Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors]

XV rionis cum excerptis enarrationibus Georgii Me. 198. Poetices ait se vsl jubere vel optare tote rulæ . Hinc notæ & castigationes Theodori opere abstinere virum probum. Et O&avius Fer. Pulmanni, P. Pithæi, Nic. Rigaltii: commen- rarius qui hujus Poetæ multa loca egregie il. tarii Domitii Calderini, & selecta ex quæstio- luftrat II. 14. electorum, ait se plenum Com. nibus Angeli Sabini fuper Juvenale, ex Geor: mentarium dare meditatum, sed absterruit, in. gii Vallæ, Antonii Mancinelli, Jodoci Badii quit, frequens obfcænitas . Non enim consilium Åscenfii commentariis, Scholiisque Adr. Tur- emasculare , quod infortunium Hispano Poete nebi, Eilhardii Lubini , Bernhardi Autumni, | ( Martiali ) contigit, qui intestabilis factus est, & Thomæ Farnabii. Has observationes exci- og so laniena placuisset , totus fere excidendus e. pit fylloge notarum ab Henninio excerptarum rat. Plurima enim, ut cenfet Cæfar Scaliger, in c scriptis utriusque Voffii, Jos. Scaligeri, Sal. eo occurrunt non modo non explicanda , Jed ne mafii, Grævii, Octavii Ferrarii, Barthii, Bo. legenda quidem bonefto Viro. charti, Sam. Claverii, Ludovici Dorleans, Jof. Juvenalem Italica Metaphrasi post veterem Ant. Gonsalii de Salas, Scioppii, Rutgersii, J. Georgii Summæ five Summaripa Veronensis in. F. Gronovii, Nic. Heinsii, Ez. Spanhemii, terpretationem A. 1475. (ee) compositam & Jac. Ouzelii , Philippi

, Rubenii & aliorum. Tarvifii 1480. fol. excusam, atque poft imperClariffimi deinde Almeloveenii, & ipsius Hen- fectas versiones Ascanii Varotarii, JCti Patavi. ninii Spicilegia insequuntur cum peplo notarum ni & Francisci Rotæ Cremonensis, Juvenalem ad veterum Scholia, concinzato ex Pithæi. A. 1692. donavit Fridericus Nornius Aretinus, Rutgersii, Almeloveenii, Henninii & aliorum defunétus A. 1705. 30. Nov. cujus etiam laobservationibus. Denique fuccedit index omni- tinæ fatyræ fedecim , felici genio ad Juvenalis um vocabulorum ad hanc editionem accommo imitationem elucubratæ exstant, in quarum edi. datus, qualem a Josepho Langio in Juvenalem tione Leidenli Nomius appellatur pro Nornio. & Persium nos habere in Perfio dictum est,

Ut primas duas fatyras Italicis versibus reddiubi & alias quasdam insignes Juvenalis edi. dit Varotarius, ita fextam Ludovicus Dulcis tiones memoravi, quia hi duo Satyrici fere Venet. 1538. 8. Sed novissime illuftriff. Cojun&im edi solent. Cæterum Henniniana edi. mes Camillus Sylvester Rhodiginus integrum tio Juvenalis de qua hactenus dixi, lucem ad- Juvenalem & Persium cum metaphrafi sua He. spexit Ultrajecti 1685. 4. cum notis deinde trusca e regione fita in lucem dedit Patavii ac perpetua interpretatione Josephi Juvencii S.

1712. 4. adjunctis etiam eruditis notis, qui. J. editio Juvenalis auctior, cui acceffit nova bus præter alia Inscriptiones Antiquæ antea appendix de Diis & Heroibus Poeticis , Pa. ineditæ eruditorum oculos advertent. rif. 1715.

Anglica Rob. Stapletonus Oxon. 1644. 8. Duabus Gallicis versionibus ab Henninio me.

& Londin. 1660. fol. cum animadversionibus moratis, quarum una Andrea Quercetani est, & iconibus ære descriptis, ac Bartholomæus altera Morollesii , adde tertiam a Tarterono Holyday Oxon. 1673. fol. Novissime etiam concinnatam Parif. 1689. 12. & quartanı Sil. Jo. Drydenius. Sed & illuftris Stepneus quævecani, qui versibus Gallicis reddidit & obfcu- dam Juvenalis Anglico carmine haud inscite riora loca notis adjectis explicavit, ibid. 1690. reddidit. Hispanică addito commentario Die.

