Page images
PDF

VII. [Quam diversae Graecorum sententiae super numero Niobae filiorum.] VIII. De his, quae habere ανμπτωσίαν videntur cum luma mamsuescente ac senescente. IX. Qualibus verbis delectari solitus sit Antonius Iulianus, positis in mimiambis [Cn. Matii; et quid significet M. Cato in oratione, quam] scripsit de innocentia sua, cum ita dictitat `numquam vestimenta a populo peposci*. [X. Quid vocabulum “ex iure manum consertum' significet. XI. Quid sit sculmae verbum positum apud M. Var

[ocr errors]

A. GELLII NOCTIVM ATTICARVM LIBER PRIMVS.

I.

Quali proportione quibusque collectionibus Plutarchus ratiocinatum esse Pythagoram philosophum dixerit de comprehendenda corporis proceritate, qua fuit Hercules, cum vitam inter homines viveret.

1 Plutarchus in libro, quem de Herculis quantum inter homines fuit animi corporisque ingenio atque virtutibus conscripsit, scite subtiliterque ratiocinatum Pythagoram philosophum dicit in reperienda modulandaque status longitudinisque eius praestantia. 2 Nam cum fere constaret, curriculum stadii, quod est Pisis apud Iovem Olympium, Herculem pedibus suis metatum idque fecisse longum pedes sescentos, cetera quoque stadia in terra Graecia ab aliis postea instituta pedum quidem esse numero sescentum, sed tamen esse aliquantulum breviora, facile intellexit, modum spatiumque plantae Herculis, ratione proportionis habita, tanto fuisse quam aliorum procerius, quanto Olympicum sta8 dium longius esset quam cetera. Comprehensa autem mensura Herculami pedis, quanta longinquitas corporis ei mensurae conveniret secundum maturalem membrorum omnium inter se competentiam modificatus est atque ita id collegit, quod erat consequens, tanto fuisse Herculem corpore excelsiorem quam alios, quanto Olympicum stadium ceteris pari numero factis anteiret.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

II.

Ab Herode Attic9 C. V. tempestive deprompta in quendam iactantem et gloriosum adulescentem, specie tantum philosophiae sectatorem, verba Epicteti Stoici, quibus festiviter 5 a vero Stoico seiunxit vulgus loquacium nebulonum, qui se Stoicos nuncuparent.

Herodes Atticus, vir et Graeca facundia et con- 1 sulari honore praeditus, accersebat saepe, nos cum apud magistros Athenis essemus, in villas ei urbi 10 proximas me et clarissimum virum Servilianum compluresque alios nostrates, qui Roma in Graeciam ad capiendum ingenii cultum concesserant. Atque ibi 2 tunc, cum essemus apud eum in villa, cui nomen est Cephisia, et aestu anni et sidere autumni flagrantis15 simo, propulsabamus incommoda caloris lucorum umbra ingentium, longis ambulacris et mollibus, aedium positu refrigeranti, lavacris nitidis et abundis et collucentibus totiusque villae venustate, aquis undique canoris atque avibus personante. so Erat ibidem nobiscum simul adulescens philosophiae 8 sectator, “disciplinae', ut ipse dicebat, *stoicae', sed loquacior inpendio et promptior. Is plerumque in com-4 vivio sermonibus, qui post epulas haberi solent, multa atque immodica de philosophiae doctrinis intempestive 95 atque insubide disserebat praeque se uno ceteros omnes linguae Atticae principes gentemque omnem togatam, quodcumque nomen Latinum rudes esse et agrestes praedicabat atque interea vocabulis haut facile cognitis, syllogismorum captionumque dialecticarum la80 queis strepebat, xvg ιεύοντας et jανχάζοντας et σωίτας aliosque id genus griphos meminem posse dicens nisi se dissolvere. Rem vero ethicam naturamque humani ingenii virtutumque origines officiaque earum et confinia aut contra morborum vitiorumque fraudes 35 animorumque labes, pestilentias asseverabat nulli esse ulli magis ea omnia explorata, comperta meditataque. Cruciatibus autem doloribusque corporis et periculis 5

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Quod Chilo Lacedaemonius consilium anceps pro salute amici cepit; quodque est circumspecte et anxie considerandum, an 20 pro utilitatibus amicorum delimquemdum aliquando sit; motataque imibi et relata, quae et Theophrastus et M. Cicero super ea re scripserunt.

Lacedaemonium Chilomem, virum ex illo imcluto 1 mumero sapientium, scriptum est im libris eorum, qui 25 vitas resque gestas clarorum hominum memoriae mamdaverumt, eum Chilomem in vitae suae postremo, cum iam imibi mors occuparet, ad circumstantis amicos sic locutum: *Dicta' inquit “mea factaque im aetate longa ple- 2 so raque omnia fuisse mom paenitenda, fors sit ut vos etiam sciatis. Ego quidem im hoc certe tempore mom 3 fallo me, nihil esse quicquam commissum a me, cuius memoria [mihi] aegritudini sit, mi illud profecto umum sit, quod recteme am perperam fecerim, mondum mihi 35 plane liquet.

« PreviousContinue »