Page images
PDF

Lib. 1. Tit. 3. De Jure Personarum.

Prima divisio personarum.

1. Definitio libertatis.

2. Definitio servitutis.

3. Servi et mancipii etymologia.

4. Quibus modis servi constituuntur.

5. De liberorum et servorum divisione.

Lib. 1. Tit. 4. De ingenuis.

De ingenui definitione.

1. De erronea, ingenui manumissione.

Lib. 1. Tit. 5. De Lilertinis.

Definitio et origo libertinorum et manumissionis.

1. Quibus modis manumittatur.

2. Ubi et quando manumitti potest .

3. De libertinorum divisione sublata.

Lib. 1. Tit. 6. Qui et quibus caiisis manumittere non poggunt.

Frius caput legis JEMsn Sentiae de manumittente in fraudem
creditorum.
L De servo instituto cum libertate.

2. De servo instituto sine libertate.

3. Quid sit in fraudem cjeditorurn manumittere.

4. Alterum caput legis JEliae Sentiae. de minore viginti

annis.

5. Quaa sunt justae causae manumissionis.

6. De causa semel probata.

7. Abrogatio posterioris capitis legis ..Elite Sentiae.

Lib. 1. Tit. 7. De lege Fusia Vaninia Tollendd.

Lib. 1. Tit. 8. De his qui sui vel alieni juris sunt.
Altera divisio personarum.

1. De jure gentium in servos.

2. De jure civium Romanorum in servos.

Lib. 1. Tit. 9. De Patria Potestate.
Summa tituli.

1. Definitio nuptiarum.

2. Qui habent in potestate.

3. Qui sunt in potestate.

Lib. 1. Tit. 10. De Nuptiis.

Qui possunt nuptias contrahere.

1. Qus3 uxores duci r,ossunt vel non. De cognatis, ac pri-

mum dc parentibus et liburis.

2. De fratribus et sororibus.

3. De fratris et sororis filia vel nepte.

4. De consobrinis.

5. De amita matertera, amita magna, matertera magna.

6. De affinibus et primum de privigna et num.

7. De socm et noverca.

8. De comprivignis.

9. De quasi privigna, quasi nuru, et quasi noverca.

10. De servili cognatione.

11. De reliquis prohibitionibus.

12. De paenis iojustaru.n nuptiarum.

13. De legitimatione.

Lib. 1. Tit. 11. Be Adoptionibus.
Continuatio.

1. Divisio adoptionis.

2. Qui possunt adoptare filium familias, gel non.

3. De arrogatione impuberis.

4. De setate adoptantis et adoptati.

5. De adoptione in locum nepotis vel neptis, vel deinceps.

6. De adoptione filii alieni in locum nepotis et contra.

7. De adoptione in locum nepotis.

8. Qui dari possunt in adoptionem.

9. Si is, qui generare non potest, adoptet .

10. Si foemina adoptet .

11. De liberis arrogatis.

12. De servo adoptato, vel filio nominato, a. domino.

Lib. 1. Tit. 12. Quibus modis jus patrice potestatig solvitur.
Scopus et nexus. De morte.

1. De Deportatione.

2. De relegatione.

3. De servitute poena.

4. De dignitate.

5. De captivitate et postliminio.

6. De emancipatione, item de modis et effectibus ejusdem.

7. Si alii emancipentur, alii retineantnr in potestate.

8. De adoptione.

9. De nepoto nato post filium emancipatum.

10. An parentes cogi possunt liberos suos de potestate di-

mittere?

Lib. 1. Tit. 13. De Tutelis.

De personis sui juris.

1. Tutela definitio.

2. Definitio et etymologia tutoris.

3. Quibus tcstamento tutor datur: et primum de liberis in

potestate.

4. De posthumis.

5. De emancipatis.

Lib. 1. Tit. 14. Qui testamenlo tutores darepossunt.

Qui tutores dari possunt.

1. De servo.

2. De furioso, et minore viginti quinque annis.

3. Quibus modis tutores dantur.

4. Cui dantur.

5. De tutore dato filiabus, vel filiis, vel liberis, vel nepotibns.

Lib. 1. Tit. 15. De legitima agnatorum tutela.
Summa.

1. Qui sunt agnati.

2. Quis dicatur intestatus.

3. Quibus modis agnatio vel cognatio finitur.

Lib. 1. Tit. 16. L)c capitis diminutione.
Definitio et divisio.