1691. 12. 2. volum. Tertia Tartéroni recufagus Lopez, Madrit. 1642. 4. Belgica Valentietiam est Amst. 1695. 12. qui profam Galli- nus, Lugd. Bat. 1682. 12. Germanica Johnso. cam latino Juvenali e regione pofito addidit, nus Henninio inspectus. Satyram XIV. meta. prætermiffis subinde ad editionis Coloniensis phrafi Danica donavit vir Clariff

. Christianus Anno 1610. 8. & ad Pratei, Rodelli & Jose. Falsterus . Belgico carmine prodiit Juvenalis, phi Juvenci (dd) exemplum locis obscenis, Harlem. 1709. 8. post fingulas quafdam faty. propter quam fæditatem Cæsar Scaliger III. ras ut VIII. XI. XIII. A. 1679. 1695. 1704.

editas a membro focietatis literariæ Amstelod. (dd) Prodiit Juvencii editio Rothomagi 1697. 12.

cui simbolum nil volentibus arduum, nec non Qui Commentarios, inquit, notas in Juvenalem edi a Bake Petro Nuits. Boeksaal van Europe 1695. derunt, alii quia breviores ideo obscuri, alii quia prou Jul. & Aug. p. 48. tuemaandelyke uyttreksels lixiores, obtundunt potius quam juvant ; alii denique fo

1704
dos quosdam locos illustrare contendunt , quos obscurare ,
ac premere debuerant ; hæc tria fugere diligenter fue
duimus .

(ee) Giornale de letterati d'Italia T. VIII. P. 31.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

:)

1704. Maj. Jun. p. 539. Henrici Schävii pa. &&&&&&&&&&&&&&

raphrasin latinam vulgaturum fe recepit Fride-

ricus Redtelius, Conrector scholæ Stetinensis . DE M. VALERIO MARTIALI.

Vide nova literaria maris Balthici A. 1702.

pag. 73

Martialis (ff) atas. I. Epigrammata. 2. Edie

Hadriani Valesii & Jo. Bourdelotii notas ad tiones. 3. Supposita Martiali. 4.

Juvenalem & Persium in lucem edendas Pari.

siis scriplit Clariff. Jacobus Bernardus in no Valerius Martialis, ex Bilbili Celtibe.

vellis Reip. litterariæ A. 1700. T. 1. p. 357.

riæ oppido, Hispanus, fe&tator Epi.

Scholiaftem veterem ineditum in Juvenalem , curi fcribendique Epigrammatis non infulius

quem Mediolani servat Bibliotheca Ambrolia. | (88) artifex, at fcurrilis interdum ac frequen.

laudat Ostavius Ferrarius lib. 2. de re ter obscenus (bb) Domitiani, Nervæ, & Tra.

vestiaria cap. 1. Guntheri Henrici Plathneri, jani tempora ingenio fuo illustravit, fenex au.

Barthio olim probati, lectionum Juvenalium tem urbe relicta patriam suam repetens, in il-

libri V. MSS. in Bibl. Gethana. Hafniæ no la obiit fub eodem Trajano. Martialis ipfe de

vam Juvenalis editionem ad MSS. castigatam le III. 95.

cum notis parat Vir Nobilisfimus D. Christia-

ut

nus Reitzer. Ij. Casauboni notæ, qui A. 1591.
tribus MSS. a Dionysio Gothofredo fuppedita. Vopiíco ac Lampridio memoratus ac forte Sidonio IX.

(ff) Alius Gargilius Martialis historiarum scriptor
tis ulus (vide Epift. 112. edit. Grævianæ ) Ju. Epist. 14. ubi Juvenci Martialis historiam memorat.
venalem similiter uti Persium illustrare voluit, Fenestella quoque Annalium conditor, Martialis dici-
Casparis item Barthii laudatæ Daumio p. 52.

tur a Fulgentio lib. 3. Mythol. Confer Savaronem ad
Epist. ad Reines. & Jani Douse in Juvenalem cenfium Apoftolus ; fub cujus nomine Epistolæ binæ,

Sidonium p. 580. Notus præterea Martialis Lemovi-
præcidanæa non viderunt lucem . Juvenalem a

sed [puriæ exftant latine , quas Geverb. Elmenhorstius
Jac. Thoinasio collatum cum MS. Cod. & ve. notis illustravit Hamb. 1614. 4. Gargilius Martialis
teri editione, memorant auctores Epbemeridum de cura boum , huc ufque ineditus

fuit in Bibl. Isaa.
litterariarum, quæ Germanice editæ funt Li. Korris jcripfit pulcherrime Gargilius Martialis, qui

ci Volii. De hoc Calliodorus c. 28. divinar. lect. De

pliæ 1710. p. 603. Servo & ipfe varias lectionutrimenta vlerum e virtutes eorum diligenter expofuite

nes ex Codd. Gudianis descriptas ad editionem Eodem opere ulus Palladius de re rustica lib. IV. tit.

