Page images
PDF

20. De pcena adjecta promissioni facti alieni.

21. De re stipulantis futura.

22. De dissensu.

23. De turpi causa.

24 De morte contrahentium.

25. Quando agi potest ex stipulatione.

Lib. 3. Tit. 21. De fi.ljussoribus.

Cur accipiuntur fidejussores.

1. In quibus obligationibus.

2. De hnerede.

3. Si fidejussor pnecedat vel sequatur obligationcm.

4. De pluribus fidejussoribus.

5. In quam summam obligatur fidejussor.

6. De actione fidojussoris.

7. Si fidejussor grace accipiatur.

8. Si scriptum sit, aliquem lldejussisse.

Lib. 3. Tit. 22. De lilcrarum obligationibus.

Lib. 3. Tit. 23. De obligationibus ex consensu.

Lib. 3. Tit. 24. De emptione et venditione.

De emptione pura. De pretii conventionc, arrhis, et scrip-

tura.

1. De pretio certo, vel incerto vel in arbitrium alienum col-

late.

2. Iu quibus pretium consistat. Differentia ernptionis et

permutationis.

3. De periculo et commodo rei venditse.

4. De emptione conditional^

5. De emptione rei, quse non est in commercio.

Lib. 3. Tit. 25. De locatione et <:onductione.

Collatio ernptionis, et locationis. De mercedis conventione.

1. De mercede collata in arbitrium alienum.

2. Iu quibus rebus merces consistat.

3. De Emphyteusi.

4. Dc forma alicui facienda ab artifice.

5. Quid pra;stare debet conductor.

6. De morte conductoris.

Lib. 3 Tit. 2C. De socutate.

Divisio a materia.

1. De partibus lucri et damni.

2. De partibus insequalibus.

3. De partibus expressis in un& causa.

4. Quibus modis societas solvitur. Do renunciatione

5. De morte.

6. De fine negotii.

7. De publicatione.

8. De cessione bonorum.

9. De dolo et culpa a socio pnestandis.

Lib. 3. Tit. 27. De mandato.
Divisio i fine.

1. Si mandantis gratia mandetur.

2. Si mandantis ct mandatarii.

3. Si aliena gratia.

4. Si mandantis et aliena.
6. Si mandatarii et aliena.

6. Si mandatarii.

7. De mandato contra bonos mores.

8. De executione mandati.

9. De revocatione mandati.

10. De morte.

11. De renunciatione.

12. De die et conditione.

13. De mercede.

Lib. 3. Tit. 28. De obligationibus quae quasi ex contractu natcuntur.

Continuatio.

1. De negotiorum gestione.

2. De tutela.

3. De rei communione.

4. De ha;reditatis communione.

5. De aditione haereditalis.

6. De solutione indebiti.

7. Quibus ex causis indebitum solutum non repetitur.

Lib. 3. Tit. 29. Per quas personas obligatio acquiritur.
De his qui sunt in potestate.

1. De bona fide possessis.

2. De servo fructuario, vel usuario.

3. De servo communi.

Lib. 3. Tit. 30. Quibus modis tollitur obligatio.
De solutione.

1. De acceptilatione.

2. De Aquiliana stipulatione et acceptilatione.

3. De novatione.

4. De contrario consensu.

Lib. 4. Tit. 1. De Obligationibus, quce ex delicto nascuntur.
Continuatio et divisio obligationum ex delicto.
1. Definitio furti.

2. Etymologia.

3. Divisio.

4. De furlo concepto, oblato, prohibito, non exhibito.

5. Poena.

6. Quomodo furtum fit; de contrectatione.

7. De affectu furandi.

8. De voluntate domini.

9. Qnaruni rcrum furtum fit. De liberis bominibus.

10. De re propria.

11. Qui tenentur furti. De eo, cujus ope, consilio furtum

factum est.

12. De his, qui sunt in potestate. Et de ope ac consilio ex-

tranei.

13. Quibus datur actio furti.

14. De pignore surrcplo creditori.

15. De re fulloui, vel sarcinatori vel bone fidei emptori sur-

repta

16. De re commodata.

17. De re deposita.

18. An impubes furti teneatur.

19. Quid veniat in hanc actionem; et de affinibus actioni-

bus.

Lib. 4. Tit. 2. De vi bouontm raptorum.

Origo hiyus actionis, et quid in eam veniat.