1. Do maxima capitis diminutione.

2. De media.

3. De minima.

4. De servo manumisso.

5. De mutatione dignitatis.

6. Interpretatio sectionis ult. sup. tit. prox.

7. Ad quos agnates tutela.

Lib 1. Tit. 17. De legitimi patronorum tutela.

Ratio, ob quam patronorum tutela dicitur legitima.

Lib. 1. Tit. 18. De legitima parentam tutela.

Lib. 1. Tit. 19. Defiduciarul tutela.

Filii familias a patre manumissi, pater tutor est legitimus ; eo
vero defuncto, frater tutor fiduciarius existit.

Lib. 1. Tit . 20. De Aliliano tutore, et eo, qui ex lege Julia et TUia
dabatur.
Jus antiquum, si nullus sit tutor.

1. Si spes sit futuri tutoris testamentarii.

2. Si tutor ab hostibus sit captus.

3. Quando et cur desierint ex dictis legibus, tutores dari

4. Jus novum.

5. Jus novissimum.

6. Ratio tutelsE.

7. De tutela? ratione reddenda.

Lib. Tit. 21. De auctoritate tutorum.

n quibus causis auctoritas sit necessaria.

1. Exceptio.'

2. Quomodo auctoritas interponi debet .

3. Quo casu interponi non potest.

Lib. 1. Tit. 22. Quibus modis tutela finitur.
De pubertate.

1. De capitis diminutione pupilli.

2. De conditionis eventu.

3. De morte.

4. De capitis diminutione.

5. De tempore.

6. De remotione et excusatione.

Lib. 1. Tit. 23. De curatoribus.
De adultis.

1. A quibus dentur curatores.

2. Quibus dentur.

3. De furiosis, et prodigis.

4. De mente captis, surdis, &c:

5. De pupillis.

6 De constituendo actore.

Lib. 1. Tit. 24. De salisdatione tutorum vel curatorum.
Qui satisdare cogantur.

1. Quatenus satisdatio in iis, qui satisdare non compellun-

tur, locum habere possit. ,

2. Qui ex administratione tutelae vel curationis tenentur.

3. Si Tutor vel curator cavere nolit.

4. Qui dicta actione non tenentur.

Lib. 1. Tit. 25. De excusationibus tutorum vsl curatorum.
De numero libcrorum.

1. De administratione rei fiscalis.

2. De obsentia reipublicEe causa.

3. De potestatc.

4. De lite cum pupillo vel adulto.

5. De tribus tutelar et curae oneribus.
6. De paupertate.

7. De adversa valetudine.

8. De imperitia literarum.
9- De inimicitia patris.

10. De ignorantia testatoris.

11. De inimicitiis cum patre pupilli vel adulti.

. 12. De status controversial a patre pupilli illata.
13. De aetate.

[ocr errors]

14. De militia.

15. De grammaticis, rhetoribus et medicis.

16. De tempore et modo proponendi excusationes.

17. De excusatione pro parte patrimonii.

18. De tuteke gestionc.

19. De marito.

20. De falsis allegationibus.

Lib. 1. Tit. 26. De suspect is tutor ibus vel curatoribus.
Unde suspecti crimen descendat.

1. Qui de hoc crimine cognoscunt.

2. Qui suspecti fieri possunt.

3. Qui possunt suspectos potulare.

4. 'Ad pubes vel impubes.

5. Qui dicatur suspectus.

6. De eflectus remotiouis. «

7. De effectu accusationis.

8. Quibus modis cognitio finitur.

9. Si tutor copiam sui non faciat.

10. Si neget alimenta, decerni posse vel tutelam redemerit.

11. De liberto fraudulenter administrante.

12. Si suspectus satis offerat; et quia dicatur suspectus.

Lib. 2. Tit. 1. De rerum dioisione, et acquirendo earum dominio.
Continuatio et duplex rerum divisio.

1. Do acre, aqua profluente, mari, littore, &c.

2. De fluminibus et portubus.

3. Definitio littoris.

4. De usu et proprietate riparum.

5. De usu et proprietate littorum.

6. De rebus univcrsitatis.

7. De rebus nullius.

8. De rebus sacris. .

9. De religiosis.

10. De rebus Sanctis.

11. De rebus singulorum.

12. De occupatione ferarum.

13. De vulneratione.

14. Deapibus.

15. De pavonibus et columbis, et ceteris animalibus "man-

suefactis.

16. De gallinis et anseribus.

17. De occupatione in bello.

18. De occupatione eorum qua in littore inveniuntur.

19. De fcBtu animaliuxn.

20. De alluvione.

« PreviousContinue »