Schrevelianam, & obfervationes quasda.n Frid.

9. & alibi. Martialem Medicum Eralistrateum cujus

Brummeri Lipsiensis, eleganti ipiius manu ap.

libri duo A'yxt9;4!10v tunc exstabant , quique Gale.

positas in margine :

no annum ætatis trigesimum quartum agente jam e

Si inter fe conferantur triumviri Satyræ ve-

rat feptuagenarius, memorar libro de scripris propriis

T. 4. p. 362. Prætereo L. Cincium L. Fil. Marcialem
teris latinæ, Juvenalis, Persius, & Horatius, in vel. inlcriprione apud Sponium p. 59. Milc. De
libenter fubscribo fententiæ Jo. Baptistæ Capel. Antonius

Bibl. veteris Hispanz lib. 1. cap. 13. quem

noftro Martiali Epigrammatum Poeta multis agit Nic.
lii, quam hoc difticho fuit complexus

si placet vide. Apud Lampridium in Alex. Severo c.
Airior eft Aulus , florentior eft Juvenalis, 38. laudatur Martialis cuci Epigramma, sed in anti-
Plus Venusina Sapis seria Muja jocis.

quis Codd. & prima edit. vocabulum coci desideratur
De Juvenali redivivo Polonico , sive Lucæ

tefte Salmaf. itaque non opus Meurli emendatione c.
Opalinii, Palatini quondam Posnaniensis laty, rabat fcriptum pro quoque . Sane Martialis a recen-

13. auctar. Philolog. qui pro coci legebat coce quod pu-

ris quinquaginta, mores Polonicos Carmine il rioribus dicitur Cocus, ut a Jo. Sarisberiensi VI. 3.

lius gentis vernaculo perftringentibus, adi li policrat. Jacobo Magno Toletano in Sophologia &c.

placet A&a Eruditorum Lipsiensia T. 2. fup.

(88) Vide præter alios Franciscum Vavassorem in

libro de Epigrammate:
plementi p. 150. feq. E recentioribus lacinis

(bb) Michael Verinus caftiffimus juvenis in die
Poetis, qui Juvenalis vestigiis haud infeliciter fichis:
institerunt, unicum iterum laudare liceat Fri. Carmina sunt fateor pulcherrima varis Iberi ,
dericum Nomium Anglariensem, cujus Satyrä

Ad mores faciuni non tamen illa bonos,
sedecim viderunt lucem Lugd. Bat. 1703. 8. hæc de se ditticho 318.

Hic eft Verinus, qui anno ætatis XVIII. moriturus,
Dicuntur etiam Romæ prælis jam subjici Satyræ Promittunt Medici Venerem mibi ferre falutem,
XVII. eleganter latino versu scriptæ fæculo

Non tanti vita fit mihi certa Jalus.
XV. fub Paulo II. a Paracleto Fulco Gorne. Andream Naugerium nobilem Venerum refert Jovius

in elog. quotannis recurrente geniali dic fcripta Mar-

tano, Episcopo Acernensi.

cialis folennibus flammis folitum uftulare , manibus

Catulli anguum facrificium.

95

venena

AVENA ,

Premia laudato tribuit mibi Cefar uterque , cufforem Antonini Caracalla, Herodianus IV. [Titus & Domitianus)

12. Martialem martyrem Cæfarauguftanum Pru. Natorumque dedit jura paterna trium. dentius &c. Martialem Episcopum in Umbria Ore legor multo, notumque per oppida nomen Spoletanum celebrant Acta Sanctor. Tom. i.

Non exspectato dat mibi fama rogo. Junii pag. 395. Turpilii Martialis mentio in Eft ergo in boc aliquid , vidit me Roma tri. Veteri Inlcriptione, ibid. p. 942. His adde de. bunum,

nique Martialem, cui rescribir Alexander Imp. Et sedeo, qua te suscitat Oceanus ( in qua in Codice Justinianeo lib. 9. tit. 23. & cui tuordecim inter Equites.)

