Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

cativ certa a quo's excitavimus, inverso tantum ordine, et cum addi.,

, ,

628. 23) Cf. Eustathinm ad Iliad. R. p. 612, 23, ed. Basil. (722, 22. "Rom.), item ad Iliad. E. p. 408, 3. Bas. Translato sensu, de interiore veste, qua corpus tegitur, dictum vides apud Alciphronem rhelorem in Epp. 1:39 p. 59. Ου γαρ δια παραπετασμάτων εγώ, φησιν, αγωνίσοunc , oúš dvičouévn (Berglerus vertit nec tergiversando),

X 16v vyvuvixão. Plura loca suppeditabani Dorvillius 1. I'et Steph. in Thes. T. III. p. 253. Ex iis quae ata tulimus iam hoc, opinor, constabit, in ipsa voce napaAltdoud nihil quaeri posse, quo alterutra verbi signifi. rataque fiat:

Enimvero quum paullo diligentius cutísideramus tum verba Pollucis, "ÉÉESTI Sè mal το παραπέτασμα αυλαίαν καλεϊν, ab aliis Lexicographis, fragmentour, ab 'Onomastici auctore' firmandae interpretatieni suae adhibitum, neque a Suida et Lexici Segueriani auctore non commemoratum: "Titepidov elπόντος εν τω και. π., οι δε εννέα άρχοντες είστιώντο εν τη Στοά, περιφραξάμενοι τι μέρος αυτής αυλαίαις, vix dn. bitare licet, quin Pollux, hoc quidem loco, vocem maparétatua -expositurus, de velo sive, aulaeo, quo scena ante èt post fabularum commissionem operiri solebat, cogitaverit. Aủldiav, unde Latinorum aulaeum, hoc maxime sensu poni, ex Hesychio, Suida, Etymologico M., aliis, ante laudatis, satis notum est 24); et Hyperidis verba modo descripta vix aliter quam de aulaeis intelligi possunt, quibus pars Stoae, convivio Archontum destinata, circum occlusa, a reliqua porticu quasi septo quodam separabatur. Quodsi quaeris,' an Graecis in théatris talia scenae operimenta usitata fuerint, rem

[ocr errors]

in

1591 et praestantissimam Reimari) tripAttéréoutæ legitur,

MOD TEPLICET. ut traditStieglitzius i: I. p. 589: 23) „Aeterna in his (verbis) confusio: et sane TTERLIJÉTaguc et

παραπέτασμα 1 idem non sunt: genere tamen ista vele, tapetes; Tapanetáquata dicuntur passim, et casibus singe

laribus sit locus περιπετάσμασι.24) Aúlažai, ait Perizonius ad Aeliani V. H. IX. 3. T. I.

518., dicebantur vela, aut simile quid, quod expandebatur ad locum aliquem oceludendum. Hinc vel maxime inva. Juit hoc vocabulum in scena. Hesychius exponit eñs ,orn vñs naponétaoud. Similiter Suidas, qui tamen etiam ex Polybio loca affert; in quibus ponitur pro velo, quo clau. ditur tabernaculum regis."

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

a Sestertios... mos. Fiunt Sestertii 47040. numi qui inter se

amplius cognoscendam, certe ex Pallare, aqui Romanos rum morem respicere potuit, Aconfiei laud, posse barespondebo. 1 i Aliter quidem nuper visum est Çi, Genellio, qui unius Pollucis auctoritate usus , aulaeum in Atheniensium theatro duplici, vel consilio adhibitume fuisse docet, primo, neo scenam prius , quam necesse erat populus in theatro sedens conspiceret, deinde , ut, progrediente fabula,

esset, scena Sed aliud est, scriptorum fidem diligenter

diligenter explorare,

D 2190 aliud, meris duci coniecturis. Vestri autem causa ,

Commilitones ornatissimi, nunc demum tollendum, vel potius,

as fase more loquamur, premendum est aulaeum. Etenim in scenam iam prodire gestiunt Artes, Bonaeque Litterae et Disciplinae, sororio iunctae amore vosque blandis compellare vocibus, ut dulci earum consortio adscripii, in omni humanitatis parte perficiendi vos acérrimó studio ad summam laudem contendatis, aurea illa pa' rentis ad filium abiturum mandata animis vestris penis

02291019 me op tus infigentes:

Αίεν αριστεύειν, και υπείροχον έμμεναι άλλων
Μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν , οι μέγ

Tet ein
šyévovro. 26)

000 eii 79129

news.260 XXX.

