Page images
PDF

20. De pecnlio.

21. De rebus corporalibus et incorporalibus-

22. De legato gencrali.

23. De oplionc legata.

24. Quibus legari potest .

25. Jus antiquum de incertis personis.
26. Jus antiquum de posthumo alieno.

27. Jus novum dc personis incertis et posthumo alieno.

28. De posthumo alieno ha:rede institute.

29. De crrore in nomine legalarii.

30. De falsi demonstratione.

31. De falsa causa adjecta.

32. De servo hseredis.

33. De domino haredis.

34i De modo et ratione legandi: de ordine scriptara.
35. De legato post mortem haeredis, vel legatarii.
36. Si pocnsc nomine relinquatur, adimatur, vel transferatux.
Lib. 2. Tit. 21. De AJemptione legatorum, et translatione.

De ademptione.
1. De translatione.

Lib. 2 Tit. 22. De lege Falcida.

Ratio et summa hujus legis.

1. De pluribus hseredibus.

2. Quo tempore spectatur quantitas patrimonii, ad quam

ratio logis Falcidisc redigitur.

3. Que detrahuntur ante FalcLiiam.
Lib. 2. Tit. 23. De fidd commissariis hcereditatibug.

Continuatio.

1. Origo fidei commissomm.

2. De fidei commisso hieredis scripti.

3. Eflectus restiiutionis haereditatis.

4. De senatus coosulto Trebelliano.

5. De senatfts consulto Fegasiano.

6. Quibus casibus locus est senatus consulto Trebelliano
, vel Pegasiano.

7. Pegasiani in Trebellianum transfusio.

8. De quibus hairedibus, et in quibus fidei commissariis,

supra dicta locum habeant.

9. De eo, quod hceres voluntate testatoris dedncit, praeci-

pitve.

10. De fidei commissis ab intestato relictis.

11. De fidei commisso relicto a fidei commissario.

12. De probatione fidei commissi.

Lib 2. Tit. 24. De singulis rebus per fidei commissum relictig.
Summa.

1. Quae relinqui possunt.

2. De libertate.

3. De verbis fidei commissorum.
Lib. 2. Tit. 25. De Codicillis.

CuJicillomm origo.

1. Codicilli fieri possunt vel ante, vel post testamentum,

imo etiam ab intestato .

2. Codicillis hcereditas directo dari non potest .

3. De numero et solemnitate.

Lib. 3. Tit. 1. De 7icered'tatibus quce ab intestato deferuntur.
Definitio inteslati.

1. Primus ordo succedentium ab intestato.

2. Qui sunt sui liEcredes.

3. Quomodo sui htercdes fiunt.

4. De filio post mortem patris, ab bostibus reverso.

5. De memoria patris damuata ob crimen perduellionis.
6. De divisione haereditatis inter suos haeredes.

7. Quo tempore suitas spectatur.

8. De uato post mortem avi, vel adoptato a filio emancipato.

9. De libcris emancipatis.

10. Si emancipatus se dederit in adoptionem.

11. Collatio filiorum natural in m et adoptivorum.

12. De bonorum possessione contra tabulas.

13. Uade cognati.

14. Emendatio juris antiqui. De adoptivis.

15. De descendentibus ex fceminis.

Lib. 3. Tit. 2. De legitima agnatorum sucemone.

Secundus ordo hairedum legitimorum.
•1. De agnatis naturalibus.

2. De adoptivis.

3. De masculis et faaminis.

4. De filiis Eororum.

5. De proximis vel remotis..

6. Quo tempore proximitas spectatur.

7. De successorio cdicto.

8. De legitima parentum successiono.

Lib. 3. Tit. 3. De senatus consulto Tertylliano.

De lege duodecim tabularum ct jure praetoria.

1. De constitutione divi Claudii.

2. Ad senatus consultum Tertyllianum. Dc jure liberorum.

3. Qui prssferuntur matri, vel cum ea admittuntur.

4. Jus novum de jure liberorum sublato.

5. Quibus mater prmponitur et quibuscum admittitur.

6. De tutore liberis petendo.

7. De vulgo qiuesitis.

Lib. 3. Tit. 4. De senatus consulto Orficiano.

Origo et summa senatus consulti.

1. De nepote et nepte.

2. De capitis diminutione.

3. De vulgo qusesi'is.

4. De jure accrescendi inter legitimos h»redes.

Lib. 3. Tit. 5. De successione cognatorum.

Tertius ordo succedentium ab intestato.