Diocletianus & Maximianus, lib. 4. tit. 37. Calendis Martiis natum se, paslim docet, & Martialem Arvernum (a) circa A. C. ut IX. 53. X. 24. XII. 60. Marcellam uxo 1482. clarum variis scriptis, quæ refert Francirem celebrat XII. 21. 31. Et hortos suos IV. scus a Cruce Bibl. Gallicæ p. 312. jungens il. 64. XII. 31. patriamque Bilbilin XII. 18.&c. l li Martialem Deschamps, Medicum circa A. undam Salonis lib. I. 49. & IV. 54. unde 1576. Martialem Guietum, Poetam , & Mar. Bernardus Molanensis :

tialem Mafurierium Theologum & Canonicum Quis probra lalia, tanta nefaria, totque Paris. circa A. 1540. Notus quoque Martia.

lis Mestræus , itidem Gallus, qui Ignatii Epia Quis ferat edere , non ego paupere pauper non ego paupere pauper stolas latine transtulit.

Exstant ejus Epigrammatum libri XIV. quoEt Maro' deficit bic, neque sufficit os Cia rum penultimo Xeniorum, ultimo Apopboreton ceronis,

(6) titulum ipse auctor inscripfit. Qui vero Nafo retunditur, arida redditur unda Sa. Epigrammatum libris præmittitur liber specta. lonis.

culorum, eruditis non improbabili conje&tura De patria Martialis exstat D. Michelis Mar. | videtur esse collectio carminum non ab uno tinez de Villar liber de patronatu , Antiqui. | Martiali, sed a variis poetis confcriptorum in tatibus, Regimine ac Viris illustribus Bilbili. I spectacula fratrum Titi ac Domitiani , edita tanæ Civitatis atque Archidiaconatus, quem forte a Martiali, qui infertis propriis quibus. laudat Papebrochius Tom. 1. A&. Sanctor. Ju. dam Epigrammatis illam cursyog riv locuplenii p. 108. De Martiali ipso & ejus Vita vi tavit. Librum Epigrammatum ix. & X. de dendus V. C. Joannes Maslonus in vita Pli. | industria contractiores fecisse se testatur Vale. nii jun. p. 112. seq. ubi probat eum non an. rius Martialis XII. 5. Libro ultimo apophore. te adultum annum Chrifti 101. (U.. 854.) | torum titulum imposuit, quo nomine appellan. obiiffe. Ibidem promittit ad examen revoca tur Munuscula, quæ in Saturnaliis, & aliis fe. re quæ de ætate ejus & scriptis notavit H. i ftis ac solennibus Conviviis domum reportan. Dodvvellus in præle&tionibus Cambdenianis ad da convivæ accipiebant. Vide quæ viri docti Spartian. & in Annalibus Quintilianeis. Tem. ad Svetonii August. cap. 75. & Petronium P. porum notationem in Martiali insigniter illu. Burmanni pag. 277. Thomasinum de donariis Atrat Guil. Loydius Epistola ad Antonium Pa veterurn cap. 17. Tom. XII. thesauri Antiqui. gium, quam hic edidit in censura Annalium

tatt. Rom. p. 818. Rosvveidum ad S. Paulini Baronii ad A. C. 88. De Martiali Lemovi. Epist

. 1. p. 747. & Benedi&tinorum notas ad S. censium A postolo ajunt eadem Ada Sanctor. Ambrosii exhortationem virginitatis, Tom. 2. 30. Junii . 'Gargilium Martialem de cura boum į pag. 277. habuit etiam & cum Vegetii veterinaria vul Editio princeps Martialis a Michaele Mait. gare voluit Jo. Rhodius . Ejusdem Horticul. ; taire' pag. 71. Annal. typograph. laudatur Ve. turam Ms. affervari in Bibliotheca Amplifsi. neta per Vindelinum Spirensein sine anni no. mi Senatus Lipsiensis, falsanı famam fuisse com ta in 4. Georgio Alexandrino correctore , cum perio. Sed illud de cura boum fcriptum, cu. hoc Epigrammate, cujus primus versus syllaba jus apographum e Bibl. Leidenli a doctiss . Pe.

pri. rizonio accepit, publico diutius non invidebit Clariffimus Vir Christianus Scheetgenius. Mar. (a) De hoc Martiali Arverno Memoires de literatialem Sabini libertum memorat Plutarchus in

ture T. 1. p. 106. feq. 459. seq.

