Page images
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tati converrebant, quibus im legendis ante animus semio so ' {• I. .

[ocr errors]

ac taedio languebit quam unum alterumve reppererit, quod sit aut voluptati legere aut cultui legisse aut 12 usui meminisse. Ego vero, cum illud Ephesii viri summe mobilis verbum cordi haberem, quod profecto

volvendis tramseundisque multis admodum voluminibus per omnia semper megotiorum intervalla, in quibus

[ocr errors][ocr errors]

furari otium potui, exercitus defessusque sum, sed modica ex his eaque sola accepi, quae aut ingenia prompta expeditaque ad honestae eruditionis cupidinem utiliumque artium contemplationem celeri facilique com* 5 pemdio dueerent aut homines aliis iam vitae negotiis Occupatos a turpi certe agrestique rerum atque verborum imperitia vindicarent. Quod erunt autem in his commentariis pauca quae- 18 dam scrupulosa et anxia, vel ex grammatica vel ex * 10 dialectica vel etiam ex geometria, quodque erunt item paucula remotiora super augurio iure et pontificio, mom t ; oportet ea defugere, quasi aut cognitu nom utilia aut perceptu difficilia. Non enim fecimus altos nimis et : , obscuros in his rebus quaestionum simus, sed primitias niis quasdam et quasi libamenta ingenuarum artiúm dedi■ [ mus, quae virum civiliter eruditum neque audisse umt | quam meque attigisse, si mom inutile, at quidem certe a | indecorum est. Ab his igitur, si cui forte nonnum- 14 ), | quam tempus voluptasque erit lucubratiunculas istas e/10 eognoscere, petitum impetratumque volumus, ut in lem gendo quae pridem seierint mom aspermentur quasi mota - I imvulgataque. Nam ecquid tam remotum in litteris 16 '- ' est, quin id tamen complusculi sciant? et satis hoc s. | blandum est, non esse haec meque in scholis decantata ^ *i5 meque im commentariis protrita. Quae porro nova 16 - | sibi ignotaque offenderint, aequum esse puto, ut sine vano obtrectatu considerent, am minutae istae admoni| tiones et pauxillulae nequaquam tamen sint vel ad alendum studium vescae vel ad oblectandum fovendumque animum frigidae, sed eius seminis gemerisque sint, ex quo facile adolescant aut ingenia hominum vegetiora aut memoria adminiculatior aut oratio sollertior aut sermo incorruptior aut delectatio in otio atque in ludo liberalior. Quae autem parum plama videbuntur aut 17 minus plena instructaque, petimus, inquam, ut ea nom doeendi magis quam admonendi gratia scripta existimemt et, qüasi [demonstratione vestigiorum contenti,

[ocr errors]

persequantur ea post, si libebit, vel libris repertis vel 18 magistris. Quae vero putaverint reprehendenda, his, si audebunt, succenseant, unde ea nos accepimus; sed enim, quae aliter apud alium scripta legerint, ne iam statim, tempere obstrepant, sed et rationes rerum et 5 auctoritates hominum pensitent, quos illi quosque nos secuti sumus. Erit autem id longe optimum, ut qui in lectitando, percontando, scribendo, commentando, numquam voluptates, numquam labores ceperunt, nullas hoc genus 10 vigilias vigilarunt neque ullis inter eiusdem Musae aemulos certationibus disceptationibusque elimati sunt, sed intemperiarum negotiorumque pleni sunt, abeant a noctibus his procul, atque alia sibi oblectamenta

quaerant. Vetus adagium est: 15 Nil cum fidibus graculost, mihil cum amaracimo sui.