1?134,701 Obligatio Praediorum ob Sestertium deciens quadra.

ginta quattuor milia ut ex indulgentia optimi mar
ximique Principis Imperatoris Caesaris. Nervae. Tra-
iani" Augusti Germanici Dacicil Pueri Puellaeque

alimenta accipiant legitimi numero 245. in singulos : legitimae numero 3.4. singulae, Sestertios 12. numos,

Fiunt Sestertii 4896. Spurius 7. Spstertios 144.3 02 Spuria 1. Sestertios 120. Summa Sestertiorum 52200 . quae sit usura

sortis supra 1. Caius Volumnids Memor, et Volumnia Alce per 35) Vid. Theater zu Athen p. 54. Cf. Stieglitzium in Archacolog

Unterhaltungen T. I. p. 97. not. 36) Hoin, 11. VI. 208 - 210. Prima semper laudis praemia referre, et super alios ercellere.

Neque nomen

dedecorare maiorum, * Tavola alimentaria Veleiate detta Trajana restituita alla

[graphic]

Voluminium Diadumenunt libertum suum professi sunt Fundum Quinetiacum 9o Aurelianum, Collem Muletatem cum silvisy qui est in Veleiate Pago Ambitrebiv adfi. mibu's Mareo Mommeio Persico, Satrio Severo, et Po. pulo Sestertiis 1080vol accipere debet Sestertios 8692. numoszeet Fundum supra scriptum obligarentu 2014 215 Marcus Virius Nepos professus est praedia ru-, stica deducto Vectigali Sesterliis 310545. numis, accipere debet Sestertios 25353. numos, et obligare Fundum Planianum, qui est 'in Veleiate Pago Iunonio adfinibus Prisco Palameno, et Velleio Severo, et Populo, quem professus est Sestertiis 14000. et Fundum Suigianum cum casis tribus Pago suprascripto adfinibus Caio Calidio et Velleio Proculo, et Populo, quem professus est Sester

Fundum Petronianum Pago et adfinibus suprascriptis quem professus est Sestertiis 4000. et Fundum Manlianum Hostilianum cum casa Pago su. prascripto adfine Caelio vero, et Baebio Vero', et Populo quem professus est Sestertiis 11000. in Sestertios 3353. numos. Item Fundum Manlianum, Storacianum, Calpurnianum Papo suprascrip!o adfinibus vivis Stolici. nis fralribus, et Vettiis fratribus, quem professus est Sesterrtiis 20000., et Fundum Munatianum, Altianum cum casis tribus Pago suprascripto adfinibus Valerio Adu. lescente et Baebio Vero, et Populo, quem professus est Sestertiis 28000., et Fundum Munatianum Attianum Pago

,

a tribus, et Syllaelis fratribus, quem professus est SeTekstertiis 14000. in Sestertios 5000. Item Fundum Arsu

niacum cum casis pro parte dimidia, et tertia et duodecima Pago suprascripto, adfinibus Caelis fratribus, et Populo quem professus est Sestertiis 84333. numis in Sestertios 600o. Item Fundum Propertianum Pago su

prascripto cum casa, adfinibus Alilio Palameno, et Aia1 sis fratribus, et Populo, quem professus est Sestertiis

21410. numis, et Fundum Messianum, Allelianum pro parte quarta, qui est in Veleiate Payo Domitio, adfinibus Volumnio Crescente, et Novelliis fratribus, et Poe palo, quem professus jest 14000. et Fundum Licinianum Virianum pro parte dimidia, qui est in Veleiate Pago Iunonio, adfinibus Palameno Prisco, et Pullieno Prisco,

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sua vera lezione da D. Pietro de Lama, Prefetto del Ducale Museo. Çon alcune Observazioni del medesimo, Parma, 1819. 4to. pp. 129 154.

1

quem protessus est. Sestertiis 7600. Qumis in Sestertios 3000. Item Fundos (sive Saltus Narianos, Catusanianos pro parte dimidia et quarta, qui sunt in Velejate Page Iunonio adfinibus Caio Caelio Vero, et Dellio Proculo, quos professus est Sestertiis 64000, in Seslertius 4000. , Item Fundum Mupatianum, Praestanum, Vibianum, Vaculeianum Pago suprascripto, adfinibus Stonioelis fratribus , i et Populo, quem professos est. Susterlis 14000. et Fundum Cornelianum Collacterianum Flaccelliacum cum Colonia , Munaliana Artefigia -pro parte dimidià, et Coloniam Vettianam Cornelianam pro parte quarta Pago. suprascriptó adfinibus Caelio Meron et Cae tunio Pupillo, et Populo, quem professus est Sestertiis 26300. numis, item Fundum Acilianum,!e Alboniamuany Caninianum pro parte dimidia Pago suprascripto adini bus Dellio Proculo, et Aebutiis fratribus, letPópulo, quem professus est Sestertiis 10432, numis, in Sestertios 4000.