1. Qui vocantur in hoc ordine. De agnatis capite minutis.

2. De conjunctis per foeminas.

3. De liberis datis in adoptionem.

4. De vulgo quaesitis.

5. Ex quoto gradu vel agnati vel cognati succedunt
Lib. 3. Tit. 6. De gradibus cognationum.

Continuatio, et cognationis divisio.

1. De primo, secundo et tertio gradu.

2. Quartus gradus.

3. Quintus gradus.

4. Sextus gradus.

5. De reliquia gradibus.

6. De gradibus agnationis.

7. De graduum descriptione.
Lib. 3. Tit. 7. De servili Cognatione.

Collatio ordinum et gradum.
Lib. 3. Tit. 8. De successione libertorum.

Qui succedunt, de lege duodecim tabularum.

1. De jure pratoria.

2. De lege Papia.

3. De constitutione Justiniani.

4. Quibus libertinis succeditur.
Lib. 3. Tit. 9. De assignatione libertorum.

An assignari possit, et quis assignationis effectus.

1. De sexu assiguati, et de sexu graduquo ejus, cui assig-

natur.

2. De liberis in potestate vel emancipatis.

3. Quibus modis aut verbis assignatio fit: et de senatus

consulto.

Lib. 3. Tit. 10. De bonorum possessionibus.

Cur introductse bonorum possessiones; et quis sit earum ef-

fectus.

1. De speciebus ordinariis. Jus vetus.

2. Jus novum.

3. Species extraordinaria.

4. De successorio cdicto.

5. De jure accrescendi et iterum de successorio edicto.
6. Explicatio dicti temporis.

7. Quomodo peti debet.

Lib. 3. Tit . 11. De acquisitione per arrogationem.
Continuatio.

1. Quse hoc modo acquiruntur. Jus vetus.

2. Jus novum.

3. Effectus hujus acquisitionis.

Lib. 3. Tit. 12. De eo, cui libertatis causa bona addicuntur.
Continuatio.

1. Rescriptum D. Marci.

2. Utilitas rescripti.

3. Ubi locum habeat.
4 * # * #
5. # # # #

6. Si libertates datse non sunt.

7. De speciebus additis a Justiniano.

Lib. 3. Tit. 13. De successionibus snblatis, quce fiebant per bonorum
venditiones, et ex senatus consulio Claudiano.

Lib. 3. Tit. 14. De obligationibus.

Continuatio ct defiuitio.

1. Divisio prior.

2. Divisio posterior.

Lib. 3. Tit. 15. Quibus modis re contrahitur obligatio.
De mutuo.

1. De indebito soluto.

2. De commodato.

3. De deposito.

4. De pignore.

Lib. 3. Tit. 16. De verborum obligationibus.
Summa.

1. De verbis stipulationum.

2. Quibus modis stipulatio fit. De stipulatione pura vel in

diem.

3. De die adjecto perimendae obligationis causa.

4. De conditione.

5. De loco.

6. De conditione ad tempus presens vel practeritum relata.

7. Quae in stipulatum deducuntur.

Lib. 3. Tit. 17. De duobns reis stipulundi el promiltendi.
Quibus modis duo rei fieri possunt.

1. De efiectu lmjusmodi stipulationnm.

2. De stipulutione pura; et de die et conditione.

Lib. 3. Tit. 18. De stipulationibus servorum.
An servus stipulari possit.

1. Cui acquirat. De persona cui stipulatur. De stipula-

tione impersonali.

2. De stipulatione facti.

3. De servo communi.

Lib. 3. Tit. 19. De divisione stipulalionum.
Divisio.

1. De judicialibus stipulationibus.

2. De praetoriis.

3. De conventionalibus.

4. De communilms.

Lib. 3. Tit. 20. Dc inut'Uibus stipulationibus.
De his qua sunt in commercio.

1. De his quae nou existunt.

2. De his-quae non sunt in commercio.

3. De facto vel dalione alterins.

4. De eo, in quem confertur obligatio vel solutio.
C. Dc interrogatione et responsione.

6. Dc^liis qui sunt vel habent, in potestata

7. De muto et surdo.

8. De fttrioso.

9. De impubcre.

19. De conditione impossibilL

11. De absentift.

12. De stipulatione post mortem, vel pridie quam alter con-

trahenlium moriatur.

13. Dc stipulatione prrcposterS.

14. De stipulatione collatdin tempus mortis.

15. * * * * * * *

16. Dc promissione scripta in instrumento.

17. De pluribus rebus in stipulatione deductis.

18. De poena adjectft stipulationi, alii dari.

19. Si intersit ejus, qui alii stipulatur.

« PreviousContinue »