20 Atque etiam, quo sit quorumdam male doctorum hominum scaevitas et invidentia irritatior, mutuabor ex Aristophamae choro amapaesta pauca et quam ille 20 homo festivissimus fabulae suae spectandae legem dedit, eandem ego commentariis his legendis dabo, ut ea me attingat meve adeat profestum et profanum vulgus, a 21 ludo musico diversum. Versus legis datae hi sunt:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Volumina commentariorum ad hume diem viginti 22 iam facta sunt. Quantum autem vitae mihi deinceps 28 deum voluntate erit quantumque a tuenda re familiari procurandoque cultu liberorum meorum dabitur otium, 5 ea omnia subsiciva et subsecundaria tempora ad colligendas huiuscemodi memoriarum delectatiunculas conferam. Progredietur ergo numerus librorum diis bene 24 iuvantibus cum ipsius vitae quantuli quique fuerint progressibus, meque longiora mihi dari spatia vivendi 10 volo quam dum ero ad hanc quoque facultatem scribendi commentandique idoneus. Capita rerum, quae cuique commentario insunt, ex- 25 posuimus hic universa, ut iam statim declaretur, quid quo in libro quaeri invenirique possit.

CAPITVLA LIBRI PRIMI.

I. Quali proportione quibusque collectionibus Plutarchus ratiocinatum esse Pythagoram philosophum dixerit de comprehendenda corporis proceritate, qua fuit Hercules, Cum vitam inter homines viveret. II. Ab Herode Attico C. V. tempestive deprompta in quemdam iactantem et gloriosum adulescentem, specie tamtum philosophiae sectatorem, verba Epicteti Stoici, quibus festiviter a vero Stoico seiunxit vulgus loquacium nebulonum, qui se Stoicos nuncuparent. III. Quod Chilo Lacedaemonius consilium anceps pro salute amici cepit; quodque est circumspecte et anxie COnsiderandum, an pro utilitatibus amicorum delinquendum aliquando sit; notataque inibi et relata, quae et Theophrastus et M. Cicero super ea re scripserunt. IV. Quam tenuiter curioseque exploraverit Antonius Iulianus in oratione M. Tullii verbi ab eo mutati argutiam. V. Quod Demosthenes rhetor cultu corporis atque vestitu probris obnoxio infamique munditia fuit; quodque

item Hortensius orator ob eiusmodi munditias gestumque in agendo histrionicum Dionysiae saltatriculae cognomento compellatus est. VI. Verba ex oratione Metelli Numidici, quam dixit in censura ad populum, cum eum ad uxores ducendas adhortaretur; eaque oratio quam ob causam reprehensa et quo contra modo defensa sit. VII. In hisce verbis Ciceronis ex oratione quinta in Verrem “hanc sibi rem praesidio sperant futurum' neque mendum esse neque vitium, errareque istos, qui bonos libros violant et *futuram' seribunt; atque ibi de quodam alio Ciceronis verbo dictum, quod probe scriptum perperam mutatur; et aspersa pauca de modulis numerisque orationis, quos Cicero avide sectatus est. VIII. Historia in libris Sotionis philosophi reperta super Laide meretrice et Demosthene rhetore. IX. Quis modus fuerit, quis ordo disciplinae Pythagoricae quantumque temporis imperatum observatumque sit discendi simul ac tacendi. X. Quibus verbis compellaverit Favorinus philosophus adulescentem casce nimis et prisce loquentem. XI. Quod Thucydides scriptor inclitus Lacedaemonios in acie non tuba, sed tibiis esse usos dicit, verbaque eius super ea re posita; quodque Herodotus Alyattem regem fidicinas in procinctu habuisse tradit; atque inibi quaedam notata de Gracchi fistula contionaria. XII. Virgo Vestae quid aetatis et ex quali familia et quo ritu quibusque caerimoniis et religionibus ac quo nomine a pontifice maximo capiatur et quo statim iure esse incipiat simul atque capta est; quodque, ut Labeo dicit, nec intestato cuiquam nec eius intestatae quisquam iure heres est. XIII. Quaesitum esse in philosophia, quidnam foret in recepto mandato rectius, idne omnino facere quod mandatum est, an nonnumquam etiam contra, si id speres ei qui mandavit utilius fore; superque ea quaestione expositae diversae sententiae.

« PreviousContinue »