprascriptis, quem professus est Sestertiis 30200
numis in Sestertios 2000. Item Fundum Gittianum
Roudelium pro parte dimidia, qui est in Veleiale Payo
Albense, adfinibus suprascriptis, quem professus est
Sestertiis 36000 in Sestertius 3000. Itém Fundum Dir-
rianum in Veleiale Pago Ionunio, ad finibus Virio Ne.
pote, et Attiis fratribus et Fundum Paternum pro
parte quinta, et parte decima, et Claris pro parte
tertia, et Fundum Atereianum pro parte quarta, qui
sunt in Veleiate Pago Domitio, adfinibus Vibio Severo,
et Atiis fratribus, et Populo, Fundum Mucianum Clou-
strum Tulare pro parte dimidia, qui est in Veleiate
Pago Albense adfinibus Aebutio Saturnino, et Anniis, et

« PreviousContinue »