1. Adversus quos datur.

2. Quibus datur.

Lib 4. Tit. 3. De lege Aquilia.

Summa. Caput primum.

1. De quadrupede, qual pecudum numero est .

2. De injuria.

3. De casu, dolo, et culpa.

4. De jaculatioue.

5. De putatione.

6. De curatione relicta.

7. De imperitia medici.

8. De imperitia et infirmitate mulionis aut equo vecti.

9. Quanti damnum aestimetur et de hairedibus.

10. Quid sestimatur.

11. De concursu hujus actionis et capitalis.

12. Caput secundum.

13. Caput tertium. Quod damnum vindicatur.

14. De do!o et culpa.

15. Quanti damnum sestimatur.

De actione directa, utili, et in factum.

Lib. 4 Tit . 4. De injuriis.

Verbum injuria quot modis accipitur.

1. Quibus modis injuria fit.

2. Qui et per quos injuriatn patiuntnr. De parente et li-

beris, viro et uxore, socero et num.

3. De servo.

4. De servo communi.
6. De servo fructuario.

6. De eo qui bona fide servit .

7. PcEna injuriarum ex xn tab. et ex jure praetorio.

8. De lege Cornelia.

9. De ,-EStimatione atrocis injuria;.

10. De judicio civili et criminali.

11. Qui tenentur injuriarum.

12. Quomodo tollitur ha;c actio.

Lib. 4. Tit. 5. De Obligatioiiibus, qua quasi ex delicto nascuntvr.
Si judex litem suam fecerit.

1. De dejectis vel effusis, et posjtis aut suspensis.

2. De. filio familias, seorsum habitante a patre

3. De damno aut furto, quod in navi aut caupona, aut sta-

bu!o factum est.

Lib. 4. Tit. 6. De Aclionibus.

Continuatio et definitio.

1. Divisio prima.

2. De actione confessoria et negatoria.

3. De actionibus praetoriis realibus.

4. De Publiciana.

5. De rescissoria.
6. De Pauliana.

7. De Serviana et quasi Serviana seu hypothecaria.

8. De actionibus praetoriis personalibus.

9. De constitute pecunia.

10. De peculio.

11. De actione in factum ex jure jurando.

12. De actionibus prenalibus.

13. De prffijndicialibus actionibus.

14. An res sua condici possit.

15. De nominibus actionum.

16. Divisio secunda.

17. De actionibus rei persecutoriis.

18. De actionibus po?nse persecutoriis.

19. De mistis; hoc est, rei et poenEe persecutoriis.

20. De mistis; id est, tarn in rem quam in personam

21. Divisio tertia.

22. De actionibus in simplum.

*

23. In duplum.

24. In triplum.

25. In quadruplum.

26. Subdivisio actionum in duplum.

27. Subdivisio actionum in quadruplum.

28. Divisio quarta de actionibus bonae fidei.

29. De rei uxorice actione, in ex stipulatu actionem trans-

fusa.

30. De potestate judicis in judicio bon^ fidei, et de com-

pensation ibus.

31. De actionibus arbitrariis.

32. Quinta divisio, de incertce quantitatis petitions.

33. De pluris petitione.

34. De minoris summse petitione.

35. Si aliud pro alio petatur.
36. Divisio sexta. De peculio.
37. De repetitione notis.

35. De actione adversus parentem, patronum, socium, et do-

natorem.

39. De compensationibus.

40. De eo, qui bonis cessit .

Lib- 4. Tit. 7. Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium ges-

tum esse dicitur.
Scopus et nexus.

1. De actione quod jussu.

2. De exercitaria et institoria actione.

3. De tributoria.

4. De peculio, et de in rem verso.

5. De concursu dictarum actionum.

6. De filiis familias.

7. De senatus-consulto Macedoniano.

8. De actione directa in patrem vel dominium.

Lib. 4. Tit. 8. De noxalibus actionibus.
De servis. Summa.

1. Quid sit noxa et noxia.

2. Ratio harum actionum.

3. Effectus noxte deditionis.

4. De origine harum actionum.

5. Qui conveniuntur noxali actione.

6. Si servus dominio noxiam commiserit vel contra.

7. De liliis familiarum.

Lib- 4 Tit . 9. Si quadrupes pauperiam fecisse dicatur.
De actione, si quadrupes ex 1. xii. tab.

1. De actione aedilitia, concurrente cum actione de pauperis.

« PreviousContinue »