3. Titus Naevius Verus per Naevium Nepotem filium professus est praedia rustica deducto' Vectigali Sestertiis 77292. accipere debet Sestertios 6197. numos, et obligare Colonias duas in Veleiate Pago Bagienno Vico Ivanelio, adfinibus Caio Naevio, et Marco Appio, et Populo, quas professus est Sestertiis 10000 et Coloniam Pago suprascripto Vico Nitelio ad finibus 'Licinio Catone, et Populo, quem professus est Sestertiis 9000., et Pundum Ebureliam cum Silvis pro parte quarta in Veleiate Pago Domitio adfinibus Sulpicia Priscilla, Populo, quem professus est Sestertiis 12829. numis, et Fundum Messianum, Pago suprascripto, ad finibus Apthoro, et Caio Volumnio, et Populo, quem professus est Sestertiis 11000. in Sestertios 3000, numos. Item Fun. dum Ivanelium, qui est in Veleiate Pago Bagienno adfinibus Naevio Firmo et Appio Vero, et Virio Firmo, et Populo, quem professus est Sęstertiis 70000, in Sestertios 3197, numos.

4. Caius Valerius Yerus professus est suo nomine, et Lucii Valerii fratris sui, 'et Publii Valerii Ligurini praedia rustica Sestertiis 107400, numis, accipere debent Sestertios 12233. numos, et obligare Fundos Terentianos, et Malapagios, qui sunt in Veleiate Pago. Statiello adfinibus Republica Lucensium, et Licinio Ruparcellio, et Populo, quos professus est Sestertiis 53600, numis in Sestertios 5000. Item Fundum Ibittam Pago et adfinibus, suprascriptis,,, quem professus est Sio stertiis 20503. numis. Item Fundum Crossilíacum Pago,

[ocr errors]

in .

et adfinibus supraseriptis, quem professus est Sestertiio 2100. seam is in Sestertiog 2000. Item Fundos Buelabras, et Tusc!aalum pro parte dimidia, qui sunt in Veleiate Pago Salutarey adfinibus Marco Vario et Caelio Pudente, et Popolo; quem professus est Sestertiis 30000. in Sesterţios 2233. sumos. Item Fundum Mettunia, Pago suprascripto adfine Republica Veleiatium, quos -.-'5. Marcus Antohius Priscus professus est Praedia rustica Sestertiis 233080, numis, accipere debet Sestertios 18028, numos; et Obligare Fundos duos Antonianum et Cornelianum, qui sunt in Veleiate Pago Albense Vico Seceniae, adfinibus Antonia Vera, et se ipso, quos professns est Sesteptiis 23000. in Sestertios 2000.. Item Fandos duos Albonianos Vibullianos loco suprascripto, adfinibúsi Aulio Prisco, et suprascřiptis, et Fundos Antonianos dnos loco soprascripto adfinibus Antonia Sa. bina, et Vera, et Populo, quos professus Sestertiis 18000. et Vetutianum, Acutianum adfinibus Calidio Proculo, et Populo loco suprascripto; et Fundum Ancharianum loco supra scripto adfinibus Calidio Prisco, et Antonia Vera, et Populo, quos professus est pluribus sunimis Sestertiis 43658. numis in Sestertius 4000, Item Fundum Calidianum, Licinianum Pago suprascripto Vico Blondelia adfinibus Antonio Sabino, et Calidio Prisco, et Kandum Calidianum, Sarvellianum, Papinjanum, loco suprascripto adfinibus Calidiis Vero et Proculo, et Populo, et Fundos Virianos, Calidianos, Salvianos duos loco suprascripto, adfinibus Antonio Sabino, et Calidio Vibio, quos pluribus summis professus est Sestertiis 23830, numis, in 12028. numos . Item Fundus duos Valianos, Antonianos, Messianos, Caturnianos loco suprascripto, adfinibus Vinio Siveroy et Albio Secundo, et Caio Cominio, et Popula, quos professus Sestertiis 32000 , in Sestertios 3000. - Item Fundum Bassilianum, Caturnianum, loco suprascripto adfinibus Atilio Firmo, et Anniis fratribus, et Populo, Item Fundum Atilianum loco suprascripto, adfinibus Atilio Firmo, et Popülo, et Fundum Saccuasicum Sext'anum loco suprascripto adfinibus Anniis fratribus Lucio et Caio, et Fundum Atilianum cum Silvis, communionibus, Anniis fratribus, et Atilio Firmo, quos pluribus summis professus est Sestertiis 46000. in Sestertios 400%. Item Fundum Epniapum loco suprascripto, sine Pago Domitio, adfinibus Virio Severo, et Albio Secundo, et Populo, quem professus est Sestertiis 35000. in Sestertios zodo.

« PreviousContinue »