(6) Apophoreta Martialis Emili diftichorum libello amatorio pag. 779. Martialem Equitem, pero imitatus eft vir fummus Hugo Grotius pag. 356. seq.

Poem.

[ocr errors]

с

prima abundat live procephalus eft : Raphael Adr. Junius , cujus Martialis Jano Douras
Zovenzonius Ifter Vindelino Spirenfi ob ejus in- | infcriptus prodiit Antuv. 1566. 8. & 1579.
credibilem imprimendi folertiam. D. D. 12. ex Plantini officina, & Lugd. apud An.
Confummatissimus ille Martialis

ton. Gryphium (d) 1584. 12. quædam Mar.
Impressus digitis Vindelianis

tialis antea inedita e MS. Codice vulgavit lib.
Hic eft: bic lepidus facetiarum

V. c. 17. animadverf. Ramiresii commentarium
Princeps eo falis Altici Latinique . fuere qui dicerent efle Francisci Sanctii Bro.
Hunc , hunc lector emas tibi futurum cenfis, qui notas suas Ramiresio dederit fuo is
Præclarum comitem domi forisque

plius nominc edendas. Vide Clariff. Viri Ma.
Iftri confilio tui Poete.

turini Veifferii la Crole Vindicias veterum fcri.
Hanc secutæ Ferrariensis 1471. 4. quæ ex. ptorum pag. 191. Cum Hadr. Junii & Theo-
fat in Bibl. Leidensi: Romana 1473. fol. quam dor. Pulmanni notis & Cbristophori Coleri ad
Scriverius in cælum laudibus extollit; Medio. quædam loca castigationibus, & Josephi Lan.
lanensis 1478. 4. impensis Philippi de Lavagii indice Argentor. 1595. 12. apud Lazarum
gnia, & Argentorat. 1515. 4. Cum Domitii Zetznerum. Cum Theodori Marcilii notis Pae
Calderini (quinque MSS. Codd. uli) commen ris. 1584. 8. Martialis cum notis Calderini
tariis , ad Laurentium Medicem Venetiis 1474. G. Merulæ, Deid. Heraldi & Nic. Rigaltii Pac
fol. arte & ingenio diligentissimi imprelso- rif. 1601. 4. apud Claudium Morellum. In
ris Jacobi de Rubeis, natione Gallici. Et Ve metaphrali Græca Epigrammatum quorundam ,
net. 1475. fol. per Joannem de Colonia , & quam Jos. Scaliger adornavit , & quæ fepara-
Joannem Manthen. & Venet. 1480. fol., cui e tim etiam excufa 1607. 8. nonnulla castigan.
ditioni jam subjungitur Calderini defensio cum tur a Bernardo Moneta notis ad Menagiana T.
recriminatione in calumniatorem; & 1482. fol. 3. pag. 228. seq. Theodori Marcilii notas in
diligentia Thomæ Alexandrini & sociorum e-

Martialem perstringit etiam Scaliger Epist. LX.
jus, atque Mediolan. 1483. fol. per Baptistam | III. & LXVI. Idem notante Nic. Antonio
de Tortis, & 1491. fol. per Philippum Pin. Marcilius est, qui sub Claudii Musamberti no-
cium de Canato Cum commentario Calde mine commonitoria ad Ramirefii quatuor libros
rini & Georgii Merula (c) Venet. fol. 1493: hypomnematum in Martialem edidit, quæ vi.
1495. 1498. 1510. Cum Commentariis Petri decunt lucem Parif. 1607. 8. Sed Mulamber-
Marjo Venet. 1492. fol. apud Bonetum Loca- tus iste juvenem esse se innuit, Marcilius au.
tellum. Meminit Nic. Antonius, qui tamen

tem jam A. 1584. commentarios in Martia-
negat fe vidiffe, nec mihi videre illos conti- lem ediderat . Ex Jani Gruteri recensione Fran-
git. Jac

. Crucii Bononiensis annotata in Vir- cof. 1602. 12. quæ editio cum Ms. Viennen-
gilium, Ovidium, Lucanum, Martialem, Sc. I li ab eodem Grutero collata fervatur in Bibl.
necæ Tragoedias &c. Paris. 1511. fol apud Ba- | Leidenli, in qua etiam obviæ præter plures
dium Ascensium. Martialis cum Jac. Micylli | MSS. Martialis Codices aliæ editiones hujus
notis Bafil. 1539. 8. apud Hervagium. Mar scriptoris cum castigationibus MSS. doctorum
rialis fine notis Venet. apud Aldum 1501. 8. virorum , If. Voffii, Francisci Junii &c. Plu.
quam editionem habeo collatam cum MS. Co-

res Martialis editiones recenfentur apud Nic.
dice ob Obadia Trevv. item Venet. 1510. | Antonium in Bibl. veteri Hispana T. 1. pag.
1517. Lugd. 1522. & Parif. 1528. 8. 1540. 65. feq. Præcipuæ sunt Parisiensis A. 1617.
3544. 12. apud Simonem Colineum, & 1554. fol. quæ indicem omnium vocabulorum auctore
4. apud Valcofan. editiones raræ & nitidz · Josepho Langio, ex edit. Argent. 1595. 12. ad-
Lugd. 1535. 8. & 1546. apud Gryphium . je&tum habet, & præterea inftru&ta eft com-
Balileæ 1538. 8. apud Henr. Petri, & 1559. mentariis doctorum virorum, notisque Domi.
8. & 1563. 12. per Nicolaum Brylingerum, tii Calderini, Georgii Merule Alex. Tbeodori
& Goslar. 1612. 12. Xenia & apophoreta Li-Pulmanni, Hadr. Junii, Nic. Rigaltii, [e] Cbrie
pf. 1498. 4. Selecta Martialis & Juvenalis

to
Daventriæ 1512. 4. per Jacobum de Breda.

(d) Hanc editionem servo collatam cum insigni MS.
(c) Calderino adversarii . Giornale de' letterati d' le) Confer Rigaltii notas ad Artemidor. pag. 58.
kalia T. 17. p. 302. 322

sequen.

[ocr errors]
[ocr errors]

Jopbori Coleri, Stepb. Claveril, Ped. Morelli,

Martialis et accurtiklima recognitione pri

1

& Ramiresii de Prado Hispani in librum fpectatri Scriverii, cum notis ejusdem Scriverii, Jae
culorum , & quatuor primos Epigrammatum ni Gruteri, Jos. Scaligeri, Jo. Brodai (ex libro
libros, (f) atque adverlus hunc commonitoriis | X. Miscellaneor. Tom. IV. Lampadis artium
Claudii Musamberti Abbavillæi . Tbeodori item Gruteriana) Hadr. Turnebi , Angeli Politiani
[8] Merciliü in librum fpe&taculorum Desideo Jufti Lipsii, Jani Rutgerfii cu Ijaaci Pontani
vii Heraldi. Ia hac editione occurrit quoque i Lugdun. Bat. 1619. 12. inligais, neque ubic
Metaphrafis Greca feliciffima fele&orum Maro vis obvia editio, atque iterum 1650. Amstel.
tialis Epigrammatum composita a viro fummo forma minore. Schreveliana Martialis editio
Josepbo Scaligero, & cum Il. Casauboni præf. cum notis integris Tboma Farnabii & selectis
edita Parif. 1607. 8. atque inter Poemata Sca. i variorum Lugdun. Bat. 1656. 1661. 1670. 8.
ligeri P. Scriverio curante Lugd. Bat. 1619. Cum notis Tboma Farnabii Lond. 1615. 8.

Sedan. 1624. 8. Amst. 1645. 12. Gollefiana
Martialis tertiis Matthæi Raderi Jesuitæ cu. quam in ufum Delphini adornavit Vicentius
ris illustratus, (b) Moguntiæ 1627. fol. Pri.

1627. fol. Pri. Collefius Paris. 1686. 4. recuderunt Londinen-
ma editio lucem vidit A. 1602. altera 1611. les A. 1701. 8. & codem anno Amstelod. 8.
f. Ingolstadii. De prima fic Josephus Scaliger Huguetani, emendatam variis locis tum in li.
Epift. 159. ad M. Velierum: Valde laudo ope. bro ipfo, tum in indice omnium verborum
ram Raderi veftri in Martialem . Itaque me & numismatis antiquis illustratam a Ludovico
auctore multi emerunt librum illum, ut ego pre. Smids, Med. D. Ex Michaelis Maittaire res
sium illium excande fecerim . Laudo, inquam, censione pitida editio Martialis Lond. 1716.
eruditionem bominis ego candorem Germanicum, 12. apud Jac. Thonsonuna .
qui fine ulla rubig.ne maledicentia tam be Librum fpectaculorum & primum Epigrana.
ne de bono fcriprore meritus fit. Confer Vel. matum prolixis commentariis illustravit Nico
seri Epift. 21. Martialis ex Raderi recensione, laus Perottus de Saxo Ferrato Archiepiscopus
fed Gnc notis, Ingolstad. 1602. 8. Coloniæ Sipontinus ,

Sipontinus , qui fæpius editi funt sub invidio.
Agripp. 1624. 12. Dilingæ 1626. 12. obfcae. l la inscriptione Cornu copia, Venetiis ap. Aldum,
ais refciflis .

Tusculani & Bafileæ 1526. fol. Jo. Maregi A.

1407. defun&ti commentariolos in Martialeme
(s) Prodierant Parif. 1607. 4. Insolentem typhum memorat Jo. Lelandus pag. 411. de Britannia
kujus Ramiresii perftringit Tho. Gatakeras, c. 26. & Scriptoribus. Baltbafaris Bonifacii conje&uræ
39. Adversar. Confer Nic. Antonium p. 66. 67. lau-
datæ ejus Bibl. veteris Hispanæ .

in Martialem prodiere Venet. 1635. 4. Cefa-

(8) Marcilii notæ prodierunt Paris

. 1584. & per-

ris Zarotri de Medica sive Philofophica Mare

Stringuntur a Jos. Scaligero in diatriba missa ad Scri- | cialis tractatione commentarius, ibid. 1657.4.

yerium . Heraldi observationes editæ ibid. 1602. 4.

(1) Observandum eft, Raderum oblcæna prætermi- Marolles, Parif. 1655. 4. Juvencii Gallicam

Martialis Gallica profa redditus a Michaele de

fiffe. Nobis, inquit, non licet elle tam latinis , qui MM-

fas colimus pudiciores. Adde Jac. Du Porti poemata | Metaphrasin (i) & Faillii in Martialem notas

pag. 179. & Tho, Crenii animadverf. parte III. pag. (nescio an editas) haud vidi.

is. seq. Ceterum primus, qui ex Marriali loca nupia Jo. Burmeisteri Martialis renatus, fc. Paroe

resecuit, fuit Gefnerus, fi credas Grutero Epist. ad lun-

germannum , inter Gudianas p. 210 Marrialis ex Get i dia facræ ad Marrialem, totidem ejus Epigram-

deri castigatione prodiit Tigari 1544. 8. cum notis maton libris correspondentes 12. Goslar. 1612.

Jac. Micylli. Sed pridem ante Gesnerum Parifiis 1514 Hadr. Beverlandi notæ ineditæ ad Martia-

idem fecerat Francicus Sylvius Ambianas. Vide Va: lem & Juvenalem MSS. memorantur in no

vafforem libro de Epigrammate p. 255. feq. & Balii

Lex. T, 3. p. 2717. etiam A. 1535 & 1554. Mar.

vellis Reip litterariæ A. 1699. T. 1. p. 468.

tialis lucem vidit, qui caftus & ab omni obrrænirate Nelcio quem Martialis interpretem perftringit

purgatus in fronte voluminis dicitur. Eisi librum ti Barthius ad Statium Tom. 1. p. 473. an Mar-

tulo haud respondere observat idem Vavassor p. 258.

cili.

Edmundi Augerii Jesuirz Martialis ab omoi turpitudi.

ne vindicatus Antvy. 1568 8. apud Planrin. Andrer

Frusii Galli Rom. 1608. 8. & Lugd. 16.8. minore

forma. His accedit denique Martialis a Jofepho Ju-

(1) Histoire des Ouvrages des Savans 1693. Nov.

vencio e Soc. Jesu Parifiis ante paucos annos editus, pag. 136. le P. Jouvenci Jefuire a publié xx. tradution
& Perri Rondelli editio , qui libros quinque Epigram- I des Epigrammes de Marrial, demtis obfcænis id. pag.
marum e Marriale selecturum cum notis suis vulgavit

131. Mr. de la Faille a publia quelque perites ouvrages,

Tololz 1680. 8.

comme des motos for Martial.

« PreviousContinue »